Poradňa Energy

Pre návštevníkov našich internetových stránok máme
k dispozícii virtuálnu poradňu. Prostredníctvom nej odpovedajú na vaše otázky odborníci z rôznych odborov.

Naši konzultanti vám poradia pri riešení zdravotných problémov, v žiadnom prípade však nemôžu nahradiť vašu návštevu lekára. Na určenie presnej diagnózy je nevyhnutná osobná návšteva špecialistu. Úlohou poradne je navrhnúť záujemcom jednu z možností riešenia problému prostredníctvom prípravkov Energy.

MUDr. Gizela Bártová

Poradňa lekára celostnej medicíny

Pôsobila na rádioterapeutickom oddelení NsP Komárno, SR a od roku 1998 bola ambulantnou lekárkou. V tomto čase sa začala viac venovať alternatívnym metódam liečenia. Prostredníctvom rozličných kurzov a školení sa dostala až k štúdiu na Vysokej škole alternatívnych prírodných vied MANTRA v Budapešti, ktorú ukončila v roku 2003 obhajobou práce „Psychické pozadie nádorových ochorení v súvislosti s prírodnou chronobiologickou typológiou“. S Energy spolupracuje od roku 1997 a vo svojej práci, aj ako firemná lektorka, vždy vytvára ideálnu syntézu klasickej a alternatívnej medicíny.

MUDr. Bohdan Haltmar

Poradňa gynekológa

 

Táto poradňa je určená všetkým ženám, ktoré trápia gynekologické ťažkosti. Veľmi rád odpoviem na vaše otázky a odporučím vhodnú liečbu pomocou prírodných prípravkov v kombinácii s klasickou medicínou. Na vyhotovenie čo najpresnejšej analýzy je nevyhnutné popísať okolnosti vzniku zdravotných problémov, vývoj choroby, vykonané lekárske vyšetrenia - diagnózu a názov užívaných liekov.

MUDr. Július Šípoš

Poradňa kardiológa

Promoval v roku 1982 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním dosiahol postupne špecializačné atestácie I. a II. stupňa v odbore interná medicína a v odbore kardiológia. Pôsobil takmer 10 rokov v okresnej nemocnici v Starej Ľubovni ako odborný lekár kardiologickej ambulancie. Niekoľko rokov viedol popri kardiologickej aj diabetologickú ordináciu. Potom viac ako 5 rokov pôsobil vo funkcii primára a lekárskeho riaditeľa v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a,s., kde zaviedol a rozpracoval komplexný kardiovaskulárny program - teda kúpeľnú rehabilitačnú liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. MUDr. Šípoš sa popri klasickej medicíne venuje už viac ako 15 rokov tiež medicíne prírodnej (naturálnej) a celostnej.
Od roku 2001 vedie v Starej Ľubovni svoju súkromnú ordináciu s príznačným názvom Centrum ZDRAVÉ SRDCE, kde sa venuje hlavne preventívnej kardiológii – odbornému poradenstvu, prevencii, diagnostike a liečbe srdcovocievnych a tzv. civilizačných chorôb. Povolaním a zároveň koníčkom Dr. Šípoša je tak hlavne kardiológia, prevencia, zdravá výživa, životospráva a naturálna medicína. MUDr. Šípoš je členom viacerých národných i medzinárodných lekárskych odborných spoločností a ich pracovných skupín. Zúčastňuje sa pravidelne odborných podujatí, kongresov, seminárov,...
Členom ENERGY je od roku 2000, kedy sa o prírodných produktoch spoločnosti Energy dozvedel, vyskúšal ich blahodárne účinky na podporu zdravia i prevenciu chorôb a odvtedy ich úspešne používa a odporúča ďalej.
S firmou ENERGY užšie spolupracuje ako firemný lektor od roku 2003, hlavne odbornou poradenskou a prednáškovou činnosťou zameranou predovšetkým na prevenciu, životosprávu a liečbu srdcovocievnych a civilizačných chorôb. Vo svojej praxi úspešne uplatňuje okrem prostriedkov klasickej medicíny, aj prírodné produkty Energy, najmä v prevencii, ale aj v doplnkovej liečbe. Medzi jeho obľúbené a často odporúčané prípravky patria: Korolen, Renol, Gynex, Vironal, Drags Imun, Stimaral, Fytominerál, Flavocel, Ruticelit, Artrin, Cytosan, tzv. zelené potraviny a ďalšie.

