Hypertenzia

Arteriálna hypertenzia, teda vyšší krvný tlak (TK) než 140/90 mm Hg, patrí medzi najčastejšie ochorenia cievneho obehu. Je to masovo rozšírené ochorenie a často sa označuje za neinfekčnú epidémiu. Hypertenzia svojimi komplikáciami významne ovplyvňuje chorobnosť a úmrtnosť. Podľa odhadov až 25 percentúmrtí nad 40 rokov veku priamo alebo nepriamo spôsobuje vysoký krvný tlak!  

Definícia hypertenzia podľa Európskej spoločnosti pre hypertenziu a Európskej kardiologickej spoločnosti(2003):

 krvný tlak
 systolický
     diastolický
   (mm Hg)  (mm Hg)
 optimálny tlak
 nižší než 120  
 nižší než 80
 normálny tlak  120-129  
 80-84
 vyšší normálny tlak   130-139
 85-89
 mierna hypertenzia
 140-159  90-99
 stredne závažná hypertenzia
 vyššia alebo rovná 180  vyššia alebo rovná 110
 zolovaná systolická hypertenzia  vyššia alebo rovná140  nižšia než 90

Výskyt choroby: vo veku nad 50 rokov trpí hypertenziou viac než 50 % populácie. 

Príčiny hypertenzie

1. Faktory genetické:

 • skúmajú sa, zložité vzájomné vzťahy, zatiaľ nemožno ovplyvniť

2. Faktory vonkajšieho prostredia:

 • nadmerný prívod sodíka,zvýšená citlivosť na sodík
 • zvýšený kalorický príjem,obezita - najmä abdominálna (brušná)
 • zvýšená konzumácia alkoholu a fajčenie
 • stres a socio-ekonomický status
 • niektoré lieky – napr.hormonálna antikoncepcia, kortikoidy, antidepresíva


3. Poruchy endogénnych (vnútorných) regulačných mechanizmov a metabolické odchýlky:

 • narušenie endotelu (cievnej výstelky) a cievnej steny
 • poruchy metabolizmu glukózy (glukózová intolerancia, inzulinorezistencia, diabetes mellitus)

Príčinou môže byť aj iné ochorenie, napr. obličiek, žliaz s vnútornou sekréciou (štítna žľaza, nadobličky,hypofýza) alebo obehovej sústavy (srdcové vady) - v takom prípade hovoríme otzv. sekundárnej arteriálnej hypertenzii.
 

Typy arteriálnejhypertenzie

 • Primárna arteriálna hypertenzia - zvýšený tlak nie je dôsledkom iného ochorenia
 • Sekundárna arteriálna hypertenzia - je dôsledkom iného zisteného ochorenia, pre liečbu je nutné túto príčinu odstrániť.
 • Pľúcna hypertenzia – t.j.hypertenzia v pľúcnom obehu – je samostatným ochorením s odlišnými príčinami,prejavmi a následkami.

Prejavy hypertenzie

Sú väčšinou veľmi nenápadné a v tom tkvie nebezpečenstvo tejto choroby, ktorá sa nazýva aj „skrytý zabijak“. Prvým prejavom neliečenej hypertenzie môže byť až cievna mozgová príhoda alebo srdcový infarkt. Medzi možné príznaky patria napríklad bolesť hlavy,závrat, búšenie srdce alebo tlak na hrudi.

Klasická liečba hypertenzie

Cieľom je nielen zníženie krvného tlaku, ale najmä zabránenie či spomalenie vývoja orgánových zmien, ktoré vedú k závažným cievnym komplikáciám, niekedy aj smrteľným.

Existuje mnoho skupín liečivých prípravkov pôsobiacich cez centrálny nervový systém, cievnu stenu a obličky. Ovplyvňujú výmenu iontov alebo pôsobia cez enzýmy a receptory. Lieky sa používajú buď sa mostatne alebo, a to častejšie, v rôznych kombináciách podľa závažnosti choroby. Ich výpočet je nad rámec obsahu tejto informácie.
 

