Energy Top


Obsah 2004 / 11

Archív


Duchovné princípy ako životná cesta

Vo všetkých pádoch dnes veľmi často skloňujeme slová duchovno a duchovný a veľa ľudí, ktorí absolvovali nejaký duchovný seminár alebo sa zúčastňujú prednášok takéhoto rázu, máva pocit, že sa stali osvietenými. Je to však púha ilúzia, ktorú v nás vytvára vlastné ego. Duchovno nie je možné oddeliť od bežného života, je to vlastne život sám. Podľa toho, ako sa správame v bežnom živote, taký život aj žijeme.

Čo to znamená v praxi?

Vesmírom sú dané zákonitosti, ktorými by sme sa mali riadiť. Tieto zákonitosti pôsobia na všetko živé a neživé a vytvárajú situácie, ktorými prechádza každý z nás s menším či väčším úspechom. To, čo sa odohráva v mikrokozmose, teda v človeku, je odrazom pôsobenia makrokozmosu – vesmíru. Zmieňovaných zákonitostí je veľmi veľa, poznáme ich pod pojmom vesmírne zákony, a náš život by mal spočívať v dodržiavaní týchto princípov. Každá naša myšlienka, každé naše slovo a tiež čin vyvolávajú v rámci vesmírnych zákonitostí nejakú reakciu. Pokiaľ naša myšlienka alebo čin nie sú čisté, vytvárame negatívnu energiu, ktorá sa nám po určitom čase v patričnej forme vráti späť.

Firma Energy počas svojho pôsobenia vyvinula mnoho prípravkov, z ktorých najobľúbenejšie sú produkty základného radu. Tie boli na trhu zo začiatku v liehovej podobe, neskôr sa začali vyrábať ako sirupy, teraz ich užívame vo forme koncentrátov. Vývoj ide totiž neustále vpred. Aj na tomto príklade je možné ilustrovať jeden z vesmírnych zákonov – zákon neustáleho vývoja.

Keďže spomínam Energy, chcel by som hovoriť i o zdraví a o chorobe a jej duchovných príčinách. Každá horoba, ktorou trpíme, nás má totiž upozorniť, že niečo robíme nesprávne. Telo a duša nie sú v harmónii a chcú poukázať na túto skutočnosť určitou formou. Ak zachytíme túto informáciu včas, naše zdravie sa rýchlo zlepší. Pokiaľ o tom nechceme nič počuť, náš zdravotný problém sa zhorší a postupne sa stane chronický.

Väčšina klientov, ktorí navštevujú Kluby Energy, sú ľudia so zdravotnými problémami. Práve tu by teda mala byť zaručená zodpovednosť jednotlivých poradcov, liečiteľov a ďalších terapeutov, ktorí s klubmi spolupracujú.

V prvej fáze liečenia používame prípravky Energy, tým sa začne “napravovať" fyzické telo klienta. Ten by však mal dostať len také produkty, ktoré nevyhnutne potrebuje. To znamená, z liečby nerobíme biznis. Vo väčšine prípadov i tu totiž “menej znamená viac”. V druhej fáze liečenia by mala nastúpiť práca zameraná na priblíženie príčiny choroby a jej odstránenie. Pokiaľ to neurobíme, klient sa bude pohybovať v menšom či väčšom začarovanom kruhu. I tento postup by mal byť v pôsobnosti jednotlivých klubov.

Je namieste poďakovať spoločnosti Energy, že pristúpila k systematickému zvyšovaniu kvality práce v kluboch a regeneračných centrách, čo sa prejavuje mnohými zmenami. Pôjde ešte o dlhodobý proces, ale som presvedčený, že bude ľahko zvládnuteľný. Chce to len právnych ľudí na správnych miestach, ktorí sa nebudú obávať vydať zo seba čo najviac. Na to je samozrejme potrebné ďalšie vzdelávanie, no aj v tomto smere vychádza firma Energy v ústrety všetkým spolupracovníkom.

Aj toto korešponduje so zákonitosťami vesmíru. Ku všetkému, čo robíme, by sme mali pristupovať s pokorou. Rešpektujme zákony vesmíru a nestavajme sa do role Boha!

Bohumil Vrátný, vedúci KE Strakonice

Obsah


Pomoc menom Energy

Témou tohtoročného odborného sympózia Universum, ktorý už tradične na jeseň usporadúva spoločnosť Energy v Prahe, bola prevencia a možnosti podpornej liečby onkologických ochorení pomocou prírodných produktov. Počet prípadov rakoviny stúpa vo všetkých vekových skupinách, zdravotnícke zariadenia v Čechách každoročne zaznamenajú napr. 7 tisíc nových prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka. Malé percento týchto chorôb je dané genetikou, väčšinu však môžeme pripísať na konto zlému životnému štýlu.

Ak sa chceme vyhnúť nebezpečiu spomínaného strašiaka, je potrebná uvedomelá prevencia. Keď príde k najhoršiemu, treba vedieť, že nič nie je stratené, ak sa ochoreniu, ktoré bolo ešte donedávna považované za nevyliečiteľné, vedome vzoprieme. Je zrejmé, že produkty Energy patria v tomto smere k pomocníkom, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Vyplynulo to aj z prednášok odborníkov na Universe 2004. Osvedčili sa ako prevencia, no pomáhajú i v onkologickej praxi. (na)

Obsah


Produkty s alkoholom alebo koncentráty?

V poslednom čase zisťujeme, že niektorí poradcovia rozvíjajú diskusiu na tému znovuzavedenia alkoholovej bázy do preparátov Energy. Vedie ich k tomu pravdepodobne naša konkurencia alebo poznatky niektorých liečiteľov, ktorí tvrdia, že s alkoholom mali naše produkty väčšiu silu, že alkoholové preparáty viac vyžarujú a pod.

Čo sa týka vyžarovania, majú pravdu. Alkohol je výborný nosič bioinformácie, informácia sa z neho nielen ľahko uvoľňuje, ale rovnako ľahko sa doňho aj dostáva. Pravdepodobne nie je známe, že aj naše súčasné koncentráty obsahujú alkoholy, a to tzv. viacsýtené. Rovnako sú plné bionformácie, ktorá sa však uvoľňuje pomalšie ako z prípravkov s alkoholom, ako sme ich poznali zo začiatku ich existencie. Na prvý dojem koncentrát vyžaruje menej intenzívne ako výrobok na alkoholovej báze. Skúste ale nakvapkať koncentrát do malého množstva čistého alkoholu a roztok dynamizujte (prudko pretraste) – preparát bude vyžarovať minimálne rovnako ako iný liehový výrobok.

Čo sa týka účinnosti, medzi výrobkami s alkoholom a bez alkoholu je podstatný rozdiel. Produkt s alkoholom uvoľní pri užití bioinformáciu takmer okamžite – vrátane rizík reverznej reakcie. Alkohol veľmi jednoducho absorbuje vonkajšie vplyvy – alkoholová báza je napríklad ľahko ovplyvniteľná elektromagnetickým smogom. Oproti tomu koncentráty uvoľňujú bioinformáciu pomalšie, reverzné reakcie bývajú miernejšie, no hĺbku regeneračného účinku podporuje táto forma omnoho viac ako výrobky alkoholového radu.

Ten, kto používa Supertronic, si môže otestovať pôsobenie obidvoch foriem. Sám som mal možnosť, a vlastne aj povinnosť, vyskúšať to. Pri prípravku s alkoholom bol pozitívne otestovaný a následne vybraný regeneračný preparát, ktorý zlepšil hodnoty minimálne na dvojnásobok pôvodných hodnôt, a tie by mohli byť ešte hlboko pod optimálnymi hodnotami. Pri koncentráte je už zvýšenie hodnôt do optimálnej oblasti.

Zmienené dva rady oddeľuje takmer štvornásobný regeneračný účinok v prospech koncentrátu. Pri akútnych stavoch je síce rýchly nástup bioinformácie neodškriepiteľnou výhodou, to však nie je dôvod na zmenu výroby. Oslabila sa tým totiž hlavná pôsobnosť našich výrobkov – oblasť chronických ochorení a návrat funkcie orgánov do pôvodnej formy. Ak cítime nutnú potrebu, pri riešení akútnych problémov môžeme nakvapkať koncentrát do vodky alebo iného čistého alkoholu a zdynamizujeme. Pre celkovú regeneráciu orgánov a celého tela nerobme v žiadnom prípade krok späť.

MVDr. Lubomír Chmelař, PhD.

Obsah


Špeciálna ponuka pre konzultačné centrá a satelity spoločnosti Energy

Elektronická online predajňa produktov Energy

V prípade, že distribuujete produkty Energy vo svojom okolí poradcom alebo členom klubu Energy vo väčšom množstve, venujte pozornosť nasledovnej ponuke.

Spoločnosť Energy spol. s r.o. pre vás pripravila software, pomocou ktorého môžete predávať produkty vždy za aktuálne ceny, motivačné akcie, môžete poskytovať vašim poradcom aj zľavy (podľa DV). Uľahčí vašu prácu, sprehľadní vaše predaje. Najmä však môžete poradcom vystaviť aj doklad o predaji.

Naša ponuka:

Light verzia klienta (časť informačného systému Energy) – program, ktorý umožňuje
oprávneným osobám predávať produkty Energy za klientské ceny
narábať s databázou klientov a uplatňovať klientom zľavy
narábať so skladovými zásobami
komunikovať s riaditeľstvom či materským klubom Energy
vydávať “proforma” faktúry s uplatnenými zľavami a akciami Energy

Tento program slúži predovšetkým na sprehľadnenie a uľahčenie komunikácie medzi KC (KM) a materským klubom. Umožňuje vedúcemu KC (KM) narábať so svojím tovarom tak, ako to robí klub. Vedúci klubu potom už len potvrdí všetky predaje bez toho, aby ich musel opätovne nahadzovať. Vlastník Light verzie klienta musí mať k dispozícií počítač a pripojenie na internet.

Cena jednej licencie sa odvíja od vašich obratov, preto sa, prosím, informujte o aktuálnej cene na telefónnych číslach riaditeľstva Energy.

Jozef Černek Software manager

Obsah


V novembri Vironal a Droserin

Ohrozeným orgánom v novembri sú pľúca. Prejavujú sa nielen problémy s dýchaním, ale aj s pokožkou, ktorá s pľúcami úzko súvisí, ale aj napríklad blokáda chrbtice či rebier. Ohrozené sú taktiež sliznice, najmä nosné. Pravidelné inhalácie majú teda svoj význam. Smutné jesenné obdobie pred koncom roka sa podpíše aj na našej psychike, trúchlivosť, ktorá sa v týchto dňoch objavuje, prináša zvýšenú únavu. Z produktov Energy si vyberajte podľa momentálnych problémov, ako prevenciu však odporúčame najmä Vironal, ktorý vhodne doplníme Droserinom.

Obsah


Prejavy energetickej nerovnováhy na poli pľúc

Fyzické: súvisia s jednotlivými funkciami pľúc – typické sú najmä dýchacie problémy, kašeľ, astma, pocity dušnosti a plnosti v hrudi, bolesti v jamke kľúčnej kosti, bolesti v krku, zimnica, horúčky s potením i bez neho, znížená odolnosť voči chladu a infekciám, ale aj srdečná arytmia, bolesti v zápästiach a ramenách, môžu sa vyskytnúť problémy s močením, niektoré ekzémy, škvrny na pokožke, suchá a drsná koža, strata ochlpenia.

Psychické: emočná otupelosť, trúchlivosť, depresia, melanchólia, sebapodceňovanie.

Obsah


Nový jedinečný výrobok Biotermal už v novembri na slovenskom trhu!

Kúpeľmi proti jesennej depresii

Nemilosrdnú chladnú vládu jesene pociťuje vari každý živý tvor: predlžujúce sa večery, zlá nálada, stres, podráždenosť, prichádza zima... Nie je nič príjemnejšie a hrejivejšie, ako sa ponoriť do vyhriatej vane. Teplý kúpeľ nie je totiž iba čistiaci.

Už starí Rimania dobre poznali blahodarné účinky horúcich kúpeľov. Dnes vnímame kúpeľ skôr ako čisto intímnu záležitosť, keď sa môžeme v malej osobnej meditácii, ponorení do napustenej vane až po okraj, odpútať od všedných starostí a nechať telo i dušu príjemne relaxovať. Primiešaním vhodných prísad do kúpeľa však môžeme povýšiť obyčajnú hygienu na aromaterapiu či balneoterapiu, o ktorých zdravotných účinkoch na organizmus a psychiku nemôže byť žiadnych pochýb. Účinky nám už známeho Balneolu si pochvaľuje každý, kto ho vyskúšal. Pôsobenie humátov v ňom obsiahnutých je nesporné, éterické oleje slúžia na upokojenie, uvoľnenie i na povzbudenie. Ako bolo dokázané, hubí zárodky baktérií, potlačuje zápaly, uvoľňuje svaly, zmierňuje a lieči bolesť.

