Energy Top


Odborné články MUDr. Júliusa Šípoša

Okrem našich poradní sú Vám k dispozícii odborné články autora MUDr. Júliusa Šípoša, odkiaľ môžete čerpať mnoho informácií. Články môžete pravidelne nachádzať aj v magazíne Vitae.
Dúfame, že v každom jednom článku nájdete pre Vás dôležitú informáciu, ktorá Vám pomôže nielen riešiť Váš prípadný problém, ale tiež rozvinúť Vaše vedomosti.
Najčerstvejšie články sa nachádzajú na spodku zoznamu.

Zoznam článkov:

 


 JE UŽÍVANIE ANTIBIOTÍK VŽDY OPODSTATNENÉ?
 
Stručná a jasná odpoveď by znela: NIE JE!
Pretože antibiotiká (až na ojedinelé výnimky) účinkujú predovšetkým na baktérie, ale nie sú účinné pri vírusoch, plesniach či parazitoch. Preto nie sú vhodné na liečbu bežných viróz a prechladnutia (hoci aj tu platia niektoré výnimky). Indikáciou antibiotík sú teda bakteriálne infekcie, resp. choroby spôsobené patogénnymi baktériami. Túto skutočnosť treba mať pri ich predpisovaní na zreteli.
Antibiotiká predstavujú veľmi rôznorodú skupinu antibakteriálnych látok čo do pôvodu, chemického zloženia, mechanizmu účinku, spektra pôsobenia, spôsobu podávania, a pod. Ich spoločným menovateľom však je, že pôsobia proti baktériám, ktoré buď likvidujú (baktericídne antibiotiká) alebo spomaľujú ich rast, t.j. množenie (bakteriostatické antibiotiká).

 
Antibiotiká určite majú svoje pevné a opodstatnené miesto v armamentáriu protiinfekčných, alebo presnejšie antibakteriálnych liečiv. Veď od čias, keď Alexander Fleming v roku 1928 objavil prvé antibiotikum, penicilín, ktorý sa do klinickej praxe zaviedol v roku 1940, zachránili antibiotiká už milióny ľudských životov po celom svete.
Preto ak ide o bakteriálnu infekciu, t.j. spôsobenú patogénnou baktériou, a sú prítomné klinické príznaky infekčnej choroby, je podanie antibiotika indikované. Z celkových príznakov infekčného ochorenia to býva najčastejšie zvýšená teplota, resp. horúčka, zápal, znížená výkonnosť organizmu, slabosť, potenie, atď. Z príznakov lokálnych, t.j. súvisiacich s postihnutým miestom, resp. orgánovým systémom, to môže byť napr. pri zápale pľúc a pohrudnice kašeľ, bolesti hrudníka, sťažené dýchanie. Pri zápale močových ciest zasa časté bolestivé močenie s pocitom rezania, pálenia (dyzúria), pri zápale vaječníkov, vajcovodov, či maternice sú bolesti v oblasti podbruška, kŕče alebo patologický výtok z pošvy.
 
Dnes poznáme nespočetné množstvo druhov, typov a variácií antibiotík, a len ich vymenovanie by zabralo veľmi veľa času. Pritom sa neustále vyvíjajú nové druhy, pretože aj patogénne baktérie sa dokážu veľmi rýchlo meniť a odolávať účinkom antibiotík – vzniká tzv. rezistencia baktérií na antibiotiká. Zjednodušene povedané, určité antibiotikum prestáva po čase „zaberať“ na istú baktériu a treba voliť iné, účinnejšie. Preto je veľmi dôležité indikovať antibiotiká správne, teda predpisovať ich cielene, t.j. podľa citlivosti na konkrétnu infekciu, baktériu. V praxi to však nie je vždy možné, keď v prípade akútneho bakteriálneho ochorenia treba antibiotikum podať čím skôr. V takom prípade sa zvolí druh antibiotika podľa klinického obrazu ochorenia a predpokladaného pôvodcu – baktérie. Napríklad  na angínu (bakteriálny zápal mandlí – tonzilitída) použijeme antibiotikum penicilínového radu, pretože pôvodcom je v drvivej väčšine prípadov streptokok, o ktorom vieme, že je stále veľmi dobre citlivý na bežné antibiotiká. V prípade známej alergie postihnutého na penicilínové antibiotiká volíme najčastejšie cefalosporíny alebo erytromycín. Určite nepôjdeme na bežnú angínu širokospektrálnymi, alebo dokonca tzv. vzácnymi antibiotikami, čiže nepoužijeme „ťažký kaliber – kanón na zajace“.
Odporúča sa a je správne, žiaľ v praxi sa to nie vždy realizuje, že súčasne s nasadením antibiotika sa odoberie biologický materiál – pri uvedenom príklade angíny je to výter z tonzíl. Ten sa odosiela do mikrobiologického laboratória na presné stanovenie pôvodcu ochorenia – patogénnej baktérie, a súčasné zistenie jej citlivosti, resp. rezistencie na rôzne antibiotiká. Ak sa citlivosť (spravidla do 3-4 dní) potvrdí, pokračuje sa v podávaní pôvodného antibiotika. Pokiaľ citlivosť na dané antibiotikum nie je potvrdená a klinický obraz choroby pretrváva (celkové príznaky, horúčka, zápal mandlí), antibiotikum sa vymení za také, na ktoré je daná baktéria citlivá.
V praxi sa často neúčelne a zbytočne predpisujú antibiotiká na vírusové infekcie, bežné prechladnutia, napr. nádchu (rinitídu), chrípku (influenzu) a podobne. Nie je to však správne, pretože takto potom ľahšie a skôr vzniká rezistencia na antibiotiká. Pri bežných virózach a prechladnutiach väčšinou postačia lieky proti bolesti, horúčke, kašľu (t.j. analgetiká, antipyretiká, expektoranciá), ďalej vitamíny (C, prípadne B). Pomôžu tiež prírodné doplnky ako VIRONAL, FLAVOCEL, DRAGS IMUN, lokálne DROSERIN. Dôležitý je zvýšený príjem tekutín a pokojový režim, chorobu treba vedieť „vyležať“. Iba v prípadoch, keď ťažkosti, horúčka a celkový zhoršený stav pretrvávajú viac ako 3-4 dni, pridávajú sa antibiotiká na zabránenie tzv. sekundárnej bakteriálnej infekcii, ktorá môže „nasadnúť“ na virózu, t.j. na vírusmi napadnuté a zdevastované sliznice dýchacích ciest. Opodstatnené je podať antibiotiká aj vtedy, keď je organizmus oslabený nejakým chronickým ochorením, či už kardiovaskulárnym, onkologickým, pľúcnym či prieduškovým: napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, a podobne. Je potrebné podať ich aj v prípade prechladnutia s ťažším priebehom u ľudí starších a s oslabenou imunitou, ako aj u pacientov užívajúcich chronickú imunosupresívnu (imunitu potláčajúcu) liečbu. 
Dôležitú úlohu v prevencii akýchkoľvek infekcií, a tým aj nadmerného, resp. častého užívania antibiotík, hrá podpora imunity a jej prirodzené zvyšovanie.
Dobrá imunita sa dá dosiahnuť otužovaním, športovaním, primeraným pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu, dodržiavaním zásad osobnej hygieny, ale aj pobytom v kvalitnom, čistom životnom prostredí.
Potrebná je pravidelnosť v životospráve, zdravé stravovanie s dostatkom zeleniny, ovocia, vlákniny, vitamínov v prírodnej forme, ako aj vyvarovanie sa všetkých škodlivín, predovšetkým fajčenia a návykových látok.

Z prírodných produktov Energy sú v tomto smere správnou voľbou viaceré prípravky:

VIRONAL, FLAVOCEL, GREPOFIT sprej aj kapsuly, DRAGS IMUN, DROSERIN, čaj LAPACHO. Tiež zelené produkty – BARLEY, SPIRULINA BARLEYCHLORELLA, ako aj kombinovaný prípravok PROBIOSAN, ktorý vďaka probiotickým kultúram tzv. dobrých baktérií pomáha naprávať škody vzniknuté na črevnej mikroflóre, spôsobené niektorými širokospektrálnymi antibiotikami, resp. im pomáha predchádzať pri včasnom alebo súčasnom užívaní. 
 
MUDr. Július Šípoš


POHYBOVÉ AKTIVITY VHODNÉ AKO KARDIOVASKULÁRNY TRÉNING
 
Pohyb znamená život, nedostatok pohybu naopak prináša stratu kondície, chorobu a predčasnú smrť. Preto pohyb dnes odporúčajú všetci preventívne mysliaci lekári. Vhodné pohybové aktivity a rekreačné športovanie možno dnes odporúčať ľuďom prakticky všetkých vekových kategórií. A to nielen zdravým, ale aj tým, ktorí už majú určité chronické ochorenie, či postihnutie. Pretože vhodne zvolené a správne dávkované pohybové aktivity a telesné cvičenia dokážu nie iba zdravé telo udržať         dlhodobo v dobrej kondícii ale tiež zlepšiť priebeh mnohých chronických chorôb a zabrániť ich progresii.
 
Medzi optimálne pohybové aktivity alebo športové činnosti, ktoré sú vhodné ako kardiovaskulárny tréning a ktoré možno realizovať prakticky v každom veku, zaraďujeme: plávanie, kondičný beh, cykloturistiku, pešiu turistiku, bežecké lyžovanie, korčuľovanie, veslovanie, taktiež aktivity ako spoločenský tanec, aerobik, rytmické cvičenia podľa hudby, a podobne.
Aby sme pohybovú aktivitu mohli považovať za kondičný kardiovaskulárny tréning, musí byť táto činnosť vykonávaná určitou intenzitou a počas určitého času, čiže mala by mať vytrvalostný charakter. Aby cvičenie bolo pre naše zdravie prospešné, motivovalo nás k pravidelnosti a neznamenalo nijaké zdravotné riziko, je potrebné dodržať niekoľko zásad: začínať pomaly, menšou intenzitou a postupne pridávať záťaž i čas, vytrvať v pravidelnosti, cvičiť do príjemnej únavy ale neprepínať vlastné sily (ak sa dostaví bolesť alebo dýchavica – spomaliť a odpočinúť si). Na začiatok sa vždy krátko rozcvičiť – rozohriať, taktiež na konci cvičenia nechať telo vychladnúť, t.j. ukončiť ho pozvoľna, necvičiť skôr ako hodinu po jedle, obliecť sa primerane druhu cvičenia a teplote prostredia, mať dostatočný príjem tekutín.  Pokiaľ sme dlho necvičili, resp. nerobievali žiadnu pravidelnú pohybovú aktivitu a máme viac ako 40 rokov, prípadne pociťujeme nejaké zdravotné problémy, potom je vhodné pred začatím pravidelného športovania poradiť sa o tom so svojim lekárom.

Správnu intenzitu záťaže, aby bola účinná ako kondičný tréning srdcovocievneho systému si regulujeme podľa pulzovej frekvencie srdca. Táto tzv. tréningová srdcová frekvencia je hodnota tepu srdca počas záťaže, ktorá je ešte bezpečná zo zdravotného hľadiska a zároveň účinná na to, aby telesné cvičenie splnilo svoj cieľ. T.j. aby takýto tréning bol účinný na posilňovanie a zvyšovanie, resp. udržiavanie  kondície organizmu, hlavne srdcovocievneho systému. Tým je zaručená i účinnosť zvyšovania kondície pohybového systému, nárastu svalovej hmoty a spaľovania tukov, resp. kalórií. Hodnota tréningovej frekvencie srdca závisí najmä od veku jedinca, ale aj od jeho trénovanosti, stavu výživy, pohybového aparátu,...

Orientačnú hodnotu tréningovej srdcovej frekvencie si vypočíta každý individuálne podľa jednoduchého vzorca: 220 – vek  =  maximálna frekvencia a z tejto hodnoty berieme 65 % (teda dve tretiny) u jedincov netrénovaných, prípadne trpiacich ťažšou obezitou alebo určitým chronickým zdravotným problémom. U inak zdravých jedincov žijúcich primeraným aktívnym životom berieme z tejto  hodnoty namiesto 65 % hodnotu 75 % (čiže tri štvrtiny). Výsledné číslo ktoré dostaneme, zodpovedá orientačne frekvencii srdca, ktorou by malo ísť počas tréningu, aby bol účinný ako kardiovaskulárny. Ideálne je, aby takáto záťaž trvala po dobu aspoň 20 – 30 minút a bola realizovaná aspoň 3 až 5 krát do týždňa.

Plávanie je ideálnou pohybovou aktivitou, pri ktorej dochádza k optimálnej súhre pohybového aparátu. Pravidelným plávaním sa zlepšuje kondícia srdcovocievneho, dýchacieho aj pohybového systému, súčasne       dochádza k odbúravaniu tukov a spaľovaniu kalórií, zlepší sa metabolizmus. Plávanie má ešte jednu osobitnú výhodu a tou je, že ho môžu realizovať aj ľudia čiastočne telesne hendikepovaní, napr. trpiaci ťažkou obezitou, či rôznymi telesnými, najmä pohybovými postihnutiami. Rekreačné plávanie je ideálnym kardiovaskulárnym tréningom za predpokladu, že ho vykonávame pravidelne, alebo ak ho skombinujeme s inou vhodnou pravidelnou pohybovou aktivitou. Takou je napríklad beh, turistika, bicyklovanie, či rýchla chôdza, alebo chôdza do schodov a podobne. Pravidelným pohybom sa zvyšuje výkonnosť srdcovocievneho systému, jeho rezervná kapacita a to aj v prípadoch, keď už je prítomné nejaké srdcovocievne ochorenie – napr. ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak, skleróza tepien dolných končatín, cukrovka a podobne. Bez väčšej námahy sa potom dajú zvládnuť aj iné fyzické úkony potrebné v každodennom živote.
Mnohé vedecké štúdie realizované vo svete dokázali, že pravidelné pohybové aktivity pomáhajú upraviť vysoký krvný tlak, zvýšenú hladinu cholesterolu, tukov a cukru v krvi,  redukovať obezitu, znížiť výskyt osteoporózy i osteoartrózy, ako aj významne znížiť riziko vzniku srdcového infarktu či mozgovej mŕtvice.
Pravidelný pohyb a zvlášť plávanie, pomáha ľuďom trpiacim nadváhou či obezitou zbaviť sa prebytočných kíl, čím si nielen skrášlia postavu ale hlavne zlepšia svoj zdravotný stav a telesnú kondíciu. Plávanie veľmi dobre pomôže aj ľuďom trpiacim na pohybové ťažkosti, najmä bolesti krížov a chrbtice, kde zlepší jej funkčný stav a kondíciu svalstva. Odporúčam ho všetkým ako ideálnu pohybovú aktivitu, a to nielen v prevencii, ale i v liečbe početných civilizačných ochorení.
Prírodné produkty Energy, ktorými môžeme umocniť prospešné účinky pohybových aktivít pre zdravie, kondíciu a krásu:
KOROLEN – bylinný koncentrát zo základného pentagramu, ktorý pomôže zharmonizovať a regenerovať       hlavne srdcovocievny systém. Rozšírením tepien vo svaloch zlepší ich prekrvenie, okysličenie a metabolizmus, čím sa k nim dostane viac kyslíka, živín a rýchlejšie prebieha zotavenie po záťaži. Dávkovanie je 2 až 3 x denne 5 až 7 kvapiek v pohári vody, (na začiatku užívania je dávka nižšia – 2 až 3 x 2 kvapky).

Nielen pre ženy odporúčam bylinný koncentrát GYNEX, ktorý pomôže pri odbúravaní tuku a spaľovaní kalórií, zjemní tiež pokožku a zoštíhli postavu. Odporúčané dávkovanie je počas prvých dní nižšie, obvykle 2 až 3 x denne 3 až 4 kvapky v pohári vody, neskôr až 3x7 kvapiek.
Ku Gynexu je vhodné zvonku použiť párový krém CYTOVITAL – 2 až 3 x denne zľahka vmasírovať do pokožky, účinky oboch produktov sa vzájomne podporujú.
Ďalším bylinným koncentrátom vhodným viac pre mužov, je prípravok KING KONG. Tento v spojení s pravidelným cvičením pomáha odbúravať tuk a podporuje rast svalovej hmoty, čím zoštíhli a skvalitní postavu. Dávkovanie je obdobné ako u GYNEX.

Odbúraniu tukov pomáha aj prírodný produkt CELITIN. Po záťaži rýchlejšie odstraňuje únavu a zregeneruje organizmus. Bežná dávka Celitinu je 1 kapsľa denne ráno.
Na prevenciu bolestí svalov a kĺbov v súvislosti so zvýšenou záťažou pohybového aparátu pri cvičení a na ich rýchlejšiu regeneráciu odporúčam bylinný krém ARTRIN. Aplikuje sa na oblasť kostrových svalov, prípadne bolestivých kĺbov, šľachových úponov a na oblasť chrbtice. Pomôže predísť únave, bolestiam svalov a kĺbov aj tzv. svalovej horúčke.

Podobné účinky má aj rovnomenné bylinné glycerínové mydlo ARTRIN.
Proti únave a na lepšiu a rýchlejšiu regeneráciu celého organizmu je vhodný kúpeľ s prísadou produktu BALNEOL, ktorý obsahuje prírodné humáty. Taktiež je do kúpeľa vhodné pridať žriedlovú soľ z Podhájskej – BIOTERMAL, ktorej minerály pôsobia regeneračne a blahodarne na celý organizmus.
 