Neliečený vysoký krvný tlak je rizikovým faktorom pre vývoj ďalších ochorení obehovej sústavy a preukázateľne skracuje dĺžku života. Rozvinutá forma ochorenia vyžaduje celoživotné liečenie a patrí do rúk lekára.

Hypertenzia a prípravky Energy (špeciálne zľavy)

Prípravky Energy predstavujú významný prínos v prevencii a ovplyvnení komplikácií rozvinutého ochorenia. Tieto moderné bioinformačné výrobky sú alternatívou, ktorá ponúka celostný, prírodný a šetrný prístup.

Hlavné produkty:

 • Korolen je kľúčovým prípravkom na ovplyvnenie cievneho systému. Svojim zložením predchádza vzniku kardiovaskulárnych chorôb, pomáha znižovať krvný tlak, priaznivo ovplyvňuje stenutepien a žíl. Dávkovanie: 5 kvapiek 3x denne nalačno v letnom období.
 • Renol podporuje obličky, ktoré sú významným regulátorom krvného tlaku. Dávkovanie:4 kvapky 3x denne v zimnom období.

Doplnkové produkty:

 • Ruticelit je doplnkom Korolenu, aplikujeme ho na reflexné zóny.
 • Vitamarin dodáva telu nevyhnutné nenasýtené mastné kyseliny, ktoré majú protisklerotický vplyv na cievy a priaznivo ovplyvňujú rytmus a činnosťsrdca. Dávkovanie: 2 kapsuly 2x denne, najlepšie po jedle.
 • Fytomineral a jeho účinky minerálov v koloidnej forme vyvolávajú a udržiavajú elektrolytickú rovnováhu v ľudskomtele, sú potrebné pre obrovské množstvo biochemických pochodov ako kofaktory enzýmov. Dávkovanie: 30 kvapiek do 1 litravody, popíjať v priebehu dňa.
 • Celitin zvyšuje mozgovú aktivitu (u starších osôb nie je vhodnépodávať ho na noc - možná nespavosť). Má aj antisklerotický účinok a zlepšuje prekrvenie mozgu a elasticitu ciev. Dávkovanie: 1 kapsula ráno po raňajkách.
 • Barley dodáva telu potrebné enzýmy, ktoré pôsobia výrazne protizápalovo (zníženie CRP – zápalového markeru v krvi), čo významne ochraňuje cievnu stenu pred destabilizáciou a akútnou príhodou. Dávkovanie: 1 lyžička prášku v 2 dl vody 2x denne.
 • Flavocel pôsobí antioxidačne na cievnu stenu, znižuje škodlivé účinky fajčenia. Dávkovanie:1 tableta 1-3x denne.

Doplnkové prípravky jevhodné striedať a dajú sa vzájomne kombinovať.

Uvedené dávkovanie prípravkovje orientačné a musí byť upravené podľa stavu ochorenia a veku a reaktivity pacienta. Vo všeobecnosti platí, že u chronických dlhodobých ochorení a vyššej vekovej kategórie používame dávky nízke, u mladých jedincov a pri akútnych stavoch pôjde o dávky vyššie.

V každom prípade je nevyhnutné prijať režimové opatrenia zahŕňajúce obmedzenie solenia, fajčenie a požívanie alkoholu.

Na psychickú stránku ochorenia môžeme priaznivo pôsobiť pomocou Spironu a relaxačnými kúpeľmi v Biotermale alebo Balneole.

Kvôli presnejšej diagnostike a správnemu výberu prípravkov odporúčame podstúpiť vyšetrenie prístrojom Supertronic, ktorý pracuje na báze EAV. Toto vyšetrenie umožňuje odhaliť nedostatočné energetické funkcie jednotlivých orgánov a vytestovať najvhodnejšie prípravky Energy na ich cielenú regeneráciu.

Prečítajte si aj naše ďalšie tématické materiály

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet.
V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.