Novinkou v ponuke Energy je ďalší produkt, ktorý rozšíri možnosti relaxačných a liečivých kúpeľov, pod názvom Biotermal. Ide o bioinformačnú kúpeľovú soľ z termálnej vody prameňa Podhájska. Účinné látky obsiahnuté v soli sú podporené bioinformáciami, ktoré výrazne posiľňujú celkový liečivý a regeneračný efekt. Pôsobí priaznivo na problémy horných dýchacích ciest, astmu i zápaly priedušiek. Okrem iného soľ obsahuje lithium, ktoré pomáha pri liečbe dny, a jodidy priaznivo pôsobiace na štítnu žľazu. Zloženie je veľmi bohaté. Fosforečnany a vápnik pôsobia na doliečovanie zlomenín, bromidy zmierňujú bolestivé stavy. Pravidelné kúpele v Biotermale sa osvedčia ľuďom trpiacim reumatizmom, cievnymi a kĺbovými problémami, ale aj problémami s chrbticou. Stabilizujú stav pacientov s osteoporózou, artrózou a artritídou. Vzhľadom na značné množstvo síranov sú veľmi účinné pri liečbe ekzémov, vyrážok a kožných ochorení.

Biotermal harmonizuje celý energetický systém organizmu. Prospieva kondícii i kráse a prispieva k rovnováhe duše a tela. Pôsobí relaxačným a ukľudňujúcim účinkom, pomáha utišovať svalovú únavu, čistí a revitalizuje pokožku, zároveň z nej odstraňuje nečistoty, nadbytočnú mastnotu a škodlivé látky. Okrem do kúpeľov je možné nový produkt využiť i na vyplachovanie nosa, inhaláciu a ako kloktadlo.

Treba však myslieť aj na to, že i kúpeľ má svoje pravidlá, na ktoré by sme nemali zabúdať, kým náš zdravotný stav nedosahuje optimum. Pretože i kúpeľ sa môže stať záťažou pre organizmus, preto je pri zdravotných problémoch vhodné poradiť sa vždy s lekárom.

Obsah


Motivačné akcie v novembri 2004

1. naše trvalky

Piedin krém alebo Piedin sprej – každý za neuveriteľných 100 Sk (bez bodového ohodnotenia) Špeciálne cenové zvýhodnenia beauty kozmetiky Cytovital... Stačí si len vybrať!
Cytovital renove + Cytovital pleťová voda DPH: 19; cena: 1 137 Sk; body: 47; dátum od: 1. 9. 2004; dátum do: neobmedzene
Cytovital renove + Cytovital čistiace ml
ieko DPH: 19; cena: 1 137 Sk; body: 47; dátum od: 1. 9. 2004; dátum do: neobmedzene
Cytovital renove+mlieko+voda DPH: 19; cena: 1 437 Sk; body: 60; dátum od: 1. 9. 2004; dátum do: neobmedzene
+ Cytovital renove mini za akciovú cenu 25 Sk

2. nový výrobok v rade kozmetiky

CARALOTION – unikátne telové mlieko 200 ml
cena pre zákazníka (nečlena Energy) 481 Sk
cena pre poradcu/zákazníka 370 Sk (16 bodov)

3. akciový trio balíček na podporu imunity

D + V + D = 1 111 Sk (a k tomu 45 bodov)
Droserin + Vironal + Drag
s imun (z balíčka je možné použiť prípravok Dragsimun k započítaniu vo Vianočnej súťaži Energy)

4. Veľká vianočná súťaž s Energy sa blíži!

Už od 25. 10. 2004 sa môžete zapojiť aj vy a vybrať si darček pod vianočný stromček podľa vlastného uváženia!

Viac informácií, aj o vianočnom prekvapení Energy, sa dozviete v kluboch Energy.

Obsah


Je potrebné pravidelne cvičiť a naučiť sa odpočívať

MUDr. Július Šípoš zo Starej Ľubovne má vlastnú ordináciu preventívnej kardiológie Centrum Zdravé srdce. Patrí k významným spolupracovníkom firmy Energy už od roku 2000, v súčasnosti pôsobí i ako firemný lektor. O svoje skúsenosti z odboru sa podelil v prednáške, ktorá odznela na odbornom sympóziu Universum 2003. Hovoril v nej okrem iného i o potrebe vedieť relaxovať.

Nedostatok pohybu je jeden z najzávažnejších problémov nášho života. Pohyb má veľký význam pri prevencii vysokého krvného tlaku, ischemickej srdcovej choroby, aterosklerózy a na mnoho ďalších zdravotných problémov. Odborníci napríklad tvrdia, že 30 minút fyzického cvičenia denne, napríklad len vo forme rezkej prechádzky, zníži riziko infarktu o 40 percent. Je nesporné, že pravidelný pohyb patrí k zdravému životnému štýlu každého, kto chce zostať v kondícii do vysokého veku.

Intenzívnemu pohybu by sme sa mali venovať minimálne 3 krát týždenne. Pokiaľ sme doteraz necvičili, treba začať so záťažami postupne a zvyšovať ich až na 30 minút s cieľom dosiahnuť tzv. cieľovú srdcovú frekvenciu, o ktorej sa ešte zmienim. Keď už dosiahneme patričnú telesnú kondíciu, mali by sme si vybrať vhodnú atraktívnu fyzickú aktivitu.

Je nemysliteľné poslať osemdesiatročnú babičku či deduška do fitness centra zdvíhať činky, pretože by tam zomreli, ale môžeme im doporučiť prechádzky, plávanie alebo aspoň chodiť nakupovať pešo namiesto cestovania za nákupmi autobusom či električkou. Mladým ľuďom naopak môžeme odporučiť i zmienenú posilňovňu, pretože najzdravšia pohybová aktivita je dynamická.

Ak chceme začať s pravidelným systematickým cvičením, je potrebné stanoviť si reálny cieľ. Znamená to mať na pamäti, že v štyridsiatke nemôžem byť majstrom sveta v ľahkej atletike, ale môžem sa napríklad zamerať na nadbytočné kilogramy, usilovať sa podporovať kondíciu srdcovocievneho systému a zamerať sa na výkonnosť. Dôležité je postupovať pomaly, striedať typy cvičenia vo voľnej prírode a v telocvični, pričom by sa naše športovanie malo stať súčasťou dennej rutiny. Keď ráno vstaneme, je pre nás potreba umyť sa, vyčistiť si zuby atď. úplne samozrejmá, rovnako večer sa nezaobíde bez hygienických rituálov. Podobnou potrebou by sa pre nás malo stať pravidelné cvičenie či akákoľvek pohybová aktivita.

Jednoduchou mnemotechnickou pomôckou, ako si stanoviť zmienenú cieľovú srdcovú frekvenciu pri športe, je číslo 220. Od neho odpočítajte svoj vek v rokoch (ak máme napríklad 40 rokov, 220-40=180), z rozdielu potom vypočítame dve tretiny až tri štvrtiny, podľa toho akú máme východziu kondíciu (65% zo 180 je cca 120). 120 a 125 tepov za minútu je v tomto prípade pulzová frekvencia, ktorú by sme mali mať pri cvičení. Čím je náš vek vyšší, tým je tréningová frekvencia samozrejme nižšia. Deti majú frekvenciu vyššiu. Ak športujeme v kolektíve a robíme spoločne turistiku, plávanie či kondičný beh, správnu záťaž zistíme podľa toho, či dokážeme pri svojej aktivite slovne komunikovať. Ak už lapáme po dychu a nestačíme spolu hovoriť, znamená to, že záťaž je pre nás veľká a mali by sme ubrať, spomaliť. A naopak – pokiaľ dokážeme za pochodu spievať, znamená to, že ideme pomaly a je potrebné pridať.

V tejto súvislosti je potrebné zmieniť sa i o strese, ktorý nám je všetkým dôverne známy a rekreačný šport ho dokáže eliminovať. Stres alebo psychické vypätie, najmä pokiaľ je chronické, či už v rodine alebo na pracovisku, vzniká zlým rozvrhnutím pracovného času. Okrem toho sa “podpisuje” pod riziko srdcovocievnych chorôb. Taktiež negatívne emócie, ako sú napríklad strata blízkeho človeka, závažné ochorenie v rodine a podobné situácie, prežívame ako stresové. Rovnako rýchle životné tempo, priveľa povinností a časová tieseň, existenčné problémy, ako napríklad strata zamestnania, sa odzrkadľujú na duši a na zdraví.

Techniky, ako úspešne zvládať stres, sú rôzne - relaxácia, autogénny tréning, muzikoterapia... Môžeme si zohnať množstvo literatúry, kaziet a cédečiek, ktoré oboznamujú s týmito technikami. Existujú odborné psychologické poradne – rovnako ako máme svojho lekára a automechanika, pedikéra, kaderníka alebo kozmetičku, mali by sme mať i svojho psychológa. Treba si dopriať i dostatok odpočinku a spánku, najmä po psychickom vypätí a po práci. Mali by sme sa naučiť relaxovať a počas víkendov sa venovať svojim záľubám.

Pozor na workoholizmus! Ide o niečo podobného, ako je napríklad alkoholizmus – nie sme závislí na alkohole, ale na práci. Japonci si nenosia prácu domov, cez víkendy odpočívajú, pretože vedia, že je potrebné vedieť sa zastaviť. Nadmerná psychická záťaž vedie k vyplavovaniu stresových hormónov adrenalínu a chronickým bičovaním srdca k vzostupu krvného tlaku a k zužovaniu ciev.

Ako si môžeme pri zvládaní stresu pomôcť prípravkami Energy?

Osvedčil sa Korolen. Na psychosomatické ochorenia a neurovegetatívne dystonie, neurocirkulačné asténie pôsobí veľmi elegantne. Doporučujem ho v dávke 3 x 3 až 3 x 9 kvapiek. Samozrejme, efekt nemôžete čakať okamžite, ako keď užijete Diazepam, Xanax alebo iný podobný liek. Pacientov upozorňujem, že účinky, ktoré majú prípravky Energy, sa dostavia najskôr po 3 až 4 týždňoch. Ďalším produktom, ktorý zároveň stimuluje psychiku a osvedčil sa najmä u depresívnych pacientov, je Stimaral. Dávkujeme 6 kvapiek ráno, 6 na obed. V prípade potreby podávame aj neskôr. Ak sa chceme napr. sústrediť, keď potrebujeme podať väčší výkon, vezmeme si Stimaral podľa momentálnej situácie. Aj Spiron má priaznivé účinky – na jeho účinky sa môžeme spoľahnúť pri rôznych stretnutiach, rokovaniach, na navodenie príjemnej atmosféry na diskusiu a ak potrebujeme sústredene spolupracovať. Osvedčil sa aj ako vhodný prostriedok pri nespavosti.

Obsah


Nová bezplatná poradňa na internete už od 1. 11. 2004 – MUDr. Július Šípoš – kardiológ

MUDr. Július ŠÍPOŠ, odborný lekár - kardiológ z Centra ZDRAVÉ SRDCE v Starej Ľubovni, tel.: 0904/ 530989, člen Energy od roku 2000.

Promoval v roku 1982 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor všeobecné lekárstvo Pracoval najskôr ako sekundárny lekár na internom oddelení v menšej nemocnici na strednom Slovensku, kde získal špecializáciu v odbore interná medicína. Neskôr sa aj s rodinou presťahoval do Starej Ľubovne, kde ďalšou odbornou praxou a vzdelávaním získal vyššiu špecializáciu v internej medicíne a kardiológii. Mnoho rokov pôsobil ako odborný lekár v kardiologickej ordinácii a určité obdobie aj v diabetologickej ambulancii. MUDr. Šípoš je členom viacerých odborných spoločností a ich pracovných skupín, napr. Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Hypertenziologickej spoločnosti, Českej kardiologickej spoločnosti. Pravidelne sa zúčastňuje ich odborných podujatí, kongresov, seminárov. Patrí k zakladajúcim členom Pracovnej skupiny kardiovaskulárnej rehabilitácie na Slovensku. Aktívne sa angažuje v Slovenskej lekárskej komore od jej vzniku po novembri 1989.

Viac ako 5 rokov pôsobil v pozícii primára v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, kde zaviedol a rozpracoval komplexný kardiovaskulárny program – kúpeľnú rehabilitačnú liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami ako ischemická choroba srdca, stavy po infarkte a operáciách srdca, vysoký krvný tlak, chlopňové chyby. Po úspešnom vybudovaní tohto programu a zavedení kúpeľnej rehabilitačnej liečby kardiakov prácu v kúpeľnej organizácii pred tromi rokmi ukončil. V súčasnosti sa venuje najmä oblasti preventívnej kardiológie – poradenstvu, prevencii a liečbe srdcovocievnych a tzv. civilizačných chorôb. V Starej Ľubovni vedie svoju súkromnú ordináciu s príznačným názvom Centrum ZDRAVÉ SRDCE. Povolaním a zároveň koníčkom MUDr. Šípoša je interná medicína, najmä kardiológia, ale aj zdravá výživa, životospráva a prírodná (naturálna) medicína.

