Vzdelávanie s Energy

Pravá únava je z nevedomosti, pretože tá je chorobou duše.
Oslobodiť sa od nej znamená záchranu,
večný pokoj a stálu rozkoš.
Avicenna: Perzia, 980–1037 n. l.

OZNAM: Prednášky Inštitútu vzdelávania Energy 2020 sa dočasne budú uskutočňovať prostredníctvom aplikácie Zoom. Ak túto aplikáciu nainštalovanú máte, prihlásenie sa na prednášku nebude predstvovať žiadny problém. Ak ju nainštalovanú ešte nemáte, pripravili sme pre Vás podporný manuál. Pozrite si aj ktuálny rozpis webinárov.

Inštitút vzdelávania Energy

Venujeme vám dar darov. Niet totiž väčšieho daru ako vzdelanie.
V Energy si hlboko vážime každého, kto má snahu pomáhať sebe a svojmu okoliu.
Zdravie je výsostne osobná záležitosť a práve vzdelávanie v tejto oblasti považujeme za dôležitú integrálnu súčasť našej činnosti.


Nie je dôležité, kedy sa do programu zapojíte a ani koľko toho viete teraz.

Nech sa páči, vstúpte do Inštitútu vzdelávania Energy alebo získajte viac informácií.
Pozrite si prehľad tém, lektorov, ktorí Vás vzdelávaním budú sprevádzať a jednoducho všetko to, čo Vás zaujíma.

Ako bude vzdelávanie prebiehať

Vzdelávanie je v tejto chvíli spustené.
Informujte sa na vašom Klube Energy, v špeciálnej sekcii Inštitút vzdelávania 2020 alebo na čísle +421 908 023 466.

Tešíme sa na Vás!

"Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie.
Podeľte sa o svoju skúsenosť,
je to cesta ako dosiahnuť nesmrteľnosť.“
Dalajláma: Tibet, súčasnosť

 

INŠTITÚT ENERGYVET

OZNAM

Dovoľujeme si Vás informovať o veterinárnych seminároch v Trenčianskych Tepliciach


INŠTITÚT ENERGYVET - semináre 2020


Vzhľadom k súčasnej spoločenskej situácii sú pôvodné termíny seminárov zrušené.
Nové dátumy budú určené podľa možností . Zachovajte prosím Energyvet priazeň a využívajte možnosti , ktoré nám ponúka .


Školenie Supertronic

Získanie základných zručností správneho merania a interpretácia výsledkov kontrolných meracích bodov Vollových dráh a testovanie prípravkov Pentagramu®.KURZ SUPERTRONIC PRE ZAČIATOČNÍKOV - 1. STUPEŇ
LEKTOR: Zuzana Mikulová

Zámer školenia:
Zdokonalenie sa a získanie istoty v technike merania, pochopenie širších súvislostí medzi jednotlivými bodmi a správne vyhodnotenie a nastavenie užívania najvhodnejšieho produktu.

Program:
Školenie nadväzuje na 1. časť, zopakujeme si techniku merania základných merných bodov, následne si ukážeme ďalšie body, spolu ich bude 64.
Dozviete sa dôležité informácie o pentagrame, o vzťahoch, ktoré ho riadia.
Preberieme prvky, orgány a systémy, a budeme to všetko prepájať s jednotlivými bodmi.
Na záver sa naučíte správne "prečítať " všetky namerané hodnoty ako celok a odprezentovať to klientovi.

Termín a miesto konania: O najbližšom termíne s osobnou účasťou vás budeme včas informovať.

Účastnícky poplatok: 100 eur
(variab. s.: registračné č.)

 

ODBORNÝ SEMINÁR ZÁKLADY TČM A ENERGY - NADSTAVBOVÝ SEMINÁR KU KURZU SUPERTRONIC PRE TERAPEUTOV

LEKTOR: Zuzana Mikulová

Zámer školenia:
Seminár je určený pre každého kto chce intenzívnejšie pracovať s prístrojom Supertronic alebo sa chce naplno venovať poradenstvu ohľadom správneho a efektívneho používania prípravkov Energy.

Program:
Na začiatku preberieme základné teórie TČM. Intenzívne sa budeme venovať teórii jin - jang, 5 prvkov vrátane vzťahov v pentagrame ( fyziologickým aj patologickým ), vonkajšie aj vnútorné škodliviny. Detailnejšie sa pozrieme na orgány plné, duté aj zvláštne a dôkladne sa budeme venovať emóciám. Všetko prepojíme s jednotlivými výrobkami Energy, vysvetlíme si hierarchiu medzi nimi a oboznámite sa s ich možnými kombináciami.

Termín a miesto konania:
O najbližšom termíne s osobnou účasťou vás budeme včas informovať.
Táto téma je však dostupná ako súčasť Inštitútu vzdelávania Energy 2020,
ktorý momentálne prebieha on-line. Jednorázový poplatok za webináre
predstavuje 9,90 eur s platnosťou do konca kalendárneho roka 2020.

Nech sa páči, pozrite sa na najbližší termín konania TU.

Účastnický poplatok: 100 eur (vrátane študijných materiálov)
(variab. s.: registračné č.)
 

Prihláška

Prihlasujem sa záväzne na nasledujúci seminár/semináre:

Momentálne nie sú v ponuke žiadne termíny.


Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.