Vzdelávanie s Energy

Pravá únava je z nevedomosti, pretože tá je chorobou duše.
Oslobodiť sa od nej znamená záchranu,
večný pokoj a stálu rozkoš.
Avicenna: Perzia, 980–1037 n. l.

Inštitút vzdelávania Energy

Venujeme vám dar darov. Niet totiž väčšieho daru ako vzdelanie.
V Energy si hlboko vážime každého, kto má snahu pomáhať sebe a svojmu okoliu.
Zdravie je výsostne osobná záležitosť a práve vzdelávanie v tejto oblasti považujeme za dôležitú integrálnu súčasť našej činnosti.


Nie je dôležité, kedy sa do programu zapojíte a ani koľko toho viete teraz.

Nech sa páči, vstúpte do Inštitútu vzdelávania Energy alebo získajte viac informácií.
Pozrite si prehľad tém, lektorov, ktorí Vás vzdelávaním budú sprevádzať a jednoducho všetko to, čo Vás zaujíma.

Ako bude vzdelávanie prebiehať

Vzdelávanie je v tejto chvíli spustené.
Informujte sa na vašom Klube Energy, v špeciálnej sekcii Inštitút vzdelávania 2020 alebo na čísle +421 908 023 466.

Tešíme sa na Vás!

"Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie.
Podeľte sa o svoju skúsenosť,
je to cesta ako dosiahnuť nesmrteľnosť.“
Dalajláma: Tibet, súčasnosť

 

Seminár EnergyVET

Inštitút veterinárneho vzdelávania Energy ( IVVE ) bude pokračovať formou webinárov prostredníctvom aplikácie ZOOM .

Termín najbližšieho webinára: budeme Vás včas informovať


Lektor: MVDr. Milena Martincová
Téma: budeme Vás včas informovať

Čo všetko bude potrebné spraviť aby ste sa vedeli prihlásiť?

Bude to úplne jednoduché. Prihlasovanie bude rovnakou formou ako priebehajúce webináre Energy. V deň prednášky Vám bude zaslaný mail a stačí sa už len prihlásiť.
Poplatok je rovnako ako pri webinároch 19,90€. V prípade , že tento poplatok máte uhradený , za veterinárny seminár už neplatíte.
Ak máte záujem výhradne len o EnergyVET seminár, v tom prípade je poplatok 9,90€.
Prihlásiť sa môžete mailom : danielasykorova22@gmail.com , alebo telefonicky 0907 140 836 .


Kúpiť

Školenie Supertronic

Získanie základných zručností správneho merania a interpretácia výsledkov kontrolných meracích bodov Vollových dráh a testovanie prípravkov Pentagramu®.KURZ SUPERTRONIC PRE ZAČIATOČNÍKOV - 1. STUPEŇ
LEKTOR: Zuzana Mikulová

Zámer školenia:
Zdokonalenie sa a získanie istoty v technike merania, pochopenie širších súvislostí medzi jednotlivými bodmi a správne vyhodnotenie a nastavenie užívania najvhodnejšieho produktu.

Program:
Školenie nadväzuje na 1. časť, zopakujeme si techniku merania základných merných bodov, následne si ukážeme ďalšie body, spolu ich bude 64.
Dozviete sa dôležité informácie o pentagrame, o vzťahoch, ktoré ho riadia.
Preberieme prvky, orgány a systémy, a budeme to všetko prepájať s jednotlivými bodmi.
Na záver sa naučíte správne "prečítať " všetky namerané hodnoty ako celok a odprezentovať to klientovi.

Termín a miesto konania: O najbližšom termíne s osobnou účasťou vás budeme včas informovať.

Účastnícky poplatok: 100 eur
(variab. s.: registračné č.)

 

ODBORNÝ SEMINÁR ZÁKLADY TČM A ENERGY - NADSTAVBOVÝ SEMINÁR KU KURZU SUPERTRONIC PRE TERAPEUTOV

LEKTOR: Zuzana Mikulová

Zámer školenia:
Seminár je určený pre každého kto chce intenzívnejšie pracovať s prístrojom Supertronic alebo sa chce naplno venovať poradenstvu ohľadom správneho a efektívneho používania prípravkov Energy.

Program:
Na začiatku preberieme základné teórie TČM. Intenzívne sa budeme venovať teórii jin - jang, 5 prvkov vrátane vzťahov v pentagrame ( fyziologickým aj patologickým ), vonkajšie aj vnútorné škodliviny. Detailnejšie sa pozrieme na orgány plné, duté aj zvláštne a dôkladne sa budeme venovať emóciám. Všetko prepojíme s jednotlivými výrobkami Energy, vysvetlíme si hierarchiu medzi nimi a oboznámite sa s ich možnými kombináciami.
 

Prihláška

Prihlasujem sa záväzne na nasledujúci seminár/semináre:

Momentálne nie sú v ponuke žiadne termíny.


Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.