Články Mgr. Miroslava Kostelnika

Okrem našich poradní sú Vám k dispozícii odborné články z pera Mgr. Miroslava Kostelnika, odkiaľ môžete čerpať mnoho informácií. Dúfame, že v každom jendom článku nájdete pre Vás dôležitú informáciu, ktorá Vám pomôže nielen riešiť Váš prípadný problém, ale tiež rozvinúť Vaše vedomosti.
Najčerstvejšie články sa nachádzajú na spodku zoznamu.

Články Mgr. Miroslava Kostelnika:

Video:

Základy reflexiológie a využitie krémov Energy


Ticho pre búrkou?  I.

Možno sa moja vidina potreby spoločenských zmien zdá byť až úpornou, ale aspekty planét mi nedovolia zvoliť iný prístup. Na mundánnej úrovni tlačí k spoločenskej očiste spojenie Pluta a Urána v dynamickej kvadratúre, ktorú som už azda „stokrát“ z rôznych strán vysvetľoval. Toto spojenie planét má význam nielen na globálnej mundánnej, ale, ako som o tom písal v príspevku o živočíšnych kauzách, aj/predovšetkým na lokálnej úrovni. (S Uránom som sa zoznámil vo svojom živote pomerne skoro, v osobnom horoskope ho mám v dôležitej polohe v desiatom dome, takže sa priamo dotýka môjho verejného účinkovania.)
Obaja predstavitelia „sveta nevedomia“ v súčasnosti tranzitujú cez Slnko a Lunu horoskopu Slovenska, čím priamo vytvárajú priaznivé (?) podmienky pre spoločenské zmeny.
Prečo ten otáznik pri slove priaznivé? Nuž, mám na jeho uvedenie pádny dôvod. Skúsenosť astrológa mi totiž napovedá jednu skúsenosť. Ak jedinec, a je jedno, či ide o indivíduum alebo kolektívnu entitu (firma, organizácia, štát, ...), využije možnosť, ktorú mu ponúka oslobodzujúca a transformačná sila Urána a Pluta, môže značne urýchliť svoj vývoj. Ak sa ale odvráti a nevšimne si ponuku (vedome či nevedome), pri následných tranzitoch pocíti ich vplyv ako nepríjemný tlak, ktorý môže mať až poškodzujúci charakter. Hlavne ak sú tieto archetypy vo vzájomne disharmonickom vzťahu, ako je to v súčasnosti. Presná kvadratúra sa totiž opakuje v tomto a nasledujúcich rokoch sedemkrát (24.6.2012, 19.9.2012, 20.5.2013, 1.11.2013, 21.4.2014, 15.12.2014, 17.3.2015), ba aspekt budeme registrovať v slabnúcej sile až do začiatku roka 2018. Ak nespustíme reformné procesy v dohľadnej dobe, máme sa ešte na čo tešiť!

