Energy Top


Supertronic na rok 2017

V tomto roku sa do rúk lekárov a terapeutov dostáva inovovaná verzia známeho diagnostického prístroja Supertronic. V čom spočíva kúzlo nového a čo od neho môžu očakávať nielen profesionáli, ale aj klienti?
Pokiaľ ide o samotnú metódu EAV, ide o desiatkami rokov preverenú a ustálenú techniku diagnostiky. V niektorých krajinách sa považuje za alternatívnu, v iných je, naopak, rešpektovaná ako uznávaný spôsob jedného z pohľadov na zdravotný stav pacienta. Napriek tomu, že z technologického hľadiska ide o pomerne štandardné riešenie, kladie vysoké nároky na úroveň znalostí, schopností a predovšetkým skúseností obsluhy. Kľúčovým faktorom nie je nameranie hodnôt, ale najmä ich interpretácia a celostný prehľad a analýza.

Nový Supertronic preto okrem drobného prístrojového vylepšenia prichádza predovšetkým s novým komunikačným rozhraním. Prostredníctvom Bluetooth umožňuje užívateľom spojenie s aplikáciou Supertronic, ktorá sa dá zdarma stiahnuť v AppleStore pre tablety s operačným systémom iOS.

Nová aplikácia je prínosom pre obe strany “hracieho poľa”. Z pohľadu zákazníka ide o spôsob, ako sa dať vtiahnuť do diania. Môže sledovať a byť súčasťou celej postupnosti krokov a v graficky elegantnom poňatí sa môže “radovať z dobrej kondície svojho organizmu”. Z pohľadu obsluhy je zásadnou inováciou automatický odpočet a zápis nameraných hodnôt a možnosť veľkého prehľadu, takzvaného big-picture. Vo fáze merania sa dajú všetky dáta sledovať v reálnom čase, priebeh každého bodu hodnotiť nielen v numerickom vyjadrení, ale aj prostredníctvom lišty alebo dokonca na grafe, ktorý umožňuje takmer absolútnu úroveň vyhodnotenia. Ďalšia fáza analýzy ponúka bezprecedentnú úroveň prehľadnosti a náhľadu, ktorý je veľmi potrebný na stanovenie správnej diagnózy a následného odporúčania.

Napriek tomu, že aplikácia ponúka mnoho prełomových možností, je iba prvým krokom. V ďalších verziách by mala byť obohatená o ďalšie vyspelé riešenia, ktoré nielen zvýšia rýchlosť, presnosť a kvalitu merania, ale ponúknu aj interaktívne prepojenie s plánovanými zákazníckymi aplikáciami.