Členom Energy je od roku 2000. Keď sa o našich prírodných produktoch dozvedel, vyskúšal ich blahodárne účinky na posilnenie zdravia a prevenciu chorôb, odvtedy ich úspešne používa a odporúča ďalej.

S firmou Energy užšie spolupracuje MUDr. Šípoš od roku 2003 ako firemný lektor, najmä odbornou poradenskou a prednáškovou činnosťou zameranou predovšetkým na prevenciu, životosprávu a doplnkovú liečbu srdcovocievnych a vnútorných chorôb. Vo svojej praxi okrem prostriedkov klasickej medicíny úspešne uplatňuje (najmä v prevencii, ale tiež v doplnkovej liečbe) viaceré prípravky z ponuky Energy. Medzi jeho obľúbené a často odporúčané doplnky výživy patria Korolen, Renol, Gynex, Stimaral, Fytominerál, Flavocel, Ruticelit, Artrin, Cytosan, Spiron a ďalšie.

Obsah


Otázka pro MUDr. Júliusa Šípoša

Mám 58 rokov, približne pätnásť rokov sa liečim na vysoký krvný tlak. Užívam trojkombináciu liekov, pričom krvný tlak mi kolíše od 130/85 do 185/110. Som nefajčiar, cukor mám v norme, ale posledné dva roky mi lekár zistil zvýšený cholesterol - najskôr 5,8 a naposledy 6,4 mmol/L.

Čo by pomohlo upraviť môj krvný tlak a cholesterol?

Odpoveď:

Ako prvé je treba upraviť vašu životosprávu a diétu. To znamená zvýšiť pohybovú aktivitu. Odporúča sa rekreačné cvičenie: aspoň 3- krát do týždňa si pol hodinu zacvičiť alebo bicyklovať, prípadne plávať, no stačí aj prechádzka rýchlym krokom. Cvičenie treba vykonávať tempom, počas ktorého budete cítiť mierne zrýchlenie tepu (vo vašom prípade okolo 105–110 pulzov za minútu), zároveň aby ste však nemali pociťovať závrat, nevoľnosť ani extrémne ťažký dych. Po cvičení by ste sa mali cítiť príjemne unavený, ale nie vyčerpaný! Spočiatku treba začať kratšími pohybovými aktivitami v pomalšom tempe, resp. s menšou záťažou, ktorú si budete postupne – po týždňoch predlžovať, resp. zintenzívňovať. Nezabúdajte pri tom na primeraný pitný režim (pri cvičení strácame viac vody a minerálov potením a zrýchleným a prehĺbeným dýchaním). Po cvičení si treba skontrolovať krvný tlak. Ak to situácia dovolí, tak aj počas cvičenia, napr. ak cvičíte na domácom trenažéri, stacionárnom bicykli, je možné odmerať si TK počas prestávky. Lieky predpísané vašim praktickým lekárom, resp. vašim internistom či kardiológom naďalej pravidelne užívajte. Nevyhnutné je tiež dodržiavať neslanú, nízkocholesterolovú (tzv. antiaterogénnu) diétu. K tomu si môžete pridať koncentrát RENOL v dávke zo začiatku 3 krát 2 až 3 kvapky pol hodinu pred hlavným jedlom počas prvých 10 dní. Ak ho dobre znášate a nemáte žiadne extrémne výkyvy tlaku krvi, môžete si v ďalších dňoch dávku Renolu postupne zvyšovať na 3x6 až 3x9 kvapiek a užívať ho celkovo 21 dní. Potom nasleduje 2-týždňová prestávka. Dvadsaťjedendňový cyklus s Renolom v dávke 3 krát 6 až 9 kvapiek zopakujte ešte 1 až 2 razy. Súčasne môžete užívať aj FYTOMINERÁL 3 až 4 krát denne po 5 kvapiek do pohára vody. Môžete si urobiť aj tzv. fytominerálku: do 2 litrovej PET fľaše čistej vody si dáte po pretrasení 20 kvapiek Fytominerálu, fľašu vypijete počas jedného deň (24 hodín). Takto máte súčasne zabezpečený aj minimálny pitný režim. Ak tlak krvi začne klesať, kontaktujte svojho lekára ohľadom znižovania chemických liekov. Nikdy však nevysaďte všetky lieky naraz ani neznížte dávku liekov zo dňa na deň bez vedomia lekára, pretože váš tlak krvi by mohol začať po pár dňoch prudko stúpať. Konzultácie o konkrétnych liekoch a ich užívaní vám môžem poskytnúť aj telefonicky na čísle 0904/530989. Zároveň vám odporúčam robiť si pravidelné záznamy vášho TK a pulzu aj s dátumom a hodinou merania a prípadnými poznámkami týkajúcimi sa vašich subjektívnych pocitov či obtiaží. Po opakovanej kúre s Renolom je vhodné podobným spôsobom užívať aj KOROLEN. Taktiež sa odporúča užívať FLAVOCEL, ktorý ako prírodný antioxidant zabraňuje oxidácii “zlého” LDL cholesterolu na oxidovaný LDL cholesterol, ktorého častice sú najviac zodpovedné za poškodzovanie cievnej steny aterosklerotickým procesom. Znížiť hladinu cholesterolu a zmierniť rozvoj aterosklerózy môže napomôcť aj prípravok DRAGS IMUN v dávke 3 krát 5 kvapiek rozpustených v pohári vody alebo malinovky. Do jedálneho lístka sa odporúča zaradiť veľa zeleniny, zeleninových šalátov, ovocia, celozrných výrobkov, tmavý chlieb a pečivo (grahamové), najmä morské ryby, olivy. Treba sa vyvarovať mastných jedál, živočíšnych tukov, fritovaných pokrmov, taktiež obmedziť sladkosti.

Obsah


Systém reverznej regenerácie Energy

- tvorí základné širokospektrálne regeneračné prípravky a prípravky nadstavbové, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a sú určené na regeneráciu všetkých dôležitých oblastí ľudského organizmu. Slovo “širokospektrálny” pritom vyjadruje, že každý prípravok regeneruje hneď niekoľko oblastí súčasne. Veľká výhoda je v kreatívnosti použitia jednotlivých prípravkov a v jednoduchosti systému. Tak sa môže každý sám, na základe harmonizácie, starať preventívne o svoje zdravie.

Obsah


Z internetovej poradne MUDr. G. Bartovej

Trápi ma nadmerné potenie rúk, nôh a v oblasti pohlavných orgánov. Je to pre mňa veľmi nepríjemné. Ruky mávam úplne mokré i bez predchádzajúcej fyzickej námahy. Tento problém mám už dva roky. Keď sa vyzujem, mám úplne mokré ponožky, v lete i v zime. Vyskúšal som už všeličo, ale nič mi nepomáha. M. V.

Podľa zásad čínskej medicíny môže byť nadmerné potenie výsledkom disharmónie siete dráh pľúc, srdca, obličiek, ale aj iných oblastí. Na rozlíšenie príčiny problémov vám pomôže zmeranie energetiky jednotlivých dráh. Vykonáva sa v každom Klube Energy, na základe testov vám tam určia i najvhodnejší prípravok. Doporučujem vám preto, aby sa čo najskôr dosiahlo vyrovnanie. Pokiaľ však nemáte chuť a čas na návštevu klubu, môžete regeneráciu začať prípravkom Vironal (počas troch týždňov 3 x 3 kvapky), po týždennej prestávke začnite užívať Renol (počas 3 týždňov 3x 4 kapky) a po prestávke obdeň striedajte Vironal 3x4 kvapky a tiež Renol 3x4 kvapky – rovnako po dobu 3 týždňov. Po prestávke zopakujte túto kúru ešte raz. Pomôcť vám môže i správne zvolený homeopatický liek, ktorého výber sa musí uskutočniť po dôkladnom rozhovore o vašej životospráve, čo je možné len pri osobnom stretnutí. Navštívte lekára – homeopata, a zároveň s uvedenými výrobkami Energy môžete užívať i ním doporučený liek. Prajem veľa zdravia!

MUDr. Bartová

Obsah


Opäť už mnohokrát diskutované “éčka” II.

Článok o potravinových aditívach vyvolal odozvu nad očakávanie. Dá sa povedať, že splnil svoj účel – upriamil pozornosť na zdanlivo neškodné látky, s ktorými sa dennodenne stretávame vo forme prísad v potravinách a iných poživatinách. Teraz je potrebné upresniť niektoré veci, ktoré vyvolávajú najväčšiu polemiku.

Bez konzervátorov a stabilizátorov v potravinách sa v dnešnej dobe nezaobídeme. Nás článok mal predovšetkým upozorniť na kombinácie týchto látok a tiež na ich predávkovanie. Ak si kúpime šalát s majonézou konzervovanou E211, neskôr si dáme jedlo s horčicou alebo s kečupom, opäť konzervované E211, a nakoniec to zapijeme nápojom, ktorý tiež obsahuje E211, môžeme prekročiť normu pre doporučenú maximálnu konzumáciu. E211 (kyselinu benzoovú) uvádzam ako príklad preto, že sa vyskytuje ako potravinový konzervant najčastejšie. Pri výbere stravy teda zvážte množstvo potraviny, ktorú konzumujete počas jedného dňa a popremýšľajte, či prípadného éčka nie je priveľa. Tiež je dobré vyvarovať sa veľkému počtu éčok v jednej potravine, pretože nie je možné odhadnúť interakcie, ktoré táto kombinácia prinesie.

Jednou z častých pripomienok čitateľov bolo napadnutie nebezpečnosti E330 (kyselina citrónová). Uvedená štúdia mala také výsledky, aké vyšli v štatistike. Vždy záleží na zvolenej metóde, na množstve testovanej látky a tiež na ďalších faktoroch. Záleží aj na forme tejto kyseliny, a to najmä na jej optickej otáčavosti. Pravotočivé formy väčšiny látok nedokáže náš organizmus využiť. Pokiaľ je to kyselina, ako v tomto prípade, tá zostáva v tele dlhší čas a prináša okyslenie prostredia. Existujú síce mechanizmy, ktoré dávajú pozor na optimálne pH v tele, ale v závislosti od množstva môže dôjsť k narušeniu týchto nárazníkových systémov. Najmä ak vzhľadom na chronické choroby, napr. obličiek, sú tieto pufrovacie systémy už narušené. Kyslé prostredie je pritom vhodné pre mutačné zmeny, ktoré sú prvým krokom na zvrhnutie inak normálnej bunky v bunku nádorovú. V štúdii boli nepochybne testované relatívne vysoké koncentrácie prídavných látok, ale aj napriek tomu nás tento materiál upozorňuje na určité riziká pri zneužívaní zmienených substancií.

Záverom doporučujeme: žiadnu paniku, ale uvážene nakupovať a kombinovať potraviny, aby nedochádzalo k nežiadúcim interakciám medzi éčkami, a taktiež vyberať také potraviny, aby sa účinok rovnakého konzervanta nenásobil. Rovnako treba brať ohľad na zdravotný stav konzumenta. Je potrebné uvedomiť si, že ľudia s postihnutou pečeňou alebo obličkami, sú oveľa citlivejší na tieto vplyvy.

MVDr. Lubomír Chmelař, PhD.

Obsah


Všeobecný doplnok na používanie syntetických aditív v potravinách

Na syntetické látky, ktoré sa v prírode nevyskytujú, je výhodnejšie nazerať s určitou opatrnosťou, pretože môžu byť zdravotne závadné, buď ony samotné, alebo v kombinácii s inými látkami. Každú syntetickú látku je potrebné dôkladne a dlhodobo testovať. Zatiaľ sa to však nedeje, skôr sa urobí len testovanie samotnej látky a neskôr sa čudujeme, že má značná časť populácie alergické problémy, rastie počet ľudí s poruchami imunity, narastá počet detí s hyperaktivitou atď. Oprávnená je napríklad opatrnosť pri oboch z uvedených farbív E104 a E122.

E104 chinolínová žltá (syntetické farbivo jasnej zelenožltej farby):

Najviac sa používa na farbenie potravinárskych výrobkov, ktoré najčastejšie konzumujú deti (napr. nealkoholické nápoje Citron LIFT, Mirinda Pomaranč, povzbudzujúci nápoj Semtex, niektoré žuvačky, cukríky Bonpari, Haribo, Starburst, lentilky atď.).

V rámci povolených štúdií na zvieratách sa nepodarilo preukázať nežiadúce účinky, to však nie je smerodajné, pretože zvieratá majú iný metabolizmus ako človek. Naviac nešlo o dlhodobé štúdie doplnené o účinky kombinácií s ďalšími aditívami. Podľa niektorých zdrojov môže táto látka vyvolávať alebo zhoršovať nežiadúce reakcie podobných alergií pri citlivých jedincoch. Z hľadiska chemickej štruktúry tejto látky a rizika zatiaľ neznámych účinkov je určitá zvýšená opatrnosť oprávnená. V USA, Austrálii a Japonsku nie je použitie tohto farbiva v potravinách dovolené.

