Poradňa Energy

Pre návštevníkov našich internetových stránok máme k dispozícii virtuálnu poradňu. Prostredníctvom nej odpovedajú na vaše otázky odborníci z rôznych odborov.

Naši konzultanti vám poradia pri riešení zdravotných problémov, v žiadnom prípade však nemôžu nahradiť vašu návštevu lekára. Na určenie presnej diagnózy je nevyhnutná osobná návšteva špecialistu. Úlohou poradne je navrhnúť záujemcom jednu z možností riešenia problému prostredníctvom prípravkov Energy.

Vaša konzultácia a odporúčané riešenie môže veľmi pomôcť ostatným užívateľom, preto sú všetky otázky a odpovede vyhľadateľné v našom archíve. Pokiaľ aj otázku zadáte a z osobných dôvodov si neprajete, aby bola zverejnená, budete ju môcť vymazať prostredníctvom linku, ktorý obdržíte e-mailom a Vaša konzultácia bude následne vymazaná. Pokiaľ ste otázku už zadali a z osobných dôvodov si neprajete, aby bola zverejnená, budete ju môcť vymazať až prostredníctvom linku, ktorý obdržíte e-mailom po jej zodpovedaní.

MUDr. Gizela Bártová

Poradňa lekára celostnej medicíny

Pôsobila na rádioterapeutickom oddelení NsP Komárno, SR a od roku 1998 bola ambulantnou lekárkou. V tomto čase sa začala viac venovať alternatívnym metódam liečenia. Prostredníctvom rozličných kurzov a školení sa dostala až k štúdiu na Vysokej škole alternatívnych prírodných vied MANTRA v Budapešti, ktorú ukončila v roku 2003 obhajobou práce „Psychické pozadie nádorových ochorení v súvislosti s prírodnou chronobiologickou typológiou“. S Energy spolupracuje od roku 1997 a vo svojej práci, aj ako firemná lektorka, vždy vytvára ideálnu syntézu klasickej a alternatívnej medicíny.

MUDr. Bohdan Haltmar

Poradňa gynekológa

 

Táto poradňa je určená všetkým ženám, ktoré trápia gynekologické ťažkosti. Veľmi rád odpoviem na vaše otázky a odporučím vhodnú liečbu pomocou prírodných prípravkov v kombinácii s klasickou medicínou. Na vyhotovenie čo najpresnejšej analýzy je nevyhnutné popísať okolnosti vzniku zdravotných problémov, vývoj choroby, vykonané lekárske  vyšetrenia - diagnózu a názov užívaných liekov. 

MUDr. Július Šípoš

Poradňa kardiológa

Promoval v roku 1982 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním dosiahol postupne špecializačné atestácie I. a II. stupňa v odbore interná medicína a v odbore kardiológia. Pôsobil takmer 10 rokov v okresnej nemocnici v Starej Ľubovni ako odborný lekár kardiologickej ambulancie. Niekoľko rokov viedol popri kardiologickej aj diabetologickú ordináciu. Potom viac ako 5 rokov pôsobil vo funkcii primára a lekárskeho riaditeľa v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a,s., kde zaviedol a rozpracoval komplexný kardiovaskulárny program - teda kúpeľnú rehabilitačnú liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. MUDr. Šípoš sa popri klasickej medicíne venuje už viac ako 15 rokov tiež medicíne prírodnej (naturálnej) a celostnej.
Od roku 2001 vedie v Starej Ľubovni svoju súkromnú ordináciu s príznačným názvom Centrum ZDRAVÉ SRDCE, kde sa venuje hlavne preventívnej kardiológii – odbornému poradenstvu, prevencii, diagnostike a liečbe srdcovocievnych a tzv. civilizačných chorôb. Povolaním a zároveň koníčkom Dr. Šípoša je tak hlavne kardiológia, prevencia, zdravá výživa, životospráva a naturálna medicína. MUDr. Šípoš je členom viacerých národných i medzinárodných lekárskych odborných spoločností a ich pracovných skupín. Zúčastňuje sa pravidelne odborných podujatí, kongresov, seminárov,...
Členom ENERGY je od roku 2000, kedy sa o prírodných produktoch spoločnosti Energy dozvedel, vyskúšal ich blahodárne účinky na podporu zdravia i prevenciu chorôb a odvtedy ich úspešne používa a odporúča ďalej.
S firmou ENERGY užšie spolupracuje ako firemný lektor od roku 2003, hlavne odbornou poradenskou a prednáškovou činnosťou zameranou predovšetkým na prevenciu, životosprávu a liečbu srdcovocievnych a civilizačných chorôb. Vo svojej praxi úspešne uplatňuje okrem prostriedkov klasickej medicíny, aj prírodné produkty Energy, najmä v prevencii, ale aj v doplnkovej liečbe. Medzi jeho obľúbené a často odporúčané prípravky patria: Korolen, Renol, Gynex, Vironal, Drags Imun, Stimaral, Fytominerál, Flavocel, Ruticelit, Artrin, Cytosan, tzv. zelené potraviny a ďalšie.

