Tam, kde príroda uzdravuje

S ÚCTOU K PRÍRODE A S ČISTÝM ÚMYSLOM NÁM BOLO UMOŽNENÉ VYTVORIŤ MIMORIADNE ÚČINNÝ A NADČASOVÝ KONCEPT PRE REGENERÁCIU TELA A VYROVNANOSŤ MYSLE.

Ľudský organizmus vnímame ako jeden celok. V ňom neexistuje zdravie ani choroba. Iba harmónia a disharmónia. Hľadáme príčiny vychýlenia z rovnováhy a jemným ovplyvňovaním vraciame telu prirodzenú silu a vitalitu.

Všetky naše prípravky sú vyrobené s hlbokou zodpovednosťou a rešpektom k princípom tradičnej čínskej medicíny, s využitím najnovších poznatkov fytoterapie a aromaterapie.


oheň dřevo kov země voda

Regenerácia v Pentagrame®

Základ ponuky tvoria jedinečné prípravky Regenerácie v Pentagrame.
Päť prípravkov, reprezentujúcich päť základných elementov:
Drevo, Oheň, Zem, Kov a Vodu.
Ako celok sa vzájomne dopĺňajú, vyrovnávajú a spoločne vytvárajú systém
na účinnú regeneráciu celého tela.

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.