E122 azorubín (syntetické červené potravinárske farbivo):

Najčastejšie sa používa v nealkoholických nápojoch (Malina LIFT), alkoholických nápojoch (likér Garone a vinný punč KB likér), nájdeme ho v lentilkách, marcipáne, želé, zmrzline, jogurtoch (Prince Kúzelník od Danone) a v konzervovanom ovocí. V roku 1998 bol kontrolou ČZPI odhalený i v potravinách, v ktorých bol zo zákona zakázaný. U zvierat sa nepodarilo dokázať nežiadúce účinky, ale zvýšená opatrnosť je pri tomto farbive, rovnako ako u predchádzajúceho, na mieste. U citlivých jedincov môže vyvolať reakcie podobné alergii a rôzne ďalšie typy neznášanlivosti. Rovnako ako ďalšie azofarbivá je spájaný s detskou hyperaktivitou. Toto farbivo je ČR povolené na farbenie množstva druhov potravín. Látka je zakázaná v USA.

Problém používaných syntetických látok je v tom, že sa len máloktorá sa svojimi účinkami hneď prejaví, ako napr. kyanid draselný (cyankáli). Veľká väčšina ich pôsobí skryto a dlhodobo, pričom mechanizmy účinku sú často veľmi zložité a málo známe. Po dlhý čas dochádza k systematickému narušovaniu metabolizmu živých organizmov a ich fungovaniu. Dochádza k poškodzovaniu vnútorných orgánov, imunitného systému a k jeho celkovej devastácii. Výsledkom je menšie či väčšie poškodenie zdravotného stavu väčšiny obyvateľov.

Tí, ktorí majú o tejto problematike väčšie znalosti, tiež často nevedia všetko, ale aspoň tušia, čo sa môže diať v organizmoch tých ľudí, ktorí bez rozmýšľania či nevedomky bohato zásobujú svoj organizmus syntetickými “sajrajtmi”. Účinky týchto látok nie je možné hodnotiť podľa jednotlivcov, ale podľa štatisticky dostatočného počtu ľudí. Že je niekto zdravý a hádže do seba, doslova po lopatách, škodliviny, neznamená, že sú neškodné. Naopak, je potrebné pozrieť sa okolo seba a zistíme, že vedľa nás je ďalších sto ľudí, ktorí majú väčšie či menšie zdravotné problémy.

Môj príspevok má len napomôcť tápajúcim, pretože z oficiálnych miest sa ťažko o účinkoch éčiek niečo rozumné dozvieme. Používanie týchto látok by skutočne malo mať väčší poriadok, mali by sa používať len v nevynutnej miere, alebo by sa mali používať technológie, do ktorých sa nemusí také množstvo éčiek pridávať. Doteraz však vždy prevážil tlak lobby výrobcov a distributérov, pretože ich zisky sú nadradené zdraviu ľudí. Budem rád, keď aspoň doplním predchádzajúce vedomosti a prispejem tak k väčšej osvietenosti spotrebiteľov. Výsledkom by malo byť preferovanie menej chemizovaných potravín a vytvorenie tlaku na znižovanie aditivácie potravín syntetickými látkami. Ing. Rudolf Stránský, Pardubice

Obsah


“Nič lepšie nepoznám,”

- hovorí o Cytosane Ing. Naďa Eliášová, reflexná terapeutka a lektorka Energy

“Najväčší dôraz pri všetkých problémoch kladiem na dôkladnú očistu čriev. Bez tohto úkonu nie je žiadne uzdravenie možné. Reflexná diagnostika odhalí s veľkou presnosťou každú časť čreva, v ktorej sa deje niečo nedobré. Následné vyšetrenia to vždy potvrdili. Samotná reflexná terapia v tomto prípade nedosahuje veľkú účinnosť, zato Cytosan áno. Potom, čo všetko dokázal od uvedenia na trh, tvrdím, že nič lepšie zatiaľ neexistuje. Jeho účinky sú všemocné – na ulceróznu kolitídu, Crohnovu chorobu, celiakia, reumatickú artritídu, rakovinu pečene. Spolu s Drags imunom dokáže liečiť borreliózy, alergie atď. Funguje ako zásyp na mokvajúce ekzémy, bercové vredy, opary, zle sa hojace jazvy. Rozpustený vo vode je výborný na umývanie pokožky, lieči ľudí, kvetiny i zvieratá, asanuje vodu v jazierku. Nerada používam slovo zázrak, ale v tomto prípade rada urobím účinnú výnimku, pretože to skutočne zázrak je.”

Obsah


Okienko krásy

- s lektorkou Ing. Danielou Takáčovou pred plesovou sezónou

Čo myslíte, ktorý orgán ľudského tela je najväčší? Je to naša koža. A práve v súvislosti s ňou vám chcem dnešným článkom pripomenúť niektoré praktické a užitočné rady, ktoré by sa vám mohli zísť. Najmä však preto, že nastáva plesová sezóna a v krásnych večerných róbach budeme odhaľovať oveľa väčšiu časť našej pokožky. Je teda priam našou “povinnosťou” vystavovať na obdiv krásny dekolt.

V krátkosti si pripomeňme, čo je to vlastne koža a ako pracuje. Kožu zväčša považujeme za jednoduchý obal ľudského tela bez významnejších funkcií. Opak je však pravdou, koža je jedným z najdôležitejších orgánov ľudského tela a plní mnoho funkcií:

- má schopnosť prijímať zo vzduchu kyslík, čo je dôležitejšie ako jej vstrebávacia schopnosť

- je producentom kožného mazu potrebného pre zdravie a krásu kože a tvorbu kyslého kožného filmu

- je producentom potu, potné žľazy sú dvojaké (potné a pachové). Intenzita vylučovania a zloženia potu je individuálna, závisí od rasy, genetických faktorov, stravy, životného štýlu, klímy a pod. Ženy majú menej potných žliaz.

- je našim piatym zmyslovým orgánom – orgánom hmatu. Na 1 cm2 sa nachádza až 100 hmatových receptorov a 200 receptorov bolesti, ktoré ustavične vysielajú do mozgu signály o jej stave.

- termoregulačná schopnosť je potrebná k udržiavaniu stálej telesnej teploty

- má okysličovaciu, ochrannú, revitalizačnú a vyživovaciu funkciu.

Väčšinou považujeme kožu za jednotnú skladbu. Koža je však rôzna podľa lokálnych potrieb, napr. iná je na päte a iná na očnom viečku či hlave. Odlišnosť kože má však trvalý charakter a aj keď sa prenesie z určitého miesta na iné miesto, zachováva si skladbu z predošlého miesta.

Kožu tvoria tri vrstvy:

Pokožka (epiderma) – tvorí povrch kože a neustále sa obnovuje. Starnutím sa však proces samoobnovy buniek spomaľuje. Bunky sa opotrebovávajú. Za pravidelnú obnovu buniek vďačíme zárodočným bunkám – keranocytom. Ide o najusilovnejšie bunky nášho tela, avšak aj ony starnutím zlenivejú a spomalia svoju aktivitu. Proces obnovy a zániku zárodočnej bunky na odumretú trvá približne 21–40 dní. Za celý život sa nám odlúpi asi 20 kg odumretých buniek, to buď samoodlupovaním, umývaním, trením uteráka, odevom, pohybom, mužom holením a pod. Väčšina kozmetických prípravkov obsahuje látky, ktoré prenikajú do spodných vrstiev pokožky a podporujú delenie zárodočných buniek.

Zamša (derma) – od nej závisí, či pokožka pôsobí mlado a pružne alebo staro a vráskavo. Jej základom nie sú bunky, ale elastínové a kolagénové vlákna. Množstvo kvalitného elastínu a kolagénu sa vekom znižuje. Najviac ich poškodzuje slnečné UVA žiarenie, ktoré spôsobuje tzv. fotostárnutie, a soláriá. UVA žiarenie preniká do zamše a poškodzuje elestínové a kolegénové vlákna, ktoré sa rozpadávajú a trhajú. Zamša na svoju činnosť potrebuje asi 70 % vody, aby správne “živila” zárodočné bunky a tie sa mohli rýchlejšie obnovovať.

Podkožné tukové väzivo – chráni vnútorné časti tela a orgány, najmä však tvorí mäkkú a pružnú podložku pre zamšu. Podľa množstva podkožného tuku je tukové tkanivo rozdielne hrubé a väčšinou sa nám nepáči. Bez neho by sme ale boli len kostra obtiahnutá kožou.

Z kozmetického hľadiska je pokožka mimoriadne dôležitá. Je zrkadlom nášho duševného a fyzického zdravia. Ako rýchlo bude starnúť, to závisí od našej pravidelnej starostlivosti o ňu, od eliminovania nežiadúcich faktorov ako stres, fajčenie, alkohol, nedostatok spánku, nedodržiavanie pitného režimu a pod. Účinnou zbraňou v boji proti starnutiu je správny výber kozmetických prípravkov. Dvojnásobne to platí pre pokožku tváre, ktorú nazývame pleť. Tá je neustále na očiach a nedá sa vymeniť, ani zakryť. Musíme sa o ňu neustále starať. Treba mať na pamäti, že pleť začína tam, kde “končí” podprsenka. To znamená, že pri čistení a ošetrení pleti nesmieme zabúdať aj na svoj dekolt. Pestovaná, zdravá a svieža pleť a dekolt sú totiž vizitkou ženy.

Koža sa však v priebehu života neustále mení. V jednotlivých štádiách nášho života sa správa a vyzerá odlišne. Znamená to, že starostlivosť o ňu prispôsobujeme svojmu veku a typu pleti (suchá, mastná, citlivá, zmiešaná, normálna).

Krásny dekolt nám “nespraví” krásny šperk, ale pružná a pevná pokožka. Hovorí sa, že roky na žene spoznáte podľa pokožky na rukách a v dekolte. Obzvlášť u žien, ktoré trávia veľa času opaľovaním na slnku, sa jej poškodenie pôsobením slnečných lúčov prejaví vráskavým dekoltom. Nehovoriac už o tom, aké nebezpečné je opaľovanie bez vrchného dielu plaviek.

Ku krásnemu dekoltu jednoznačne patria aj pekné prsia. K ich peknému tvaru prispeje pravidelná masáž od prsníka až ku kľúčnej kosti, veľmi účinná je aj studená voda. Postačia aj kocky ľadu, ktoré udržiavajú prsia vo forme. V neposlednom rade je to správny výber podprsenky, najmä pri športovaní musí byť pevná. Tvar a pevnosť pŕs ovplyvňuje aj poloha spánku. Ak spíme na boku, vytvárame si tak medzi prsiami vrásky. Najlepšie je spať na chrbte, a to aj z hľadiska tvorby vrások na tvári. Vďaka tomu, že fytoestrogény prsia viditeľne vyhladia, je prípravok Gynex veľmi vhodný či už na vnútorné užívanie alebo na natieranie pŕs zvonka. Okrem iného správne držanie tela vplýva aj na naše sebavedomie.

Starostlivosť o dekolt začína večerným a ranným čistením, a to pleťovým mliekom a pleťovou vodou. Doporučujem sadu Cytovital – pleťové mlieko a pleťovú vodu, ktorá nielen pokožku vyčistí, ale ju zároveň aj omladzuje a dodá potrebnú vlhkosť a výživu dôležitú pre jej hladký a pružný povrch. Po vyčistení je potrebné nechať dekolt voľne usušiť a ošetriť výživným krémom. Veľmi účinné je Cytovital renove sérum, ktoré trvalo hydratuje, omladzuje, vyživuje, pôsobí antioxidačne a zároveň aj detoxikačne. Večerné čistenie pleti pred spaním je veľmi dôležité, pleť sa totiž správa ako špongia, ktorá počas dňa nasaje do seba všetky nečistoty. Čistenie prevádzame aj vtedy, či sa už ráno nalíčime, alebo nie.

Nesmieme zabúdať ani na pravidelný píling a výživné masky.

Všetky prípravky firmy Energy pôsobia aj ako prírodný píling, pretože ich základ tvorí termálna voda zo žriedla Podhájska obsahujúca okrem iných látok aj soli a minerály a tie spôsobujú odlupovanie odumretých buniek z povrchu pokožky. Tento píling je možné raz mesačne doplniť aj iným pílingom. Treba ho však prevádzať jemne, podobne ako pri pílingu tváre. Píling takisto vyberáme podľa typu pleti. Poznáme píling mechanický, chemický a enzimatický. Po tejto procedúre je veľmi vhodné aplikovať výživnú masku.