MUDr. Július Šípoš, predseda Odbornej rady Energy Slovensko


 

OSTEOARTRÓZA – NAJČASTEJŠIA CHOROBA KĹBOV

Osteoartróza (Osteoarthrosis) je degeneratívne ochorenie kĺbov, ktoré je vôbec najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením kĺbov – presnejšie ich hyalínových chrupaviek, priľahlej subchondrálnej časti kosti a okolitých štruktúr tvoriacich kĺb. Choroba začína už v mladom veku, spravidla okolo 30-tky. Hoci spočiatku nespôsobuje žiadne ťažkosti, neskôr s postupujúcim vekom sa prihlásia najmä bolesti a stuhnutosť kĺbov. Vo veku okolo 70 rokov postihuje prakticky každého a bývajú prítomné výrazné klinické ťažkosti, predovšetkým bolesti, zhrubnutie a stuhnutosť kĺbov s obmedzeným rozsahom pohybu...

Osteoartrózu si netreba zamieňať s Osteoporózou (rednutím kostí) o ktorej sme už na stránkach VITAE v minulosti písali a taktiež si ju netreba mýliť s ochorením kĺbov nazývaným Dna (Arthritis urica), ktoré je vyvolané zase ukladaním solí kyseliny močovej do kĺbov a následným zápalom.

Osteoartróza je teda samostatná chorobná jednotka a je vôbec najrozšírenejším ochorením kĺbov, ktoré postihuje vo vyššom veku prakticky každého. Často je prítomné v skrytej, čiže bezpríznakovej forme už vo veku 20 – 30 rokov a rovnako často postihuje mužov i ženy. U mužov však obvykle začína o niečo skôr. Takmer všetci štyridsiatnici už majú určité chorobné zmeny predovšetkým na váhonosných kĺboch – ako sú kolená, koxy (bedrové kĺby) a kĺbové spojenia chrbticových stavcov. Hoci ich väčšinou ešte nijako nevnímajú, keďže spravidla ešte nespôsobujú výraznejšie ťažkosti ani bolesti, ale patologické zmeny sú už prítomné a dokázateľné napríklad rentgenovým vyšetrením.

Osteoartrózu radíme medzi reumatické ochorenia degeneratívne, kde na rozdiel od reumatických chorôb zápalových, nie je v popredí zápalový proces kĺbu ale jeho degenerácia, teda opotrebovanie až postupné znefunkčnenie. Dochádza k tzv. degradačným procesom na hyalínovej chrupavke, ktorá za normálnych okolností je dokonale hladká, pružná a pokrýva styčné plochy kĺbu na konci spájaných kostí. Následkom procesu je narušenie hladkého povrchu a tým aj pohybu styčných plôch, dochádza ďalej k dráždeniu kostných buniek – osteoblastov uložených pod kĺbovou chrupavkou, ktoré potom nadmerne produkujú kostnú hmotu. Vytvára sa kostný kalus, vznikajú drobné mikrofraktúry a tzv. osteochondrofyty (akési výrastky alebo ostrohy), ktoré neskôr obmedzujú a narúšajú hladkosť, priebeh a rozsah pohybu v postihnutom kĺbe a dráždením okolitých štruktúr spôsobujú bolesť. Celý patologicko-anatomický proces je samozrejme oveľa zložitejší ako je tu stručne uvedené.

S pribúdajúcim vekom, ale aj rôznymi mechanickými faktormi – napríklad jednostranným preťažovaním kĺbov, nesprávnym nosením a dvíhaním ťažkých bremien, menšími či väčšími úrazmi ale rovnako aj nedostatkom pohybu a nedostatočným využívaním funkcie kĺbov na ich primeraný pohyb – dochádza k strate pružnosti chrupavky a môžu sa v nej objaviť trhlinky.

Kĺbová tekutina nestačí plniť vyživujúcu funkciu chrupaviek a tlmiť ich trenie. Vznikajú väzivové jazvy na porušených chrupavkách, pri záťaži kĺbu sa okraje chrupaviek vytláčajú na vonkajšie obvody kĺbu a tvoria sa už spomínané chrupkovité a kostné výrastky. Každú zmenu na kĺbe sprevádza aj zmena svalov a šľachových úponov tvoriacich s kĺbom funkčnú jednotku. Vznikajú bolestivé kŕčovité svalové stiahnutia, kontraktúry, na iných miestach zase ochabnutia až atrofie svalov s následným znížením svalovej sily a poruchou funkcie. Všetky tieto príznaky osteoartrózy prebiehajú spočiatku nenápadne a pomaly, vyvíja sa slabosť a stuhnutosť postihnutého kĺbu, spočiatku pociťovaná na začiatku pohybu. Napríklad ráno po prebudení má postihnutý problém rozhýbať sa, teda urobiť prvé kroky – preto sa týmto ťažkostiam hovorí štartovacia bolesť. Bolesť v kĺbe sa môže dostaviť aj po väčšej fyzickej záťaži počas dňa. Neskôr, s progresiou ochorenia sa objavuje aj po menšej záťaži, pri bežných pohyboch, napr. pri chôdzi po schodoch a podobne. Taktiež býva zvýšená citlivosť postihnutých kĺbov na chlad a zmeny počasia, chorý sa tak stáva „barometrom počasia“. Bolesť spravidla ustúpi v pokoji a v teple.

Osteoartróza ako degeneratívne ochorenie najčastejšie postihuje kolenné kĺby – vtedy hovoríme o gonartróze. Je to hlavne pre veľké statické zaťaženie kolenných kĺbov (dlhé státie na jednom mieste, chôdza s nesením ťažkého bremena) a samozrejme nepriaznivo na záťaž kolien vplýva obezita. Kolenný kĺb spočiatku bolí len po väčšej záťaži, môže byť prítomné vŕzganie pri pohybe, koleno postupne zhrubne a deformuje sa, neskôr sa zhorší aj jeho pohyblivosť a oslabne štvorhlavý stehnový sval. Gonartróza s rozvojom klinických ťažkostí sa objaví najčastejšie okolo päťdesiateho roku života.

Pri degeneratívnom postihnutí bedrových kĺbov hovoríme o koxartróze. Tu je hlavným príznakom bolesť bedrového kĺbu, najmä ráno po prvom zaťažení. Po rozchodení ustúpi, avšak v pokročilejších štádiách bolesť pretrváva a býva spojená s obmedzením hybnosti v bedrovom kĺbe až s výraznou poruchou chôdze. Bolesť môže vyžarovať aj do slabiny, sedacej časti i do kolena.

Chrbtica býva vo vyššom veku veľmi často postihnutá degeneratívnymi zmenami a to predovšetkým medzistavcové platničky, ktoré tvoria s jednotlivými stavcami kĺbové spojenia. Chorobnému procesu v tomto prípade hovoríme spondylóza, resp. spondylartróza. Najviac býva postihnutá krčná a bedrová (lumbálna) časť chrbtice. Bolesti sa dostavia obyčajne v stoji, alebo pri predklone, dvíhaní bremena, či prudšom pohybe v nevhodnej polohe (akútne lumbago – úsad), vyvolať ich môže tiež chlad a vlhké studené prostredie. Bolesť spravidla ustúpi v ľahu, v tzv. úľavovej polohe.

Zriedkavejšie bývajú osteoartrózou postihnuté členkové kĺby, bolesti sa objavia najmä ráno a tiež po väčšej námahe. Degeneratívne zmeny môžu postihovať aj drobné kĺby prstov rúk, kedy sa objavia na medzičlánkových kĺboch prstov voľným okom viditeľné tzv. Heberdenove uzlíky. Bývajú veľmi bolestivé a spôsobujú obmedzenú hybnosť až stuhnutosť prstov rúk.

Prevencia a liečba osteoartrózy.

Nakoľko vzniknuté, najmä pokročilé chorobné zmeny kĺbov spôsobené artrózou, už nie je možné odstrániť, dôležité je včas proces ochorenia spomaliť alebo zastaviť. Liečbou však možno priaznivo ovplyvniť sprievodné príznaky osteoartrózy – znížiť bolestivosť, zlepšiť pohyblivosť postihnutých kĺbov či chrbtice. Z chemických liekov sa na prechodnú dobu, teda dočasne ordinujú analgetiká, prípadne antireumatiká, antiflogistiká a v niektorých prípadoch aj myorelaxanciá (t.j. lieky proti bolesti, reume, zápalu a na uvoľnenie svalových spazmov). Súčasťou tak prevencie ako aj liečby, je zamedziť preťažovaniu pohybového ústrojenstva najmä dolných končatín a chrbtice, znížiť nadváhu alebo obezitu ak sú prítomné. Ale hlavne s opatreniami treba začať včas, keď je ochorenie na samom začiatku. K preventívnym opatreniam patrí dostatočný primeraný pohyb, pravidelný aktívny odpočinok, t.j. hlavne rozcvičovanie tých kĺbov, ktoré sú pri práci a v bežnom dennom živote nedostatočne zaťažované a využívané – podľa zásady „funkcia vytvára orgán“. Naopak, pri už rozvinutej osteoartróze, kladieme do popredia viac pokoj a vylučujeme akékoľvek preťažovanie postihnutých kĺbov. To však neznamená, že kĺby postihnuté artrózou treba trvale nechať v absolútnom pokoji, pretože rovnako platí pravidlo: Orgán, ktorý sa vyradí z funkcie zakrnie, atrofuje a podľahne chorobnej zmene. Preto správna liečba pohybom, tzv. liečebná telesná výchova usmerňovaná fyzioterapeutom, má svoj nezanedbateľný význam. Pomáha nielen v prevencii ale aj pri liečbe porušenej pohyblivosti. Dôležité je pritom robiť také cviky, ktoré posilňujú svaly ale nezaťažujú kĺby. Vhodné je nenáročné bicyklovanie po rovine, cvičenia s odľahčením kĺbov – napríklad na lôžku sa vykonávajú pohyby končatín po podložke (bez ich zdvíhania) alebo úplne ideálne sú cvičenia vo vode, kde je celkovo pohyb facilitovaný, čiže uľahčený platnosťou Archimedovho zákona. Vhodné sú aj napínacie cviky – tzv. strečing, kde dochádza k napínaniu svalov bez toho aby došlo k pohybom postihnutého kĺbu. Význam má aj fyzikálna liečba, najmä aplikácia tepelných procedúr a tiež komplexná kúpeľná liečba – balneoterapia. V najťažších štádiách pohybového postihnutia artrózou (alebo pri niektorých jej vrodených príčinách) je krajným riešením operačná liečba. Táto spravidla

spočíva vo výmene celého kĺbu (tzv. totálna endoprotéza), dnes sa už bežne robí náhrada bedrových kĺbov, menej často kĺbov kolenných.

Prírodné produkty Energy pomôžu ako prevencia i ako doplnok liečby.

Bylinný koncentrát RENOL v obvyklom dávkovaní 3 krát denne 7 kvapiek dlhodobejšie (len na začiatku počas prvých 7-10 dní je dávka nižšia). Vždy po 3 týždňoch nasleduje jeden týždeň prestávka.

Súčasne je veľmi prospešné dlhodobé (aspoň 3-mesačné) užívanie prípravku SKELETIN, ktorý napomáha regenerácii kĺbových chrupaviek . Berie sa 3 krát denne 2 kapsuly. Rovnako aj u tohto prípravku sa vždy po 3 týždňoch užívanie na 1 týždeň preruší.

Prírodný antioxidant, ktorý okrem iného pomáha pri regenerácii kostných buniek, je prípravok FLAVOCEL. Užíva sa 2 až 3 krát denne 1 tableta po jedle.

Veľmi účinným pomocníkom, najmä pri bolestiach kĺbov, svalov a šľachových úponov je bylinný krém ARTRIN. Jeho aplikácia 2 až 3 krát denne vtieraním do pokožky, (prípadne ho možno aplikovať aj do kúpeľa), je v praxi veľmi osvedčená. Pomáha tiež pravidelné používanie rovnomenného bylinného mydla ARTRIN.

Regeneračné a podporné účinky má BIOTERMAL – bioinformačná kúpeľová soľ z Podhájskej a tiež BALNEOL – humátový kúpeľ, ktorý pôsobí regeneračne i relaxačne na pohybový aparát a pokožku. Dávkovanie podľa priložených letákov k produktom.

V neposlednom rade sú vhodné aj prípravky na báze tzv. zelených potravín – BARLEY, SPIRULINA BARLEY, CHLORELLA a PROBIOSAN, ktoré sú vhodným doplnkom pre bohatý obsah minerálov, vitamínov a enzýmov.

MUDr. Július Šípo, predseda Odbornej rady Energy Slovensko


MÁME SEDEM NOVÝCH LIEČIVÝCH ČAJOV VYSOKEJ KVALITY, BOHATÝCH NA PRÍRODNÉ ANTIOXIDANTY, ALKALOIDY A MINERÁLYSú to práve antioxidanty, ktoré chránia bunky nášho organizmu pred oxidačným stresom, degeneráciou, predčasným starnutím a smrťou. Teraz máme v ponuke až sedem účinných pomocníkov v podobe bylinných čajov vysokej kvality, ktoré našim bunkám pomôžu vzoprieť sa útoku voľných kyslíkových radikálov, degenerácii, predčasnému starnutiu, opotrebovaniu a zápalom. Umožnia zachovať si zdravie a vitalitu. Navyše, pri konkrétnych zdravotných ťažkostiach majú liečivý účinok.

Z vonkajšieho prostredia, ale aj z vnútra organizmu útočia na nás v obrovskom množstve tzv. voľné kyslíkové a hydroxylové radikály, ktoré sú voči bunkám ľudského tela veľmi agresívne. Poškodzujú ich, urýchľujú tzv. apoptózu (plánovanú smrť bunky), degeneráciu, starnutie a smrť celého organizmu. Na ich eliminovanie, teda vychytávanie a neutralizáciu, slúžia tzv. zametače voľných radikálov, čiže antioxidanty. Je všeobecne známe, že medzi hlavné antioxidanty patria niektoré vitamíny, napríklad kyselina askorbová (vitamín C), tokoferol (vitamín E), betakarotén (provitamín vitamínu A), flavonoidy a tiež ďalšie prírodné látky a niektoré minerály. Početné prírodné látky antioxidačnej povahy, alkaloidy, flavonoidy, aminokyseliny a ďalšie účinné zložky, sú obsiahnuté v hojnom množstve aj v našich bylinných čajoch:

CHANCA PIEDRA (Lomikameň)
Čajovina obsahuje sušenú mletú bylinu. Už z názvu tejto byliny, pochádzajúcej z oblastí tropických dažďových pralesov vyplýva, že pôsobí proti tvorbe kameňov a pomáha ich vylučovať z tela von. Pôsobí najmä na kamene, čiže konkrementy, žlčové a obličkové. Vďaka vysokému obsahu alkaloidov uvoľňuje hladké svalstvo, ktoré sa nachádza v žlčovodoch, žlčníku, močovodoch, močovom mechúre, stene žalúdka a čriev. Pomáha uvoľniť a vylúčiť kamienky z nich, a tak spriechodniť tieto cesty. Pomáha aj pri nafukovaní (meteorizme), hnačke a zápche.

LYCIUM CHINENSE (Kustovnica čínska)
Sušené plody tejto rastliny (tvoria základ čajoviny) sú chutné a zároveň vhodné aj na priame konzumovanie. Bohaté sú na aminokyseliny, vitamíny, karotenoidy a minerály. Čaj z kustovnice čínskej má priaznivé účinky na metabolizmus pečene, pozitívne pôsobí na obličky, pomáha pri znižovaní krvného tlaku. Priaznivo vplýva na pľúca a dýchacie cesty, na astmu a niektoré druhy alergie, podporuje krvotvorbu. Zlepšuje zrakovú ostrosť (akomodáciu) a upokojuje podráždené očné spojovky.

UNCARIA TOMENTOSA (Vilcacora, Mačací pazúr)
Základ čajoviny tvorí kôra tejto rastliny pochádzajúcej z oblasti Ánd v Peru. Domorodí obyvatelia Peru nazvali túto rastlinu pre jej výnimočné vlastnosti svätou rastlinou (vilcacora). Pre bohatý obsah účinných látok ako sú alkaloidy, terpény, steroly, flavonoidy, tanín, aminoglykozidy a ďalšie antioxidačne účinné látky podporuje správne fungovanie imunitného systému a priaznivo pôsobí pri onkologických ochoreniach.

SMILAX OFFICINALIS (Smilax lekársky)
Čajovinu tvorí koreň rastliny Smilax officinalis, ktorej pôvodným domovom je Stredná Amerika a západná India. Vďaka obsahu účinných prírodných látok, najmä steroidných saponínov, má výrazné čistiace a dezinfekčné účinky na močovo-pohlavný systém, čím pomáha odstraňovať zápaly, odpadové látky, a tým zlepšovať jeho funkciu a potenciu. Ďalej obsahuje glykozidy, hirsutín, minerály, vápnik, železo, mangán, jód, kremík, draslík, síru a vitamíny A, C, D, komplex B vitamínov. Podporuje vylučovanie odpadových látok a solí, čím pôsobí priaznivo pri reumatických zápaloch, artritídach, dne, psoriáze, a podobne.

