Energy Top


Vzdelávanie

Firma Energy  v roku 2008 zahájila činnosť Univerzity ENERGY, ktorá zahrňuje integrovaný komplexný program vzdelávacích seminárov, zameraný na postupný rozvoj a osvojenie si konkrétnych odborných, komunikačných a predajných schopností. Jej súčasťou je aj osobnostný rozvoj pracovníkov a neoddeliteľným prvkom je vytvorenie, podpora a posilnenie firemnej spolupatričnosti. Univerzita Energy ponúka:

a) oblasti

Sekcia Odborné vzdelávanie
Sekcia Obchod
Sekcia Supertronic

b) formy a metódy
- semináre, kurzy, výcviky, koučovanie
- programy sú nastavené vo viacerých úrovniach
- teoretický výklad, modelové situácie, skupinové riešenie problému, texty a ďalšie 

 c) starostlivosť o poslucháčov
- harmonické, pokojné a príjemné prostredie
- učebne vybavené modernou technikou, dostupné pre účastníkova aj z hľadiska dopravy
- spolu s lektormi dbáme na prípravu kvalitných, aktuálnych a zaujímavých vzdelávacích programov
- zástupcovia riaditeľstva Energy sú počas celého kurzu prítomní a pripravení venovať sa účastníkom   

Registrácia: cernek @ energy.sk