Ako určite viete, takmer zo všetkých prípravkov firmy Energy sa dajú pripraviť vynikajúce pleťové masky a omladzujúce kúpele. Pri aplikovaní masky na tvár si pár kvapiek prípravku rozotrieme aj na dekolt a necháme pôsobiť 15 minút. Po nanesení masky zostaneme odpočívať a relaxovať, aby účinné látky lepšie prenikli pod povrch pokožky. Umyjeme sa čistou vodou a natrieme vybraným krémom. Môžeme použiť hociktorý z bioinformačných krémov, ktoré svojim zložením dopĺňajú nielen energiu jednotlivým orgánom, ale dopĺňajú aj biologicky aktívne látky do pokožky a chránia ju tak pred nežiadúcimi vonkajšími vplyvmi a stratou vlhkosti. Koža je totiž v poradí posledný orgán, ku ktorému sa cez krvné cievy dostanú výživné látky a voda prijatá potravou. Telo totiž najskôr uspokojí iné orgány. Preto by sme mali dodržiavať pitný režim a vypiť denne 2–3 l tekutín vo forme bylinkových čajov, ovocných štiav, minerálky, ale najmä čistú vodu.

Čím sme staršie, tým menej naše telo produkuje hormón estrogén. V dôsledku jeho zníženia sa zníži aj množstvo kolagénu a elastínu až na 30 percent. Preto je veľmi vhodné natierať si pleť a dekolt prípravkom Gynex (vhodný aj na vnútorné užívanie) a infokrémom Cytovital. Obidva obsahujú fytohormóny a fytoestrogény vyrovnávajúce tvorbu estrogénov. Tým pádom sa zvyšuje aj produkcia kolagénu a elastínu v pokožke.

V krátkosti zhrniem účinky jednotlivých prípravkov z hľadiska pôsobenia na pokožku:
Vironal + Droserin – okysličujú pokožku, pôsobia na strie a elasticitu
Regalen + Protektin – majú hlboké čistiace detoxikačné účinky, sú vhodné na pečeňové a starecké škvrny
Renol + Artrin – majú revitalizačné účinky, uvoľňujú lymfatický systém, vhodné na citlivú pokožku a po kozmetickom čistení pleti
Gynex + Cytovital – silné omladzujúce účinky, podporujú tvorbu estrogénov a kolagénu
K
orolen + Ruticelit – vhodné na prekrvenie periférnych oblastí organizmu a všetkých buniek
Piedin sprej + Piedin krém – protiplesňový účinok, veľmi vhodné na pleť aj celé telo
Audiron – vhodný na akné, vyrážky, natierame lokálne
Drags imun – vynikajúca sťah
ujúca maska, môžeme ju ponechať na tvári celú noc (pár kvapiek rozotrieme v dlani a aplikujeme)
Balneol – kúpeľ so silným detoxikačným a zároveň antioxidačným účinkom na celý organizmus
Flavocel – podporuje tvorbu kolagénu
Cytosan – detoxikuje a vyrovnáva
tvorbu hladiny estrogénu, má silno omladzujúci účinok
Fytominerál – účinný antioxidant, pôsobí proti pôsobeniu voľných radikálov, pomáha udržiavať správnu hladinu estrogénov
Stimaral – silný antioxidant, obsahuje flavonoidy, užíva sa na zvýšenie imunity,
energie
King Kong – harmonizuje hormonálny systém, tonizuje organizmus.
Na záver jedna rada:
Ak už budete pozvaná na spoločenskú akciu, kde budete vystavovať svoju pestovanú pokožku na obdiv, pri líčení dodržiavajte tieto zásady:
– líčenie prispôsobte buď
farbe očí alebo farbe šiat
– ak zvýrazníte oči, ústa nalíčte jemne, a naopak. Vždy zvýrazníme len jedno (menej je niekedy viac)
– Líčime sa vždy podľa príležitosti. Denné líčenie je nenápadné, večerné intenzívnejšie a odvážnejšie.
Veľa úspechov želá Danie
la.

Obsah


Poradcovia sa delia o svoje skúsenosti

O “nevyliečiteľnej chorobe” menom lupienka

Na jar roku 2003 ma ku kožnému lekárovi priviedli červené škvrny na koži nôh a na dlani ľavej, neskôr aj pravej ruky. Považoval som ich za nejakú vyrážku, preto som bol veľmi prekvapený lekárkinými slovami, že ide o lupienku. Vo svojich 38 rokoch som sa cítil zdravý bez akýchkoľvek závažnejších problémov, takže som sa spoliehal, že sa všetko vyrieši nejakou mastičkou a zase bude dobre. Samozrejme, že to tak nebolo a ja som začal zbierať informácie, čo to vlastne tá lupienka je. Od lekárky som sa tiež dozvedel, že vraj ide o “nevyliečiteľnú” chorobu.

Keď som v internetovej diskusii čítal o márnom boji mnohých ľudí s touto chorobou a videl v čakárni ostatných pacientov s pokročilým štádiom choroby, ocitol som sa v psychickej kríze. A ochorenie sa začalo rýchlo rozširovať. Mastičky pomáhali len čiastočne a na krátky čas, prichádzalo leto a ja som už nedokázal vyjsť von v krátkych nohaviciach a tričku.

Keď sa už prejavy nedali skrývať, ostal som z práce doma, trochu sa upokojil a začal hľadať pomoc inde ako v klasickej medicíne. Spomenul som si na svoje pozitívne skúsenosti s liečiteľmi, ani pojmy ako viera či meditácia mi nie sú cudzie. Uvedomil som si nutnosť liečiť chorobu zvnútra, tzn. jej príčinu a nie prejavy. A tak som na doporučenie navštívil liberecký Klub Energy.

Liečiteľka, ktorá tam pôsobila, mi dala dobrú psychickú podporu, keď ma presvedčila o možnosti vyliečenia, len to vraj chce trpezlivosť. Začal som na jej radu súčasne užívať Korolen a Regalen, 2 až 3 krát týždenne som absolvoval kúpele v Balneole a na postihnuté miesta som si aplikoval Protektin. Súčasne som si upravil jedálny lístok a doprial si dostatok kľudu a odpočinku. Liečba bola sprevádzaná častými črevnými potiažami – asi preto, že sa telo zbavovalo škodlivín. Približne po troch mesiacoch liečby som pozoroval, že sčervenané škvrny postupne miznú a objavuje sa normálna pokožka. Nasledovala ďalšia fáza užívania – Korolen a Protektin. Pol roka od započatia liečby nebolo po lupienke ani stopy! Dokonca sa mi výrazne zlepšila pleť. Žiadny návrat problémov nenastáva, v skladbe potravy sa už nejako neobmedzujem, len sa riadim zásady “všetko s mierou”.

Zhrnutie: Lupienka u mňa prepukla po dlhšom čase psychického vypätia (mal som dlhodobo dve zamestnania a takmer žiadne voľno). Rapídne sa zhoršila potom, čo som bol informovaný o jej “nevyliečiteľnosti”. Obrat nastal, keď som si uvedomil nutnosť liečiť sa zvnútra, vyhol som sa tak ďalším pokusom s kortikoidnými prípravkami a začal s regeneráciou pomocou uvedených produktov už v počiatočnej fáze choroby.

Záverom chcem touto cestou poďakovať každému, kto sa akokoľvek podieľal na výrobe produktov Energy a na liečbe ich prostredníctvom. Vyskúšal som ich doslova a do písmena “na vlastnej koži”. Všetkým, ktorí majú akýkoľvek zdravotný problém, by som chcel odkázať, že uveriť nevyliečiteľnosti znamená vzdať sa! Viera v úspech je katalyzátorom každej činnosti.

Petr Horák, Děčín

Obsah


Napíšte Energy,

pomôžete Energy, Vyhráte Energy!

Aké sú vaše skúsenosti s prípravkami Energy? Ktorý z prípravkov je vaším favoritom? Ktorý prípravok Energy by ste odporúčali? Pomohli prípravky aj vašim domácim miláčikom? Napíšte nám vaše postrehy a skúsenosti s prípravkami Energy na témy:

- Prípravok Energy, ktorý si získal moju dôveru.

- Prípravok Energy a moje zvieratko.

Za každý uverejnený príspevok dostanete 1 prípravok Energy podľa vlastného výberu ako darček.

Obsah


Relaxačný víkend

Posledný augustový vikend počasie prialo účastníkom Relaxačného víkendu na Ružíne. A tak si prišli na svoje hubári a turisti, rodičia s deťmi, či už na hojdačkách alebo pri táboráku s klobáskou a vínkom. Brušné tance sa mohli ženy učiť netradične vonku na tráve. Ani o poskytované služby nebola núdza. Anka Matejová – jasnovidka – sprostredkovala rady pre záujemcov. Ivka Jozefjaková okrem brušných tancov miešala Moravské kvety na emocionálne problémy. Miroslav Kostelnik masíroval a sprostredkovával informácie z hviezd a Peter

Obsah


Čo nás čaká v novembri predpovedá astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik

Baran

Energia vládcu znamenia Marsu bude v prvej tretine novembra značne poškodená jeho vzťahom k Saturnu. Typickí predstavitelia znamenia budú reagovať podráždene, ba až agresívne, nebudú vedieť brzdiť svoju výbušnosť. Ani sexuálny život nemusí byť uspokojujúci pre strach zo zlyhania s následnými pocitmi viny. Tu by pomohol jedine King Kong so svojimi silne afrodiziakálnymi účinkami. A to nielen mužom. Ženy však potrebujú pri sebe nielen chlapa, ale aj rytiera. Blokácie sa uvoľňujú v polovici mesiaca, konanie získa na akcelerácii, schopnosť využiť situáciu bude obdivuhodná. Rozhodnosť v konaní vylieči aj tie boľačky, ktoré spôsobil saturnovský aspekt na začiatku mesiaca. Samozrejme dôjde i k náprave v sexuálnom prežívaní.

Býk

Ak chcete začať robiť vianočné nákupy, najvhodnejší bude začiatok mesiaca, kedy sa citlivá Venuša stretáva s Jupiterom a Neptúnom. Nakoľko sa prebúdza cit pre krásne veci, aj darčeky budú mať viac estetické než úžitkové vlastnosti. Veď vianočné darčeky by mali najskôr potešiť dušu, až potom byť užitočné v každodennom živote. Aj partnerské vzťahy sa ponesú na vlnách dobrej pohody, naplnia sa nežnosťou. V polovici mesiaca sa zvyšuje riziko prechladnutia, mali by ste si chrániť najmä obličky. Nielen obličkovým pásom, ale aj Renol a Artrin sa stávajú dobrými bodyguardami. Nenahraditeľné sú však kúpele s Balneolom či v kúpeľovej soli Biotermal. Pocity nelásky v poslednej tretine novembra len posilnia uvedenú tému zdravia, takže spomínané opatrenia sú na mieste.

Blíženci

Tematika okruhov, ktorých sa budú týkať debaty Blížencov, sa dotýka predovšetkým zmyslu života. Možno je to ročným obdobím naplneným chladom, hmlami, jednoducho počasím, že by človek psa nevyhnal na dvor. Ale i aspekty Merkúra nasvedčujú, že témy života a smrti im nebudú celkom cudzie. Len by si mali urobiť v myšlienkových procesoch trochu poriadok, lebo im ho bude narušovať disharmonický Urán. A tak aj geniálne myšlienky, avšak nepotvrdené faktami, nemusia v blízkom okolí “zabrať”. Na koncentráciu mysle by poslúžil Stimaral, nervovú sústavu posilní Korolen. Polovica mesiaca už bude vyrovnaná, bez zbytočných skratov, “hlboké” témy sa dostanú na pretras opäť v posledných dňoch novembra.

Rak

Téma “vecí posledných” bude zaujímať i rodinne založených Rakov, keď sa spolu s množstvom iných ľudí zúčastnia “stretnutí” so svojimi blízkymi, ktorí už nie sú medzi nami. Spomienky na všetko krásne pri plamienku sviečky začiatkom mesiaca roznežní ich dušu. Hektickými aktivitami sa napĺňa predovšetkým druhá dekáda novembra, kedy sa Luna stretáva v konjunkciách s deviatimi planétami horoskopu. Na jej počiatku sa však môžu stretnúť s nepríjemnou agresivitou okolia, možno práve od ľudí, od ktorých by to najmenej očakávali. Začiatkom poslednej tretiny obdobia by si mali dať, pri svojej precitlivenosti, väčší pozor na obličky. Poškodiť ich môže chlad, zlý pitný režim, ale aj alkoholické nápoje vypité bez miery. Každodenným spoločníkom by sa mal stať Artrin.

Lev

Vládca Leva sa vo vodnom znamení necíti najlepšie, najmä keď je poškodený Neptúnom. Takže aj prvá tretina mesiaca bude pre typických predstaviteľov ohnivého znamenia dosť netypická. Nebudú schopní a ani vedieť využiť svoju dynamickú energiu, dokonca je tu riziko nedobrých návykových tendencií. Drogy ani alkohol zložité životné situácie nevyriešia. A tomu, čo im nahovorí okolie, tiež nemusia hneď uveriť, aby nepodľahli ilúzii a klamstvám. Levy sú na takéto informácie citlivejšie, pričom priťahujú jedincov, ktorí by ich chceli použiť na vlastné ciele. Dobrým ochrancom je Korolen alebo Stimaral. Svoju pozíciu upevnia koncom druhej tretiny obdobia, aby sa na konci novembra dostali opäť do “prestrelky” s okolím kvôli prílišnému sebapresadzovaniu a až násilnej snahe po nezávislosti. Levice by sa mali chrániť pred ochoreniami orgánov panvového dna Gynexom.