LAPACHO (Lapačo - nápoj Inkov)
Tento čaj, nazývaný aj nápoj Inkov, má pôvod v amazonských oblastiach Južnej Ameriky, kde rastie strom Tabebuia serratifolia. Základom čajoviny lapacho je sušená vnútorná kôra tohto stromu. Domorodí Indiáni využívali lapacho na svoje priaznivé účinky na vonkajšie a vnútorné zápaly. Obsahuje katechíny a saponíny podporujúce látkovú výmenu a očistu. Má stimulujúce účinky na imunitný systém, ďalej antimikrobiálne účinky, vďaka ktorým pôsobí na mnohé baktérie, dokonca aj na pôvodcu tuberkulózy – mykobaktérie. Pôsobí proti vírusom, plesniam a parazitom. Možno ho využiť aj u domácich zvierat, najmä psov a mačiek, kde pôsobí proti vnútorným a vonkajším parazitom (vnútorne čaj, zvonka kúpele). Udávajú sa aj podporné účinky pri onkologických ochoreniach vrátane leukémie. V praxi je však jeho využitie ako prostriedku proti rakovine sporné kvôli potrebe vysokých dávok, ktoré by mohli mať už závažné vedľajšie účinky. Čaj Lapacho však pôsobí pozitívne po chemoterapii, pri dlhodobom užívaní psychofarmák, zmierňuje bolesti, znižuje krvný tlak, má široké využitie pri zápalových stavoch - respiračné infekty, infekcie močových ciest, artritída (zápal kĺbov), kožné problémy, psoriáza. Nesmie sa však piť príliš horúci (podobne ako čierna káva) pre obsah kyseliny trieslovej, ktorá v horúcom stave pôsobí agresívne na sliznice tráviaceho traktu.

TRIBULUS TERRESTRIS (Kotvičník zemný)
Čajovina obsahuje vňať Tribulus terrestris. Táto drobná liečivá rastlinka, pôvodom z prímorských pobreží Číny a Japonska, sa neskôr rozšírila aj do suchých oblastí celého sveta. Ako liečivka má veľmi široké použitie s množstvom pozitívnych účinkov na ľudský organizmus. Vňať rastliny obsahuje steroidné saponíny, alkaloidy, glykozidy, flavonoidy a triesloviny. Vďaka obsahu prírodných fytosterolov sa stimuluje tvorba telu vlastných androgénnych a estrogénnych hormónov, výsledkom čoho je harmonizácia hladín testosterónu a estrogénu v organizme - pôsobí teda aj ako prírodné afrodiziakum. Mimoriadne prospešné účinky tejto rastliny sú dokázané u mužov aj žien vo veku po 40-tke, keď významne klesá tvorba a hladina vlastných hormónov. U mužov s nárastom hladiny testosterónu sa zvyšuje svalová hmota na úkor tuku a zlepšuje sa vitalita aj záujem o sexuálny život. U žien po 40-tke pomáha zvyšovať hladinu estradiolu, čím zmierňuje klimakterické symptómy ako sú návaly, nespavosť, podráždenosť, depresívne stavy. Zlepšuje sexuálnu chuť a redukuje telesný tuk. Použitie má aj pri chorobách obličiek a močového mechúra, zvyšuje tiež vylučovanie žlče a žalúdočnej šťavy, čím zlepšuje trávenie. Znižuje krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi, zabraňuje nadmernému zhlukovaniu trombocytov (krvných doštičiek) a tvorbe trombov. Prispieva tak k prevencii kardiovaskulárnych chorôb.

GREEN TEA - GABA (Zelený čaj - Gaba)
Je špeciálny zelený čaj mimoriadnej kvality a výnimočných vlastností. V porovnaní s bežným zeleným čajom obsahuje až 20-násobne viac kyseliny gama-aminomaslovej, veľké množstvo antioxidantov, katechínov, flavonoidov, minerálov a vitamínov. Čajovinu tvoria kvalitné čajové lístky, ktoré prešli špeciálnym procesom anaeróbnej úpravy, zvinutia a sušenia, čo dodáva čaju výnimočné vlastnosti, osviežujúcu a lahodnú chuť. Kyselina gama-aminomaslová (GABA) je aminokyselina, ktorá preniká aj tzv. hematoencefalickou bariérou (t.j. preniká z krvi priamo do mozgového tkaniva) do nervových buniek (neurónov), kde má ako inhibičná aminokyselina dôležitú úlohu pri zmierňovaní ich nadmerného dráždenia, ktoré môže viesť k psychickým problémom, depresii a podobne. Zelený čaj Gaba pomáha znižovať vysoký krvný tlak, potláča arytmiu, zabraňuje kŕčom, odbúrava alkohol v krvi, pomáha pri znižovaní nadváhy, podporuje imunitu, zlepšuje prekrvenie a okysličenie mozgu, spomaľuje procesy starnutia. Zelený čaj Gaba možno používať v bežnom množstve aj ako doplnok pitného režimu.

Príprava jednotlivých čajov a spôsob užívania sa navzájom líšia. Pre optimálny účinok a správne užívanie je potrebné dodržiavať návody uvedené na obale každého čaju. Uvedené liečivé čaje rozširujú aktuálnu ponuku prípravkov Energy o veľmi cenné prírodné produkty výnimočných vlastností, kvality a účinku. Darujme sami sebe a svojim blízkym kúsok zdravia a prevencie z čistej prírody. Spojme príjemné s užitočným - malý rituál prípravy čaju s jeho užívaním pre zdravie, prevenciu, regeneráciu a liečbu konkrétnych problémov. Navyše, pravidelným pitím čaju a posedením s priateľmi sa stíšime do nevšednej harmónie všedného dňa.


MUDr. Július Šípoš, predseda Odbornej rady Energy Slovensko


Mydlové pohľadenie

Ponuka prírodných produktov Energy je opäť bohatšia o bezkonkurenčné produkty. Ide o päticu bioinformačných mydiel, ktoré nesú identické názvy ako krémy pentagramu ale s prívlastkom mydlo: Droserin mydlo, Protektin mydlo, Artrin mydlo, Cytovital mydlo a Ruticelit mydlo so spoločným poetickým podtónom Herbal ritual.


Všetky mydlá obsahujú bylinné extrakty (v ešte koncentrovanejšej forme ako samotné krémy - to preto, že čas aplikácie samotného mydla s jeho následným opláchnutím, je kratší ako pôsobenie krému po nanesení na pokožku). Ďalej sú v nich obsiahnuté čisté prírodné silice a termálna minerálna voda zo žriedla Podhájska. Základ tvorí jemné glycerínové mydlo.
Nové mydlá však nie sú iba mydlá v užšom slova zmysle, ale nový jedinečný produkt s očistným a harmonizačným účinkom, ktorý využíva byliny pentagramu osvedčené už pätnástimi rokmi praxe. Preto sa treba dívať na ne a používať ich, okrem ich základnej hygienickej funkcie, predovšetkým s cieľom harmonizácie, teda vyrovnávania. Aj bežné umývanie rúk sa tak môže stať príjemným relaxom, akýmsi malým niekoľkokrát denne opakovaným rituálom v tom najlepšom zmysle slova. A to s cieľom krátkeho zamyslenia, zastavenia sa, ktoré pohladí telo i dušu a dodá jej energiu pre ďalšiu činnosť. Stačí si to iba uvedomiť, hladkať si mydlom ruky a zápästia, ideálne je keď aj celé predlaktia a tak nabrať harmóniu, ktorá sa nám z bylín v nich obsiahnutých ponúka. Harmónia je fenomén pokoja, pohody, rovnováhy a spokojnosti, je fenomén čoraz viac žiadaný aj v podmienkach našej západnej civilizácie. Vnútorný pokoj, vyrovnanosť a dobrá myseľ sú dnes hodnoty považované za základ zdravého života.

Indikácie, teda možnosti využitia bioinformačných mydiel v praxi sú podobné ako u krémov pentagramu, každý má teda možnosť voľby podľa vlastnej individuálnej aktuálnej potreby, či pocitu. Môžeme tiež prechádzať celým pentagramom mydiel – tak ako to robíme v prípade bylinných koncentrátov preventívne – t.j. aspoň raz do roka.
Bioinformačné bylinné mydlá Energy sú výzvou aj pre profesionálnych masérov, najmä tých, ktorí vo svojej praxi využívajú pri masáži mydlá. Zaiste ocenia ich jemnosť, výnimočný sklz a blahodarný vplyv na vlastné ruky, ktoré si takéto pohladenie za celodennú námahu celkom isto zaslúžia.

Moje prvé skúsenosti s mydlami hovoria: Sú veľmi jemné na dotyk, príjemne voňajú, nevysušujú pokožku, dokonca ani citlivú pleť na tvári. Doteraz som používal na tvár značkové hydratačné mydlo (názov zámerne neuvediem, ale je bežne dostupné v každej drogérii), pretože ostatné mydlá mi pokožku tváre vysušovali a tým zdrsňovali. Po prejdení na bylinné glycerínové mydlá Energy, pleť zostáva aj naďalej jemná a dostatočne hydratovaná, nie je nutné vracať sa k špeciálnemu hydratačnému mydlu. A to ho používam na tvár 2 x denne a na ruky koľkokrát je potrebné – možno i 20 krát za deň. Čo ma ešte milo prekvapilo je fakt, že napriek frekventnému používaniu, mydlo dlho vydrží.

Nový rad bylinných mydiel Herbal ritual celkom iste nájde široké uplatnenie u každého z nás. Veď prakticky všetci dnes žijeme príliš rýchlo, až hekticky, využime preto niekoľko krát denne opakovaný malý 2-3 minútový rituál umývania rúk i na kratučké malé zastavenie, zamyslenie a obrátenie pozornosti na seba samého. Pohlaďme si pritom ruky vôňami bylín a tečúcou vodou a naberajme energiu a pokoj pre ďalšie chvíle dňa. Či už sme akurát v práci, alebo doma, takéto malé oázy – krátke chvíľky pokoja – sú zvlášť dôležité pre človeka tejto uponáhľanej a pretechnizovanej doby.
Verím, že si nové mydlá rýchlo nájdu svoje trvalé miesto v každej kúpeľni, v každej domácnosti i v práci.

MUDr. Július Šípoš, predseda Odbornej rady Energy Slovensko


VARIXY – KŔČOVÉ ŽILY

Varixy (čiže kŕčové alebo nedovieravé žily) sú vo svojej podstate vakovité alebo valcovité rozšírenia povrchových žíl s nedovieravosťou chlopní. Za normálnych okolností tieto žilové chlopne prepúšťajú krv iba smerom k srdcu, teda zabraňujú jej spätnému toku. Pri nedostatočnom uzatváraní žilových chlopní časť krvi tečie späť, čiže sa vracia smerom od srdca k periférii. Tak steny žíl ochabujú a vakovito sa rozširujú. Krv netečie plynulo, ale stagnuje a vzniká zvýšené riziko tvorby zrazenín.

Varixy sa vyskytujú najčastejšie na dolných končatinách v oblasti veľkej a malej safény, čiže tzv. skrytej žily. Môžu byť aj v iných oblastiach: veľmi časté sú v oblasti konečníka, tu ich pomenúvame názvom nodi haemorrhoidales, čiže hemoroidy (ľudovo tiež zlatá žila), menej časté sú v oblasti pažeráka (ezofagálne varixy), močového mechúra, vagíny, prostaty, a podobne.

Kŕčové žily sa vyskytujú už v mladom veku, o niečo častejšie sú u žien, najmä po pôrodoch a s vekom ich množstvo pribúda. Podľa príčiny ich delíme na varixy primárne, u ktorých príčina nie je známa, a varixy sekundárne, ktoré sa vytvárajú v dôsledku porúch odtoku žilovej krvi ako tzv. kolaterály, najmä rozšírením a vytváraním akýchsi bočných spojok.

Prečo varixy vznikajú?

Hlavným faktorom vzniku primárnych varixov je pravdepodobne dedičná vloha, čiže predispozícia, za ktorou sa skrýva vrodená menejcennosť elastického väziva v žilových stenách. Významnú úlohu pri vzniku varixov vo všeobecnosti zohráva dlhodobo zvýšený žilový tlak predovšetkým v dolných končatinách pri vzpriamenej polohe. Ďalšími rizikovými faktormi vzniku varixov sú: zvýšená námaha, najmä v sede a stoji, dlhodobé státie na jednom mieste (napr. státie v pozore u vojakov strážnej služby, státie v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, a podobne). Rizikovým faktorom je dnes všeobecne rozšírený nedostatok aktívneho pohybu (sedavé zamestnanie), sedenie s prekríženými nohami, nosenie ponožiek, podkolienok a spodného odevu s tesnými a úzkymi gumičkami, ktoré sa „zarezávajú“ do kože a bránia voľnému žilnému návratu odkysličenej krvi od periférie k srdcu. Rizikovým faktorom je aj nadváha a obezita, hormonálne zmeny, tehotenstvo, najmä ak sa komplikuje poruchou funkcie obličiek so zadržiavaním tekutín, opuchmi a neprimeraným nárastom hmotnosti.

Dlhotrvajúce poruchy žilovej hemodynamiky, t.j. stagnácia odkysličenej venóznej krvi, je potom príčinou degeneratívnych zmien a zápalov cievnej steny i samotných chlopní varikóznych žíl. Tým významne narastá riziko zrážania stagnujúcej krvi a vzniku zápalu, t.j. flebotrombózy. Pri dlhom trvaní tohto stavu sa poškodzuje okolité tkanivo – koža, podkožie a mäkké tkanivá s možnosťou vzniku podliatin, hyperpigmentácií a vredu predkolenia (ulcus cruris), ktorý sa len veľmi ťažko hojí a zanesením infekcie ohrozuje celkové zdravie.

Klinicky sa varixy prejavujú tupými bolesťami v dolných končatinách, pocitom zvýšenej únavy a ťažkých nôh, bývajú prítomné svalové kŕče najmä v lýtkach. Pri pokročilých rozsiahlych varixoch vzniká opuch. Najskôr býva prítomný len k večeru v oblasti členkov, neskôr aj vyššie na predkoleniach a pretrváva po celý deň.

Pomôže aj Energy

Pri prevencii varixov sú nevyhnutné opatrenia zabraňujúce zvýšenému žilovému tlaku v dolných končatinách. Je to hlavne prevencia a redukcia obezity, zákaz nosenia tesných škrtiacich gumičiek v spodnom odeve, pri sedavom zamestnaní je dôležité častejšie sa postaviť a prejsť niekoľko krokov alebo precvičiť svaly dolných končatín, najmä lýtok. Počas tehotenstva treba nosiť správnu veľkosť vhodných elastických pančúch, robiť pravidelne prechádzky, pri sedení si vykladať dolné končatiny na podnožku, nesedávať s prekríženými nohami.

V liečbe varixov sa uplatňujú najmä chirurgické metódy – podviazanie a odstránenie rozšírených žíl. U menších a stredných varixov je možná metóda tzv. sklerotizácie – varixy sa nastrekujú sklerotizačnými roztokmi , ktoré vyvolajú zápalovú reakciu výstelky varixu s uzavretím (akýmsi zlepením) jeho priesvitu a následnou premenou na väzivový pruh. Súčasne je nevyhnutná aplikácia kompresívneho obväzu ihneď po injekcii a veľa pohybu. Sú aj iné metódy, ktoré sa v praxi menej využívajú. Z chemických liekov sa podávajú tzv. venotoniká – lieky podporujúce žilový tonus s cieľom zabrániť ďalšiemu rozširovaniu žíl a tvorbe nových varixov. Ďalej sú to antiagreganciá a antiflogistiká – lieky, ktoré zlepšujú reologické vlastnosti krvi (ľudovo povedané „riedia“ krv, aby sa nadmerne nezrážala), a lieky pôsobiace proti zápalu a bolesti.

Z prírodných prípravkov Energy sú vhodné predovšetkým ako prevencia, ale aj ako doplnok liečby, nasledujúce:

KOROLEN - bylinný koncentrát, ktorý harmonizuje, regeneruje a detoxikuje srdcovocievny systém; lokálne pôsobiaci krém RUTICELIT – tonizuje žilnú cievnu stenu, pomáha odstrániť opuch a napätie, potláča tvorbu drobných tmavých žiliek, tzv. metličiek, ktoré sú viac kozmetickým problémom; podporný účinok má FLAVOCEL, ktorý vďaka obsahu bioflavonoidov a vitamínu C poskytuje antioxidačnú ochranu; vhodným hĺbkovo čistiacim prostriedkom je CYTOSAN, zlepšujúci reologické vlastnosti krvi; podporný účinok majú aj tzv. zelené potraviny – CHLORELLA, SPIRULINA, BARLEY a ďalšie prírodné produkty.

MUDr. Július Šípoš


Dna (Arthritis urica) – pomerne časté metabolické ochorenie postihujúce kĺby

Charakteristickým prejavom dny je dnavý záchvat, charakterizovaný krutou bolesťou akútne zapáleného kĺbu, najčastejšie palca nohy, niekedy členku. Kĺb je opuchnutý, živočervený a veľmi citlivý na dotyk. Postihnutý neznesie ani tlak paplóna či prikrývky na postihnutom kĺbe.

