Viac o činnosti Klubov Energy

Hlavnou myšlienkou čínskej medicíny je komplexný pohľad na ľudský organizmus. Rovnakú filozofiu zastáva aj firma Energy v prístupe k zákazníkovi. Nechceme „len” predávať kvalitné prírodné produkty, ale snažíme sa klientovi sprostredkovať ďalšie služby, ktoré dopĺňajú myšlienku komplexnej starostlivosti.

Táto idea viedla k zakladaniu Klubov Energy najprv na území Českej republiky, neskôr aj na ďalších zahraničných trhoch. Kluby sa tak stali obchodným zastúpením spoločnosti Energy Group a sú schopné poskytovať širokej verejnosti servis na podporu zdravia.

Zákazník, ktorý sa rozhodne pre registráciu do členskej základne, nakúpi v mieste klubu so zľavou naše výrobky, ale súčasne má možnosť zdarma využiť ďalšie nadštandardné služby, ako napr. poradne lekárov a liečiteľov, ktorí pomáhajú záujemcom na ich ceste za zdravím. Vo svojom klube môže zákazník okrem iného vyskúšať diagnostické možnosti prístroja Supertronic. Ten spoľahlivo určí oblasť, na ktorú sa pri regenerácii organizmu treba zamerať najskôr.

K ďalším výhodám patria pravidelné odborné prednášky firemných lektorov z radov lekárov a liečiteľov, na ktorých je možné dozvedieť sa všetko o výrobkoch. Prednášajúci zoznamujú záujemcov s najnovšími výrobkami a informujú o novinkách z výskumu a vývoja Energy.

Jednotlivé kluby navyše poriadajú vlastné klubové stretnutia a besedy na témy týkajúce sa alternatívnej medicíny a preparátov Energy a nevyhýbajú sa ani ďalším zaujímavým oblastiam. O akciách sa môžu naši členovia dozvedieť okrem iného prostredníctvom Informačného systému Energy, ktorý je schopný pripomenúť formou e-mailu akcie konajúce sa v danom regióne. Osvedčeným informačným zdrojom pre členov je aj mesačný klubový Spravodajca Energy, ktorý sa dá kúpiť v každom KE.

Na niekoľkých miestach republiky vznikli tzv. regeneračné centrá ponúkajúce širokú paletu ozdravovacích služieb na vysokej úrovni s možnosťou zliav pre členov Energy.

Filozofia klubov Energy sa úspešne rozvíja aj v ďalších štátoch medzinárodného systému. Naša spoločnosť je pripravená naďalej ju podporovať a rozvíjať akékoľvek zmysluplné aktivity, aby tak šírila svoje dobré meno nielen ako distributér kvalitných výrobkov, ale aj ako sprievodca v oblasti zdravého životného štýlu.

Kluby Energy

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.