Jeśli chcesz kupować produkty Energy w cenie klubowej
i korzystać z pozostałych przywilejów
Klubowicza – zarejestruj się.

Deklaracja przynależności klubowej

ENERGY POLAND SP. Z O.O.
             43-300 BIELSKO-BIAŁA , UL. 11 LISTOPADA 60,                  NIP 937-22-90-938

DANE KLUBOWICZA:

Imię *
Nazwisko *
Ulica *
Numer domu *
Numer lokalu
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Województwo *
Email *
Telefon *
Prowadzę działalność gospodarczą. Dane do faktury
MÓJ KLUB ENERGY/OPIEKUN *

DANE DOTYCZĄCE SPONSORA:

Imię
Nazwisko
Numer Sponsora

PAKIET STARTOWY ZAWIERA:

  • Kartę Rejestracyjną z numerem
  • Materiały informacyjne dotyczące produktów i Przewodnik
  • Produkty do pakietu startowego o wartości min. 100 zł (do wyboru):

Pakiet startowy zostanie wysłany pocztą na podany w deklaracji adres (koszt całkowity min. 110 zł. – uzależniony od ceny wybranych produktów).

ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ:

Klubowicz rozpoczyna współpracę z Energy Poland sp. z o.o. wykupując "pakiet startowy'' w cenie min.110 zł (skład pakietu: Karta Rejestracyjna, materiały informacyjne, wybrane produkty z ofert Energy za min. 100 zł).
Zostaje mu nadany numer i otrzymuje identyfikator, który upoważnia go do zakupu produktów ENERGY po cenach hurtowych, ustalonych przez EP. Klubowicz nie jest zobowiązany do comiesięcznych zakupów.

 Jeden Klubowicz może posiadać tylko jeden identyfikator.

Klubowiczowi za dokonany obrót w każdym miesiącu kalendarzowym należy się rabat wynikający z Rozliczenia Miesięcznego (RM) wysyłanego do około 25 dnia następnego miesiąca. Dla Klubowicza RM jest podstawą naliczenia rabatu za zakup towarów w okresie wskazanym na RM. Sposób naliczenia rabatu znajduje się w Przewodniku.
Klubowicz zobowiązany jest do skontrolowania produktu i opakowania w chwili jego odbioru. Późniejsze reklamacje tego typu nie będą rozpatrywane.
Wszystkie inne reklamacje rozpatrywane są wg obowiązującego Regulaminu reklamacji Energy Poland sp. z o. o.
Podanie nieprawdziwych danych w powyższym formularzu jest równoznaczne z utratą statusu Klubowicza.
Deklaracja ważna przez 12 miesięcy od daty podpisania (z możliwością przedłużenia).

Gdzie trafia wypełniona deklaracja?
Deklaracja po wypełnieniu i aktywacji przez klienta trafia na dwa adresy e-mail:
➢ energy.poland@energy.sk
➢ adres wybranego z listy KE


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (D.O.) przez firmę Energy Poland sp. z o.o. w celach marketingowych, w okresie ważności deklaracji klubowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DZ.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
Wiem, że mam prawo: żądania dostępu do D.O. , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia; cofnięcia zgody na przetwarzanie D.O. w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie D.O. narusza przepisy prawa; podanie D.O. jest warunkiem zawarcia umowy – Deklaracji Przynależności Klubowej i korzystania z należnych klubowiczowi profitów; D.O. NIE będą przetwarzane w sposób o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Energy Poland sp. z o.o. w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DZ.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)

Za przesyłkę zapłacisz przy odbiorze.

Udostępniajcie nas w mediach społecznościowych

Nigdy nie wątp w to, że mała grupa otwartych ludzi potrafi zmienić świat.
W rzeczywistości to jedyna rzecz, która go zmienia.