Dna (Arthritis urica) je chronické metabolické ochorenie - porucha metabolizmu purínových báz (látok dusíkatej povahy), kedy sa zvýšene v tele ukladá kyselina močová v podobe drobných kryštálikov a to hlavne v malých kĺboch prstov rúk a nôh, ale tiež členkov, kolien a lakťov. Prejavuje sa opakovanými prudkými epizódami artritídy, t.j. zápalu kĺbov, kedy hovoríme o akútnom dnavom záchvate. Dnavá artritída je teda komplikáciou dlhodobo zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvnom sére čiže hyperurikémie.
Normálna hladina kyseliny močovej je u mužov do 420 umol/l (mikromólov na liter) a u žien do 360 umol/l.
Rozoznávame dnu primárnu, kedy príčina ochorenia nie je známa, kde sa jedná o vrodenú metabolickú, pravdepodobne enzýmovú poruchu, ktorá sa prejavuje zvýšenou tvorbou a zároveň zníženým vylučovaním kyseliny močovej. U dny sekundárnej je príčina zase vo zvýšenom metabolizme tzv. nukleoproteidov pri niektorých ochoreniach ako leukémia, myelóm, psoriáza a tiež pri chronickej obličkovej nedostatočnosti.
Typickým prejavom dny je dnavý záchvat, charakterizovaný krutou bolesťou akútne zapáleného kĺbu, najčastejšie palca nohy, niekedy členku. Kĺb je opuchnutý, živočervený a veľmi citlivý na dotyk. Postihnutý neznesie ani tlak paplóna či prikrývky na postihnutom kĺbe. Vyvolávajúcim momentom môže byť alkohol a tiež nestriedmy príjem potravy, najmä vnútorností, pečene a tiež strukovín. V období medzi záchvatmi nemusí mať postihnutý žiadne ťažkosti. Ale po opakovaných záchvatoch sa môžu na kĺboch objaviť pretrvávajúce zmeny ako prejav chronickej dny. Ide tu o usadeniny urátových kryštálikov (tvorených soľami kyseliny močovej), tzv. tofov v oblasti kĺbových štruktúr. Tieto spôsobujú eróziu až deštrukciu chrupavky, dráždenie kosti s následnou reaktívnou novotvorbou a vznikom tzv. osteofytov (výrastkov), proces je sprevádzaný zápalom a bolesťou. Tofy sa následne ukladajú v okolí kĺbov, v šľachách a podkoží, ale tiež v oblasti chrupaviek ušníc. Môže to byť aj v oblasti srdca, v chlopniach, i v tráviacom trakte a taktiež v obličkách v podobe kameňov, kedy hovoríme o nefrolitiáze. Uráty v obličkách môžu spôsobiť ich poškodenie, tzv. nefropatiu s následným zlyhaním a smrťou.
Postihnutí musia trvale dodržiavať bezpurínovú, resp. nízkopurínovú diétu. To znamená že nesmú konzumovať žiadne vnútornosti, ani hovädzí vývar, červené víno, destiláty, ani strukoviny ako šošovica, hrach, fazuľa, bôb,...
Z chemických liekov sa podávajú pri akútnom dnavom záchvate protizápalovo pôsobiace lieky zo skupiny antiflogistík – antireumatík. Ďalej je to liek Kolchicin, ktorý sa podáva každé 2 hodiny až do ústupu akútneho zápalu alebo do nástupu hnačky, ktorá je vedľajším účinkom lieku (nesmie sa prekročiť denná dávka 6 mg). Potom sa tento ukončí a liečba pokračuje liekom Allopurinol, ktorý sa užíva dlhodobo, prakticky trvale v obvyklej dávke 200 až 400 mg denne. Chorí musia piť veľa tekutín – čistej pitnej vody, aby sa kyselina močová mohla z tela dobre vyplaviť a vylúčiť. Odporúča sa denný príjem tekutín aspoň 3 litre, najmä ak má chorý urátové kamene.
Z prírodných produktov Energy je správnou voľbou RENOL, vhodný je tiež REGALEN. Oba priaznivo pôsobia na metabolické pochody, detoxikujú a regenerujú organizmus, vylučovacie orgány, najmä obličky a pečeň. Nikdy sa neužívajú súčasne, ale odporúča sa užívať ich postupne, t.j. niekoľko 3-týždňových cyklov Renol, potom aspoň 2-3 týždne prestávka a vybrať Regalen. Dávkovanie u oboch je rovnaké – t.j. do 3 krát denne 7 kvapiek v pohári vody.
Na hĺbkovú detoxikáciu a očistu organizmu sa odporúča CYTOSAN, podáva sa obvykle 1 až 2 krát denne 1 kapsula dlhodobo (vždy po 3 týždňoch užívania nasleduje týždňová prestávka). Potrebné sú občasné kontroly minerálov v sére (v krvi) – kálium, nátrium, chloridy. Najvýhodnejšie je odber krvi na minerály spojiť s odberom na kyselinu močovú, čím sa ušetrí jedno pichanie do žily navyše a zbytočná traumatizácia chorého.
Ako doplnkový produkt je vhodný FYTOMINERAL – koloidné minerály, najlepšie v dávke 30 kvapiek v 2 litroch vody a počas dňa vypiť. Toto súčasne zabezpečí tak prepotrebný pitný režim pri dne, dokonale „prepláchne“ obličky, napomôže rozpusteniu urátov v obličkách a ich správnemu fungovaniu.
Lokálne na bolestivé kĺby pomáha niekoľkokrát denne aplikovať krém ARTRIN. Vtiera sa do kože v oblastiach nad bolestivými kĺbmi a na oblasť chrbtice spravidla 2 krát denne.
Taktiež sú vhodné humátové kúpele v BALNEOLE a v kúpeľovej soli BIOTERMAL z Podhájskej. Majú výborné regeneračné a podporné účinky na pohybový systém. Pokiaľ je však zápal akútny, kúpele ani obklady nesmú byť horúce, iba vlažné, alebo skôr chladné.
V neposlednom rade sa odporúčajú tzv. zelené potraviny – BARLEY, SPIRULINA BARLEY, CHLORELLA a PROBIOSAN, ktoré sú vhodnou prevenciou pre bohatý obsah minerálov, vitamínov a enzýmov.

MUDr. Július ŠípošVysoký krvný tlak - tichý zabijak

Na aktuálnu tému vysokého krvného tlaku (artériovej hypertenzie) sme sa zhovárali s kardiológom MUDr. Júliusom Šípošom, ktorý sa roky venuje najmä preventívnej kardiológii a naturálnej (prírodnej) medicíne vo svojom súkromnom centre s príznačným názvom ZDRAVÉ SRDCE.

Akej veľkej skupiny ľudí sa týka vysoký krvný tlak?

Podľa najnovších štatistík trpí vysokým krvným tlakom asi 37 percent populácie Slovenska, a v tom sú zahrnuté aj malé deti. Čiže ak by sme chceli hovoriť o strednej generácii, je to reálne okolo 50% dospelej populácie. U seniorov je toto percento pochopiteľne ešte vyššie – cez 70%. Ochorenie sa preto týka takmer všetkých, niekoho postihne skôr, iného neskôr, a preto by sme mu hlavne v prevencii mali venovať pozornosť. Keď už vysoký krvný tlak máme, mali by sme si ho vedieť správne kontrolovať, odborne liečiť a trvale takpovediac "udržať na uzde", teda pod kontrolou v pravom slova zmysle.

Aké hodnoty má mať náš krvný tlak?

Najnovšie prijatá norma krvného tlaku je do 130 na 85 milimetrov ortuťového stĺpca (mm Hg, alebo po starom „torrov“). Jednoznačne vysoký krvný tlak – hypertenzia je od hodnoty 140/90 mm Hg a vyššie. Hodnoty medzi tým, t.j. 130-139/85-89, sú považované za tzv. mierne zvýšené, alebo hraničné a odborne im hovoríme trochu šalamúnskym názvom "vyšší normálny tlak", avšak tento nesie so sebou už zvýšené zdravotné riziko.

Poznáme aj pojem "optimálny krvný tlak" a tento má ešte prísnejšiu hodnotu ako horná hranica normy - je to do 115/75 mm Hg. Toto žiaľ aj niektorí lekári podceňujú a uspokoja sa pri liečbe s hodnotami tlaku vyššími ako je horná hranica normy. Ak totiž krvný tlak vystúpi na 135/85, čo je fakticky len nepatrne nad hornou hranicou normy, zdvojnásobí sa úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia (potvrdili to vedecké štúdie). Preto najlepší (čiže optimálny) krvný tlak pre človeka, je ten najnižší možný, ktorý ešte znáša a nerobí mu žiadne ťažkosti.

Prečo vysokému krvnému tlaku hovoríme aj „tichý zabijak“?

Zákernosť vysokého krvného tlaku spočíva v tom, že ho nemusíme dlhý čas nijakým spôsobom cítiť, nemusí nám robiť závraty, bolesti hlavy, nemusí mať žiadne príznaky a veľmi ľahko si naň zvykneme. Ale žiaľ, „udiera"! Ak sa totiž vysoký krvný tlak dlhodobo nelieči, alebo lieči len nedostatočne, (napríklad aj preto, že o ňom nevieme), môže viesť k vážnym komplikáciám až k ohrozeniu života. Takýmto prejavom potom môže byť až mozgová cievna príhoda (mŕtvica), srdcový infarkt, zlyhanie srdca, zlyhanie obličiek, poškodenie zraku a pod. Preto ho považujeme za takzvaného tichého zabijaka. Aj preto je taká dôležitá pravidelná kontrola krvného tlaku u lekára, a veľmi ľahko si ho dnes môžeme pravidelne merať aj sami v domácich podmienkach.

Aký tlakomer si mám kúpiť, aby mi poskytol vierohodné údaje o mojom krvnom tlaku, teda aby bol dostatočne spoľahlivý?

Dnes sú už dostupné v každej lekárni kvalitné a spoľahlivé plnoautomatické tlakomery, preto by sa mal nachádzať takýto jednoduchý a potrebný prístroj v každej domácnosti. V zásade si treba kupovať značkové tlakomery s certifikátom. Najjednoduchšie si krvný tlak zmeriame plnoautomatickým digitálnym tlakomerom, ale zásadne s manžetou na rameno. Tlakomery, ktoré sa nakladajú na predlaktie (zápästie) nie sú vždy a pre každého spoľahlivé (individuálna hrúbka zápästia, variabilný priebeh artérií,...) preto takéto merania môžeme považovať skôr iba za orientačné. Zlatým štandardom v spoľahlivosti merania tlaku krvi samozrejme stále zostáva klasický ortuťový tonometer, každému dobre známy z ordinácie lekára.

Akým spôsobom môžeme predchádzať vysokému krvnému tlaku, ako môže každý z nás ovplyvniť jeho liečbu?

Vysoký tlak krvi liečime v zásade úpravou životosprávy, do ktorej patrí predovšetkým obmedzenie príjmu kuchynskej soli, ďalej primeraná pohybová aktivita - nejaké vhodné rekreačné cvičenia, ako napr. turistika alebo aspoň prechádzky v prírode na čerstvom vzduchu, plávanie, bicyklovanie a podobne. Potrebné je tiež eliminovať, alebo skôr naučiť sa zvládať stresové situácie, čo sa zvyčajne nedá na sto percent zabezpečiť, hoci v každom odporúčaní pre hypertonikov sa píše "vyvarujte sa stresu!". Preto ja svojich pacientov a klientov skôr učím, ako stres zvládať a kompenzovať, nakoľko vyhnúť mu (v dnešnej uponáhľanej a pretechnizovanej dobe) sa jednoducho nedá. Veľmi dôležité, ba priam nutné, je pri prevencii a liečbe vysokého tlaku krvi dôsledne liečiť (teda "držať na uzde“, t.j. pod kontrolou) aj všetky pridružené ochorenia. To znamená, keď mám obezitu, snažím sa ju zredukovať, keď mám cukrovku, treba ju dobre kompenzovať či už diétou, životosprávou alebo liekmi, keď mám zvýšený cholesterol, snažím sa ho dostať do normy. Pretože toto sú všetko rizikové faktory, ktoré zhoršujú priebeh a vývoj hypertenzie.

Aké sú ďalšie výhody pravidelného pohybu?

Pohyb = život a výhodou pravidelného pohybu a cvičenia je aj to, že si zvýšime rezervnú kapacitu všetkých orgánov – najmä srdca, pľúc a pohybového systému. Pohyb nám pomáha odbúravať aj stres, znižovať hladinu cholesterolu, krvných tukov – lipidov, znižovať hladinu cukru, je teda aj prevenciou cukrovky, viacerých pohybových ochorení, ako je napr. osteoporóza, osteoartróza a pod. Čokoľvek urobíme pre svoje zdravie pohybom, môže sa nám niekoľkonásobne vrátiť v lepšej kondícii, v lepšom zdravotnom stave najmä v strednom a vyššom veku. Lebo dôležité je „nielen pridať roky k životu, ale aj pridať život k rokom“ – inými slovami povedané – dožiť sa aktívnej staroby v dobrom zdraví a kondícii (nie na lôžku či vozíčku).

Ako nám pri tom môžu pomôcť prírodné produkty Energy?

V praxi sa mi veľmi dobre osvedčili dva bylinné koncentráty zo základného pentagramu produktov Energy. Najskôr je to RENOL (bioinformačný bylinný koncentrát s originálnym zložením 15 druhov liečivých bylín), ktorého užívanie začíname vždy nižšou dávkou, t.j. 2 až 3 x denne po 2 až 3 kvapky v pohári vody s postupným zvýšením dávky po 7-10 dňoch až na obvyklých 2 až 3 x denne po 6 kvapiek (maximálne dávkovanie je 3 x 9 kvapiek). Po 3 týždňoch nasleduje týždenná prestávka a trojtýždňový cyklus užívania niekoľkokrát zopakujeme (takou dávkou, akou sme prvý cyklus končili). Nasleduje prestávka 2 až 3 týždne a rovnaký postup zopakujeme s bylinným koncentrátom KOROLEN (obsahuje výťažok 17 vhodne zvolených druhov bylín). Súčasne je vhodné užívať aj koloidný minerálový prípravok FYTOMINERÁL 3 až 4 x denne po 5 až 7 kvapiek v pohári vody po jedle, alebo 20 až 30 kvapiek rozpustených v 2 litroch čistej vody a počas dňa vypiť – tento druhý spôsob nám zároveň zabezpečí dostatočný denný pitný režim. Z doplnkových, resp. tzv. nadstavbových prípravkov Energy je vhodný CELITIN (originálny prípravok obsahujúci kombináciu prírodných látok - lecitínu, Gingka biloby a bioinformačnej zložky. Užíva sa spravidla 1 x denne 1 kapsula ráno nalačno. Vhodným doplnkom výživy je tu tiež FLAVOCEL (prírodný vitamín C s bioflavonoidami, Ibištekom sudánskym,...) ktorý odporúčam užívať 2 až 3 x denne 1 tabletu po jedle a tiež novší prípravok B!OMULTIVITAMIN, ktorý je bohatým zdrojom prírodných vitamínov, antoxidantov napr. z Rakytníka rešetliakového, Aloe vera, Granátovníka, včelej materskej kašičky a ďalších prírodných zdrojov, užíva sa 1 kapsula 1 x denne po jedle.

Všetky tieto prípravky ako doplnky výživy, resp. doplnky liečby, môžeme užívať aj popri klasickej medikamentóznej terapii, ak ju máme lekárom naordinovanú.

MUDr. Július Šípoš, kardiológ, Centrum ZDRAVÉ SRDCE
Prečítajte si aj ostatné články MUDr. Júliusa ŠípošaMUDr. Július Šípoš to o zelených potravinách vie a Vy?

V článku MUDr. Júliusa Šípoša sa dozviete ako pôsobí Barley- mladý jačmeň, nielen pri anémii (málokrvnosti) a iných potiažach, ale aj pri regenerácii červených krviniek, čo Vás ako darcov krvi bude určite zaujímať.

Anémia, čiže málokrvnosť, predstavuje chorobný stav, ktorý vzniká pri poklese počtu erytrocytov (červených krviniek) a množstva hemoglobínu (červeného krvného farbiva) pod normálne hodnoty pri nezmenenom objeme krvi. Často býva závažným prejavom iného ochorenia.
O anémii hovoríme vtedy, ak u muža klesne hodnota hemoglobínu pod 135 g/l a počet erytrocytov pod 4,2 bilióna na liter. U ženy sú tieto hodnoty pod 120 g/l a pod 3,8 bilióna na liter. Zníženie množstva hemoglobínu a erytrocytov nemusí byť vždy rovnomerné. Ak je príčinou anémie nedostatok železa, hodnota hemoglobínu je zreteľnejšie znížená pri normálnom alebo len mierne zníženom počte erytrocytov. Naopak, pri tzv. makrocytových anémiách, ktoré vznikajú pri nedostatku vitamínu B12 alebo kyseliny listovej v organizme, je v porovnaní s hemoglobínom výraznejšie znížený počet erytrocytov. Z hľadiska klinického obrazu a funkčného stavu je z uvedených ukazovateľov závažnejšia hodnota hemoglobínu: určuje množstvo kyslíka, ktorý sa v určitom objeme krvi dostáva do tkanív.
Za normálnych okolností je medzi tvorbou a zánikom erytrocytov rovnováha. Erytropoéza (čiže krvotvorba) je výsledkom interakcie normálnej funkcie kostnej drene, dostatočného prívodu stavebných látok krvotvorby, správnej humorálnej a nervovej regulácie a regeneračnej schopnosti. Anémia vzniká pri porušení rovnováhy medzi tvorbou a zánikom erytrocytov. Môže ísť buď o zvýšené straty, napr. krvácaním alebo hyperhemolýzou (patologickou deštrukciou červených krviniek), alebo o nedostatočnú tvorbu erytrocytov, prípadne o kombináciu oboch stavov.