Ako je možné toľké opakovanie?
Nakoľko ide o archetypy spojené s pomalými planétami, tvoriacimi vonkajšiu časť slnečnej sústavy, môžu tieto v opakovaní direktných a retrográdnych pohybov vytvoriť určitý aspekt aj mnohokrát v následnosti niekoľkých rokov. V druhej polovici minulého storočia takúto situáciu vytvorili napríklad Neptún s Plutom. Stretli sa počas „slučkovitých“ pohybov v presnom harmonickom sextile minimálne pätnásťkrát. Tento ich aspekt pretrval s rôznou intenzitou sily nepretržite alebo s krátkymi prestávkami od roku 1941 do prvej desiatky rokov 21. storočia (a vydrží v oslabujúcom pôsobení asi až do roku 2040). Tomu, kto sa učil fyziku, pozná Keplerove zákony a špecifiká dráh vonkajších planét, nebude ťažké pochopiť, prečo je to tak.  
 Všetky tieto skutočnosti spomínam hlavne preto, lebo sa tranzitujúci Urán s Lunou a Pluto so Slnkom v republikovom horoskope stretnú v presných konjunkciách niekoľkokrát do konca roka 2013 ako „škodcovia“.
Vyčkávanie Odysea na ostrove Ógygia je teda prinajmenšom nepríhodné, nenáležité. Jeho dobrovoľná či nanútená expanzia do vonkajšieho iracionálneho sveta by mala skončiť. Inak sa nebude mať kam ani ako vrátiť.
Hrdinovo kráľovstvo si nadobro podmaňujú násilní hrubci a darmožráči, ktorí, ako píše Homér, sedia na kožiach býkov, čo predtým ich zabili sami, hrajú sa s kamienkami a tak si krátia chvíľu. S nimi sú tam heroldi a aj ich sluhovia rezkí. Niektorí z nich im v miešadlách miešajú víno a vodu, iní zase im pórovitými hubami umývajú stoly a stavajú pred nich a krájajú kusiská mäsa. Privádzajúc svojou bezohľadnosťou Itaku na mizinu.
Aj Odyseov syn Telemachos hovorí v epose  bohyni Aténe – týmto tu jedine spev a lýra na srdci leží, ľahko je im, keď cudzí majetok beztrestne jedia, ... Odyseus sa už nemá prečo ukrývať, ak ešte chce zachrániť zatiaľ ovocím prekypujúce sady, aby neschradli. Zatiaľ sa o ne stará jeho v smútku vädnúci otec. No Kalypsó „stále sa snaží ho omámiť milou a úlisnou rečou, aby zabudol na rodnú Itaku.“
Ak si všimneme na pozadí spomínaného súčasnú politicko-ekonomickú propagandu so všetkými tými víziami trvalo udržateľného rozvoja, ak vnímame manipulačnú úlohu treťotriednej zábavy, ponúkanej našimi médiami, so všetkými víajpí smotánkami plnými prázdnych bytostí, hostiacimi sa sediac na kožiach býkov, ktorým jedine spev a lýra na srdci leží, máme pocit, že Homér vôbec nepísal svoje dielo pred stáročiami. Je naším súčasníkom. A my len opakujeme večité vzorce správania vryté hlboko v našom nevedomí, pričom je epos Odysea psychologicko-sociologickou štúdiou, sondou do večných problémov kultúry mediteránu a európskeho spoločenského regiónu, ako jeho civilizačného dediča.

