Nepoznáte Vaše heslo?

  • Vstup na webové stránky pre členov Klubu Energy Vám bude umožnený po zadaní registračného čísla člena klubu, ktoré sa nachádza na Vašej registračnej karte alebo v zmluve o obchodnej spolupráci.
Prihláste se tu.

Ak nie ste členom Klubu Energy a máte záujem získať informácie o členstve, kliknite SEM.


Z titulnej strany sa môžete prihlásiť priamo do praceovne poradcu, v ktorej máte možnosť sledovať pod svojím prístupovým heslom históriu obchodného rozvoja i jeho aktuálny stav. Táto služba navrhnutá pre aktívnych poradcov spoločnosti Energy je chránená individuálnym heslom, pretože obsahuje informácie o obchodnej činnosti poradcu, vrátane vyššie vyplatených provízií. 

Toto heslo získate prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na čísle + 421-35-77 31 041  alebo u správcu siete po vyplnení formuláru.

V súvislosti so zmenou zákona o ochrane osobných údajov sa do pracovne nemôžete prihlásiť svojím rodným číslom. Prihlasuje sa výhradne jedinečným kódom, ktorý ste obdržali od nás v prvej zásielke. Ak ho nemáte, vydajú Vám ho naši pracovníci na tel. čísle: 035/7731045,1 počas pracovných dní od 8:00 do 16:00. Ďakujeme

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet.
V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.