Akútna cievna mozgová príhoda (mozgová mŕtvica)

Dajte životu zelenú so zelenými potravinami

Cievne mozgové príhody sú závažné cievne ochorenia významne skracujúce život, alebo zhoršujúce jeho ďalšiu kvalitu.
Postihujú veľkú časť populácie stredného a vyššieho veku vo vyspelých krajinách sveta.
 
Charakteristika
        Akútne cievne mozgové príhody patria medzi závažné civilizačné ochorenia významne skracujúce život, resp. zhoršujúce jeho ďalšiu kvalitu. Sú treťou najčastejšou príčinou chorobnosti a úmrtnosti vo svete a jednou z hlavných príčin invalidizácie obyvateľstva.
Príčinou mozgovej mŕtvice býva najčastejšie aterosklerotický proces postihujúci mozgové tepny, resp. tepny zásobujúce mozog okysličenou krvou, ktoré sa nemusia nachádzať priamo v mozgu – napr. karotické artérie (krkavice). Pričom tu hrá významnú rolu viacero ďalších okolností – tzv. rizikových faktorov. Tieto príhody sú najčastejšie ischemické, t.j. vzniknuté následkom zúženia, resp. uzavretia  príslušnej artérie aterosklerotickým procesom s následnou ischémiou (čiže nedokysličením až odumretím) postihnutej časti mozgového tkaniva – hovoríme tiež o infarkte mozgu. Na druhom mieste čo do frekvencie výskytu, udávajú neurologické štatistiky ako príčinou mŕtvice krvácanie do mozgového tkaniva. Je spojené spravidla s ruptúrou (prasknutím) tepny, resp. tepničky poškodenej sklerotickým procesom a súčasne vysokým krvným tlakom. Ostatné príčiny sú menej časté, ako napríklad vrodená aneuryzma (výduť tepny).
       Následkom takejto príhody je potom spravidla ochrnutie (ochabnutie) časti tela – hovoríme o hemiparéze, keď čiastočne ochrnie jedna polovica tela, alebo o hemiplégii, keď je ochabnutie polovice tela úplné, t.j. človek nedokáže absolútne pohybovať postihnutými končatinami. Môže byť postihnutá tiež reč, sluch, zrak či iné orgány a systémy ľudského tela v závislosti od toho, ktorá časť mozgu bola chorobným procesom vyradená z funkcie. Ak pacient takúto príhodu prežije, nasleduje neurologická komplexná liečba a rehabilitácia. Žiaľ, vo veľkom percente prípadov zostávajú trvalé následky zhoršujúce ďalšiu kvalitu života – zhoršenie chôdze (mobility), poruchy reči, orientácie, pamäte a pod.
 
Rizikové faktory
       Je ich viac. Niektoré ovplyvniť nevieme – ako je dedičná predispozícia (vloha), pohlavie, či vek. Iné sú ovplyvniteľné a im treba venovať patričnú pozornosť, pretože majú veľký význam hlavne v prevencii výskytu tohoto ochorenia, keďže ich vieme liečbou „držať na uzde“ – teda kontrolovať, stabilizovať.
       Medzi hlavné faktory, ktoré ovplyvniť vieme patrí: fajčenie, nedostatok pohybu, obezita, vysoký krvný tlak, ochorenia srdca, najmä ischemická choroba srdca, hypercholesterolémia a hypertriglyceridémia (teda poruchy metabolizmu  cholesterolu a krvných tukov s ich zvýšenými hladinami), psychický stres a ďalšie faktory nezdravého životného štýlu,... Ďalej sú to niektoré poruchy srdcového rytmu – najmä chronická fibrilácia predsiení pri ktorej je zvýšený výskyt tvorby nástenných trombov (krvných zrazenín) v srdcových predsieňach. Trombus po uvoľnení sa (odtrhnutí) od steny predsiene sa môže cestou krvného obehu dostať až do mozgu, kde spôsobí upchatie (embóliu) tepny s už uvedenými dôsledkami. Ďalej sú to niektoré stavy zvýšenej krvnej zrážanlivosti, (tzv. trombofilné stavy), nedostatočný príjem tekutín,...
 
Prevencia a liečba
         Základom prevencie je najmä úprava životosprávy, t.j. zdravý životný štýl. Potrebné je vystríhať sa pred všetkými negatívnymi vplyvmi na tepny a obehový systém, čiže pred ovplyvniteľnými rizikovými faktormi a škodlivinami. Nesmierne dôležitý je aktívny pohyb. Už samotná rýchla chôdza robí v prevencii mozgovej mŕtvice doslova zázraky. Aj renomované štúdie vo svete na veľkých súboroch ľudí preukázali, že tí ktorí sa pravidelne venovali pohybovým aktivitám, dostávali v signifikantne (teda štatisticky významne) menšom počte mŕtvicu, voči tým jedincom, ktorí sa „nepohybovali“, teda žili vyslovene sedavým spôsobom života. Preto pravidelnému pohybu je treba venovať dostatok času. A to minimálne 3 x do týždňa jednu hodinu si dobre zacvičiť, tzv. aeróbny tréning (ako rýchla chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie, bežecké lyžovanie a podobne). Dôležité je tiež nefajčiť, ako aj nezdržiavať sa vo fajčiarskom prostredí, strážiť si telesnú hmotnosť, pravidelne si merať krvný tlak a pokiaľ je zvýšený, dôsledne ho liečbou kontrolovať – strážiť. V rámci preventívnych prehliadok si pravidelne kontrolovať aj hladinu krvného cukru, cholesterolu, triglyceridov,... Nakoľko to len pôjde, treba sa snažiť  vyhýbať stresom, či skôr naučiť sa ich zvládať a kompenzovať napr. relaxáciou, pobytom v prírode,...
        Liečba mozgovej mŕtvice je doménou odborníkov na neurologických, prípadne neurochirurgických oddeleniach a klinikách nemocníc a je nad rámec tejto informácie. Dôležité je však vedieť rozpoznať prvé príznaky možnej mŕtvice a včas volať záchranku. Takýmito príznakmi sú najmä náhla porucha až strata vedomia (spravidla prechodná), ďalej  strata reči, alebo nezrozumiteľná reč, neschopnosť priamo vyplaziť jazyk (uhýba do strany),  súmerne vyceriť zuby, zažmúriť oči, stlačiť obe ruky, ochabnutie svalovej sily niektorej končatiny, resp. polovice tela, až nemožnosť postaviť sa. Môžu byť prítomné aj ďalšie menej špecifické príznaky, ako zmätenosť, nevoľnosť až zvracanie, bolesť hlavy,...
 