Prejavy anémie
Klinický obraz ochorenia určujú samotné príznaky málokrvnosti vyplývajúce z hypoxie, čiže z nedostatočného okysličovania tkanív. Rozsah a závažnosť anémie určuje aj rýchlosť jej vzniku, jej stupeň a vek pacienta. Náhle vzniknutá anémia môže chorému priamo ohroziť život. Naopak, pri chronickom, čiže vleklom alebo pomalom vzniku anémie, ju pacienti znášajú pomerne dobre, hoci aj jej ťažký stupeň. Uplatňujú sa tu totiž adaptačné mechanizmy ako tachykardia (rýchla činnosť srdca), ktorá zabezpečí zvýšenie minútového objemu krvi, ďalej zvýšenie respirácie a lepšie využitie kyslíka v tkanivách. Taktiež nastáva zvýšená tvorba erytropoetínu s následnou stimuláciou krvotvorby.
Rozlišujeme ľahký, stredne ťažký a ťažký stupeň anémie. Pri ľahkej anémii je hodnota hemoglobínu vyše 110 g/l a príznaky sú minimálne. Pri stredne ťažkej anémii sú hodnoty hemoglobínu v rozmedzí 80 až 110 g/l a sú už zrejmé subjektívne ťažkosti a objektívne príznaky ako zadýchavanie, nevýkonnosť, búšenie srdca, bledosť kože a pod. Pri ťažkej anémii je hodnota hemoglobínu pod 80 g/l a celkové prejavy choroby sú vážne. Mladší pacienti znášajú prejavy anémie lepšie ako starí, ktorí sú ohrození najmä zlyhaním krvného obehu.
Všeobecné príznaky anémie sú výsledkom hypoxie tkanív a buniek, predovšetkým centrálneho nervového systému (mozgu) a svalstva. Patrí medzi ne slabosť, malátnosť, zvýšená únavnosť, znížená pracovná výkonnosť, poruchy spánku v zmysle prerušovaného spánku alebo nápadnej spavosti, bolesti hlavy, závraty až kolapsové stavy. Časté býva hučanie v ušiach, oslabená zraková ostrosť, vypadávanie vlasov, tŕpnutie prstov, precitlivenosť na chlad. Časté sú aj tráviace ťažkosti, nechutenstvo, pocit pálenia jazyka, zápcha alebo hnačka, plynatosť, chudnutie, námahová dýchavica, pri ťažšom stupni aj pokojová dýchavica, palpitácie (búšenie srdca) a tiež anginózne bolesti v oblasti srdca. U mužov to býva strata potencie, u žien poruchy menštruačného cyklu.
Z objektívnych príznakov pri vyšetrení sa zistí bledosť pokožky, nechtových lôžok, dlaní a viditeľných slizníc. Bledá farba pokožky však nemusí vždy znamenať anémiu, pretože farba pokožky nezávisí iba od obsahu hemoglobínu v krvi, ale aj od množstva pigmentu a stavu inervácie. Spoľahlivejším ukazovateľom je preto bledosť nechtových lôžok a viditeľných slizníc. Môžu sa vyskytovať aj subfebrílie (mierne zvýšené teploty), tachykardia (rýchla srdcová činnosť), systolický šelest na srdci funkčného charakteru. Pri dlhšie trvajúcej anémii môže vzniknúť hypertrofia (zhrubnutie) a dilatácia (rozšírenie) srdca, známky obehovej slabosti v malom i veľkom obehu (najmä opuchy dolných končatín). V týchto prípadoch nachádzame na EKG zázname ischemické zmeny. Skôr ako sa začne s liečbou, musí sa urobiť diagnóza anémie, čo je už vecou príslušných odborníkov.

Strata železa
Z množstva druhov a typov anémií sa najčastejšie vyskytuje anémia sideropenická, ktorá vzniká pri nedostatku železa v organizme. Následkom zníženého prívodu železa do kostnej drene nastáva porucha krvotvorby s nedostatočnou tvorbou hemoglobínu. Vyskytuje sa v každom veku, u detí do 1 roka, v období prudkého rastu (puberty), ale hlavne u žien vo fertilnom veku (až 80% prípadov) v dôsledku pravidelných strát krvi menštruáciou, pôrodmi, prípadnými nepravidelnosťami a nadmernými krvnými stratami. A práve tu nám môže pomôcť výťažok z mladého jačmeňa – Barley – ako prírodný zdroj železa, minerálov, vitamínov. Zvýšené straty železa zo straty krvi samozrejme postihujú aj mužov, teda obidve pohlavia. Býva to krvácanie z rôznych častí tráviacej sústavy (často skryté, okultné), najmä z pažerákových varixov, hiátovej hernie (prietrž), peptického vredu žalúdka a dvanástnika, erozívnej gastritídy (zápal žalúdka) napr. po liekoch ako acylpyrín, antireumatiká, prednizón a pod. Ďalej sa môže vyskytnúť pri črevných zápalových ochoreniach (enteritída, ulcerózna kolitída), tiež divertikulóze a polypóze hrubého čreva, pri parazitmi zamorených črevách, a veľmi častou príčinou je krvácanie z hemoroidov (zlatá žila). Prognóza takýchto anémií je všeobecne priaznivá, ale závisí od základnej choroby, ktorá vznik anémie spôsobila.
Základom liečby je podávanie prípravkov s obsahom železa a samozrejme odstránenie príčiny, ktorá nedostatok železa spôsobila. Najčastejšie ide teda o odstránenie príčiny nadmerných krvných strát. Pri úspešnej liečbe sa hodnoty hemoglobínu pomerne rýchlo zvyšujú – už po niekoľkých týždňoch - ale v liečbe pokračujeme aj po úprave hemoglobínu a krvného obrazu ešte aspoň 3 mesiace, aby sa doplnili aj telesné zásoby železa (depá).

Barley môže pomôcť
Počas liečby železom má strava obsahovať dostatok bielkovín, minerálov a vitamínov, kde sa unikátnym doplnkom liečby javí práve mladý jačmeň – Barley. Je to bioinformačný prípravok vyrobený podľa zásad ekologického poľnohospodárstva, bez obsahu chemických prímesí, zo šetrne spracovaných mladých rastliniek jačmeňa (Hordeum vulgare L.). Okrem samotného železa potrebného na tvorbu hemoglobínu obsahuje mladý jačmeň živiny, minerály, vitamíny, antioxidanty nevyhnutné pre organizmus, ale aj viac ako 20 aktívnych enzýmov, vlákninu, aminokyseliny, chlorofyl a rastlinné bielkoviny, ktoré ľudský organizmus dokáže ľahko využiť na zdravý rast a regeneráciu ako stavebné kamene. Je ideálny na prevenciu početných civilizačných chorôb, ale aj ako doplnok liečby. Barley zaraďujeme medzi doplnky výživy, tzv. zelené potraviny. Okrem iného priaznivo pôsobí na jemnú detoxikáciu (očistu) organizmu, podporuje trávenie, črevnú peristaltiku, pôsobí proti zápche, znižuje riziko vzniku rakoviny, urýchľuje hojenie rán, regeneráciu kože a slizníc, pôsobí proti zápalom a infekciám, a to aj vďaka obsahu chlorofylu, ktorý zároveň pomáha zlepšovať krvný obraz a spolu so železom a vitamínmi podporuje tvorbu hemoglobínu, čím zlepšuje zásobenie tkanív kyslíkom. Barley zlepšuje kondíciu, priaznivo pôsobí na hormonálny systém, vylepšuje psychiku a rýchlosť reakcií a je zároveň vhodný aj pre tehotné a dojčiace matky.
Preventívna dávka Barley pre dospelých je 1 gram zeleného prášku 2x denne (t.j. dve rovné drevené odmerky) rozmiešané v pohári studenej alebo vlažnej vody. Regeneračnou dávkou pre dospelých sú 2 gramy Barley 2x denne - táto dávka je vhodná aj ako doplnková liečba anémií a odporúča sa dlhodobé užívanie. Prípravok sa užíva ráno nalačno 20-30 minút pred jedlom a večer pred spaním, resp. 2 hodiny po poslednom jedle. Zároveň je dôležité dodržiavať dostatočný pitný režim, t.j. aspoň 2 litre vody (tekutín) za deň.

Spirulina Barley
Podobne ako samotný mladý jačmeň účinkuje aj kombinovaný prírodný prípravok – doplnok výživy z radu zelených potravín – SPIRULINA Barley. Je to bioinformačný prípravok s obsahom sladkovodnej riasy Spirulina (Arthrospira platensis) a extraktu mladého jačmeňa.
Spirulina je bohatá na rastlinné bielkoviny, betakarotén, železo, vitamín B12, vzácnu esenciálnu mastnú kyselinu GLA a celú škálu vitamínov, minerálov a živín. Využitie tohoto kombinovaného prírodného prípravku je podobné ako už spomínaného Barley, obsahuje však ešte väčšie množstvo betakaroténu (provitamín vitamínu A, účinný antioxidant, chráni pokožku pred spálením prostredníctvom ultrafialového žiarenia). Kombinovaný prípravok Spirulina Barley obsahuje tiež dvojnásobne viac vitamínu B12 a štvornásobne väčšie množstvo železa ako samotný Barley, preto sa tiež veľmi dobre uplatňuje pri prevencii a doplnkovej liečbe anémie (10 gramov Spirulina Barley obsahuje rovnaké množstvo železa ako 450 gramov šťavelu alebo 320 gramov pečene). Spirulina obsahuje množstvo pre zdravie nevyhnutných minerálov a stopových prvkov. Obsahom živín sa 1 gram Spirulina Barley rovná 1 kilogramu kvalitnej zeleniny. Spirulina Barley pomáha stimulovať organizmus a uvádza ho do stavu, v ktorom môže optimálne využiť svoj energetický systém. Preto sa vhodne uplatňuje aj pri redukcii telesnej hmotnosti. Preukázanými rádioprotektívnymi účinkami chráni telo pred škodlivým účinkom voľných radikálov a rôznych typov žiarenia (UV, RTG a pod.). Je vhodnou voľbou prevencie a doplnkovej liečby rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. Pomáha normalizovať hladinu cukru v krvi, pôsobí priaznivo na pankreas, čím je obzvlášť vhodným prípravkom pre diabetikov.
Dávkovanie prípravku Spirulina Barley je 2 tablety 1 až 3x denne, spravidla sa odporúča užívať ho 2x denne po 2 tablety najlepšie nalačno – t.j. cca. 1 hodinu pred raňajkami a 2 hodiny po večeri, resp. pred spaním. Po troch týždňoch užívania sa odporúča urobiť týždeň prestávku a môže sa užívať dlhodobo. Rovnako ako u predošlého prípravku Barley, aj tu je dôležité dodržiavať dostatočný pitný režim.

MUDr. Július Šípoš, internista a kardiológ, Centrum ZRDAVÉ SRDCE
Prečítajte si aj ostatné články MUDr. Júliusa Šípoša


Niektoré najčastejšie príčiny bolestí na hrudníku

Jednou z najčastejších možných príčin bolestí na hrudníku, najmä u mladších a inak zdravých jedincov, je skupina bolestí neuromuskuloskeletárneho pôvodu, čiže spôsobených poruchou nervov, svalov a kostí, prípadne chrupaviek. Vznikajú hlavne po neprimeranej jednorazovej fyzickej námahe, akou je napr. veľké upratovanie, prenášanie nábytku či iných bremien, dlhšia činnosť v tzv. vynútených polohách – napr. vešanie záclon, pribíjanie či skrutkovanie v tesných zle prístupných priestoroch a podobne. Bývajú spôsobené preťažením určitých svalových skupín, prípadne blokádou určitého segmentu chrbtice po prudkom pohybe či neprimeranom zaťažení. Táto bolesť sa môže potom šíriť (vyžarovať) na prednú hrudnú stenu až do oblasti srdca, čím môže imitovať príznaky akútneho infarktu myokardu. Na rozdiel od infarktu však nebýva taká intenzívna a dramatická, nezvykne mať pálivý charakter, chýba celkovo vážny (šokový) stav a strach zo smrti.

Príčinou bolestí dýchacích medzirebrových svalov a nervov býva nadmerná námaha dýchacieho svalstva pri ochorení na prieduškovú astmu (Asthma bronchiale) alebo na chronický zápal priedušiek (Bronchitis chronica), hlavne keď sa tie to ochorenia klinicky zhoršia (akútne exacerbujú). Takáto bolesť nezvykne dlhodobo pretrvávať, spravidla sa vytratí spontánne do týždňa po úprave dýchania (astmy, bronchitídy). Ústup bolestí a regeneráciu hrudného dýchacieho svalstva môžeme urýchliť aplikáciou bylinného krému ARTRIN na bolestivé miesta hrudného koša - svaly, rebrá a medzirebrové priestory. Rovnako dobre je Artrin účinný pri bolestiach chrbtice a chrbtového svalstva, pri jej blokáde alebo presilení. Účinok umocní užívanie bylinného koncentrátu RENOL a doplnkového SKELETINU. Z klasických chemických liekov sa v takýchto prípadoch ordinujú analgetiká a myorelaxanciá (teda lieky proti bolesti a na uvoľnenie kostrového svalstva). Je potrebné dostatočne dlhé šetrenie preťažených svalových skupín, resp. chrbtice až do vymiznutia ťažkostí – spravidla to býva 10 až 14 dní, pri blokádach platničiek, najmä opakovaných a závažných, aj dlhšie.

Iné príčiny má bolesť prejavujúca sa najmä pichaním v oblasti hrotu srdca, t.j. pod ľavou pazuchou a mierne vpredu, teda v miestach pod ľavou bradavkou. Táto býva často spojená so strachom a úzkosťou, niekedy aj s pocitom nedostatku vzduchu, či skôr s pocitom nemožnosti dostatočne hlboko sa nadýchnuť. Pichnutie sa objaví najmä na vrchole hlbokého nádychu. V schúlenej polohe alebo pri plytkom dýchaní nemusí byť pociťovaná intenzívne alebo vôbec. Takéto bolesti majú príčiny psychogénne – úzkosť, zvýšené emočné napätie, strach z niečoho (neraz z domnelého vážneho ochorenia), bývajú často spojené s palpitáciou a tachykardiou (búchaním a rýchlou činnosťou srdca) i ďalšími somatickými príznakmi.

Potrebná je psychoterapia s dostatkom trpezlivosti a empatie a psychohygienický režim. Z produktov Energy sa osvedčil bylinný koncentrát STIMARAL, taktiež KOROLEN a ako doplnkový SPIRON. Z chemických liekov (alopatík) sa podávajú v týchto prípadoch sedatíva, anxiolytiká, prípadne aj antidepresíva.

Ďalšou, tento krát vážnejšou príčinou hrudnej bolesti, môže byť akútny infarkt srdcového svalu (Infarctus myocardii). Prejaví sa spravidla prudkou neznesiteľnou bolesťou za hrudnou kosťou, strachom zo smrti (horror mortis) až šokovým stavom. Bolesť môže vyžarovať do ľavej hornej končatiny a šíriť sa po jej vonkajšej (lakťovej) strane až k malíčku a prstenníku. Niekedy bolesť vyžaruje do brady a zubov, inokedy do chrbta pod lopatky, môže sa tiež prejaviť zvracaním, kedy imituje akútnu brušnú príhodu, býva to zvyčajne pri tzv. diafragmálnom (spodnom) infarkte myokardu.

Táto bolesť na rozdiel od predošlej psychogénnej nemá charakter pichania, ale je zvieravá či pálivá, prudká, neznesiteľná, zničujúca, často vyžarujúca do ľavej hornej končatiny...

Akútny infarkt srdcového svalu samozrejme nemožno liečiť doma, ale si vyžaduje okamžité privolanie urgentnej lekárskej pomoci, hospitalizáciu a intenzívnu liečbu s monitoringom srdcovej činnosti a vitálnych funkcií na koronárnej jednotke.

Avšak prírodné produkty Energy môžeme veľmi účinne využiť hlavne v prevencii srdcového infarktu a jeho rizikových faktorov. Jednak v prevencii primárnej, ktorej cieľom je zabrániť vzniku ochorenia, ako aj v prevencii sekundárnej po prekonanom infarkte, ktorej význam je v zabránení zhoršovania stavu srdcovocievneho systému, v zabránení srdcového zlyhania, poinfarktovej angíny pektoris resp. vzniku ďalšieho infarktu. Samozrejme, že súčasťou komplexnej prevencie je vždy aj pravidelná životospráva, t.j. zdravý životný štýl s dostatkom vhodného pohybu, s eliminovaním fajčenia a ostatných škodlivín a rizík.

Prírodné produkty ako doplnky výživy tu predstavujú významný prínos v prevencii nielen infarktu srdca, ale aj ostatných tzv. civilizačných chorôb. Pôsobia na báze celostného a šetrného prístupu k ľudskému organizmu v jednote s psychickým stavom, životným prostredím, okolím,...

Kľúčovým prípravkom je bylinný koncentrát KOROLEN. Harmonizuje orgánovú dráhu srdca a detoxikuje organizmus. Prípravok sa užíva dlhodobo podľa známej dávkovacej schémy. Po troch týždňoch sa vždy robí jeden týždeň prestávka. Súčasne je potrebné dodržiavať dostatočný príjem tekutín, aspoň 2 litre vody denne.

Ako ďalší, tzv. nadstavbový doplnok výživy, je vhodný VITAMARIN. Obsahuje okrem iného viacnenasýtené mastné kyseliny omega 3 (rybí tuk z Engraulis japonicus), čím pomáha odbúravať cholesterol a tuky uložené v cievach, zlepšuje tak ich priechodnosť a elasticitu. Užíva sa 2 až 3 x denne po 2 kapsle.

