Pracovňa

Poradcovia, ktorí sa rozhodli pre obchodnú spoluprácu s našou spolocnostou a vyvíjajú aktivity v rámci medzinárodho obchodného systému, majú vdaka ISE (Informacný systém Energy) možnost sledovat vývoj svojej cinnosti so zhruba dvanásthodinovým oneskorením. Na našich webových stránkach ponúkame okrem iného aj služby tzv. Pracovne poradcu , v ktorej majú záujemcovia možnost sledovať pod svojim prístupovým heslom históriu svojho obchodného rozvoja a jeho aktuálny stav.

Virtuálna kancelária ponúka nasledujúce prehlady:

  • aktuálne informácie o dosiahnutej úrovni v bonusovej tabulke bodov
  • vývoj obchodnej štruktúry, vrátane stavu bodov a provízií aj s archivovanými dátami
  • detailné informácie o poslednom mesacnom dílerskom vyrovnaní
  • prehlad za uplynulé obdobia vrátane grafických náhladov

Ak je to v danom štáte možné, ponúka systém aj možnost aktivácie služieb Energy e-mail , ktoré zaistujú zasielanie noviniek alebo priebežných informácií o prednáškach, postupe v bonusovej tabulke bodov a dalších.

Do pracovne sa prihlásite nasledovne:

meno je vaše registračné číslo,
heslo zistíte na telefónnom čísle:

  • 00421 / 035 / 7731041
  • 00421 / 035 / 7731045
  • 00421 / 905 / 405 455 (Slovensko)

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet.
V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.