Teraz, načas odbočiac od Homérovho textu, sa musím vrátiť k úpornosti archetypálneho pôsobenia Urána, ale hlavne Pluta. Sú to generačné planéty (nevedomia), majúce v horoskope jedinca význam vtedy, ak sa nachádzajú vo významných polohách (hlavne v 1. alebo 10. dome horoskopu, v stéliách – skupinách planét, ...), tiež vo výrazných aspektoch k týmto bodom. Inak ich vplyv a charakter začíname chápať až po tridsiatom, tridsiatom piatom roku života, kedy už s nimi môžeme (nemusíme!) „dokázateľne pracovať“ aj na vedomej úrovni.
Prejavy vnútorných astrologických planét - archetypov od Slnka po Marsa totiž spoznávame v každodennom živote a nakoľko sú ich periódy pomerne krátke – od dvadsiatich ôsmich dní (Luna) po približne dva roky (Mars), ani pobyt v energetických poliach zvaných znamenia nemajú dlhý. Luna teda prechádza znameniami zodiaku niečo vyše dvoch dní a na jej tranzit je viazaný lunárny kalendár. Marsovi môže trvať prechod znamením štyridsať dní, ale aj dvestotridsať dní, keď je v opozícii voči Slnku a vtedy charakter znamenia využíva a fokusuje mocnejšie. Jupiterovi a Saturnovi, ktorých obežná perióda trvá viac rokov, hovoríme spoločenské planéty. Jupiter pri dvanásťročnom obehu pobudne v jednom znamení rok (niekedy o čosi menej či viac). Saturnov obeh trvá skoro tridsať rokov, takže ho nájdeme v znameniach okolo dva a pol roka. Teda ich vplyv, poznačený charakterom znamenia, v ktorom sa taký dlhý čas nachádzajú, má dosah nielen na jedinca, ale pôsobí na celospoločenskej úrovni.
Transsaturnské planéty – Urán, Neptún a Pluto (astrológia, ako som ju prijal ja, „vládcu podsvetia a transformácie“ nikam nevyradila ani nepreradila tak, ako astronómia) pri svojej dlhej obežnej perióde sústreďujú energie znamení, ktorými prechádzajú, oveľa dlhšiu dobu. Urán obehne celým horoskopom počas osemdesiatich štyroch rokov, jemu teda trvá tranzit každým znamením sedem rokov (magická sedmička!), Neptúnovi dvakrát toľko. Pluto je iný prípad. Jeho generačný vplyv je veľmi výrazný. Keď je planéta v perihéliu, vplyv archetypu pôsobí v znamení približne tak dlho, ako Neptúnov, ba i kratšie (príčina dlhodobého sextilu Neptúna a Pluta v ostatných rokoch). V aféliu mu to však môže trvať aj tridsať dva rokov. Ich „pôsobenie“ teda „poznačí“ celú generačnú vrstvu spoločnosti, čo sa dá aj empiricky odpozorovať.
Niektoré astrologické príručky sa zaoberajú aj týmito dlhšími (relatívne) časovými obdobiami a ich autori našli korelácie medzi charakterom planéty, znamenia a spoločenských prejavov.
Pluto bol objavený v roku 1930 a okamžite prijatý veľkou časťou astrologickej obce ako planéta súvisiaca s transformáciou, autenticitou, regeneráciou, s otázkami smrti a života, manipulácie, neodbytnosti. Svoj vplyv na túto charakteristiku zohrala aj analytická psychológia C. G. Junga, ktorý v tom čase vnáša do svojej metódy pomoci pacientovi aj prácu so snom, nevedomím, archetypmi. Astrológia - prastará náuka o človeku, poznaní zmyslu jeho života, plne zapadla do tejto koncepcie, nakoľko bohovia mytológií sú predstaviteľmi síl planét – archetypov.
I môj záujem o mytológiu a paralel jej metafor s dianím vo svete ma nútil, aby som si ich začal uvedomovať taktiež v historickom kontexte. Ako som spomenul, istá skupina astrológov sa planetárnymi dejinnými súvislosťami vo svojich dielach zapodieva, vychádzajúc zo skúseností posledných desaťročí, možno i storočí. Najčastejšie ukončenie predestinácií zvyčajne v týchto publikáciách končí Plutovým tranzitom Strelcom, máloktorí autori sa odvážili poukázať na možné pôsobenie v Kozorožcovi. Tí, ktorí takúto predpoveď napísali, zmieňovali sa o pohyboch zemskej kôry a ničivých zemetraseniach, ale i iných pohromách, no tiež o pádoch spoločensko-ekonomických systémov, nemajúcich pevné fundamentálne základy. Na druhej strane o upevňovaní tých, ktoré sú s fundamentalizmom (náboženským, politickým, ...) pevne prepojené.
Chýbala mi však hlbšia sonda do „života“ Pluta v predošlých dvestopäťdesiatročných cykloch (248,09 rokov).
Keď vstúpil v januári 2008 do Kozorožca, v denných horoskopoch som bol napísal:
Som zvedavý, aké zmeny nám v tejto epoche chce Pluto vstupom do Kozorožca pripraviť. Po niekoľkých mesiacoch, začiatkom leta, sa síce ešte vráti na nejaký čas do Strelca, potom však 16 rokov bude dlhodobým tranzitom transformovať energiu zemského znamenia. Pri ostatnom prechode Kozorožcom v osemnástom storočí (1762 – 1779) došlo k mnohým zmenám. Menila sa charakteristika spoločnosti a pripravovali sa základy pre koniec feudalizmu a nástup nového veku, aj keď v strednej Európe ešte vrcholí panovnícky absolutizmus. V našich krajinách robí reformy Mária Terézia – v školstve, vede, baníctve, priemysle. V Rusku vládne osvietenská, ale absolutistická Katarína II., Amerika sa pripravuje na nezávislosť, veľké zmeny spoločnosti vo Francúzsku chystajú vznik revolúcie, planéta Urán čaká na svoje objavenie. Dvestopäťdesiat rokov predtým, v prvej polovici šestnásteho storočia (1515 – 1533 Pluto v Kozorožcovi) vrcholí renesancia a dochádza k postupnej barokizácii vtedajšej Európy, Turci sa preženú vo svojich výbojoch aj naším územím, Hernando Cortéz obsadzuje veľmoc Aztékov, Francisco Pizarro dobyje ríšu Inkov. Končí stredovek, začína novovek. Raffael domaľoval svoju Sixtínsku Madonu, Michelangelo tvorí Mojžiša, pracuje v Sixtínskej kaplnke na veľkej nástropnej maľbe, komponuje úžasnú sochársku výzdobu kaplnky Mediciovcov. Martin Luther“ pribíja“ na dvere chrámu vo Wittembergu svojich 95 téz a vyzýva k verejnej dišpute všetkých, ktorí nesúhlasia s predávaním odpustkov, načína tak veľký krajec reformačného hnutia, hlásiac sa aj k duchovnému dedičstvu Jána Husa. Svet sa radikálne mení. Pluto v Kozorožcovi staré láme a pripravuje vznik nových epoch.