Časté otázky o prípavkoch Energy a rady MUDr. Júliusa Šípoša

MUDr. Renáta Gerová

poradňa pediatra

 

Po skončení školy nastúpila do FNsP Prešov na detské oddelenie ako detský lekár. Počas praxe na detskom oddelení absolvovala 1. a 2. atestáciu z pediatrie. Na detskom oddelení pôsobila 15 rokov. Od roku 2007 pracuje v Detskej súkromnej ambulancii v Sabinove. V lekárskej praxi sa zaoberá nielen klasickou, ale aj alternatívnou medicínou . Zúčastňuje sa na rôznych charitatívnych akciách. Prednáša o zdravom životnom štýle. Jej špecializáciou je celiakia.

Mgr. Miroslav Kostelnik

Poradňa astrológa

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1976 v Prešove na Filozofickej fakulte UPJŠ v odbore Výtvarná výchova, Slovenský jazyk a literatúra. Pracoval ako stredoškolský učiteľ, spoza katedry postúpil po siedmich rokoch na miesto zástupcu riaditeľa. Prešiel takisto krátkou dvojročnou epizódou vo funkcii riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Levoči. V roku 1990 sa vrátil na sedem rokov do školstva ako učiteľ a výchovný poradca. Možnosť podnikania po roku 1989 ho viedla k založeniu reklamnej firmy, ktorá sa okrem iného podieľala i na viacerých miestnych kultúrnych akciách, ako aj na podujatiach štátneho charakteru – návštevy pápeža, summit prezidentov stredoeurópskych štátov ai. Pol roka po etablovaní sa firmy Energy na Slovensku sa stáva na jar v roku 1998 jej členom, skoro nato vedúcim klubu, klubovým a firemným lektorom. Vo svojej praxi poradcu využíva poznatky získavané od detstva častými pobytmi v prírode, na certifikovaných kurzoch klasickej masáže, reflexológie, ájurvédskej masáže, štúdiom odbornej literatúry, na prednáškach v kontakte s klientmi firmy Energy, … Medzi jeho ďalšie aktivity patrí písanie článkov do časopisu Energy, Vitae, na internete, písal i do iných periodík, zaoberajúcich sa komplementárnou naturálnou medicínou, nakoľko verí v silu prírody a prípravkov odvodených z pradávnych skúseností liečiteľov, terapeutov a naturálnych lekárov. S astrológiou sa začal oboznamovať od strednej školy, takže jeho skúsenosti z tejto náuky zhromažďuje už pomaly päťdesiat rokov, pričom do nich zapája aj znalosti z jungovskej psychológie, archetypológie, mytológií sveta, ... Rád ich, spolu s istou sumou znalostí z fyto a aromaterapie v kombinácii s poznatkami z tradičných východných medicín i najnovších vedeckých poznatkov (napr. kvantová biológia ai.) zúročuje v poradenskej astropsychodiagnostickej praxi, aj ako dotykový terapeut a v konzultačnej práci s prípravkami Energy.

MUDr. Renáta Gerová

poradňa pre celiatikov

 

Po skončení školy nastúpila do FNsP Prešov na detské oddelenie ako detský lekár. Počas praxe na detskom oddelení absolvovala 1. a 2. atestáciu z pediatrie. Na detskom oddelení pôsobila 15 rokov. Od roku 2007 pracuje v Detskej súkromnej ambulancii v Sabinove. V lekárskej praxi sa zaoberá nielen klasickou, ale aj alternatívnou medicínou . Zúčastňuje sa na rôznych charitatívnych akciách. Prednáša o zdravom životnom štýle. Jej špecializáciou je celiakia.

Ing. Sándor Zakál

Poradňa liečiteľa

Archív poradne

Vyhľadávanie:
Loading...

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet.
V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.