Prospešný je i FLAVOCEL, ktorý je veľmi účinným antioxidantom. Obsahuje nielen prírodný vitamín C (kyselinu askorbovú) ale aj bioflavonoidy a ibištek. Bráni oxidácii tzv. „zlého“ LDL cholesterolu, ktorý potom nepôsobí tak škodlivo (aterogénne) na cievnu stenu. Eliminuje do značnej miery i nežiadúce účinky fajčenia, nezdravej stravy a životosprávy. Dávkovanie: 2 až 3 x denne 1 tableta po jedle. Fajčiari užívajú dvojnásobnú dávku.

Osožné sú aj tzv. zelené potraviny – BARLEY, CHLORELLA, SPIRULINA,... ktoré sú bohatým zdrojom pre organizmus potrebných vitamínov, minerálov a enzýmov, sú zároveň účinnými antioxidantmi.

Samozrejme, príčin vyvolávajúcich bolesti na hrudníku, môže byť oveľa viac. Vyskytujú sa však menej frekventovane, nemávajú vždy typické príznaky a väčšinou si vyžadujú ďalšie klinické, často aj invazívne vyšetrenia.

MUDr. Július ŠÍPOŠ, firemný lektor Energy
Ak máte otázky ohľadom Vášho zdravotného stavu, radi by ste sa poradili s pánom dokotorom o užívaní prípravkov na srdcovo-cievne problémy alebo iné, využite služby jeho Poradne karidológa., kde Vám rád odpovie.

Prečítajte si aj ostatné články MUDr. Júliusa Šípoša


Stále aktuálna téma o fajčení – ako sa chrániť. Fajčenie cigariet (tabaku) je jednou z najzávažnejších príčin porúch zdravia. Dokazuje to samotná životná skúsenosť, štatistiky, ale aj seriózne vedecké štúdie. Napriek tomu fajčí asi tretina našej populácie, žiaľ, najmä mladých ľudí a to aj dievčat - budúcich matiek,...

Fajčenie zodpovedá za viac ako 90 % zhubných nádorov pľúc, má na svedomí veľké percento nádorov hrubého čreva a konečníka, nádorov žalúdka, močového mechúra, prostaty, ženských pohlavných orgánov,... A samotné fajčenie je tiež príčinou až 30 % všetkých úmrtí na srdcovocievne choroby.
Nikotín je jedným z najsilnejších jedov cievneho systému, dostáva sa do organizmu už za 10 sekúnd od začiatku fajčenia. Jedna cigareta ho obsahuje asi 9 mg, z čoho až tretina sa dostane do organizmu, pritom účinná dávka je len 0,2 mg a rýchlo naň vzniká závislosť. Už pri vyfajčení jednej jedinej cigarety dochádza ku kŕčovitému dlhotrvajúcemu zúženiu ciev, čím sa znižuje prívod krvi a kyslíka do príslušných orgánov tela. Obzvlášť nepriaznivý účinok má nikotín na koronárne artérie (vencovité tepny) srdca, podporuje ich zužovanie a tvorbu krvných trombov (zrazenín), ktoré v konečnom dôsledku môžu tepnu celkom uzavrieť a spôsobiť srdcový infarkt. Cigaretový dym samozrejme obsahuje okrem nikotínu aj množstvo karcinogénov (rakovinotvorných látok), chemických toxínov, ako sú kyanidy, formaldehyd, decht, ťažké kovy, nitrózozlúčeniny,...
Naviac, už pri vyfajčení jedinej cigarety, vzniká v organizme extrémne veľké množstvo voľných kyslíkových radikálov, ktoré sú zodpovedné za poškodzovanie tkanív organizmu a predčasné starnutie.

Čo proti tomu robiť, ako sa chrániť škodlivinám z cigaretového dymu?
Samozrejme najlepšie, najúčinnejšie a hlavne NORMÁLNE JE NEFAJČIŤ!
Nie každý to však dokáže na prvý „pokus“ a nie každý fajčiar je natoľko ohľaduplný voči svojej rodine, deťom, priateľom či kolegom, že im svojim zlozvykom neotravuje život. Preto je múdre aspoň do určitej miery chrániť si zdravie a eliminovať, presnejšie povedané zmierňovať, tieto nežiadúce účinky fajčenia. Na to nám slúžia prírodné látky – tzv. antioxidanty. K nim patria viaceré vitamíny a niektoré minerály.Z produktov Energy je veľmi účinným antioxidantom FLAVOCEL . Obsahuje vitamín C (kyselinu askorbovú) v prírodnej a komplexnej forme, včítane účinných bioflavonoidov a spolu s ibištekom podporuje zároveň imunitu. Keďže u fajčiarov je zvýšená spotreba vitamínu C, dávkovanie je 3 x denne po 2 tablety po jedle. (U nefajčiarov v prevencii stačí 2 až 3 x denne po 1 tablete.)
Komplexným vitamínovým produktom s antioxidačnou ochranou je B!OMULTIvitamin, užívame ho denne 1 kapsulu.Ďalším vhodným pomocníkom s obsahom antioxidačných prvkov – najmä selénu, zinku, chrómu,... je koncentrát koloidných minerálov FYTOMINERAL. Tento je najlepšie užívať vo forme roztoku tak, že 20-30 kvapiek rozmiešame v 2 litroch čistej vody a počas dňa vypijeme. Zároveň si takto zabezpečíme dostatočný denný príjem tekutín, tzv. pitný režim.
Barley a Spirulina Barley patria medzi tzv. zelené potraviny a sú bohatým zdrojom vitamínov, minerálov a enzýmov, ktoré pôsobia antioxidačne, protizápalovo a detoxikačne. Barley sa užíva 2 x denne po 2 odmerky v pohári vlažnej vody cca. 20 minút pred jedlom a Spirulina Barley 2 x denne po 2 tablety.
Na hĺbkovú detoxikáciu (očistu organizmu) fajčiarov, ale nie iba fajčiarov, sa veľmi dobre hodia humáty v produkte CYTOSAN. Tieto majú veľmi silné antioxidačné účinky, čím pôsobia doslova ako pohlcovače voľných kyslíkových radikálov. CYTOSAN sa odporúča užívať 2 x denne 1 kapsulu s dostatočným množstvom tekutín (vody).
No a vôbec nie v poslednom rade je to KOROLEN – bylinný koncentrát zo základného Pentagramu, ktorý regeneruje celý srdcovocievny systém a má aj protinádorové ochranné účinky. Dávkovanie je 2 až 3 x denne po 5-7 kvapiek v pohári vody.
Uvedené doplnky výživy pomôžu zmierniť toxické vplyvy fajčenia na srdcovocievny systém, imunitu a vlastne na celý organizmus tým, že napomôžu jeho očiste a regenerácii.
Okrem toho je rovnako dôležitá celková zdravá životospráva, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, rekreačné športovanie, pozitívne myslenie,...

MUDr. Július Šípoš, kardiológ, firemný lektor Energy
Prečítajte si aj ostatné články MUDr. Júliusa ŠípošaAkútna cievna mozgová príhoda (mozgová mŕtvica)

Cievne mozgové príhody sú závažné cievne ochorenia významne skracujúce život, alebo zhoršujúce jeho ďalšiu kvalitu. Postihujú veľkú časť populácie stredného a vyššieho veku vo vyspelých krajinách sveta.

Charakteristika
Akútne cievne mozgové príhody patria medzi závažné civilizačné ochorenia významne skracujúce život, resp. zhoršujúce jeho ďalšiu kvalitu. Sú treťou najčastejšou príčinou chorobnosti a úmrtnosti vo svete a jednou z hlavných príčin invalidizácie obyvateľstva.
Príčinou mozgovej mŕtvice býva najčastejšie aterosklerotický proces postihujúci mozgové tepny, resp. tepny zásobujúce mozog okysličenou krvou, ktoré sa nemusia nachádzať priamo v mozgu – napr. karotické artérie (krkavice). Pričom tu hrá významnú rolu viacero ďalších okolností – tzv. rizikových faktorov. Tieto príhody sú najčastejšie ischemické, t.j. vzniknuté následkom zúženia, resp. uzavretia príslušnej artérie aterosklerotickým procesom s následnou ischémiou (čiže nedokysličením až odumretím) postihnutej časti mozgového tkaniva – hovoríme tiež o infarkte mozgu. Na druhom mieste čo do frekvencie výskytu, udávajú neurologické štatistiky ako príčinou mŕtvice krvácanie do mozgového tkaniva. Je spojené spravidla s ruptúrou (prasknutím) tepny, resp. tepničky poškodenej sklerotickým procesom a súčasne vysokým krvným tlakom. Ostatné príčiny sú menej časté, ako napríklad vrodená aneuryzma (výduť tepny).
Následkom takejto príhody je potom spravidla ochrnutie (ochabnutie) časti tela – hovoríme o hemiparéze, keď čiastočne ochrnie jedna polovica tela, alebo o hemiplégii, keď je ochabnutie polovice tela úplné, t.j. človek nedokáže absolútne pohybovať postihnutými končatinami. Môže byť postihnutá tiež reč, sluch, zrak či iné orgány a systémy ľudského tela v závislosti od toho, ktorá časť mozgu bola chorobným procesom vyradená z funkcie. Ak pacient takúto príhodu prežije, nasleduje neurologická komplexná liečba a rehabilitácia. Žiaľ, vo veľkom percente prípadov zostávajú trvalé následky zhoršujúce ďalšiu kvalitu života – zhoršenie chôdze (mobility), poruchy reči, orientácie, pamäte a pod.

Rizikové faktory
Je ich viac. Niektoré ovplyvniť nevieme – ako je dedičná predispozícia (vloha), pohlavie, či vek. Iné sú ovplyvniteľné a im treba venovať patričnú pozornosť, pretože majú veľký význam hlavne v prevencii výskytu tohoto ochorenia, keďže ich vieme liečbou „držať na uzde“ – teda kontrolovať, stabilizovať.
Medzi hlavné faktory, ktoré ovplyvniť vieme patrí: fajčenie, nedostatok pohybu, obezita, vysoký krvný tlak, ochorenia srdca, najmä ischemická choroba srdca, hypercholesterolémia a hypertriglyceridémia (teda poruchy metabolizmu cholesterolu a krvných tukov s ich zvýšenými hladinami), psychický stres a ďalšie faktory nezdravého životného štýlu,... Ďalej sú to niektoré poruchy srdcového rytmu – najmä chronická fibrilácia predsiení pri ktorej je zvýšený výskyt tvorby nástenných trombov (krvných zrazenín) v srdcových predsieňach. Trombus po uvoľnení sa (odtrhnutí) od steny predsiene sa môže cestou krvného obehu dostať až do mozgu, kde spôsobí upchatie (embóliu) tepny s už uvedenými dôsledkami. Ďalej sú to niektoré stavy zvýšenej krvnej zrážanlivosti, (tzv. trombofilné stavy), nedostatočný príjem tekutín,...

Prevencia a liečba
Základom prevencie je najmä úprava životosprávy, t.j. zdravý životný štýl. Potrebné je vystríhať sa pred všetkými negatívnymi vplyvmi na tepny a obehový systém, čiže pred ovplyvniteľnými rizikovými faktormi a škodlivinami. Nesmierne dôležitý je aktívny pohyb. Už samotná rýchla chôdza robí v prevencii mozgovej mŕtvice doslova zázraky. Aj renomované štúdie vo svete na veľkých súboroch ľudí preukázali, že tí ktorí sa pravidelne venovali pohybovým aktivitám, dostávali v signifikantne (teda štatisticky významne) menšom počte mŕtvicu, voči tým jedincom, ktorí sa „nepohybovali“, teda žili vyslovene sedavým spôsobom života. Preto pravidelnému pohybu je treba venovať dostatok času. A to minimálne 3 x do týždňa jednu hodinu si dobre zacvičiť, tzv. aeróbny tréning (ako rýchla chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie, bežecké lyžovanie a podobne). Dôležité je tiež nefajčiť, ako aj nezdržiavať sa vo fajčiarskom prostredí, strážiť si telesnú hmotnosť, pravidelne si merať krvný tlak a pokiaľ je zvýšený, dôsledne ho liečbou kontrolovať – strážiť. V rámci preventívnych prehliadok si pravidelne kontrolovať aj hladinu krvného cukru, cholesterolu, triglyceridov,... Nakoľko to len pôjde, treba sa snažiť vyhýbať stresom, či skôr naučiť sa ich zvládať a kompenzovať napr. relaxáciou, pobytom v prírode,...
Liečba mozgovej mŕtvice je doménou odborníkov na neurologických, prípadne neurochirurgických oddeleniach a klinikách nemocníc a je nad rámec tejto informácie. Dôležité je však vedieť rozpoznať prvé príznaky možnej mŕtvice a včas volať záchranku. Takýmito príznakmi sú najmä náhla porucha až strata vedomia (spravidla prechodná), ďalej strata reči, alebo nezrozumiteľná reč, neschopnosť priamo vyplaziť jazyk (uhýba do strany), súmerne vyceriť zuby, zažmúriť oči, stlačiť obe ruky, ochabnutie svalovej sily niektorej končatiny, resp. polovice tela, až nemožnosť postaviť sa. Môžu byť prítomné aj ďalšie menej špecifické príznaky, ako zmätenosť, nevoľnosť až zvracanie, bolesť hlavy,...

Prírodné produkty Energy a mozgová mŕtvica
Sú významným prínosom najmä v prevencii a doplnkovej liečbe tzv. civilizačných chorôb, medzi ktoré patrí na poprednom mieste aj mozgová mŕtvica. Prípravky Energy pôsobia na báze celostného a šetrného prístupu k ľudskému organizmu v jednote s jeho psychikou, životným štýlom, životným prostredím,...
Základným prípravkom je tu bylinný koncentrát pentagramu KOROLEN, ktorý harmonizuje. obehový cievny systém, centrálny nervový systém a detoxikuje organizmus. Dávkovanie je na začiatku nižšie – 2 x denne po 2-3 kvapky najlepšie v pohári vody (pol hodiny pred jedlom, alebo hodinu po jedle). Po cca. 7-10 dňoch sa dávka pozvoľna zvyšuje na obvyklých 2 až 3 x denne po 6 kvapiek (maximálna odporúčaná denná dávka je 3 x 9 kvapiek). Prípravok sa užíva 3 týždne, potom nasleduje 1 týždeň prestávka a v užívaní sa pokračuje ďalšie 3 týždne. Tento 3 týždňový cyklus s týždňovou prestávkou sa odporúča viackrát za sebou zopakovať. Potrebný je dostatočný príjem tekutín, aspoň 2 litre vody denne.
Ďalším vhodným prípravkom je bylinný koncentrát STIMARAL, ktorý priaznivo pôsobí najmä na oblasť psychiky, ktorá býva pri cievnych mozgových príhodách často porušená, vyskytujú sa najmä depresie, plačlivosť, poruchy nálady,... Obvyklé odporúčané dávkovanie je 2 x denne po 6 kvapiek v pohári vody, (maximálna denná dávka je 3 x 9 kvapiek). Po 3 týždňoch užívania, nasleduje 1 týždeň prestávka a cyklus sa opakuje.
Ako ďalší, tzv. nadstavbový doplnok výživy, sa osvedčil bioinformačný prípravok CELITIN, ktorý obsahom Gingka dvojlaločného a lecitínu napomáha rozšíreniu a čisteniu tepien a tepničiek, čím zlepšuje prekrvenie mozgového tkaniva, zlepšuje pamäť a sústredenie. Užíva sa spravidla 1 kapsla ráno nalačno, v prípade vážnejších problémov aj na obed. Po 3 týždňoch užívania nasleduje týždeň prestávku a cyklus sa viackrát opakuje.
Vhodný je aj VITAMARIN, ktorý obsahuje okrem iného viacnenasýtené mastné kyseliny omega 3 (rybí tuk z morskej rybičky Engraulis japonicus), čím pomáha odbúravať cholesterol a tuky uložené v cievach, zlepšuje tak ich priechodnosť a elasticitu. Užíva sa 2 až 3 x denne po 2 kapsle. Taktiež po 3 týždňoch užívania nasleduje týždeň prestávka a cyklus sa viackrát opakuje.
Ďalším vhodným doplnkovým prípravkom je FLAVOCEL, ktorý je veľmi účinným antioxidantom. Obsahuje nielen prírodný vitamín C (kyselinu askorbovú) ale aj bioflavonoidy a ibištek. Bráni oxidácii tzv. „zlého“ LDL cholesterolu, ktorý ak nie je v oxidovanej forme, nepôsobí tak škodlivo na cievnu stenu (teda „neusádza sa“ v takom rozsahu). Dávkovanie je 2 až 3 x denne 1 tableta po jedle.
BIOMULTIVITAMIN– pomáha organizmu ako komplexný antioxidant v prevencii oxidačného stresu, zároveň dostatočne dopĺňa chýbajúce vitamíny v potrave - pokrýva dennú potrebu vitamínov už v dávke 1 kapsla denne po jedle.

Vhodnosť týchto i ďalších prípravkov je možné individuálne otestovať a spresniť pomocou EAV prístroja SUPERTRONIC v Kluboch Energy.