Časté otázky o prípavkoch Energy a rady MUDr. Júliusa Šípoša

MUDr. Renáta Gerová

poradňa pediatra

 

Po skončení školy nastúpila do FNsP Prešov na detské oddelenie ako detský lekár. Počas praxe na detskom oddelení absolvovala 1. a 2. atestáciu z pediatrie. Na detskom oddelení pôsobila 15 rokov. Od roku 2007 pracuje v Detskej súkromnej ambulancii v Sabinove. V lekárskej praxi sa zaoberá nielen klasickou, ale aj alternatívnou medicínou . Zúčastňuje sa na rôznych charitatívnych akciách. Prednáša o zdravom životnom štýle. Jej špecializáciou je celiakia.

Mgr. Miroslav Kostelnik

Poradňa astrológa

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1976 v Prešove na Filozofickej fakulte UPJŠ v odbore Výtvarná výchova, Slovenský jazyk a literatúra. Pracoval ako stredoškolský učiteľ, spoza katedry postúpil po siedmich rokoch na miesto zástupcu riaditeľa. Prešiel takisto krátkou dvojročnou epizódou vo funkcii riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Levoči. V roku 1990 sa vrátil na sedem rokov do školstva ako učiteľ a výchovný poradca. Možnosť podnikania po roku 1989 ho viedla k založeniu reklamnej firmy, ktorá sa okrem iného podieľala i na viacerých miestnych kultúrnych akciách, ako aj na podujatiach štátneho charakteru – návštevy pápeža, summit prezidentov stredoeurópskych štátov ai. Pol roka po etablovaní sa firmy Energy na Slovensku sa stáva na jar v roku 1998 jej členom, skoro nato vedúcim klubu, klubovým a firemným lektorom. Vo svojej praxi poradcu využíva poznatky získavané od detstva častými pobytmi v prírode, na certifikovaných kurzoch klasickej masáže, reflexológie, ájurvédskej masáže, štúdiom odbornej literatúry, na prednáškach v kontakte s klientmi firmy Energy, … Medzi jeho ďalšie aktivity patrí písanie článkov do časopisu Energy, Vitae, na internete, písal i do iných periodík, zaoberajúcich sa komplementárnou naturálnou medicínou, nakoľko verí v silu prírody a prípravkov odvodených z pradávnych skúseností liečiteľov, terapeutov a naturálnych lekárov. S astrológiou sa začal oboznamovať od strednej školy, takže jeho skúsenosti z tejto náuky zhromažďuje už pomaly päťdesiat rokov, pričom do nich zapája aj znalosti z jungovskej astropsychológie, archetypológie, mytológií sveta, ... Rád ich, spolu s istou sumou znalostí z fyto a aromaterapie v kombinácii s poznatkami z tradičných východných medicín i najnovších vedeckých poznatkov (napr. kvantová biológia ai.) zúročuje v poradenskej astropsychodiagnostickej praxi, aj ako dotykový terapeut a v konzultačnej práci s prípravkami Energy.

MUDr. Renáta Gerová

poradňa pre celiatikov

 

Po skončení školy nastúpila do FNsP Prešov na detské oddelenie ako detský lekár. Počas praxe na detskom oddelení absolvovala 1. a 2. atestáciu z pediatrie. Na detskom oddelení pôsobila 15 rokov. Od roku 2007 pracuje v Detskej súkromnej ambulancii v Sabinove. V lekárskej praxi sa zaoberá nielen klasickou, ale aj alternatívnou medicínou . Zúčastňuje sa na rôznych charitatívnych akciách. Prednáša o zdravom životnom štýle. Jej špecializáciou je celiakia.

Ing. Sándor Zakál

Poradňa liečiteľa

Majster reiki a intuitívnych metód s vyše 25 ročnými terapeutickými skúsenosťami. S firmou Energy spolupracuje od jej začiatku fungovania na Slovenskom trhu. Poskytuje kvalitný poradenský servis od počiatku fungovania poradne. Pomáha ľuďom prostredníctvom poradenstva určiť najvhodnejšie prípravky na prinavrátenie si zdravia. Stačí zaslať iba krstné meno, na základe ktorého je možné určiť emocionáne vzorce správania sa v živote a tiež možné problémy fyzického tela. Štatisticky overené na tisíckach prípadov. V prípade záujmu Vám ochotne pomôžem.

Archív poradne

Vyhľadávanie:
Loading...

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.