Zapojte sa do súťaže
„Leto plné pokušenia“

Spoločnosť ENERGY SPOL. S R.O.
vyhlasuje od 1. 7. do 31. 8. 2018
súťaž o ceny:

Ceny do vyhlásenej súťaže

1. CENA
Sada froté uterákov, Cytovital Renove, Visage water a Argan oil

2.–3. CENA
Osobná váha digitálna, s telesnou analýzou, Cytovital Renove, Visage water a Argan oil

4.–15. CENA
Cytovital Renove, Visage water a Argan oil

Pravidlá súťaže

1. Podmienkou je zaslať vyplnený kupón spolu s predajným dokladom na adresu:
Energy, spol. s r.o., Ul. Mládeže 43, 945 01 Komárno, najneskôr do 7. septembra 2018.
2. Kupóny sú k dispozícii na Kluboch Energy, v magazíne Vitae alebo na stiahnutie tu.
3. Do súťaže budú zaradené len správne vyplnené kupóny.
4. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania Slovenskej republiky starší ako osemnásť rokov.
5. Hra sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 1.7. do 31.8.2018. Súťažné kupóny je možné posielať počas celého obdobia, najneskôr však do 7. septembra 2018.

Výhercovia budú vyrozumení do 30.9.2018.

6. Usporiadateľ neručí za stratu, poškodenie či nedoručenie zásielky s cenou. Vecné ceny nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť, vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže vrátane obdobia jej trvania a v odôvodnených prípadoch súťaž ukončiť.

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.