Energy Top


Zdravie

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa dnes ľudia stále častejšie obracajú k netradičným spôsobom liečenia, býva pocit, že lekár sa nie vždy venuje pacientovi podľa jeho predstáv. Nech už je to z akejkoľvek príčiny, chorému väčšinou chýba ľudský prístup v širších súvislostiach a liečba, na ktorej sa môže podieľať vlastnými silami.

Zámerom firmy Energy nie je kritizovať alebo popierať alopatické metódy klasickej medicíny, ale pomáhať konkrétnou radou a výchovou pri novom pohľade na starostlivosť o vlastné zdravie.

Sme radi, že stále pribúda lekárov, najmä v našich radoch, ktorí sa prikláňajú k celostnej medicíne, aj pacientov, motivovaných starostlivosťou o vlastné zdravie. Práve im patrí naša pomocná ruka nielen pri výbere vhodných preparátov. Prípravky Energy sú nechemické, pôsobia šetrne, pomáhajú nám zbaviť sa zdravotných problémov v prípade, že ich odporučil odborník, ktorý im rozumie. Potom už mnoho závisí od každého z nás.

Jedinečnou ponukou spoločnosti Energy sú bezplatné konzultácie o zdravotných ťažkostiach s odborníkmi z radov lekárov a liečiteľov a meranie Supertronicom - to všetko na objednávku v Kluboch Energy .

Tým, ktorí navštívia naše internetové stránky a chcú radu hneď, ponúkame kvalitné odborné materiály, precízne vypracované pomôcky na užívanie a aplikáciu produktov, a tiež odbornú internetovú poradňu . Priamo pod heslom Zdravie nájdete aj "nástenku" s príspevkami našich užívateľov a ich vlastnými skúsenosťami s užívaním prípravkov.