Energy Top


Školenia Supertronic s novým prístrojom

 

  • Ak máte záujem o prihlásenie sa na niektorý kurz či máte otázky, ktoré by sme vám mohli zodpovedať,
    neváhajte a kontaktujte nás
    tel.: 0905 466 107  e-mail: jana.pipiskova@energy.sk

Kurz Supertronic pre začiatočníkov - 1. stupeň

Zámer školenia: získanie základných zručností lokalizácie kontrolných merných bodov Vollových dráh, ich správne zmeranie, interpretácia a testovanie výrobkov Energy.

Program:
- vysvetlenie EAV metódy a jej využitia
- akupunktúrne body, meridiány a ich význam
- príprava k práci s klientom

- zoznámenie sa s prístrojom Supertronic
- súvislosti medzi pentagramom a výrobkami Energy
- praktická časť (vyhľadanie bodu, správna technika merania, testovanie výrobku)
- oboznámenie sa s programom (softvérom)

Termín a miesto konania:

30.9.2017 Nová Dubnica

Poplatok: školenie vrátane prístroja a programu 350 euro (variab. s.: registračné č.)Kurz Supertronic pre mierne pokročilých - 2. stupeň

Zámer školenia: zdokonalenie sa a získanie istoty v technike merania, pochopenie širších súvislostí medzi jednotlivými bodmi a správne vyhodnotenie a nastavenie užívania najvhodnejšieho produktu.

Obsah školenia:
- školenie nadväzuje na 1. časť, zopakujeme si techniku merania základných merných bodov, následne si ukážeme ďalšie body, spolu ich bude 64.
Dozviete sa dôležité informácie o pentagrame, o vzťahoch, ktoré ho riadia.
Preberieme prvky, orgány a systémy, a budeme to všetko prepájať s jednotlivými bodmi.
Na záver sa naučíte správne "prečítať " všetky namerané hodnoty ako celok a odprezentovať to klientovi.

Termín a miesto konania: 
4.11.2017 Nová Dubnica

Poplatok: 50 euro


Odborný seminár Základy TČM a Energy - nadstavbový seminár ku kurzu Supertronic pre terapeutov

Seminár je určený pre každého kto chce intenzívnejšie pracovať s prístrojom Supertronic alebo sa chce naplno venovať poradenstvu ohľadom správneho a efektívneho používania prípravkov Energy.

Obsah seminára:
Na začiatku preberieme základné teórie TČM. Intenzívne sa budeme venovať teórii jin - jang, 5 prvkov vrátane vzťahov v pentagrame ( fyziologickým aj patologickým ), vonkajšie aj vnútorné škodliviny. Detailnejšie sa pozrieme na orgány plné, duté aj zvláštne a dôkladne sa budeme venovať emóciám. Všetko prepojíme s jednotlivými výrobkami Energy, vysvetlíme si hierarchiu medzi nimi a oboznámite sa s ich možnými kombináciami.

Termín a miesto konania: 7.12.2017 Nová Dubnica

Poplatok: 30 euro (vrátane študijných materiálov)