Pod vplyvom tejto nápovede o reformačných premenách som sa pokúsil urobiť rekognoskáciu predošlých tranzitov transformačného Pluta znamením „pevných kryštalizačných štruktúr“, Kozorožcom. Samozrejme, pri vlastnom vyhodnocovaní sily tranzitu som do úvahy bral aj rezonančný vzťah obežných dôb Urána, Neptúna a Pluta, ktorý je v pomere 1:2:3 (84 r. : 165r. : 248r.). Takže niektoré prechody sú silnejšie, než iné a môžu sa svojimi účinkami podobať tiež tým dnešným. Aj krízu s tým súvisiacu som od prvých dní (už v januári, februári 2003) nazval hodnotovou, nie finančnou, ako sa to charakterizovalo po druhom návrate Pluta do Kozorožca na jeseň 2008; v neskorších textoch som tento prívlastok použil častejšie, pričom je zaujímavé, že sa postupom času ujal i v bežných oficiálne zverejňovaných textoch o charakteristike doby.

Prehľad niektorých tranzitov Pluta Kozorožcom a s tým súvisiace historické udalosti:
(pozn.: Knihy, zapodievajúce sa dejinami, ktoré mám (doposiaľ) vo svojej knižnici, siahajú s dostatočne presným datovaním do doby antiky, takže i výber dejinných udalostí s tým úzko súvisí a je tak zrejmé, že táto „sonda“ bude preto práve týmto limitovaná; takisto som sa obracal k udalostiam, ktoré priamo či v súvislostiach indikovali predovšetkým európsky či mediteránsky kultúrno-spoločenský priestor. Zistené korelácie považujem pre daný účel za, prinajmenšom, zaujímavé a dostatočne signifikantné, aj keď som presvedčený, že niektorí znalci dejín budú tvrdiť, a dávam im zapravdu, že boli iné udalosti v odlišných historických kontextoch, ktoré mali pre posun spoločnosti oveľa dôležitejší význam (zodiak predsa zahŕňa okrem zlomového Kozorožca ďalších jedenásť rôznorodých energetických polí, ktorými Pluto tranzituje! A „nenaplnené“ obdobia by znalci dejín isto vedeli náležite doplniť o ďalšie dôležité udalosti). Táto „štúdia“ ale nechce nič dokazovať, len ukazovať – dá sa chápať ako alternatívny, iný pohľad na výklad súvislostí, obdôb, „príčin“. V zátvorkách sú uvedené podľa mňa dôležité udalosti, ktoré predchádzali času tranzitu Pluta Kozorožcom, alebo po ňom bezprostredne nasledovali, tučnými písmenami čas prechodu Pluta Kozorožcom)

február 1917 p.n.l. – december 1892 p.n.l.
- okolo roku 1900 p.n.l. sa začalo sťahovanie indoeurópskych kmeňov na Blízky východ, vznikla ríša Chetitov a achájske štáty v oblasti Egejského mora

február 1672 p.n.l. – január 1648 p.n.l.

- po veľkom zemetrasení okolo roku 1700 zničená kultúra tzv. starého palácového obdobia na Kréte, v nasledujúcom mladšom palácovom období (1650 – 1425 p.n.l) architektúra vybudovaná v ešte väčšej nádhere  - napr. palác Hagia Triada s prekrásnymi freskami, sochy Bohyne matky (hadia bohyňa, bohyňa plodnosti), kult býka, výroba bronzového náradia a zbraní, mínojská kultúra exportovaná do okolitých zemí

február 1428 p.n.l. – december 1405 p.n.l.

- mykénčania rozširujú svoju nadvládu nad južným Gréckom

január 1183 p.n.l. – november 1161 p.n.l.
- egejské sťahovanie viedlo k zničeniu mykénskej kultúry, „morské národy“ z východného Stredomoria a Blízkeho východu ničia Chetitskú ríšu a krajiny pobrežia levantu, Elamiti si podmaňujú a plienia Babylon

február 939 p.n.l. – november 917 p.n.l.
- absencia výrazných udalostí

január 693 p.n.l. – november 672 p.n.l.
(– 695 – zničená ríša Frýgov, ktorá sto rokov zaberala veľkú časť Malej Ázie (frýgická čiapka, frýgická tónová stupnica), uctievali predovšetkým bohyňu Kybelu, Veľkú matku bohov)

- 685 –v Lýdii za vlády kráľa Ardyasa vznikli prvé mince z elektrónu, prirodzenej zliatiny zlata a striebra, uľahčilo to obchodovanie, hmotnosť mincí a čistota kovu boli v rámci mincových sústav jednotné a garantovali ich panovníci, ktorí mince vydávali

marec 449 p.n.l. – december 428 p.n.l.

