Vzdelávanie s Energy

Pravá únava je z nevedomosti, pretože tá je chorobou duše. Oslobodiť sa od nej znamená záchranu,
večný pokoj a stálu rozkoš.
Avicenna: Perzia, 980–1037 n. l.

Inštitút vzdelávania Energy

Už onedlho pre vás spustíme úžasnú vec. Venujeme vám dar darov.
Niet totiž väčšieho daru ako vzdelanie. V Energy si hlboko vážime každého,
kto má snahu pomáhať sebe a svojmu okoliu. Aj keď je zdravie výsostne osobná záležitosť, je to téma tak obšírna, že je nutné spojiť tisícky hláv,
aby našli tú najlepšiu cestu zdravým životným štýlom.

Vzdelávanie považujeme za nesmierne dôležitú, integrálnu súčasť našej činnosti. Tí najlepší z nás sú pripravení predávať a šíriť vedomosti a skúsenosti získané dlhoročnou úspešnou praxou a nepretržitým štúdiom. Jednotlivé súčasti komplexného vzdelávania budú rozčlenené tak, aby pokryli všetky dôležité témy. Budeme prechádzať cez jednotlivé úrovne informácií a každého dostaneme k tým informáciám, ktoré potrebuje a hľadá.

Nie je dôležité, kedy sa do programu zapojíte. Semináre budú prebiehať na vašom Klube Energy. Náš predseda odbornej rady MUDr. Július Šípoš  bude dohliadať na to, aby vám neunikla žiadna dôležité téma. Behom dvoch rokov sa každý seminár na vašom Klube Energy aspoň raz zopakuje. Budete mať tak možnosť zúčastniť sa všetkých, aj keby sa vám to na prvýkrát nepodarilo. Nie je však ničím mimoriadnym zúčastniť sa toho istého semináru viackrát. Verte nám, že sa vždy dozviete niečo nové. Po každom seminári je priestor na otázky.
Nebojte sa s našimi lektormi konzultovať vaše skúsenosti a podeľte sa o ne aj s ďalšími frekventantmi Inštitútu vzdelávania ENERGY.
Skúsenosť je predsa najlepšia škola.  
Celý program je naplánovaný na rok vopred, už v ďalšom čísle Vitae
vám predstavíme témy pre rok 2018.

Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie. Podeľte sa o svoju skúsenosť, je to cesta ako dosiahnuť nesmrteľnosť.“ 
Dalajláma: Tibet, súčasnosť

Ako bude vzdelávanie prebieha

Súčasťou budú aj konzultácie bez prednášok, ktoré majú obmedzený počet účastníkov.  Informujte sa na vašom Klube Energy.

Nezáleží na vašom veku alebo vzdelaní. Ochota pomôcť sebe a svojmu okoliu je to jediné, čo pre návštevu a absolvovanie nášho programu potrebujete.
Už v decembri môžete požiadať svojho vedúceho Klubu Energy, aby vám vystavil preukaz frekventanta Inštitútu vzdelávania ENERGY. Automaticky vás zapojíme
do rôznych motivačných akcií, budeme vás elektronicky informovať o ďalších prednáškach. Plus budete mať nárok aj na špeciálne motivačné akcie určené len pre tento inštitút.  Frekventanti budú môcť absolvovať každoročne školenie Energy s výraznou zľavou. Súčasťou každého semináru sú aj vypracované poznámky k prednáške, vy sa tak môžete plne sústrediť na lektora.

„PRAVÁ ÚNAVA JE Z NEVEDOMOSTI, PRETOŽE TÁ JE CHOROBOU DUŠE. OSLOBODIŤ SA OD NEJZNAMENÁ ZÁCHRANU, VEČNÝ KĽUD A STÁLU ROZKOŠ. “
(Avicenna: Persie, 980–1037 n. l.)Školenie Supertronic

Získanie základných zručností správneho merania a interpretácia výsledkov kontrolných meracích bodov Vollových dráh a testovanie prípravkov Pentagramu®.

 

Kurz Supertronic pre začiatočníkov - 1. stupeň

LEKTOR: Zuzana Mikulová


Zámer školenia:
Zdokonalenie sa a získanie istoty v technike merania, pochopenie širších súvislostí medzi jednotlivými bodmi a správne vyhodnotenie a nastavenie užívania najvhodnejšieho produktu.

Program:
Školenie nadväzuje na 1. časť, zopakujeme si techniku merania základných merných bodov, následne si ukážeme ďalšie body, spolu ich bude 64.
Dozviete sa dôležité informácie o pentagrame, o vzťahoch, ktoré ho riadia.
Preberieme prvky, orgány a systémy, a budeme to všetko prepájať s jednotlivými bodmi.
Na záver sa naučíte správne "prečítať " všetky namerané hodnoty ako celok a odprezentovať to klientovi.

Termín a miesto konania: 4.11.2017 Nová Dubnica

Účastnícky poplatok: 50 euro
(variab. s.: registračné č.) 


 

Odborný seminár Základy TČM a Energy - nadstavbový seminár ku kurzu Supertronic pre terapeutov

LEKTOR: Zuzana Mikulová

Zámer školenia:
Seminár je určený pre každého kto chce intenzívnejšie pracovať s prístrojom Supertronic alebo sa chce naplno venovať poradenstvu ohľadom správneho a efektívneho používania prípravkov Energy.

Program:

Na začiatku preberieme základné teórie TČM. Intenzívne sa budeme venovať teórii jin - jang, 5 prvkov vrátane vzťahov v pentagrame ( fyziologickým aj patologickým ), vonkajšie aj vnútorné škodliviny. Detailnejšie sa pozrieme na orgány plné, duté aj zvláštne a dôkladne sa budeme venovať emóciám. Všetko prepojíme s jednotlivými výrobkami Energy, vysvetlíme si hierarchiu medzi nimi a oboznámite sa s ich možnými kombináciami.

Termín a miesto konania: 7.12.2017 Nová Dubnica

Účastnický poplatek: 30 euro (vrátane študijných materiálov)
(variab. s.: registračné č.)

 


Prihláška

Prihlasujem sa záväzne na nasledujúci seminár/semináre:


V tomto mesiaci Kluby Energy organizujú

DatumČasMiestoPopisPrednášaOrganizuje klub
20.12.201716,hLipt.MikulášPráca s energiamiMgr.Kostelnik M124 - Galovany

Magazín Vitae

Viac ako 20 rokov, 200 vydaní a 2000 článkov, rozhovorov, rád, názorov a inšpirácie. Staráme sa o odbornosť a objektívnosť, ponúkame pestrosť a rôzne uhly pohľadu.

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet.
V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.