Panna

Aj ľudia narodení v tomto praktickom znamení by mali sústrediť svoju pozornosť na ochranu svojho zdravia. Začiatkom mesiaca hrozia zápalové stavy, ale núdza nebude ani o úrazové zážitky z nepozornosti. Ohrozené sú predovšetkým nohy, stehná a bedrá. Po trinástom, keď Luna prechádza novom, by bolo dobré započať regeneračnú posilňujúcu kúru Korolenom alebo Renolom, a to podľa osobných potrieb, prípadne zdravotných problémov. Druhá polovica novembra už bude pokojnejšia, až na posledný deň mesiaca, keď sa Merkúr zastavuje pred retrograditou na stupni, ktorý ohrozuje hlavu úrazmi.

Váhy

Na začiatku mesiaca silných predstaviteľov znamenia ovplyvňuje dosah troch planét – Marsu, Jupitera a domicilnej Venuše. Prvý spomenutý hrozí zápalmi a kolikovými stavmi v oblasti urogenitálneho systému, proti ktorým si pomôžeme Renolom, Artrinom a teplým oblečením, ale i rôznymi poškodeniami kože, počnúc zraneniami a vyrážkami končiac. Tu je potrebná rada odborníka, ktorý posúdi, kde je zdroj ťažkostí odrážajúcich sa na povrchu tela. Aj proti nepriazni počasia je možné chrániť sa vhodnou kozmetikou. Samozrejme tým myslím sadu prípravkov programu Beauty. Najvhodnejšia doba tonizácie pokožky je po nove, keď je pokožka, dovtedy pravidelne čistená telovým mliekom Coralotion, schopná rýchlej regenerácie a skrásnenia.

Škorpión

Vitalita predstaviteľov znamenia bude počas mesiaca podporená viacerými zdrojmi, pričom v prvej tretine obdobia nepôjde len o harmonické pôsobenia. Citové rozrušenie, ale aj pocity cudzoty a hluchý telesný pocit môže byť pre intenzívne prežívajúcich Škorpiónov veľmi nepríjemný. Ani priveľká emotívna prispôsobivosť a ovplyvniteľnosť nevyvolá pocit osobnej istoty. Korolen je dobrým liekom na posilnenie psychiky dovtedy, kým nevstúpi do znamenia jeho spoluvládca Mars. V druhej polovici mesiaca sa všetko pozitívne vyrieši, do života môžu dokonca vstúpiť i nové vzťahy. Priateľské, pracovné, ale aj intímne.

Strelec

Strelcov očakáva obdobie, ktoré môžu naplniť duchovnými aktivitami, a to akýmkoľvek spôsobom, či už rozhovormi s priateľmi a učiteľmi, čítaním a štúdiom, vychádzkami do prírody a vnímaním premien, ktoré sa v nej pred zimou dejú. Budú vnímavejší voči vonkajším i vnútorným podnetom a zvyšuje sa ich schopnosť jednoznačne porozumieť i tomu, čo im bolo doteraz nejasné. Mnohé pochopia i v partnerskej oblasti a sú schopní doterajšie vzťahy upevniť a naplniť novými pozitívnymi podnetmi. Majú potenciál intelektuálne zažiariť.

Kozorožec

Pre typických Kozorožcov bude najproblematickejšou časťou mesiaca práve jeho začiatok a niekoľko dní poslednej tretiny. Pri rôznych aktivitách by mali dávať väčší pozor na zvládanie vlastnej energie, nepreceňovať svoje sily, aby nedošlo k zbytočným úrazom. Aj pred športovými aktivitami, ak sa k nim odhodlajú, by mali poriadne trénovať a posilniť organizmus. Prechladnutia sa u nich, viac ako u ostatných ľudí narodených v ostatných znameniach, odrazia na kostiach a kĺboch. V období neskorej jesene, plnom hmiel a sychravého počasia, im viac ako inokedy hrozí zachladenie a strata energie. Najskôr to pocítia obličky a močový mechúr, následne kĺby. Renol a Artrin sú pomocníkmi pri náprave spáchaných chýb. A samozrejme pitný režim.

Vodnár

Pár dní prvej dekády mesiaca môže priniesť intelektuálny nepokoj, potrebu čítať a dozvedať sa čosi nové, pritom však schopnosť chápania nie je najideálnejšia. Žiada si totiž viac námahy. Rýchlosť reakcií sa zvyšuje od konca prvej tretiny mesiaca a v harmonickej pohode stav vydrží až do posledných dní novembra, keď sa môže objaviť zopár chvíľ naplnených nervovým napätím. Situácia sa však so Stimaralom bude vyvíjať bez príliš veľkých problémov. Je dobré stretávať sa v tomto čase so starými priateľmi, alebo si vytvoriť nejaké nové priateľstvá. Okolo nás je množstvo ľudí, ktorí stoja za to, len si ich pre priveľmi hektický život nevšímame. Vodnári vedia nájsť v sebe dosť slobody, aby takýto spôsob života zamietli.

Ryby

Aj u typických predstaviteľov Rýb prináša začiatok novembra svojimi aspektmi pocity osobnej neistoty, pričom želania sa nechcú plniť, akoby bol svet zastretý hmlou, cez ktorú konkrétne riešenia problémov nevidno. Všetko sa však akoby švihnutím čarovného prútika zmení takmer zo dňa na deň začiatkom druhej dekády mesiaca. Zahmlené okuliare zružovejú a do života môžu vstupovať nové vzťahy zaváňajúce romantikou a skutočnou duchovnou láskou. Až posledné dni obdobia môžu priniesť strety s agresívnym vonkajším svetom, ale Ryby aj najmenšie podnety vnímajú veľmi intenzívne. Takže na vyvolanie harmónie by bolo možné odporučiť subtílne pôsobenie Spironu a vonných tyčiniek s jemnými sladkými exotickými vôňami.

Denné horoskopy Mgr. Kostelnika nájdete na www.energy.sk

Obsah


Energy Group – spoločnost´ bez hraníc

- Česká republika:

V októbri sa opäť v niekoľkých našich kluboch konali Dni otvorených dverí – 1. 10. to boli Karlove Vary, 6. 10. Bruntál, 14. až 16. 10 Praha 1, 20. 10. Praha 4. V Klube Energy bol 2. októbra na programe Festival zdravia pre 3. tisícročie s podtitulom Ako sa lieči v Európe. V rovnakom čase prebiehal v Českom Tešíne ezoterický festival a 23. 10. mohli záujemcovia navštíviť festival Zdravie, krása a ezoterika v Strakoniciach.

Od polovice októbra je v prevádzke nový klub Energy v Plzni, adresa Dům u Slunce, Na Roudné 1, ktorý vedie Daniela Kepková.

13. a 14. 11. sa koná v príjemnom prostredí hotela Mlýn Brejlov I. víkendový vzdelávací seminár určený klubovým prednášajúcim a konzultantom Energy.

Pravidelní návštevníci internetových stránok www.energy.sk majú od novembra možnosť vypočuť si niektorú zo zaujímavých prednášok našich popredných lektorov a prednášajúcich v odkaze “audio prednášky”. (lk)

- Slovensko:

Novinkou na slovenskom trhu je telové mlieko Caralotion, ktoré rozšíri rad ošetrujúcej kozmetiky.

V poradí devätnásty Klub Energy otvorilo slovenské riaditeľstvo Energy, s. r. o, a to v Liptovskom Mikuláši pod vedením Mg. Viery Búlikovej.

V dňoch 22. až 24. októbra sa v Radave neďaleko Podhájskej uskutočnilo ďalšie edukačné školenie pre slovenských poradcov Energy, tentoraz zamerané najmä na doplnkové produkty.

V polovici októbra privítali slovenské kluby české lektorky Mgr. Stanislavu Emmerlingovú a Dr. Evu Moučkovú, ktoré na Slovensku uskutočnili turné prednášok. (dg)

- Maďarsko:

Na maďarskom trhu úspešne debutoval produkt Fytominerál, ktorý je v súčasnosti už v trvalej ponuke všetkých klubov.

S veľkým záujmom sa stretla odborná konferencia pre odborných poradcov i lektorov, ktorá informovala o produktoch Energy a ich účinkoch. Túto akciu je možné z odborného hľadiska porovnať s českým sympóziom Universum.

Na mesiac november pripravujú v Maďarsku akcie zamerané na podporu beauty kozmetiky, ktorých úlohou bude zoznámiť širokú verejnosť s populárnym radom ošetrujúcich produktov.

(st)

- Poľsko:

Jesenné mesiace sú v Poľsku v znamení školení. Vedenie dcérskej spoločnosti Energy Poland pre svojich poradcov pripravilo prednášky na témy filozofie firmy a pôsobenia koncentrátov a ďalších nových doplnkových prípravkov.

(um)

Obsah


Príprava projektu Zdravé dieťa v Lučenci

Mám veľkú radosť, že som spoznala výrobky Energy na “vlastnom tele”. Som šťastná nielen kvôli sebe, pretože vďaka ním som znovu začala mať radosť zo života, ale hlavne kvôli iným. Tí iní sú najprv moji známi a potom známi mojich známych atď. A všetci cítime tú úžasnú silu prírody, ktorá dokáže regenerovať, napĺňať optimizmom a radosťou.

“Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní,” uvádza sa v jednom biblickom verši, a práve v časopisoch Energy nájdeme nespočetné množstvo návodov, ako sa “rozdávať”. Nádhernou myšlienkou, a pre mňa veľkou inšpiráciou, je projekt “Zdravé dieťa”. Som veľmi vďačná riaditeľstvu Energy, že podporilo práve naše KC v Lučenci pri jeho realizácii.

Piateho októbra 2004 sa vo vybranej Materskej škole na ulici Osloboditeľov č.1 zišlo veľa krásnych ľudí. Predovšetkým to boli učiteľky z materskej školy, ktoré sa od začiatku s nadšením zaujímali o filozofiu firmy Energy a o bioinformačné prírodné prípravky Energy. Zaujímavým zistením bolo, že všetky sú naklonené šetrnejšiemu riešeniu ochorení pomocou prírodných produktov a najmä prevencii. Ďalšími krásnymi ľuďmi boli rodičia detí, už oboznámení s bioinformačnými prípravkami Energy a s myšlienkou projektu Zdravé dieťa.

Lektorka Energy Eja Čechová veľmi vhodným a prístupným spôsobom vysvetlila prítomným, aké dôležité je poznať vlastné telo, životosprávu a predovšetkým prevenciu. Na príkladoch ukázala, prečo organizmus pri niektorých chybách v našej životospráve reaguje práve určitým ochorením.

Bolo príjemné sledovať, že už počas prednášky MVDr. Čechovej prítomní rodičia podpisovali súhlas so zaradením ich dieťaťa do projektu. Práve táto skutočnosť bola dôkazom, že už vopred boli dostatočne oboznámení s myšlienkou projektu a že ich presvedčili aj argumenty pani Čechovej.

Na prípravnom stretnutí projektu bol prítomný aj riaditeľ školy Mgr. Jaroslav Zachar a detské lekárky – MUDr. Rumanová a MUDr. Stehlíkova, ktoré majú v starostlivosti niektoré detičky práve z tejto MŠ. Pani doktorka Stehlíková podporila myšlienku projektu. Podľa nej by vzhľadom na to, že na tejto prednáške odznelo veľa múdrych informácií, bolo vhodné, keby sa takého podujatia konali častejšie a na určité vybrané témy, napr. alergie a správna životospráva, tráviace problémy a pod.

Na záver prednášky položili rodičia veľa otázok týkajúcich sa bioinformačných prípravkov Energy, ich kombinácie s klasickými liekmi a pod. Niektorí rodičia sa objednali na diagnostiku a ďalší si objednali Vironal, aby ho mohli podávať deťom aj počas víkendov. Záujem rodičov zapojiť sa do projektu bol nad naše očakávanie – rodičia prihlásili viac ako dvadsať detí. Pani Tatárová, manažérka spoločnosti Energy, ktorá sa tiež zúčastnila tohto stretnutia, prekvapila prítomných vyhlásením, že v súvislosti s projektom môžu byť všetkým deťom podávané všetky prípravky, pretože sa bude podieľať na ich sponzorovaní. Napriek tomu, že som pani Boďu Tatárovú videla “pracovať v teréne” už veľakrát a viem, že má “veľké srdiečko”, bola som aj ja veľmi príjemne prekvapená.

Na záver len toľko: začíname 11. 10. 2004, do hodnotenia vyberieme vzorku 20 detí. Veľmi sa tešíme - ja preto, že sa mi podarilo svojou prácou urobiť radosť ďalším ľuďom, pani učiteľky a rodičia preto, že budú mať zdravé deti.