- rozvoj laténskej kultúry, druhej železnej doby v strednej Európe, rozšírenie Keltov
- Periklés roku 443 zaviedol v Aténach istú formu samovlád, opieral sa o podporu väčšiny v ľudovom zhromaždení, za jeho vlády prežívajú Atény najväčší rozkvet, podpis mierovej zmluvy s Peržanmi v roku 449, roku 445 uzavreli Atény mierovú zmluvu so Spartou, 433 - spojenectvo s Kerkyrou (Korfu), 431 – začiatok druhej peloponézskej vojny
- Aténska Akropola sa za Periklovej vlády stáva posvätným miestom zasväteným Aténe, kde v rokoch 447 – 432 je vybudovaný Partenón, 438 – 432 Propyleje, 430 – 421 chrám bohyne Niké, (421 – 406 Erechteión)
- 442 – uvedená Sofoklova Antigona (tragédie za vlády Perikla vznikajú na základe dionýzskeho kultu), v tomto období tvoria tiež Euripides a Aristofanes
- okolo roku 450 – Zákony dvanástich tabúľ (plebejci sa stávajú rovnoprávnejšími v Ríme)
- Hippokrates, Empedokles, Demokritos

marec 204 p.n.l. – január 183 p.n.l.
- 203 – Kartágo je donútené uzavrieť s Rímom mier a neskôr je porazené
- 196 – ukončenie nadvlády Macedónska nad Gréckom, gréckym mestám sa navracia autonómia
- 190 – víťazstvo Ríma nad seleukovským kráľom Antiochom III. Veľkým.
- 186 – rímsky senát zakázal tajné sviatky bakchanálie
- dramatik Plautus

január 42 n.l. – december 61 n.l.

(tomuto tranzitu predchádza niekoľko udalostí, ktoré „zapadajú“ významovo do tvorby novodobých dejín:
- v apríli roku 30 alebo 33 bol ukrižovaný Ježiš
- rok 33 - kríza rímskeho peňažného trhu zažehnaná ústavnými opatreniami proti úžere a vypovedaním pôžičiek, ako aj pomocou štátnej preklenovacej pôžičky 100 mil. sesterciov, ktorú povolil cisár Tiberius
- asi 34 Saul z Tarsu, neskôr apoštol Pavol sa obrátil na nové učenie, pri prenasledovaní kresťanov ukameňovaný sv. Štefan)

- roku 45 sa apoštol Pavol vydáva na svoju prvú apoštolskú misiu, ktorá trvala až do roku 48. Neskôr nasledovali ďalšie cesty do roku 58
- asi 48 účastníci apoštolského koncilu, stretnutia apoštolov s misionármi Pavlom a Barnabášom, prijali Apoštolský list. Podľa neho budúci kresťania, prijímaní do cirkvi spomedzi pohanov (nežidov), nie sú viazaní Mojžišovým (starozákonno-židovským) zákonom, okrem niekoľkých výnimiek. Koncil schválil misionársku aktivitu apoštola Pavla
- 54 Nero vyhlásený za nového cisára Ríma
- 58 apoštola Pavla na príkaz Židov uväznili, keď do Jeruzalema priniesol peniaze pozbierané medzi pokrstenými pohanmi, na podporu tamojšej kresťanskej obci. Ako rímskeho občana ho prevzali Rimania. Na slobodu sa dostal asi v roku 63 a pokračoval v misijnej činnosti

(ako dozvuky týchto udalostí možno spomenúť ďalšie, predznamenávajúce prechod do novej historickej doby:
- 62 – Židmi ukameňovaný Jakub, apoštol a hlava kresťanskej obce v Jeruzaleme
- 64 – požiar zničil dve tretiny Ríma, ľud označil za podpaľača Neróna, ten odvracia pozornosť zo seba na kresťanov, ktorých bez milosti prenasledovali
- 64 alebo 67 Peter a Pavol umierajú mučeníckou smrťou, Petra ukrižovali dolu hlavou, Pavla ako rímskeho občana sťali
- misijné cesty Pavla priniesli do oblasti Blízkeho východu novú ideológiu, ktorá sa postupne infiltrovala do celej Európy a po veľkých zámorských cestách Európanov aj do ostatného sveta pod názvom kresťanstvo)

január 287 – január 306

(- 284 nový cisár Dioklecián sa pokúša vyviesť Rímsku ríšu z krízy)

