Energy Top


Premýšľali ste niekedy,  čo je pre Váš život naozaj dôležité?

Láska, šťastie, zdravie...
Všetko môžete považovať za prejav energie, ktorá cez nás prestupuje,
ktorú vytvárame, ktorú prijímame, už vieme využiť
alebo aj odovzdať, a naplniť tak život vlastný aj ostatných.


S našou energiou môžete pozitívne prispieť k Vášmu zdraviu, duševnej harmónii a životnej pohode. Rozhodnutie stať sa členom či poradcom Klubu Energy znamená prvý krok k tomu, aby ste využili šancu.
Pre každého je tá šanca trochu iná. Niekto má zdravotné ťažkosti a sníva o ich konci, iný hľadá príležitosť na osobný rast, ďalší chce pomôcť ostatným alebo hľadá „len“ finančnú nezávislosť.

Treba vedieť, že úspech nie je nárok, ale privilégium. Prichádza skôr k tomu, kto má radosť zo života a práce, komu nechýba zdravá zvedavosť, chuť objavovať, odvaha prekonávať zažité stereotypy a odhodlanie hľadať cestu k sebe aj ostatným.

Energy ponúka nové stretnutia, priateľstvá a príležitosti byť s ľuďmi, ktorým je blízka predstava návratu k prírode a cesty k vyrovnanosti tela a duše.

Vstúpte s nami na cestu plnú energie!

Obsah sprievodcu


O SPOLOČNOSTI
Kto sme a kam kráčame
Poskytujeme informácie
Web 7
Energy aktuálne 7
Animal aktuálne 7
Magazín Vitae 7
Univerzita Energy 7
Inštitút Energyvet 7

ČLENSTVO 8
Člen Klubu Energy – spotrebiteľ 8
Poradca Energy – obchodník 8
Pracovňa Energy 8

KDE NAKUPOVAŤ 9
Kamenné obchody 9
Zásielkový obchod 9

OBCHODNÝ MODEL V KOCKE 10
Člen Energy = zľava 10
1. Pravidlá vyplácania zliav 10
2. Oznámenie výšky zľavy 11
Poradca Energy = platba na účet 11
Spôsob zárobku 11
1. Príjem z priameho predaja 11
2. Príjem z predajnej štruktúry 12
3. Prémia – Dynamický bonus 14
4. Príjem z manažérskych provízií 15

OBCHODNÉ PODMIENKY 16
AKO NA TO? 17
Kým začnete 17
Úloha sponzora 18
Odporúčanie 19

 
 

 

 

 

 

 


O spoločnosti
Kto sme a kam kráčame
Naša spoločnosť vznikla v roku 1995 ako výhradne česká spoločnosť s nadnárodnou pôsobnosťou. Od svojho vzniku sa prostredníctvom svojich výrobkov stala priekopníkom alternatívnej medicíny nielen u nás, ale aj vo svete. V krajinách, kde pôsobí, získala mnohé ocenenia a podporu laickej aj odbornej verejnosti.

Filozofia spoločnosti Energy je založená na celostnom prístupe k človeku. Telo a myseľ chápe ako prepojené súčasti jedného energetického systému, čo znamená základný predpoklad zdravia celého organizmu. Dôraz kladieme nielen na prevenciu a riešenie jednotlivých zdravotných problémov, ale pozornosť každého klienta sa usilujeme zamerať do jeho vlastného stredu.

Sortiment spoločnosti Energy tvorí ucelená ponuka prírodných bioinformačných prípravkov, ktoré vychádzajú z princípov tradičnej čínskej medicíny. Využívame najnovšie poznatky fytoterapie, kryštáloterapie, homeopatie a moderných bioinformačných metód. Bioinformačné prípravky pôsobia na ľudský organizmus na dvoch úrovniach: prírodné účinné látky ovplyvňujú telesné orgány a bioinformácie pôsobia vďaka princípu biorezonancie na riadiace podkôrové centrá v mozgu. Liečebný účinok prítomných prírodných látok sa zosilňuje a organizmus človeka sa harmonizuje.

Základ ponuky prípravkov tvorí päť hĺbkovo pôsobiacich bylinných koncentrátov a päť bylinných krémov, ktoré predstavujú ucelený systém Regenerácie v Pentagrame®. Tieto prípravky korešpondujú s energiami piatich základných prírodných prvkov, ktorých vzájomná súčinnosť je podľa tradičnej čínskej medicíny kľúčom k zdraviu. Tento systém prispieva k detoxikácii a regenerácii celého organizmu, alebo cielene pôsobí podľa konkrétneho typu zdravotného problému. Prípravky Pentagramu® sa dajú kombinovať s ostatnými našimi výrobkami, ktorých sortiment sa neustále rozširuje. Spoločnosť Energy Group dbá na všetky výrobné fázy svojich prípravkov – od výskumu, cez výrobu, marketing, až po predaj. Od roku 2006 sme držiteľmi certifikátu ISO 9001:2008. Certifikačný a dozorný audit vykonáva spoločnosť Bureau Veritas.

Od začiatku našej existencie spolupracujeme aj s lekármi, špecialistami a terapeutmi z rôznych odborov. Najbližší spolupracovníci sa stali členmi Odbornej rady, ktorá je garantom vysokého štandardu ponúkaných prípravkov a služieb, a zodpovedá za zvyšovanie odborného kreditu.Poskytujeme informácie
Web
Informácie o prípravkoch a akciách, ale aj témy o zdravom životnom štýle, odbornú poradňu alebo zajímavosti o zdraví a alternatívnej medicíne – to všetko ponúkajú internetové stránky www.energy.sk. Pre členov je navyše po zadaní osobného hesla sprístupnená rozšírená ponuka a mesačné akcie v klubových cenách.

Energy aktuálne
Aktuálne informácie v kocke. Každý mesiac posielame záujemcom e-mail s informáciami o novinkách, prípravkoch vhodných na dané obdobie, akciových ponukách a ako bonus predpoveď čínskej astrológie. V prípade záujmu o zasielanie Energy aktuálne stačí uviesť e-mailovú adresu pri registrácii alebo odoslať správu na info@energy.sk

Magazín Vitae
Vitae – mesačník o alternatívnej medicíne. Člen zaregistrovaný v Klube Energy získáva zdarma ročné predplatné klubového magazínu Vitae. Publikujeme v ňom aktuality z oblasti zdravého životného štýlu, vývoja alternatívnej medicíny, zaujímavosti zo sveta zdravia a novinky spoločnosti Energy. Toto periodikum obsahuje aj prílohu s informáciami o špeciálnych zľavových akciách a aktuálnu ponuku Klubov Energy (odborné poradne, prednášky alebo služby na dané obdobie).