Pevne veríme, že výsledky projektu budú nielen dôvodom na radosť, ale aj na zmenu prístupu k vlastnému zdraviu. Ing. Helena Chovancová, vedúca Konzultačného centra Energy v Lučenci

Obsah


Prednáškové turné a školenie Mgr. Emmerlingovej

19.–20.–21. 11. Bratislava
15. 11. KE Prievidza
16. 11. KE Žilina
17. 11. KE Bratislava
18. 11. KE Nitra
(Presné termíny prednášok sa dozviete pri
amo v jednotlivých Kluboch Energy.)

Prednáškové turné PhDr. Ingrid Šefčíkovej, psychologičky a lektorky spoločnosti Energy

2. 11. (utorok) Trnava
3. 11. (streda) Dubnica n. Váhom
4. 11. (štvrtok) Žilina
5. 11. (piatok) Liptovský Mikuláš
18. 11. (štvrtok
) Prešov
(Presné termíny prednášok sa dozviete priamo na jednotlivých Kluboch Energy.)

Obsah


Konzultačné Centrum Energy pozýva na Deň otvorených dverí

dňa 23. 11. 2004 od 10.00 - 18.00 hod. v Regeneračnom centre KORA na Starej ceste 6 v Spišskej Novej Vsi, tel. 053/4467265

Ponúkame Vám Deň zdravia a krásy:

- poradenstvo – konzultácie vašich zdravotných problémov a ich riešenie pomocou naturálnej bioinformačnej medicíny Energy
- vyšetrenie EAV prístrojom Supertronic 2000, konzultantka p. B. Tatárová tel. 0903/608 886
- poradňa výživy
- stanovenie denného príjmu energie v závislosti od veku, pohlavia, spôsobu života
- meranie telesnej kondície fitnestestom
- cvičenie na rehabilitačných fitloptách o17.00 hod.
- aktuálne trendy v kozmetike a účesovej tvorbe l vizáž šitá na mieru
- poradenstvo
- zastavme čas – ošetrenie biostimulačným laserom
- lymfatická drenáž tváre a dekoltu
Tešíme sa na vás Vaša Ing. Iveta Kubíková, vedúca Konzultačného centra v Spišskej Novej Vsi

Konzultačné centrum KORA venuje ponuku Dňa zdravia a krásy všetkým, ktorí sa rozhodli zmeniť svoj životný štýl v prospech svojho zdravia. Ponúkané aktivity sú v tento deň bezplatné.

Obsah


Veľká dvojkupónová súťaž so Spravodajcom!

Spoločnosť Energy vyhlasuje aj tento rok Veľkú kupónovú celoročnú súťaž so Spravodajcom Energy s platnosťou od 1. 2. 2004 do 15. 1. 2005. Bude prebiehať v 11-tich súťažných kolách. Každý mesiac zverejníme v Spravodajcovi dva súťažné kupóny a 2 otázky – jeden s označením “internet”, druhý súťažný kupón s označením “Spravodajca”. Aj otázky budú dve: zodpovedanie prvej sa bude týkať konkrétneho článku z časopisu, druhá otázka bude z našich stránok na internete: www.energy.sk.

Potom stačí odpovedať na príslušnú otázku, na predajný doklad nalepiť príslušný kupón podľa zodpovedanej otázky, teda “internet” alebo “Spravodajca”, uviesť svoj obľúbený prípravok a poslať čo najskôr na adresu riaditeľstva. Ak chcete svoju šancu na výhru zdvojnásobiť, pošlite oba kupóny s odpoveďami na obidve otázky na predajnom doklade. Žrebovať sa bude každý mesiac, vždy dvakrát. Znamená to, že každý mesiac vyžrebujeme výhercu za kategóriu “Spravodajca”, a zároveň za kategóriu “internet”, ktorí získajú svoj obľúbený prípravok Energy. Všetky správne zodpovedané otázky s nalepenými kupónmi postupujú do záverečného žrebovania o dve hlavné výhry:

- hlavná výhra za kupóny “Spravodajca” je hifi veža
- hlavná výhra za kupóny “internet” je unikátny digitálny fotoaparát.
- a samozrejme, ešte 6 balíčkov prípravkov Energy!

PODMIENKY SÚŤAŽE:

1. Vystrihnite ľubovoľný kupón zo Spravodajcu (kupón “Spravodajca” alebo kupón “internet”), nalepte na jeden doklad o kúpe, písomne zodpovedajte na príslušnú súťažnú otázku a uveďte váš obľúbený prípravok.

2. Do súťaže budú zaradené iba korešpondenčné lístky so správnymi odpoveďami, odoslané na adresu Energy, spol. s r.o., Tržničné námestie č.3, 945 01 Komárno. Musia byť správne ofrankované a musia obsahovať príslušný kupón.

3. Hry sa môžu zúčastniť všetci členovia spoločnosti Energy, ktorí sú občanmi SR. Z akcie sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Energy, spol. s r.o., vedúci Klubov Energy a ich rodinní príslušníci v priamom rade.

4. Hra sa uskutočňuje na území SR od 1. 2. 2004 do 15. 1. 2005. Žrebovanie o hlavné ceny – hifi veža, digitálny fotoaparát, 6 x balíčky prípravkov Energy – sa uskutoční 20. 1. 2005.

5. Odpovede s nalepeným kupónom na predajnom doklade za každé kolo posielajte najneskôr vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad odpoveď na otázku z čísla 2/2003 pošlite najneskôr do 15. 3. 04. Výhry budú doručené poštou najneskôr do štyroch týždňov.

6. Žrebovať sa bude každý mesiac, vždy dvakrát. Znamená to, že každý mesiac vyžrebujeme výhercu za kupóny “Spravodajca” a zároveň za kupóny “internet”, ktorí získajú svoj obľúbený prípravok Energy.

7. Svoje šance môžete zvýšiť poslaním oboch kupónov naraz, samozrejme so zodpovedanými súťažnými otázkami.

8. Usporiadateľ neručí za stratu, poškodenie alebo nedoručenie zásielky s cenou.

9. Účasťou v súťaži súhlasí každý účastník s pravidlami súťaže a s tým, že mená výhercov uverejníme v klubovom Spravodajcovi a na www.energy.sk.

10. V prípade vážnych dôvodov si Energy vyhradzuje právo skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť hru “Veľká kupónová súťaž so Spravodajcom”.

11. Vecné ceny nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Vymáhanie výhry súdnou cestou nie je možné.

12. Usporiadateľ: Energy spol. s r.o., Tržničné námestie 3, 945 01 Komárno, SR

Otázky do ďaľšieho súťažného kola:

1) Vymenujte aspoň 3 prejavy energetickej nerovnováhy na dráhe pľúc.

2) Koľko odborných poradní nájdete na stránkach www.energy.sk?

Obsah


Výhercovia letného vydania Energy Spravodajca

Výhercami šiesteho kola našej dvojkupónovej súťaže so Spravodajcom sa na základe správne zodpovedaných súťažných otázok a vyžrebovania stali: Pre “Spravodajca Energy” pani Jana Hrivnáková z Martina

Pre “Internet Energy” pani Alena Bartošová z Dubnice nad Váhom

Výhercom srdečne blahoželáme a zasielame im ich obľúbené výrobky Energy.

Obsah


Príloha

ENERGY – REGENERAČNÉ CENTRUM KRÁTKODOBÉHO POBYTU

Košice, Tolstého 2 – otvorené: po – pi 10.00 – 18.00 V LETE KAŽDÝ PIATOK ZATVORENÉ AŽ DO ODVOLANIA

Tel., zázn., fax: 055/633 2000, email: ezofit.petertoth@zoznam.sk

Doplnkové preparáty výživy, potraviny pre vegetariánov, makrobiotikov a celiatikov, duchovná literatúra a knihy o zdraví, CD a kazety s meditačnou a ezoterickou hudbou, liečivé obrazy, drahé kamene, rušiče geopatogénnych zón a Feng Šuej pomôcky, aromatické oleje, soľné a aromatické lampy, tyčinky, potpourri, sušené kvety, prísady do kúpeľa, čaje a bylinky, čajové príslušenstvo, sviečky, liečivá kozmetika, masážne prostriedky, zdravotné prístroje a iný ezoterický materiál

BIOLAMPA – BIOSTIMUL – letná akciová cena 6 990 Sk!
Filtre vody, osmózy, PI filtre, magnetické úpravy vody a šetriče paliva,
ohrievacie a chladiace distributéry za najlepšie ceny na trhu

- Magnetoterapia prístrojom VIOFOR - denne

- Terapia BIOLAMPOU - na kožné, kĺbové a iné bolestivé problémy - denne

- Terapia prístrojom RESOCID na likvidáciu patogénnych mikroorganizmov a plesní - denne - zapožičanie prístrojov Biolampa a Resocid domov

- Diagnostika a liečba prístrojom QUANTUM - novinka z NASA - L. Broczký - na obj.

- Analýza stavu orgánov a liečba VIRTUÁLNYM SKENEROM - Mgr. V. Ivanov - na obj.

- Diagnostika prístrojom AURA FOTO - B. Kiss - na základe objednávky

- Konzultácie a poradenstvo v oblasti zdravia, stravovacie odporúčania - Ing. P. Tóth

- Moravské kvety (obdoba Bachových esencií - pre stredoeurópanov) - I. Jozefjaková

- Duchovné príčiny chorôb a duchovná numerológia - I. Jozefjaková - na obj.

- Poradňa Feng Shui - zdravé bývanie - Ing. T. Šmelková - na základe objednávky

- Odblokovanie - One Brain poradňa - PhDr. V. Kováčová - ut 14-18 - na objednanie

- Astrológia, horoskopy, ájurvédska, reflexná masáž, moxovanie, sviečkovanie, meranie EAV prístrojom, terapia prístr. ŠUBOŠI a konzultácie - Mgr. M. Kostelník - na obj.

- Liečebná masáž - uvoľnenie všetkých blokád (kĺby, šľachosvalové dráhy, nervy...)

- po, st, pi - M. Červenický - na základe objednávky

- Thajská, reflexná a klasická masáž, lymfodrenáž - P. Tatár - st, pi - obj. na 0907 933 861

- Zdravotná, športová, reflex. masáž - M. Hospodár - po a št 15-18 - obj. na 0903 140 947

- Veštenie z tarotových a sedmových kariet - M. Babarcsíková - obj. na 0905199 589

Ponúkame priestory na prenájom pre terapeutov a ezoterikov a na organizovanie rôznych prednášok a akcií.

Pravidelné kurzy: orientálnych-brušných tancov, numerológie, tarotu, veštenia, Feng Shuej, Shiatsu, zdravého stravovania, astrológie, One-Brain, Čchi-Kung...

Termín kurzov sa oznámi prihláseným záujemcom.

Telocvičňa: Jóga - každý pondelok o 16.30 a 18.00, štvrtok o 16.15, Orientálne - brušné tance - každý utorok o 17.00 a 19.00 a štvrtok o 8.30 - I. Jozefjaková

Transmisné meditácie - práca s Majstrami Duchovnej Planetárnej Hierarchie - každý piatok o 17. 00 hod. - Ing. L. Socha.

 

ENERGY - REGENERAČNÉ CENTRUM KOŠICE

055/633 2000, Košice, Tolstého 2 - po-pi:10.00-18.00

V LETE KAŽDÝ PIATOK ZATVORENÉ AŽ DO ODVOLANIA PREDNÁŠKY:

27. 10. o 17.00 Mgr. Vadim Ivanov – Diagnostika virtuálnym skenerom

Ing. Peter Tóth – Liečba alergií a chronických chorôb prírodnými metódami

3. 11. o 17.00 Anna Matejová – jasnovidka – Odstraňovanie telesných problémov na princípe pochopenia príčin

10. 11. o 17.00 Alois Kunovský – Pitný režim – základ zdravia, ako mať doma lacnú pitnú vodu – nové svetové trendy v oblasti úpravy – filtrácie vody

27. 11. o 17.00 Jozef Jasenčák – Hovory s Bohom

KAZETY A CD Z PREDNÁŠOK – 70 Sk – zoznam na klube

KURZY – PRIHLÁŠKY VOPRED

6.–7. 11. o 9.00 KURZ BRUŠNÝCH-ORIENTÁLNYCH TANCOV – 800 Sk

TERAPIE – PRIHLÁŠKY VOPRED

30. 10. AURA + ČAKRA FOTO A ANALÝZA

4. 11. TERAPIA – Anna Matejová – jasnovidka

12.–13. 11. DIAGNOSTIKA A LIEČENIE PRÍSTROJOM QUANTUM z NASA

Lad. Broczký – biorezonančný energetický zdravotnícky prístroj riadený počítačom

určí diagnózu a terapiu v priebehu niekoľkých minút, vyhodnocuje viac ako 960 ukazovateľov (problémy: plesne, vírusy, toxíny, enzýmy, choroby... – riešenia: homeopatiká, liečivé rastliny, chemikálie...). Vysiela, ale aj prijíma rezonancie, a tým umožňuje, aby terapia a diagnóza automaticky prebiehali súčasne.