Prospekt AKÚTNA CIEVNA MOZGOVÁ PRÍIHODA pripravil MUDr. Július Špoš.
Prečítajte si aj ostatné články MUDr. Júliusa ŠípošaInfarkt myokardu

Charakteristika
Infarkt srdcového svalu je akútnou formou ischemickej choroby srdca (resp. koronárnej choroby srdca). Tento pojem – koronárna choroba srdca – sa v odbornej terminológii v poslednom čase používa častejšie a charakterizuje presnejšie príčinu ochorenia, ktorou je aterosklerotický proces (od slova ateróm – sklerotický plát) spôsobujúci upchávanie koronárnych, čiže vencovitých tepien. Tieto tepny zásobujú srdcový sval (myokard) okysličenou krvou, teda kyslíkom a potrebnými živinami. Bezprostrednou príčinou takéhoto akútneho upchatia (uzáveru) tepny je spravidla krvná zrazenina (trombus), ktorá sa vytvorí zvyčajne na týchto zúžených miestach s poškodenou vnútornou výstelkou (endotelom). Následne vzniká akútna ischémia, čiže nedokrvenie a nedokysličenie časti srdcovej svaloviny, ktorá potom odumiera – t.j. dochádza k jej nekróze a tá sa neskôr hojí väzivovou jazvou (za predpokladu, že postihnutý človek infarkt prežije).
Žiaľ, srdcovocievne ochorenia sú v Európe stále na prvom mieste medzi príčinami smrti.
Akútny infarkt myokardu sa prejaví spravidla prudkou neznesiteľnou bolesťou za hrudnou kosťou, strachom zo smrti (horror mortis) až šokovým stavom. Bolesť môže vyžarovať do ľavej hornej končatiny a šíriť sa po jej vonkajšej strane až k malíčku a prstenníku. Niekedy bolesť vyžaruje do brady a zubov, inokedy do chrbta pod lopatky, môže sa tiež prejaviť zvracaním, kedy imituje akútnu brušnú príhodu.

Rizikové faktory
Je ich veľmi veľa a delia sa na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné.
Medzi neovplyvniteľné patrí vek, pohlavie a dedičnosť.
Hlavnými ovplyvniteľnými faktormi súfajčenie, obezita, cukrovka (najmä neliečená), vysoký krvný tlak, dyslipoproteinémia (zvýšenie hladiny cholesterolu a krvných tukov), nedostatok pohybu, psychický stres a viaceré činitele nezdravého spôsobu života,...

Prevencia a liečba
Základom prevencie je najmä úprava životosprávy, t.j. zdravý životný štýl. Potrebné je vystríhať sa pred všetkými negatívnymi vplyvmi na srdcovocievny systém, čiže pred ovplyvniteľnými rizikovými faktormi a škodlivinami. Dôležité je najmä nefajčiť a nezdržiavať sa vo fajčiarskom prostredí, strážiť si telesnú hmotnosť, v rámci preventívnych prehliadok si pravidelne kontrolovať hladinu krvného cukru, lipidov a krvného tlaku. Venovať dostatok času pravidelnému pohybu – aspoň 3 x do týždňa jednu hodinu aeróbneho tréningu (t.j. rýchla chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie a podobne). Nakoľko sa len dá, vyhýbať sa stresom, resp. naučiť sa ich zvládať a kompenzovať relaxáciou, pobytom v prírode na čerstvom vzduchu, aktívnym oddychom,...
Liečba akútneho infarktu patrí do rúk odborníkov na koronárnych jednotkách nemocníc a je nad rámec tejto informácie. Avšak, čo by si mal každý človek uvedomiť, či už je postihnutý on sám, alebo niekto v jeho okolí, je ČASOVÝ FAKTOR! Ihneď, zdôrazňujem IHNEĎ!, ako je vyslovené reálne podozrenie (typické príznaky) na akútny infarkt myokardu, je nutné volať rýchlu lekársku pomoc (RLP – záchranku). Zostať v kľude a čakať. Ak je k dispozícii, vziať si sedatívum a Anopyrin a pod jazyk Nitroglycerín. Pretože rozhodujúci je časový interval od prvých príznakov po odborné ošetrenie – t.j. otvorenie upchatej cievy – či už farmakologicky (trombolýzou) alebo katertrizačne (balónikom) či operačne – spojkou (bypass). S ubiehajúcimi minútami a hodinami od prvých príznakov až po nemocničné ošetrenie sa totiž riziko pre postihnutého enormne zvyšuje.

Prírodné produkty Energy v prevencii a doplnkovej liečbe
Predstavujú významný prínos v prevencii a prírodnej liečbe tzv. civilizačných chorôb na báze celostného a šetrného prístupu k ľudskému organizmu v jednote s psychickým stavom, životným prostredím, okolím,...
Základným prípravkom je bylinný koncentrát pentagramu KOROLEN. Harmonizuje orgánovú dráhu srdca a detoxikuje organizmus. Dávkovanie je na začiatku nižšie – 2 x denne po 2 kvapky najlepšie v pohári vody (pol hodiny pred jedlom, alebo hodinu po jedle). Po cca. 7-10 dňoch sa dávka pozvoľna zvyšuje na obvyklých 2 až 3 x denne 6 kvapiek (maximálna odporúčaná denná dávka je 3 x 9 kvapiek). Prípravok sa užíva 3 týždne, potom nasleduje 1 týždeň prestávka a v užívaní sa pokračuje ďalšie 3 týždne. Tento 3 týždňový cyklus s týždňovou prestávkou sa odporúča viackrát za sebou opakovať. Potrebný je dostatočný príjem tekutín, aspoň 2 litre vody denne.
Ako ďalší, tzv. nadstavbový doplnok výživy, je vhodný bioinformačný prípravok VITAMARIN. Obsahuje okrem iného viacnenasýtené mastné kyseliny omega 3 (rybí tuk z Engraulis japonicus), čím pomáha odbúravať cholesterol a tuky uložené v cievach, zlepšuje tak ich priechodnosť a elasticitu. Užíva sa 2 až 3 x denne po 2 kapsle. Taktiež po 3 týždňoch užívania nasleduje týždeň prestávka a cyklus sa viackrát opakuje.
Ďalším vhodným doplnkovým prípravkom je FLAVOCEL. Tento je veľmi účinným antioxidantom. Obsahuje nielen prírodný vitamín C (kyselinu askorbovú) ale aj bioflavonoidy a ibištek. Bráni oxidácii tzv. „zlého“ LDL cholesterolu, ktorý ak nie je v oxidovanej forme, nepôsobí tak škodlivo (aterogénne) na cievnu stenu. Eliminuje do značnej miery i nežiadúce účinky fajčenia, nezdravej stravy a životosprávy. Dávkovanie: 2 až 3 x denne 1 tableta po jedle. (Fajčiari až 3 x denne po 2 tablety.)
BIOMULTIVITAMIN– pomáha organizmu ako komplexný antioxidant v prevencii oxidačného stresu, zároveň dostatočne dopĺňa chýbajúce vitamíny v potrave - pokrýva minimálnu dennú potrebu vitamínov v dávke 1 kapsla denne po jedle.
CYTOSAN – veľmi účinný prírodný detoxikant na báze humátov, slúži na hĺbkovú očistu organizmu. Má aj výrazné protizápalové a antioxidačné účinky. Dávkovanie je 1 až 3 x denne 1 kapsla na lačno, resp. pred jedlom, dobre zapiť vodou.

Individuálnu vhodnosť týchto i ďalších prípravkov je možné otestovať a spresniť pomocou EAV prístroja SUPERTRONIC v kluboch Energy.

Prospekt INFARKT MYOKARDU pripravil MUDr. Július Šípoš.
Prečítajte si aj ostatné články MUDr. Júliusa Šípoša


Záchvatová tachykardia pri prolapse mitrálnej chlopne

Prolaps mitrálnej chlopne postihuje asi 3 % populácie. Že nie je až taký zriedkavý, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, zisťujem z pomerne častých otázok na tento problém v našej internetovej kardioporadni Energy. A to najmä v súvislosti s jeho najčastejším prejavom, tzv. palpitáciou, čiže záchvatovým rozbúchavaním srdca.

Poďme ale pekne po poriadku a povedzme si najskôr, čo to vlastne ten prolaps mitrálnej chlopne je?
V srdci medzi ľavou komorou a ľavou predsieňou sa nachádza mitrálna, čiže dvojcípa chlopňa, ktorá plní funkciu ventilu medzi týmito dvomi srdcovými oddielmi. Tvorená je dvomi väzivovými blanami - cípmi a tzv. šlašinkami. Ak tieto chlopne, čiže väzivové blany sú zmenené, (buď geneticky neplnohodnotné väzivo alebo následkom chorobného procesu) dochádza počas systoly (stlačenia) srdcových komôr k ich nadmernému pohybu, až k akémusi „pretláčaniu“ za fyziologickú hranicu, t.j. až do ľavej predsiene. Prípadne k ich nedoliehaniu a netesnosti. Tým sa obvykle časť krvi dostáva späť, t.j. regurgituje, čiže vracia sa z komory do predsiene. Hovoríme tomu mitrálna regurgitácia, ktorá však našťastie v 90 % prípadov býva ľahká, teda klinicky nevýznamná. Môžeme si to predstaviť veľmi zjednodušene na mechanickom ventile, ktorý netesní dokonale a časť tekutiny prepúšťa aj v uzatvorenej polohe. Prolaps býva väčšinou vrodenou, dedične podmienenou anomáliou, ako súčasť niektorých syndrómov s vrodenou poruchou väziva. Vtedy sa jedná o primárny prolaps.
Zriedkavejší je prolaps sekundárny, ktorý sa vyvinie pri postihnutí tzv. papilárnych svalov a šlašiniek chlopní ischémiou alebo nekrózou (nedokrvením alebo odumretím) napr. po infarkte.
Klinicky sa prolaps mitrálnej chlopne najčastejšie prejavuje príznakmi ako palpitácia (búchanie srdca), dýchavica, pocit na omdletie, môžu byť prítomné neurčité, skôr pichavé bolesti v oblasti hrotu srdca, prejavy strachu a neurózy. Pri auskultačnom vyšetrení môže byť prítomný systolický šelest (ak je prítomná regurgitácia). Prolaps chlopne sa dokonale zobrazí pri ultrazvukovom vyšetrení srdca (echokardiografii). Na základe tohto vyšetrenia sa určuje aj závažnosť prolapsu, t.j. jeho stupeň, od najľahšieho 1. stupňa (resp. od tzv. stopovej, t.j. sotva badateľnej regurgitácie) až po závažný 3. stupeň s významnou regurgitáciou.
Liečba väčšiny prolapsov a ich sprievodných príznakov spočíva v pravidelnom tzv. psychohygienickom režime, psychoterapii, podávaní betablokátorov, t.j. liekov ktoré zabraňujú rozbúchavaniu srdca, stabilizujú jeho rytmus a frekvenciu. Spravidla postačí malá udržiavacia dávka. Vhodné sú aj tzv. vegetatívne sedatíva-anxiolytiká
Z prírodných produktov Energy je na prejavy napätia, strachu a neurastenické ťažkosti vhodný bylinný koncentrát STIMARAL, ktorý na začiatku dávkujeme obvykle iba 2-3 kvapky v pohári vody ráno a na obed. Po asi 7-10 dňoch zvyšujeme na bežných 5-7 kvapiek
2 x denne. Po 3 týždňoch užívania vždy nasleduje 1 týždeň prestávka, cyklus sa niekoľkokrát zopakuje. Zároveň je dôležitý dostatočný pitný režim, t.j. minimálne 2 litre vody denne.
U jedincov v strednom a vyššom veku, najmä ak je pridružené aj iné postihnutie srdcovocievneho systému, sa viac odporúča bylinný koncentrát KOROLEN. Taktiež je spočiatku dávka nižšia, t.j. 2-3 x denne 2-3 kvapky v pohári vody, neskôr 3 x denne 6-7 kvapiek, po 3 týždňoch nasleduje opäť týždeň prestávka a cyklus sa opakuje.
Ďalším vhodným prírodným produktom je FYTOMINERÁL, ktorý je koncentrátom koloidných minerálov. Tieto sú potrebné okrem iného pre stabilizáciu bunkových membrán srdcového svalu a jeho prevodového systému (najmä horčík, vápnik a draslík), čím pôsobia proti vzniku srdcovej arytmie. Napomáhajú tiež správnemu priebehu biochemických reakcií v tele ako katalyzátory (túto funkciu plní najmä zinok).
Dávkovanie je cca. 30 kvapiek denne, najlepšie tak, že sa rozpustia v 2 litroch čistej vody, ktorá sa počas dňa vypije, čo zároveň pomôže dodržať pitný režim.
Do preventívnych a liečebných opatrení patrí aj rekreačný šport (ako turistika, bicyklovanie, plávanie alebo aspoň prechádzky rýchlou chôdzou) teda určitá pravidelná pohybová aktivita a pobyt v prírode. Ďalej dostatok odpočinku, relaxácie, spánku, čiže pravidelnosť v životospráve. Taktiež je potrebné obmedziť kofeín (kávu), energetické nápoje, nefajčiť a neužívať drogy. Alkohol v malom množstve sa príležitostne povoľuje.

MUDr. Július ŠÍPOŠ, kardiológ Centra ZDRAVÉ SRDCE, firemný lektor ENERGY
Prečítajte si aj ostatné články MUDr. Júliusa Šípoša


Ako zdravo schudnúť? Kardiovaskulárny tréning a srdcová frekvencia.

Ak sa chceme zdravým spôsobom zbaviť prebytočných kilogramov, zlepšiť si fyzickú kondíciu a výkonnosť srdcovocievneho systému či skrášliť postavu, musíme si hneď na začiatku uvedomiť niekoľko skutočností. A to najmä preto, aby sme predišli riziku poškodenia zdravia z neprimeranej záťaže a nesprávnej výživy.
Všeobecne platí niekoľko zásad overených lekárskou praxou:

  1. Zredukujeme denný príjem kalórií. To však neznamená, že budeme držať hladovku. Obmedzíme hlavne príjem kalorických jedál ako sú mastné, v oleji či tuku vyprážané a fritované pokrmy, ktoré sú takto doslova presiaknuté tukom (napr. hranolčeky, fašírky, rezne v trojobale a podobne.) Taktiež sa vyvarujeme sladkostí – najmä jednoduchých cukrov a cukrárenských výrobkov s obsahom plniek, margarínov, stužených tukov a podobne, kam patria nielen čerstvé krémové zákusky a torty, ale aj trvanlivé cukrárenské výrobky, sladké pečivá, napolitánky, keksy so svojimi kalorickými plnkami a pod. Obmedzujeme aj sladenie nápojov cukrom, pitie sladkých limonád, koly, a tiež alkoholu, ktorý je kalorickou „bombou“. Konzumujeme viac zeleniny (varenej, dusenej, surovej), čerstvého ovocia, pekárenské celozrné výrobky s dostatkom vlákniny. Vhodné sú aj chudé druhy mäsa upravené vhodným spôsobom – varené, grilované.
  2. Denné jedlo si rozdelíme na viac menších porcií. Nikdy nejeme do sýta a už vôbec sa neprejedáme! Nikdy nejeme pred spaním – posledné jedlo dňa by malo byť ľahké a skonzumované do 17,00 hodiny. Jeme radšej 4 až 6 krát za deň, ale malé porcie. Na jedlo si musíme nájsť dostatok času, dôkladne ho požuť, nejesť chvatom a v časovom strese. Žiaľ, väčšinou to býva práve takto (v našej uponáhľanej dobe plnej stresu a časovej tiesne).
  3. Pijeme veľa tekutín. Napríklad čistú vodu, prípadne minerálky, ktoré striedame, môžu to byť aj bylinkové čaje, ale nesladíme ich.
  4. Zvýšime pohybovú aktivitu – teda výdaj kalórií. Pri tomto bode sa trochu zastavme, aby sme si vysvetlili ako správne cvičiť, hýbať sa, posilňovať a spaľovať kalórie – teda ako prebudovať tukové vankúšiky na svalovú hmotu.

