Energy Top


Členstvo v Klube Energy

Členstvo v Klube Energy získate na ktoromkoľvek predajnom mieste po vyplnení a potvrdení zmluvy o obchodnej spolupráci a zaplatení príspevku 26,60 €. Okrem členskej karty spoločnosti Energy Group dostanete ako každý nový poradca „štartovací balíček“, ktorého súčasťou sú jeden prípravok z radu Pentagramu ® podľa vlastného výberu, predplatné magazínu Vitae a ďalšie tlačové materiály.

Od zaplatenia vstupného poplatku má každý po dobu trvania registrácie nárok na výhody klubového členstva. K nim patrí okrem nákupu tovaru s 30% zľavou aj možnosť navštevovať bezplatné lekárske alebo liečiteľské poradne, odborné prednášky so zdravotnou tematikou a využívať aj ďalšie klubové aktivity. Ide okrem iného napr. o besedy so zaujímavými osobnosťami, poradne pre začínajúcich obchodníkov, rôzne spoločenské akcie, požičiavanie alebo nákup literatúry, ale aj zľavy ozdravovacích služieb spojených s činnosťou jednotlivých klubov.

Registrácia v Klube Energy je platná 12 mesiacov od doby podania prihlášky. Platnosť registrácie je vyznačená v mesačnom dílerskom vyrovnaní (MDV – dostávajú ho poradcovia, ktorí sa rozhodli pre aktívnu obchodnú spoluprácu), prípadne si ju môžete zistiť v ktoromkoľvek KE. Nasledujúce tri mesiace po uplynutí bežnej registrácie je ešte stále možné využívať výhody členstva a nakupovať akýkoľvek tovar so zľavou vo všetkých výdajných miestach. V tomto období je možné predĺžiť si registráciu, vždy však maximálne na 12 mesiacov od doby ukončenia predchádzajúcej registrácie. Ak si poradca zabudne registráciu predĺžiť v tomto termíne, poskytuje spoločnosť Energy 6 mesiacov možnosť obnoviť si ju bez straty siete. Do doby obnovenia nemá však poradca nárok na čerpanie výhod klubového členstva. V tomto čase nie je bez obnovy registrácie predĺžená platnosť zmluvy, takže si poradca nemôže robiť nárok ani na výplatu provízií. Ušlá provízia sa pri obnove spätne nevypláca.

 

Registrácia

Výhody registrácie, členstva, alebo napríklad nákup v našej sieti s 30% zľavou, Vám najlepšie vysvetlí vedúci klubu vo Vašom meste.
Dohodnite si s ním stretnutie ešte dnes.  Zoznam klubov nájdete TU a o činnosti Klubov Energy sa viac dozviete TU
Máte záujem sa registrovať prostredníctvom našich webových stránok?  Pokračujte TU.
Navyše, po registrácii ako novoregistrovaný člen automaticky získate zľavu 3,-€ na Váš nákup v nasledujúcom mesiaci!