Profil


Jozef Černek, 35 rokov – riaditeľ slovenského trhu spoločnosti Energy

Od svojich 19 rokov sa venuje alternatívnej medicíne, ako manažér spoločnosti organizuje prednášky, turné, ale aj semináre lekárov, terapeutov či liečiteľov. Stál pri základoch budovania prednáškového a školiaceho systému, ale aj firemného časopisu Energy, ktorý neskôr nesie meno Vitae. Ako manažér pre rozvoj a reklamu bol jedným z tímu ľudí, ktorí usmerňovali smer a pôsobenie spoločnosti Energy. V 90-tych rokoch presadil webovú – internetovú prezentáciu firmy, navrhol štruktúru a aj ju dodnes spravuje. Stránky si roky udržiavali prvenstvo v mnohých smeroch v Strednej Európe. V tom istom čase bol hlavným projektantom Informačného Systému Energy, ktorý dodnes spravuje ako správca pre štyri štáty Európy. Zároveň je garantom a ochrancom cezhraničného toku dát a zákonného dodržiavania ochrany osobných údajov. Od roku 2008 je riaditeľom slovenského trhu a konateľom spoločnosti Energy.
V roku 2007 sa stáva projektovým manažérom najväčšej a najúspešnejšej slovenskej poradenskej firmy v oblasti prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev.
Od roku 2005 je predsedom Miestneho odboru Matice Slovenskej v Komárne a v tom istom čase začal pôsobiť na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne ako režisér dramatického krúžku (www.dramatak.sk).
Režisérsky sa podieľal na 7 divadelných hrách. Na svojom konte má produkciu a réžiu 3 koncertov  spojených s IT show ako prvých v SR a ČR vysielaných live prostredníctvom internetu. Dva muzikály, ktoré pripravil dramaticky a režijne, sa v tých rokoch stávajú najúspešnejším študentským dielom s celoslovenským dosahom. K obom muzikálom vyšli CD albumy, na ktorých sa autorsky podieľal na produkcii a na textoch. Alternativnej medicíne sa venuje najmä z pohľadu Bioinformácií a jej šírenia prostredníctvom ľudského rozmeru.  

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet.
V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.