Vzdelávanie s Energy

Pravá únava je z nevedomosti, pretože tá je chorobou duše. Oslobodiť sa od nej znamená záchranu,
večný pokoj a stálu rozkoš.
Avicenna: Perzia, 980–1037 n. l.

Školenie Supertronic

Získanie základných zručností správneho merania a interpretácia výsledkov kontrolných meracích bodov Vollových dráh a testovanie prípravkov Pentagramu®.

 

Kurz Supertronic pre začiatočníkov - 1. stupeň

LEKTOR: Zuzana Mikulová

Zámer školenia:
Získanie základných zručností lokalizácie kontrolných merných bodov Vollových dráh, ich správne zmeranie, interpretácia a testovanie výrobkov Energy.

Program:

- vysvetlenie EAV metódy a jej využitia
- akupunktúrne body, meridiány a ich význam
- príprava k práci s klientom
- zoznámenie sa s prístrojom Supertronic
- súvislosti medzi pentagramom a výrobkami Energy
- praktická časť (vyhľadanie bodu, správna technika merania, testovanie výrobku)
- oboznámenie sa s programom (softvérom)

Termín a miesto konania: 20.1.2018 Nová Dubnica

Účastnícky poplatok: školenie vrátane prístroja a programu 350 euro
(variab. s.: registračné č.)Kurz Supertronic pre mierne pokročilých - 2. stupeň

LEKTOR: Zuzana Mikulová

Zámer školenia:
Zdokonalenie sa a získanie istoty v technike merania, pochopenie širších súvislostí medzi jednotlivými bodmi a správne vyhodnotenie a nastavenie užívania najvhodnejšieho produktu.

Program:
Školenie nadväzuje na 1. časť, zopakujeme si techniku merania základných merných bodov, následne si ukážeme ďalšie body, spolu ich bude 64.
Dozviete sa dôležité informácie o pentagrame, o vzťahoch, ktoré ho riadia.
Preberieme prvky, orgány a systémy, a budeme to všetko prepájať s jednotlivými bodmi.
Na záver sa naučíte správne "prečítať " všetky namerané hodnoty ako celok a odprezentovať to klientovi.

Termín a miesto konania: 4.11.2017 Nová Dubnica

Účastnícky poplatok: 50 euro
(variab. s.: registračné č.)

 

Odborný seminár Základy TČM a Energy - nadstavbový seminár ku kurzu Supertronic pre terapeutov

LEKTOR: Zuzana Mikulová

Zámer školenia:
Seminár je určený pre každého kto chce intenzívnejšie pracovať s prístrojom Supertronic alebo sa chce naplno venovať poradenstvu ohľadom správneho a efektívneho používania prípravkov Energy.

Program:

Na začiatku preberieme základné teórie TČM. Intenzívne sa budeme venovať teórii jin - jang, 5 prvkov vrátane vzťahov v pentagrame ( fyziologickým aj patologickým ), vonkajšie aj vnútorné škodliviny. Detailnejšie sa pozrieme na orgány plné, duté aj zvláštne a dôkladne sa budeme venovať emóciám. Všetko prepojíme s jednotlivými výrobkami Energy, vysvetlíme si hierarchiu medzi nimi a oboznámite sa s ich možnými kombináciami.

Termín a miesto konania: 7.12.2017 Nová Dubnica

Účastnický poplatek: 30 euro (vrátane študijných materiálov)
(variab. s.: registračné č.)

 


Prihláška

Prihlasujem sa záväzne na nasledujúci seminár/semináre:


V tomto mesiaci Kluby Energy organizujú

DatumČasMiestoPopisPrednášaOrganizuje klub
24.10.201716:00KE MartinOSTEOARTRÓZA - najčastejšie Deg. ochorenie kĺbovMUDr. Július Šípoš104 - Martin
25.10.201716,30KE NitraČo dokáže KOV MUDr. Renáta Gérová109 - Nitra
14.11.201716:00KE MartinČo dokáže KOV (astma, alergia, ekzém ...)MUDr.Renáta Gérová104 - Martin
30.11.201716:00KC Žilina - ANDROMEDARodina Grepofitovpri prevencii a liečbe chrípkyMUDr. Július Šípoš104 - Martin

Magazín Vitae

Viac ako 20 rokov, 200 vydaní a 2000 článkov, rozhovorov, rád, názorov a inšpirácie. Staráme sa o odbornosť a objektívnosť, ponúkame pestrosť a rôzne uhly pohľadu.

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet.
V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.