Pohybová aktivita a telesné cvičenie, ak má byť efektívne a teda účinné, vyžaduje si pravidelnosť. Mali by sme cvičiť aspoň 3x do týždňa minimálne 1 hodinu, optimálne je však 5x do týždňa 3 až jednu hodinu. Uprednostňujeme dynamické cvičenia ako napríklad bicyklovanie, plávanie, chôdzu – najmä do mierneho kopca či do schodov - turistiku, rekreačný beh, v zime beh na lyžiach. Na spaľovanie kalórií a odbúravanie telesného tuku je veľmi účinná chôdza hore schodmi. Vhodný je aj domáci trenažér – stacionárny bicykel, a to za každého počasia či ročného obdobia. Záťaž treba pridávať postupne – pozvoľna. Najmä ak nie sme trénovaní (alebo ak sme dlhšie obdobie žiadnu pohybovú aktivitu nevykonávali a máme ešte aj sedavé zamestnanie). Zohľadniť treba aj vek a prípadné sprievodné ochorenia. Dôležité je striedať pohybové aktivity, aby sa jednostranne nepreťažoval určitý orgánový systém, resp. jeho časti. Pri cvičení vonku je potrebné zohľadniť ročné obdobie a stav počasia, aby sa organizmus neprehrieval alebo naopak nepodchladil, a tomu treba prispôsobiť športový odev.
Z produktov ENERGY mám veľmi dobré výsledky s prípravkom GYNEX. Osvedčil sa pri redukcii nadváhy u žien v spojení s vyššie uvedenými odporúčaniami a cvičením. Obvyklé dávkovanie je 3x denne 3 až 9 kvapiek, začíname vždy nižšou dávkou, po 7 až 10 dňoch ju môžeme zvýšiť. Následne po 3 týždňoch od začiatku užívania robíme týždeň prestávku a cyklus opakujeme niekoľko krát. Ďalej je to koncentrát KING KONG, ktorý veľmi dobre účinkuje u mužov aj u žien. Už v spojení s miernou pohybovou aktivitou (cvičením) zlepšuje stav kostrového svalstva, zrýchľuje odbúravanie prebytočného telesného tuku, čím zoštíhľuje a skrášľuje postavu. Ako ďalší doplnkový prostriedok na zlepšenie metabolizmu a odbúravanie tukov uvádzam CELITIN. Okrem zlepšenia metabolizmu a spaľovania tukov pomáha odstrániť únavu a upravuje hladinu cholesterolu, ktorá býva často zvýšená práve u ľudí s nadváhou. Obvyklé dávkovanie Celitinu je 1 kapsula denne, najlepšie ráno.
V súvislosti s cvičením musím spomenúť ešte aspoň jeden prípravok, ktorým je BALNEOL, pretože tento prípravok ako humátový kúpeľ s teplotou 34 až 36°C je pre svoje regeneračné a relaxačné účinky vhodný práve na pohybový aparát (aplikujeme 1 odmerky na vaňu vody). Pomôže aj vtedy, keď to niekedy s cvičením preženieme a hrozí nám „svalová horúčka“.
Na záver ešte uvediem, aká je správna tréningová srdcová frekvencia. Je to hodnota tepu nášho srdca počas záťaže, ktorá je ešte bezpečná zo zdravotného hľadiska a zároveň účinná na to, aby telesné cvičenie splnilo svoj cieľ – teda aby takýto tréning (pohybová aktivita) bol účinný na posilňovanie (zvyšovanie kondície) organizmu a spaľovanie kalórií. Táto hodnota závisí najmä od veku (ale aj od iných faktorov – napr. trénovanosti jedinca, stavu výživy...) a môžeme si ju orientačne vypočítať podľa vzorca:
220 – vek = maximálna frekvencia a z tejto hodnoty berieme 65 % (teda dve tretiny – u jedincov netrénovaných, prípadne ťažšie obéznych s určitým chronickým zdravotným problémom) alebo 75 % (teda tri štvrtiny – u ľudí pohybovo zdatnejších a bez zjavných zdravotných problémov). Číslo, ktoré takto dostaneme, zodpovedá zhruba tepovej frekvencii, ktorou by malo biť naše srdce počas tréningu, aby bol účinný.

MUDr. Július ŠÍPOŠ – kardiológ, firemný lektor Energy
Prečítajte si aj ostatné články MUDr. Júliusa Šípoša


ŽENA A KLIMAKTÉRIUM

Klimaktérium (menopauza) je obdobím tzv. prechodu medzi plodným vekom ženy a dobou ukončenia hormonálnej funkcie vaječníkov, kedy sa stratí menštruácia a schopnosť ženy otehotnieť. Spravidla to býva vo veku okolo 50. roku života. Toto obdobie charakterizuje úbytok aktivity ženských pohlavných hormónov (najmä estrogénov) produkovaných vaječníkmi a má celý súbor viac alebo menej rozvinutých príznakov.

Klimaktériu, čiže obdobiu prechodu, väčšina ľudí hovorí aj menopauza. Začína sa ešte pred poslednou menštruáciou (okolo päťdesiatky) tzv. obdobím premenopauzy (prvé prejavy starnutia ovárií). Nasleduje menopauza v pravom slova zmysle – t.j. posledná menštruácia v živote ženy a pokračuje obdobím tzv. postmenopauzy, kedy žena prechádza zo svojho reprodukčného štádia do obdobia úplného hormonálneho pokoja – tzv. sénia (týmto rozhraním býva vek okolo 60 rokov). Menopauza v užšom slova zmysle teda znamená poslednú menštruáciu, preto aj jej stanovenie ako diagnózy sa robí retrospektívne, t.j. keď sa menštruácia nedostaví počas jedného roka.

Menopauzu (v poňatí klimaktéria) rozlišujeme:

Prirodzenú, ktorá sa dostaví vo veku okolo 50 rokov a je normálnym, t.j. fyziologickým prejavom starnutia organizmu.

Predčasnú, ktorej príčinou je ovariálne zlyhanie z neznámych príčin a objaví sa už pred 40. rokom života. Býva s ňou spojené tiež fajčenie, expozícia žiareniu, cytostatikám a chirurgickému zákroku, ktorý zhorší krvné zásobovanie vaječníkov, čím môže urýchliť nástup menopauzy.

Arteficiálnu, ktorá nasleduje po ovarektómii (odstránení vaječníkov), alebo po ožiarení panvy vrátane vaječníkov.

Príznaky menopauzy u niektorých žien nemusia byť takmer žiadne, vtedy hovoríme o asymptomatickom priebehu. U iných, naopak, môžu byť závažné a vyžadujú si liečenie.

Spravidla sú to návaly horúčavy a potenia, ktoré sú dôsledkom vazomotorickej nestability a postihujú až 75 % žien. Väčšina žien máva návaly viac ako rok, zhruba tretina dokonca viac ako 5 rokov. Ďalej sú to príznaky únavy, iritability (podráždenosti), nespavosť, nervozita, prechodné závraty, parestézie (tŕpnutie končatín). Býva prítomná nauzea (nechutenstvo s napínaním na zvracanie), meteorizmus (nafukovanie), zápcha, inokedy hnačka, bolesti svalov a kĺbov. Vyskytuje sa močová inkontinencia (neudržanie moču), cystitída, vaginitída (zápaly močového mechúra a pošvy). Objavuje sa atrofia pošvy, maternice (zmenšuje sa), progreduje atrofia svalového tkaniva, ktoré sa nahrádza väzivom, pošva sa lievikovito skracuje a zužuje. Nemenia sa len samotné rodidlá, ale involučný proces postihuje celý organizmus. Prestavba sa začína pomaly, vrcholí v postmenopauze a končí v séniu. Strácajú sa sekundárne pohlavné znaky, prsník sa zmenšuje, žľazové tkanivo mizne, ženy chudnú, výzor ženy podlieha akromegalickým zmenám najmä na končatinách a nose (zväčšenie).

Objavujú sa kardiálne príznaky – palpitácia, tachykardia (búšenie a rýchla činnosť srdca) s rizikom zvýšeného výskytu srdcovocievnych chorôb a vysokého krvného tlaku. Glykemická krivka máva často diabetický charakter – objavuje sa cukrovka.

Hlavné zdravotné riziko v tomto období predstavuje osteoporóza, ktorou sú najviac ohrozené ženy štíhle, bielej rasy, viac fajčiarky, tie ktoré sa málo pohybujú, ktoré užívajú glukokortikoidy, konzumujú nadmerné množstvo kávy (kofeínu), prijímajú málo vápnika, vitamínu D. Strata kostnej hmoty po menopauze je totiž v objeme 1-2 % ročne, čo má za následok početné zlomeniny najmä v oblasti krčka stehnovej kosti, stavcov chrbtice a kostí predlaktia, resp. zápästia. Takéto zlomeniny môžu vzniknúť už pri neadekvátnom malom úraze, dokonca úrazový dej môže celkom chýbať.

V liečbe sa uplatňujú estrogény, ich substitúcia, ktorá odstráni návaly horúčav. Indikáciu tejto liečby určuje gynekológ, ktorý určí aj pomer rizika a prospechu a sleduje priebeh liečby. Ak návaly horúčav, nespavosť a nervozita ustúpia, obvykle sa dostaví spokojnosť a úľava. Pokiaľ sú estrogény kontraindikované, liečba znižujúca návaly horúčav, nespavosť a nervozitu zahŕňa sedatíva a hypnotiká. Pri prevencii a liečbe osteoporózy sa uplatňujú rovnako estrogény, nutná je adekvátna výživa s dostatkom vápnika v potrave – cca. 1500 mg denne. U žien, ktoré sa zdržujú expozície slnečného žiarenia, je nutné podávať aj vitamín D. Potrebné sú aj pohybové aktivity, cvičenia a v prípade obezity jej redukcia. Potvrdili sa liečebné účinky substitúcie estrogénov aj na kardiovaskulárne ochorenia v postmenopauze. Napriek tomu, že sa u niektorých žien užívajúcich estrogény zvyšuje krvný tlak, toto zvýšenie nesúvisí so zvýšeným rizikom pre cievnu mozgovú príhodu.

Z prírodných produktov Energy môžeme s úspechom v menopauze využiť:

Bylinný koncentrát GYNEX, ktorý podávame dlhodobo a v plnej dávke, t.j. 3 x denne po 7 kvapiek (na začiatku dávky nižšie, tak ako je to odporúčané u všetkých bylinných koncentrátov). Vždy po 3 týždňoch užívania nasleduje týždeň prestávka.

Z fytoestrogénov v ňom obsiahnutých si organizmus dokáže vyextrahovať potrebné zložky na stavbu jemu vlastných estrogénov. Gynex harmonizuje celú endokrinnú os, teda pomáha regulovať a regenerovať aj ďalšie žľazy s vnútornou sekréciou.

Vhodný je tiež FYTOMINERAL – koloidné minerály – v dávke 30 kvapiek v 2 litroch vody a počas dňa vypiť. Toto zároveň zabezpečí minimálny denný príjem tekutín a správne fungovanie obličiek.

Na prevenciu osteoporózy sa odporúča bylinný koncentrát RENOL, ktorého dávkovanie je podobné ako u Gynexu, t.j. 3 x 5-7 kvapiek. Tento je vhodné užívať po užívaní niekoľkých cyklov Gynexu, resp. cykly oboch koncentrátov s odstupom času striedať.

Súčasne sa dlhodobo odporúča užívať prípravok SKELETIN. Je to komplexný viaczložkový prírodný produkt, obsahujúci okrem iného na vápnik bohatú sépiovú kosť a užíva sa obyčajne v dávke 2 – 3 x denne po 2 kapsuly. Prospešný je aj VITAMARIN v dávke 3 x 2 kapsuly.

Prírodným antioxidantom, ktorý okrem iného pomáha aj regenerácii kostných buniek, je FLAVOCEL. Užíva sa 2 až 3 x denne 1 tableta po jedle.

Na involučné prejavy – atrofické zmeny vonkajších rodidiel, sliznice, ale tiež na oblasť podbruška a vaječníkov je blahodarný svojim účinkom bylinný regeneračný krém CYTOVITAL. Aplikuje sa 2 x denne. Ďalším vhodným bioinformačným krémom je ARTRIN, ktorého aplikácia pomáha najmä bolestivým a problémovým kĺbom, kostiam, svalom a chrbtici. Aplikuje sa vtieraním do kože 2 x denne. Dobre pomáha aj pri hojení kostí po zlomeninách a bolestivým jazvám po operáciách.

Pre regeneračné a podporné účinky je vhodný aj BIOTERMAL – bioinformačná kúpeľová soľ z Podhájskej a tiež BALNEOL – humátový kúpeľ, ktorý má okrem regeneračných aj relaxačné účinky na pohybové ústrojenstvo. Dávkujú sa podľa priložených letákov k produktom.

V neposlednom rade sú tu tzv. zelené potraviny – BARLEY, SPIRULINA BARLEY, PROBIOSAN – ktoré sú vhodnými doplnkami pri riešení viacerých sprievodných príznakov klimaktéria. Upravujú trávenie, nevoľnosť, črevnú mikroflóru, pomáhajú regenerácii červených krviniek, pri hojení a zápaloch, a to pre svoj bohatý obsah minerálov, vitamínov a enzýmov.

MUDr. Július ŠÍPOŠ – kardiológ, firemný lektor Energy
Prečítajte si aj ostatné články MUDr. Júliusa Šípoša


Dnes spracovávame oveľa viac podnetov ako pred desaťročím

V dnešnom rýchlom životnom tempe, plnom termínov, úloh a povinností, sme všetci denne vystavení stresu a časovej tiesni. Je to dané aj tým, že “vysielačov” informácií je ďaleko viac a sú mnohonásobne “agresívnejšie”. Telefonáty, SMSky, internet, reklamy v podobe bilboardov, svetelných pútačov, reklama hlasnejšia ako bežné vysielanie v rádiu alebo v televízií, namiesto troch televíznych kanálov ich máme stovky. Už len na filtrovanie reklamy od dôkežitých informácií si musí náš organizmus postupne zvykať.

Náš mozog musí preto operatívne zvládať nespočetné množstvo podnetov z vonkajšieho prostredia, zároveň nepretržite prijíma signály jemu podriadených vnútorných orgánov, reguluje ich a riadi všetky činnosti potrebné na prežitie organizmu. Nečudo, že má často „zahltený softvér“ a potrebuje dodať energiu, osvieženie. Samozrejme, že potrebuje aj odpočívať, vypnúť sa, akoby „zresetovať“, aby nám opäť mohol spoľahlivo, dobre a rýchlo slúžiť.

Energiu – najmä glukózu a kyslík – dostáva mozgové tkanivo prostredníctvom tepnovej krvi cez artérie, ktoré ho bohato zásobujú. Aby bol krvný prietok dostatočný, je potrebné udržať priesvit, elasticitu ciev a ich výstelku (endotel) v dobrej kondícii.

Významnú úlohu zohrávajú aj ďalšie okolnosti, najmä dobre známe tzv. civilizačné rizikové faktory, akými je hlavne fajčenie, nedostatok pohybových aktivít, nezdravá strava s množstvom živočíšnych tukov, nedostatkom zeleniny, vlákniny a vitamínov, priveľa každodenných stresových situácií, obezita, neliečený (alebo nedostatočne liečený) vysoký krvný tlak, cukrovka a ďalšie.

Základom správneho fungovania mozgu a prevenciou uvedených problémov je zdravý životný štýl.

Je nevyhnutné vystríhať sa všetkých negatívnych vplyvov na tepny a obehový systém, všetkých už uvedených rizikových faktorov a škodlivín.

Potrebný je denný aktívny pohyb – stačí aj polhodinová rýchla chôdza. Naučme sa opäť chodiť viac pešo! Doprajme si oddych a relax, nájdime si dostatok času na príjem potravy, nezabúdajme ani na dostatočný príjem tekutín. Veľmi vhodným je aj dopĺňanie pestrej stravy potravinovými doplnkami, zabezpečíte tak pre svoj organizmus pravidelnú dávku vyvážených látok, ktoré môžu pozitívne stimulovať váš organizmus. Zvlášť vhodné sú pre ľudí ktorí nemajú práve najvhodnejšiu a najpravidelnejšiu stravu.

KOROLEN STIMARAL, CELITIN, Vitamarin

Prírodné produkty Energy podporujúce správne fungovanie a výkonnosť mozgu sú významným prínosom v prevencii a podpornej liečbe porúch mozgovej činnosti, vyčerpania a viacerých tzv. civilizačných ochorení. Prírodné doplnky Energy pôsobia na báze celostného a šetrného prístupu k ľudskému organizmu.

Základným prípravkom je bylinný koncentrát KOROLEN, ktorý harmonizuje srdcovocievny systém, centrálny nervový systém a detoxikuje organizmus. Zlepšuje okysličenie a funkciu mozgu, srdca a ciev. Dávkovanie je na začiatku nižšie, obvykle 2-3 x denne 2-3 kvapky najlepšie v pohári vody (pol hodiny pred jedlom alebo hodinu po jedle). Potom sa dávka pozvoľna zvyšuje na obvyklých 2 až 3 x denne 6 kvapiek (viac v priloženom návode k prípravku).

Na stimuláciu duševných činností, ale aj na zlepšenie fyzickej výkonnosti je vhodným prípravkom bylinný koncentrát STIMARAL, ktorý priaznivo pôsobí najmä na oblasť psychiky. Povzbudzuje k výkonnosti a stimuluje bez potreby kofeínu, čím nehrozí návyk ani vedľajšie účinky, aké sú známe po nadmernom pití kávy a kofeínových nápojov.

STIMARAL pomáha organizmu prispôsobiť sa zmenám prostredia, odolávať stresu, zlepšuje pamäť, funkcie zmyslov – zrak, sluch, a pod. Pomáha aj pri impotencii psychického pôvodu, poruchách nálady, osvedčil sa ako „životabudič“ pri jazde autom na dlhších cestách, ale aj ako účinný pomocník po prebdenej noci či nadmernom požití alkoholu. Obvyklé dávkovanie je 2 x denne 3-6 kvapiek, prípadne jednorazovo na stimuláciu 9 kvapiek.

Ako ďalší doplnok výživy, sa osvedčil prípravok CELITIN, ktorý vzhľadom na obsah gingka dvojlaločného a lecitínu pomáha rozširovať a čistiť tepny, čím zlepšuje prekrvenie mozgového tkaniva, zlepšuje pamäť a sústredenie. Vylepšuje metabolizmus tukov, vyživuje púzdra nervových vlákien, zabraňuje vypadávaniu vlasov a tvorbe lupín. Užíva sa 1 x ráno.

Vitamarin má pozitívny vplyv na fungovanie mozgu a zlepšenie pamäti, obsahuje viacnenasýtené mastné kyseliny omega 3, čím pomáha odbúravať cholesterol a tuky uložené v cievach, a tak zlepšuje ich priechodnosť a elasticitu. Užíva sa 2 až 3 x denne 2 kapsuly. Možno ho užívať súčasne s vyššie uvedenými doplnkami výživy, ich účinok je synergický.

MUDr. Július ŠÍPOŠ
predseda Odbornej rady spoločnosti Energy