O nás

ZÁKLADY NAŠEJ SPOLOČNOSTI BOLI POLOŽENÉ PRED VIAC NEŽ DVADSIATIMI ROKMI PROSTREDNÍCTVOM MYŠLIENKY INOVATÍVNEJ CELOSTNEJ STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÝ ORGANIZMUS A KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU K ZÁKAZNÍKOM.

Ako pôvodná česká spoločnosť sme dokázali nielen efektívne prepojiť vlastný vývoj a výrobu, ale aj nájsť jedinečný spôsob, akým sa naše prípravky
dostávajú do rúk našich zákazníkov.

Inovatívne nutraceutiká, terapeutická kozmetika a kozmetika zameraná na unikátnu starostlivosť o pleť, veterinárne produkty - všetky naše prípravky sú v maximálnej miere prírodné, šetrné a mimoriadne účinné. Pri ich vývoji máme na zreteli širokú myšlienkovú platformu a synergické prepojenie medzi odbornou verejnosťou,
lekárskymi kruhmi a terapeutmi.

Rešpektujeme najnovšie poznatky vedy a zároveň čerpáme zo znalostí a skúseností tradičných, medicínsko-filozofických učení.

Naše prípravky a komplexnú, citlivo nastavenú starostlivosť o zákazníka chápeme ako neoddeliteľný celok. Kvalitná a hĺbková diagnostika, prednášky, kurzy, vlastný magazín a odborné vzdelávanie sú len časťou širokej ponuky, ktorú pravidelne poskytujeme a rozširujeme pre všetkých našich klientov.

Cítime a pevne veríme, že ľudský kontakt je aj v dnešnej dobe nenahraditeľný. Preto neustále rozširujeme nielen zoznam autorizovaných miest, kde je možné získať naše prípravky a starostlivosť, ale aj krajiny, v ktorých naše služby poskytujeme. A pretože energia nepozná hranice, aj my vytvárame priestor, v ktorom sa dá pohybovať bez akéhokoľvek obmedzenia.

Tam, kde príroda uzdravuje

Každý krok, ktorý urobíme, sa opiera o skutočné, zmysluplné hodnoty.  Rešpektujeme vyváženosť výsledku - v prípravkoch aj obchodných vzťahoch. Nemáme prípravky, ktoré sami neužívame a nedávame svojim deťom a príbuzným. Tím dobrých ľudí je základným predpokladom akéhokoľvek úspechu. Máme vášeň pre prírodu, zmysel pre detail a radosť z dobre odvedenej práce. 

Naša kvalita

Všetky naše prípravky sú v maximálnej miere prírodné.  Účinné látky pochádzajú vo veľkom množstve z voľného zberu alebo ekologického poľnohospodárstva. Nemáme anonymných dodávateľov. Usilujeme sa dôkladne spoznať hodnotu všetkých miest a osôb, ktoré stoja za jednotlivými liečivými bylinami, vzácnymi olejmi, esenciami a ďalšími látkami, ktoré vstupujú do výroby našich prípravkov. Zodpovedne používame iba najvyberanejšie, najčistejšie a najúčinnejšie dostupné účinné látky tak, aby sme udržali absolútnu výnimočnosť našich výrobkov.  Vývoj a forma je vždy podriadená výslednej hodnote prípravkov tak, aby sme sa našim zákazníkom mohli vždy pozrieť rovno do očí. Prijímame zodpovednosť za všetky nedostatky, otvorene sa učíme z vlastných chýb a usilujeme sa, aby nás posúvali vpred.

Náš záväzok

Nikdy nezľavujeme z našich hodnôt a kvality. Dobrý pocit zákazníkov je pre nás základnou prioritou a podmienkou. Ak je z akéhokoľvek dôvodu narušený, sme zaviazaní vrátiť im všetky prostriedky, ktoré za týmto účelom vynaložili.

Kontakt

ENERGY, spol. s.r.o.

Ulica mládeže 43, 945 01 Komárno, tel./fax: + 421-35-77 31 041/045, www.energy.sk

Dobierková služba
+ 421 905 499 395

Jozef Černek

riaditeľ

Mária Neumannová

asistentka vedenia

Mgr. Jana Pipíšková

marketing manager

Mgr. et Mgr. Roberta Krmášková

web developer, content & digital media

Mgr. Nikoleta Remešová

asistent marketingu

Miroslav Havel

manager distribučnej siete

Andrej Danada

oddelenie odbytu

Slavomír Habara

product manager

Daniela Sýkorová

manager veterinárnej divízie

Ing. Martin Plavec

web developer

Ing. Miroslav Beníček

programátor

Odborná rada

Od začiatku svojho pôsobenia spolupracuje spoločnosť Energy s lekármi, špecialistami a terapeutmi z rôznych odborov. Najužší spolupracovníci sa stali členmi Odbornej rady Energy, ktorá je garantom vysokého štandardu ponúkaných prípravkov a služieb a zodpovedá za zvyšovanie odborného kreditu firmy.