Prírodné produkty Energy a mozgová mŕtvica
        Sú významným prínosom najmä v prevencii a doplnkovej liečbe tzv. civilizačných chorôb, medzi ktoré patrí na poprednom mieste aj mozgová mŕtvica. Prípravky Energy  pôsobia na báze celostného a šetrného prístupu k ľudskému organizmu v jednote s jeho psychikou, životným štýlom, životným prostredím,...
        Základným prípravkom je tu bylinný koncentrát pentagramu KOROLEN, ktorý harmonizuje. obehový cievny systém, centrálny nervový systém a detoxikuje organizmus. Dávkovanie je na začiatku nižšie – 2 x denne po 2-3 kvapky najlepšie v pohári vody (pol hodiny pred jedlom, alebo hodinu po jedle). Po cca. 7-10 dňoch sa dávka pozvoľna zvyšuje na obvyklých 2 až 3 x denne po 6 kvapiek (maximálna odporúčaná denná dávka je 3 x 9 kvapiek). Prípravok sa užíva 3 týždne, potom nasleduje 1 týždeň prestávka a v užívaní sa pokračuje ďalšie 3 týždne. Tento 3 týždňový cyklus s týždňovou prestávkou sa odporúča viackrát za sebou zopakovať. Potrebný je dostatočný príjem tekutín, aspoň 2 litre vody denne.
Ďalším vhodným prípravkom je bylinný koncentrát STIMARAL, ktorý priaznivo pôsobí najmä na oblasť psychiky, ktorá býva pri cievnych mozgových príhodách často porušená, vyskytujú sa najmä depresie, plačlivosť, poruchy nálady,... Obvyklé odporúčané dávkovanie je 2 x denne po 6 kvapiek v pohári vody, (maximálna denná dávka je 3 x 9 kvapiek). Po 3 týždňoch užívania, nasleduje 1 týždeň prestávka a cyklus sa opakuje.
Ako ďalší, tzv. nadstavbový doplnok výživy, sa osvedčil bioinformačný prípravok CELITIN, ktorý obsahom Gingka dvojlaločného a lecitínu napomáha rozšíreniu a čisteniu tepien a tepničiek, čím zlepšuje prekrvenie mozgového tkaniva, zlepšuje pamäť a sústredenie. Užíva sa spravidla 1 kapsla ráno nalačno, v prípade vážnejších problémov aj na obed. Po 3 týždňoch užívania nasleduje týždeň prestávku a cyklus sa viackrát opakuje.
Vhodný je aj VITAMARIN, ktorý obsahuje okrem iného viacnenasýtené mastné kyseliny omega 3 (rybí tuk z morskej rybičky Engraulis japonicus), čím pomáha odbúravať cholesterol a tuky uložené v cievach, zlepšuje tak ich priechodnosť a elasticitu. Užíva sa 2 až 3 x denne po 2 kapsle. Taktiež po 3 týždňoch užívania nasleduje týždeň prestávka a cyklus sa viackrát opakuje.
Ďalším vhodným doplnkovým prípravkom je FLAVOCEL, ktorý je veľmi účinným antioxidantom. Obsahuje nielen prírodný vitamín C (kyselinu askorbovú) ale aj bioflavonoidy a ibištek. Bráni oxidácii tzv. „zlého“ LDL cholesterolu, ktorý ak nie je v oxidovanej forme, nepôsobí tak škodlivo na cievnu stenu (teda „neusádza sa“ v takom rozsahu). Dávkovanie je 2 až 3 x denne 1 tableta po jedle.
BIOMULTIVITAMIN– pomáha organizmu ako komplexný antioxidant v prevencii oxidačného stresu, zároveň dostatočne dopĺňa chýbajúce vitamíny v potrave - pokrýva dennú potrebu vitamínov už v dávke 1 kapsla denne po jedle.
 
Vhodnosť týchto i ďalších prípravkov je možné individuálne otestovať a spresniť pomocou EAV prístroja SUPERTRONIC v kluboch Energy.
 
Prospekt AKÚTNA CIEVNA MOZGOVÁ PRÍIHODA  pripravil MUDr. Július ŠŠípošš.

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.