Krátke životopisy konzultantov

MUDr. Gizela Bartová - Pôsobí na rádioterapeutickom oddelení NsP Komárno, SR a od roku 1998 je ambulantnou lekárkou. V tomto čase sa začala viac venovať alternatívnym metódam liečenia. Prostredníctvom rozličných kurzov a školení sa dostala až k štúdiu na Vysokej škole alternatívnych prírodných vied MANTRA v Budapešti, ktorú ukončila v roku 2003 obhajobou práce „Psychické pozadie nádorových ochorení v súvislosti s prírodnou chronobiologickou typológiou“. S Energy spolupracuje od roku 1997 a vo svojej práci, aj ako firemná lektorka, vždy vytvára ideálnu syntézu klasickej a alternatívnej medicíny.

MUDr. Július Šipoš -  promoval v roku 1982 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním dosiahol  postupne špecializačné atestácie I. a II. stupňa v odbore interná medicína a v odbore kardiológia. Pôsobil  takmer 10 rokov v okresnej nemocnici v Starej Ľubovni ako odborný lekár kardiologickej ambulancie. Niekoľko rokov viedol popri kardiologickej aj diabetologickú ordináciu. Potom viac ako 5 rokov pôsobil vo funkcii primára a lekárskeho riaditeľa v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a,s., kde zaviedol a rozpracoval komplexný kardiovaskulárny program - teda kúpeľnú rehabilitačnú liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. MUDr. Šípoš sa popri klasickej medicíne venuje už viac ako 15 rokov tiež medicíne prírodnej (naturálnej) a celostnej.
Od roku 2001 vedie v Starej Ľubovni svoju súkromnú ordináciu s príznačným názvom Centrum ZDRAVÉ SRDCE, kde sa venuje hlavne preventívnej kardiológii – odbornému poradenstvu, prevencii, diagnostike a liečbe srdcovocievnych a tzv. civilizačných chorôb. Povolaním a zároveň koníčkom Dr. Šípoša je tak hlavne kardiológia, prevencia, zdravá výživa, životospráva a naturálna medicína. MUDr. Šípoš je členom viacerých národných i medzinárodných lekárskych odborných spoločností a ich pracovných skupín. Zúčastňuje sa pravidelne odborných podujatí, kongresov, seminárov,...
Členom ENERGY je od roku 2000, kedy sa o prírodných produktoch spoločnosti Energy dozvedel, vyskúšal ich blahodárne účinky na podporu zdravia i prevenciu chorôb a odvtedy ich úspešne používa a odporúča ďalej.
S firmou ENERGY užšie spolupracuje ako firemný lektor od roku 2003, hlavne odbornou poradenskou a prednáškovou činnosťou zameranou predovšetkým na prevenciu, životosprávu a liečbu srdcovocievnych a civilizačných chorôb. Vo svojej praxi úspešne uplatňuje okrem prostriedkov klasickej medicíny, aj prírodné produkty Energy, najmä v prevencii, ale aj v doplnkovej liečbe. Medzi jeho obľúbené a často odporúčané prípravky patria: Korolen, Renol, Gynex, Vironal, Drags Imun, Stimaral, Fytominerál, Flavocel, Ruticelit, Artrin, Cytosan, tzv. zelené potraviny a ďalšie.

Ing. Sándor Zakál - tradicionálny majster Reiki sa venuje terapeutickej činnosti s ľuďmi od roku 1994, má bohaté medzinárodné skúsenosti. So spoločnosťou Energy spolupracuje od roku 1997 a patrí medzi prvých firemných lektorov Energy.

MUDr. Renáta Gerová - po skončení školy nastúpila do FNsP Prešov na detské oddelenie ako detský lekár. Počas praxe na detskom oddelení absolvovala 1. a 2. atestáciu z pediatrie.  Na detskom oddelení pôsobila 15 rokov. Od roku 2007 pracuje  v  Detskej súkromnej ambulancii v Sabinove. V lekárskej praxi  sa zaoberá  nielen  klasickou, ale aj alternatívnou medicínou . Zúčastňuje sa na rôznych charitatívnych akciách. Prednáša o zdravom životnom štýle. Jej špecializáciou je celiakia.Mikulová Zuzana - je v spoločnosti Energy registrovaná od roku 1996 - aktívne od r. 2000 - od r. 2007 vedúca Klubu Energy v Trenčíne- 8-ročná prax v meraní prístrojom Supertronic- v školskom roku 2006 / 2007 absolvovala externe základné zdravotné vzdelanie na strednej zdravotnej škole v Trenčíne - v súčasnosti študuje 3.ročník fytoterapie a diferenciálnej diagnostiky na Univerzite čínskej medicíny v Prahe, ktorá úzko spolupracuje s uznávanou univerzitou TianJin ( tchian tin ) Mgr. Miroslav Kostelnik - 1998 – 2010 Klub Energy v Poprade – doplnková prírodná medicína, astrológia, ezoterika - vedúci 2 roky, spolupráca s firmou Energy ako firemný lektor – účasť na internetovej stránke firmy (denné horoskopy ai.), články vo firemnom časopise a v časopisoch s alternatívnym zameraním (Energy, Vitalita, Vitae, Imidž ...), návrhy plagátov Reflexné zóny tela a Body zdravia pre firmu Energy, tvorba astromedicínskych kalendárov, spolupráca i s ďalšími firmami, zaoberajúcimi sa naturálnou medicínou a ezoterikou. Prednášky a semináre, poradenská služba v oblasti doplnkovej prírodnej medicíny na Slovensku a v Českej republike, kurzy komplexného sebapoznávania, terapeutické aktivity (masáže, ájurvédske terapie, meranie energetických dráh, práca s Quantum Medical, sviečkovanie, moxibúcia ...), Univerzita Energy a ďalšie.

MUDr. Bohdan Haltmar - po absolutóriu na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci sa od začiatku svojej profesionálnej dráhy venuje odboru gynekológia a pôrodníctvo (atestácia I. a II. stupňa). Od roku 1992 vedie vlastnú gynekologickú ordináciu v Zábřehu a od roku 1994 spolupracuje s gynekologicko-pôrodníckym oddelením Nemocnice v Šumperku. Absolvoval mnoho kurzov a stáží vo svojom odbore (napr. gynekologická laparoskopická chirurgia, ultrasonografia), ale aj v odbore akupunktúra. Je členom Českej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti J. E. Purkyně a Českej lekárskej akupunkturistickej spoločnosti. Vo svojej praxi spája metódy klasickej medicíny s akupunktúrou, fytoterapiou a ďalšími metódami alternatívnej medicíny. Jeho spolupráca s Energy sa datuje od roku 1998. 

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet.
V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.