MUDr. Július Šípoš

promoval v roku 1982 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním dosiahol  postupne špecializačné atestácie I. a II. stupňa v odbore interná medicína a v odbore kardiológia. Pôsobil  takmer 10 rokov v okresnej nemocnici v Starej Ľubovni ako odborný lekár kardiologickej ambulancie. Niekoľko rokov viedol popri kardiologickej aj diabetologickú ordináciu. Potom viac ako 5 rokov pôsobil vo funkcii primára a lekárskeho riaditeľa v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a. s., kde zaviedol a rozpracoval komplexný kardiovaskulárny program - teda kúpeľnú rehabilitačnú liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. MUDr. Šípoš sa popri klasickej medicíne venuje už viac ako 15 rokov tiež medicíne prírodnej (naturálnej) a celostnej.
Od roku 2001 vedie v Starej Ľubovni svoju súkromnú ordináciu s príznačným názvom Centrum ZDRAVÉ SRDCE, kde sa venuje hlavne preventívnej kardiológii – odbornému poradenstvu, prevencii, diagnostike a liečbe srdcovocievnych a tzv. civilizačných chorôb. Povolaním a zároveň koníčkom Dr. Šípoša je tak hlavne kardiológia, prevencia, zdravá výživa, životospráva a naturálna medicína. MUDr. Šípoš je členom viacerých národných i medzinárodných lekárskych odborných spoločností a ich pracovných skupín. Zúčastňuje sa pravidelne odborných podujatí, kongresov, seminárov,...
Členom ENERGY je od roku 2000, kedy sa o prírodných produktoch spoločnosti Energy dozvedel, vyskúšal ich blahodárne účinky na podporu zdravia i prevenciu chorôb a odvtedy ich úspešne používa a odporúča ďalej.
S firmou ENERGY užšie spolupracuje ako firemný lektor od roku 2003, hlavne odbornou poradenskou a prednáškovou činnosťou zameranou predovšetkým na prevenciu, životosprávu a liečbu srdcovocievnych a civilizačných chorôb. Vo svojej praxi úspešne uplatňuje okrem prostriedkov klasickej medicíny, aj prírodné produkty Energy, najmä v prevencii, ale aj v doplnkovej liečbe. Medzi jeho obľúbené a často odporúčané prípravky patria: Korolen, Renol, Gynex, Vironal, Drags Imun, Stimaral, Fytominerál, Flavocel, Ruticelit, Artrin, Cytosan, tzv. zelené potraviny a ďalšie.

MUDr. Gizela Bartová

Pôsobila na rádioterapeutickom oddelení NsP Komárno, SR a od roku 1998 bola ambulantnou lekárkou. V tomto čase sa začala viac venovať alternatívnym metódam liečenia. Prostredníctvom rozličných kurzov a školení sa dostala až k štúdiu na Vysokej škole alternatívnych prírodných vied MANTRA v Budapešti, ktorú ukončila v roku 2003 obhajobou práce „Psychické pozadie nádorových ochorení v súvislosti s prírodnou chronobiologickou typológiou“. S Energy spolupracuje od roku 1997 a vo svojej práci, aj ako firemná lektorka, vždy vytvára ideálnu syntézu klasickej a alternatívnej medicíny.

MUDr. Renáta Gerová

Po skončení školy nastúpila do FNsP Prešov na detské oddelenie ako detský lekár. Počas praxe na detskom oddelení absolvovala 1. a 2. atestáciu z pediatrie. Na detskom oddelení pôsobila 15 rokov. Od roku 2007 pracuje v Detskej súkromnej ambulancii v Sabinove. V lekárskej praxi sa zaoberá nielen klasickou, ale aj alternatívnou medicínou . Zúčastňuje sa na rôznych charitatívnych akciách. Prednáša o zdravom životnom štýle. Jej špecializáciou je celiakia.

Zuzana Mikulová

Je v spoločnosti Energy registrovaná od roku 1996 - aktívne od r. 2000 - od r. 2007 vedúca Klubu Energy v Trenčíne- 8-ročná prax v meraní prístrojom Supertronic- v školskom roku 2006 / 2007 absolvovala externe základné zdravotné vzdelanie na strednej zdravotnej škole v Trenčíne - v súčasnosti študuje 3.ročník fytoterapie a diferenciálnej diagnostiky na Univerzite čínskej medicíny v Prahe, ktorá úzko spolupracuje s uznávanou univerzitou TianJin ( tchian tin )


Mám záujem o autorizované zastúpenie na Slovensku

Mám záujem o autorizované zastúpenie v cudzine

Viac ako 70 % našich zákazníkov je s nami aktívne viac ako 10 rokov. Každým naším krokom konáme tak, aby sme ich dôveru zaslúžili.

Sídlo podnikania:

Energy, spol. s r. o.
Ulica mládeže 43
945 01 Komárno

Tel./fax:
+ 421-35-77 31 041
+ 421-35-77 31 045

infosk@energy.sk

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.