Energy Top


Kariéra

Spoločnosť Energy ponúka rôzne výhody, možnosti, ale aj spoluprácu, a to všetko prostredníctvom členstva v klube spotrebiteľov našich výrobkov – v  Klube Energy .

Každý, kto má záujem stať sa jeho súčasťou, má možnosť voľby. Ak sa zaregistruje ako bežný člen klubu, môže využívať zľavy pri nákupe našich výrobkov, čerpať výhody bezplatných poradní a prednášok s možnosťou zásobovania informáciami o novinkách z oblasti zdravého životného štýlu a využívať terapeutické služby v našich obchodných zastúpeniach (bez povinnosti nákupov!).

Ďalšia z možností je ponuka spolupráce s našou aktívne sa rozvíjajúcou medzinárodnou spoločnosťou a registrácia ako jej poradca. Ten sa môže za vopred stanovených podmienok venovať predaju našich výrobkov a profitovať tak z predajnej marže alebo získavať bonusy za šírenie pozitívnej reklamy, a to nielen v Česku, ale aj v ďalších krajinách jednotného trhu .

Ľudia túžia po výnimočných veciach a chcú výhody. My im môžeme dať oboje. Cesta za zdravím, ktorú ponúkajú naše výrobky, je dostatočne motivujúca nielen pre zákazníka, ale aj pre predajcu a aktívneho spolupracovníka.

O ďalších podmienkach obchodnej spolupráce čítajte viac v  Sprievodcovi poradcu ….