30. 10. DEŇ ZDRAVIA – DOM TECHNIKY – lekári a liečitelia zo Slovenska a zahraničia – celodenná výstava a prednášky zamerané na zdravý životný štýl a ezoteriku. Vstupné 200 Sk, v predpredaji 160 Sk.

 

KE Michalovce ponúka

odborné konzultácie o využivaní regeneračných prípravkov Energy l poradenskú činnosť l meranie energie orgánov ľudského tela elekroakupunktúrnou metódou a určovanie vhodných prípravkov l prednášková činnosť

informácie 056/6443127, mobil 0905816547

Jana Hermanová, vedúca KE Michalovce

 

KLUB ENERGY V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

ponúka

- prírodné produkty spoločnosti Energy l odborné konzultácie o využívaní regeneračných prípravkov na detoxikáciu a harmonizáciu organizmu l konzultačnoporadenské služby zdravotných problémov a meranie energetických dráh prístrojom Supertronic - MVDr. E. Če-chová l odborné prednášky lekárov a lektorov spoločnosti Energy l psychoterapia a poradenstvo v oblasti zdravia - kineziológia, Reiki, cvičenie jogy - MUDr. Plávková l nové progresívne metódy na zlep-šenie psychyckej výkonnosti, odbúranie stresu a liečby širokej škály psychických a fyzických porúch - EEG biofeedback, HRV biofeedback l reflexnú masáž chodidiel

OTVÁRACIA DOBA:

ut, št 10 - 12, 14 - 17, st 9 - 14, mobil: 0908/627860

Prednášky v KE:

2. 11. MUDr. M. Plávková – Celostný prístup k zdraviu
8. 11. PhDr. J. Šefčíková – Komunikácia a riešenie problémov
19. 11. Mgr. V. Búliková – Byliny ako liek
22. 11. PhDr. K. Piačková – Je neposedné dieťa aj váš problém?
29. 11. M
VDr. E. Čechová – Stravovanie podľa krvných skupín
19. 11. a 29. 11. Odborné konzultácie o zdravotnom stave, meranie energetických dráh Supertronicom (na objednávku)

Začiatok vždy o 15.30 v zasadačke OD Prior.

Mgr. Viera Buliková, vedúca KE REGENERAČNÉ CENTRUM KOŠICE Vás srdečne pozýva na DEŇ ZDRAVIA

30. 10. 2003 od 9.00 do 18.00, Dom techniky, Košice

Najväčšia výstava v Košiciach zameraná na zdravý životný štýl a ezoteriku Prednášajú lekári a iní odborníci holistickej medicíny

9.00 MUDr. M. Butkovičová - Hraničné body alternatívnej a klasickej medicíny
9.30 MUDr. I. Rusnák - Hľadanie príčiny chorôb a ich liečenie zmenou myslenia
10.30 - 11.00 prestávka
11.00 Ing. A. Sándor - pracovisko experimentálnej psychotroniky - Tienenie GPZ
11.45 MVDr. L. Chmelař, PhD. - Nové poznatky v oblasti bioinformačnej medicíny
12.45 I. Jozefjaková - Liečivý účinok orientálnych-brušných tancov s ukážkou
13.00–14.00 obedňajšia prestávka
14.00 E. Vysloužilová - tarotomanka - Karta na dnešný deň
14.15 Ing. P. Tóth - Potraviny ak
o liek - makrobiotika a stravovanie podľa krvných skupín
15.00 N. Vámošová - šéfredaktorka Vitality - Pohľad na príčiny obezity a iných závislostí
15.30 - 16.00 prestávka
16.00 Mgr. M. Kostelnik - astrológ - Lunárny kalendár a vplyv planét na zdravie človeka
16.30 Ing. T. Šmelková - Harmonizácia pracoviska, bývania a vzťahov podľa Feng Shui
17.00 Ing. L. Socha, PhD - Planetárne vedomie a duchovná úloha človeka v transformačných zmenách dnešnej doby
TERAPIE: aura a čakra foto+analýza, diagnostika virtuálnym skenerom, diagnostika a liečenie prístrojom QUANTUM z NASA, astrologické služby a iné

Vstupné: v predpredaji 160 Sk, v deň konania 200 Sk, nápojové občerstvenie je v cene vstupného. Možnosť zakúpenia jedál z védskej kuchyne.

 

Klub Energy Zvolen ponúka
prí
rodné produkty spoločnosti Energy _ odborné konzultácie o využívaní prípravkov na detoxikáciu, harmonizáciu organizmu a posilnenie imunitného systému _ Bachovu terapiu (kvetinové esencie) _ konzultačno-poradenské služby v oblasti zdravia a životného štýlu _ diagnostiku a liečbu prístrojom QUANTUM MEDICAL _ meranie energetických dráh pomocou prístroja SUPERTRONIC _ meranie akupunktúrnych bodov prístrojom ARTTEST III _ psychosomatickú artterapiu _ riešenie psychosomatických problémov na úrovni prostredia _ pomoc pri riešení ľahkých mozgových dysfunkcií – dyslexia, dysgrafia, dystália (poruchy učenia a správania) _ odborné prednášky lektorov a lekárov _ možnosť sprostredkovania masáže pre deti a kojencov, holistická aromatická masáž, klasická masáž _ možnosť sprostredkovania odborných konzultácií v oblasti stravovania a zdravej výživy Gita Švecová, vedúca KE Zvolen

 

Konzultačné centrum v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na:

- prednášky zdravia a stretnutia s liečiteľmi, lekármi, psychológmi a inými zaujímavými ľuďmi – každú stredu o 18.00 hod. v reštaurácii Fontána
- meranie energetických dráh prístrojom Supertronic 2000
-
kineziológia – liečba zranenej duše a fyzických ťažkostí; dyslexia, alergie, poruchy spánku, pomočovanie, závislosť, strach, fóbia – každý posledný štvrtok v mesiaci
-
poradňa zdravia – liečba stravou a prírodnými produktmi
-
babka bylinkárka lieči dušu a psychické problémy – 1x za 3 mesiace
-
zapping – elektronická liečba Zapperom, pri ktorej sa vytvára ním kladnej vyváženej frekvencie ničia baktérie, plesne, vírusy, mikróby, parazity a patogény vo vašom tele
- meranie krvného tlaku
-
magnetostimulácia – fyzioterapia magnetickým poľom – mierni bolesť pri degenerácii kĺbov, chrbtice, reumatizme, poúrazových stavoch, preležaninách, podporuje krvný obeh, zlepšuje okysličovanie pri dýchaní, pomáha pri neurózach, strese, nespavosti

Informácie a objednávky:

Zimná 55, Spišská Nová Ves alebo na tel. čísle 0904/296066.

 

KONZULTAČNÉ CENTRUM ENERGY V LUČENCI

Modrá pyramída – relaxačno-rehabilitačné centrum, Haličská cesta, 984 01 Lučenec

ponúkame: l diagnostikovanie EAV prístrojom Supertronic 2000 l konzultačno-poradenské služby zdravotných problémov l prevencia a riešenie problémov pomocou bioinformačnej medicíny l kompletná ponuka prírodných bioinformačných produktov Energy l odborné konzultacie zamerané na netradičné alternatívne postupy liečby a detoxikáciu, harmonizáciu a regeneráciu organizmu l prednášky

ďalšie ponuky: l masáže (klasická masáž, hydromasáž) l sauna l solárium l tenis, squash, fitness l kadernícke a kozmetické služby

Bližšie informácie:

Božena Tatárová – 0903 608 886, konzultantka,

Ing. Helena Chovancová – 0903 539 522, vedúca konzultačného centra.

Inštitút Regenerácie človeka – Klub Energy Žilina

Predmestská 20, Žilina – Makovický dom, ponúka:

prednášky PhDr. T. Karáskovej zamerané na prevenciu civilizačných ochorení, zdravého životného štýlu a psychokultúry

11. 11. 16.30 h. Prevencia zdravotných ochorení žien – riešenie gynekologických ochorení

14. 12. 16.30 h. Zdravá rodina a vplyv duchovných a psychických príčin na vzťahy v rodine

Ďalej ponúkame: l diagnostiku a liečenie nekonvečným alternatívným postupom l chiropraktika – korekcia chrbtice l akupunktúru l aromaterapiu l masáže Bioenergetická korekcia l prácu s podvedomím na elimináciu psychologických matríc chronických ochorení l rodinné poradenstvo psychológa l komplexný psychologický servis

Kurzy zamerané na prácu s energetickými dráhami: l kurz na zníženie nadváhy l kurz pre manažérov a riadiacich pracovníkov l kurz holistického cvičenia pre zdravie l kurz socionické mechanizmy a osobnostné vzťahy l kurz pre ženy – práca so ženskou energiou ,vitalitou l kurz pre mužov – práca s mužskou energiou

Eva Sýkorová, vedúca KE Žilina


Stála ponuka akcií KE Bratislava

- Konzultácie každý utorok, štvrtok _ Testovanie a meranie Supertronicom a prístrojom QAUNTUM Medika _ Analýza osobnosti podľa dátumu narodenia _ Astrológia - natálny a tranzitný horoskop _ Astrológia - určenie pohlavia dieťaťa _ Numerológia _ Poradňa prostredníctvom symbolík _ Masáže klasické, ozdravovacie _ Lymfodrenáž prístrojom Lymfovel

Srdečne vítame v nových priestoroch!

Ján Šido, vedúci RCKP Bratislava

 

KE Michalovce ponúka

- odborné konzultácie o využivaní regeneračných prípravkov Energy

- poradenskú činnosť

- meranie energie orgánov ľudského tela elekroakupunktúrnou metódou a určovanie vhodných prípravkov

- prednášková činnosť

Informácie 056/6443127, mobil 0905/816547

Jana Hermanová, vedúca KE Michalovce

KE Prievidza

- Odborné konzultácie a poradenstvo l Meranie energetických dráh l Poradenstvo lekára - homeopata, každú stredu – podľa objedn. l Bachova kvetová terapia, každý štvrtok – podľa obj. l Klasická ajurvédska a reflexná masáž – podľa obj. l Diagnostika kardiológa, MUDr. Július Šípoš, informácie v KE Prievidza l Diagnostika a liečba, MUDr. Fesenko, lekár známy z vystúpení v televízii JOJ a Markíza

O všetkých akciách sa, prosím, informujte v KE a na tel. č. 046/5430429.


KLUB ZDRAVIA ENERGY V PREŠOVE

- prírodné produkty Energy _ konzultačno - poradenské služby zdravotných problémov _ klubové stretnutia s odborníkmi z oblasti klasickej a alternatívnej medicíny (každý štvrtok o 16.30 h.) _ diagnostika prístrojom Super-tronic 2000 _ liečebná, relaxačná a športová masáž _ poradňa kardiológa _ kineziológia _ numerológia _ výklad z kariet _ meranie GPZ _ sviečková terapia

Informácie: pondelok až piatok od 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
Prešov, Slovenská 40, tel./fax : 051/77 333 57, 051/75 989 91
e-mail :
energyslovakia@stonline.sk
Prednášky november 2004
4. 11. Sme farby, ktoré si vyberáme – Aurasoma – Ľubica Štroncerová
11. 11. Homeopatia ako alternatívna liečba – MVDr. Jana Škodová
18. 11. Komunikácia a riešenie konfliktov – PhDr. Ingrid Ševčíková
25. 11. Anjeli v našom živote – Ing. Ľuboš Socha
Každý pondelok v mesiaci Transmisné meditácie – Ing. Ľuboš Socha
Vranov nad Topľou:

19. 11. Zdravá výživa, zdravý životný štýl a čo ďalej... –

MVDr. Eja Čechová.

Konzultačné centrum Energy

Školská 6, Liptovský Mikuláš, ponúka svojim navštevníkom:

- prípravky Energy l meranie zdravotného stavu Supertronicom l cvičenie kalanetiky pre začiatočníčky aj pokročilé l rašelinové zábaly l perličkové, masážne a prísadové kúpele l masáže – klasické, športové, regeneračné l služby elektrostimulátorom l lymfodrenáž l solárium l pomoc deťom a rodičom s poruchami správania a učenia A. Wlachovská


Klub Energy v Komárne

- odborné konzultácie o využívaní regeneračných prípravkov Energy na detoxikáciu a harmonizáciu organizmu _ meranie energetických dráh a určovanie vhodnosti prípravkov Energy prístrojom Supertonic 2000

- analýza osobnosti a stanovenie regeneračného plánu na základe nasledovných metód: chronobiologická psychogenetika (určenie konštitučného typu jedinca vo všetkých rovinách – temperament, emocionálna a intelektuálna rovina – na základe dátumu narodenia) _ extrapsychológia _ numerológia _ zdravotná, klasická, relaxačná a vákuová masáž _ liečebná masáž – uvoľnenie všetkých blokád Margita Kissová, vedúca KE

Obsah