-    290 ako prostriedok proti úžerníctvu stanovil Dioklecián najvyššiu sadzbu úrokovej miery pri pôžičkách pevne na 12 percent ročne
-    293 Dioklecián zaviedol systém tetrarchie (štvorvládia). Ríšu riadia štyria tetrarchovia
-    297 Dioklecián delí rímsku ríšu na 12 diecéz so 101 provinciami. Hospodársku a finančnú situáciu sa pokúsil zlepšiť viacerými reformami. Reorganizoval štátny aparát, sprísnil daňovú politiku zavedením priamych daní bez výnimiek pre všetkých občanov ríše a radikálne obmedzil autonómiu obcí
-    asi 300 – Mayská kultúra dosiahla najväčšiu územnú rozlohu
-    asi 300 – kresťanstvo oficiálnym náboženstvom v podobe arménsko-gregoriánskej cirkvi v Arménii
-    začiatok 4. storočia – Vátsjájána Mallanága napísal Kámasútru
-    301 Dioklecián určil maximálne ceny a menovou reformou sa pokúsil zastaviť vlny zdražovania a predovšetkým úžernícke ceny chleba
-    303 Dioklecián vydáva nový edikt o prenasledovaní kresťanov, zostrený ďalšími z rokov 303 a 304 – zákaz obradov, búranie kostolov, konfiškácia majetkov, pálenie Biblie
-    305 – dobrovoľné odstúpenie Diokleciána a nástup Konštantína
-    umenie dostáva úplne iný, celistvý, neschematický charakter a po dlhom období „zmätku“ sa opäť tvoria diela s dlhodobým účinkom
-    
(- 313 Milánsky edikt – náboženská sloboda pre kresťanov)

24.2.532 - 18.1.551

(- 525 v Ríme žijúci skýtsky mních Dionýsius Exiguus zostavil z poverenia pápeža veľkonočné tabuľky (na výpočet dátumu Veľkej noci), ktoré v podstate platia dodnes. Zaviedol v nich rátanie rokov od Kristovho narodenia (kresťanský letopočet), hoci pri výpočte Kristovho narodenia sa pomýlil o tri, ba možno až o dvanásť rokov
- 528 východorímsky cisár Justinián I. dal spísať všetky zákony a výnosy rímskych cisárov od čias Hadriána do právnej zbierky Corpus Iuris Civilis. Toto najväčšie zákonodárne dielo všetkých čias, obsahujúci aj výroky a komentáre rôznych právnych autorít, bolo skompletizované v roku 534 a stalo sa základnou kodifikačnou príručkou klasického rímskeho práva. Vďaka nemu sa rímske právo mohlo stať objektom intenzívneho štúdia európskych učencov a jedným z východísk európskeho právneho systému
- 529 Benedikt z Nursie založil kláštor Monte Cassino, pokladá sa za zakladateľa západného mníšstva
- 531 – Irán – Chosroes I. sa stal panovníkom Novoperzskej ríše, zreformoval armádu a daňový systém, podnikol niekoľko úspešných bojových výprav proti Byzancii)

- 532 – Byzantská ríša – krvavo potlačené povstanie cirkusových strán Nika (gr. Nika = Zvíťazíš – heslo povstalcov), pritom bola počas piatich dní zničená časť Konštantínopola. Po potlačení povstania mesto obnovované, v rámci renovácie postavený chrám Božej Múdrosti – Hagia Sophia – vysvätený 537
- 540 Peržania dobyli od Východorímskej ríše Sýriu aj s jej hlavným mestom Antiochiou
- 541 bubonický mor zasiahol Byzanciu, denne umieralo až 100 ľudí
- 543 bubonický mor zavlečený do Franskej ríše cez prístav Marseille
- začína obdobie Byzantského umenia

(- 552 mnísi prepašovali v dutej palici dve kukly hodvábnika morušového z Cejlónu do Konštantínopola – založili hodvábnický monopol)

21.1.778 - 30.11.796

- 781 kráľ Karol povolal na svoj dvor ako radcu anglosaského učenca, básnika a teológa Alkuina, ktorý sa stal vedúcim jeho dvorskej školy a mal veľkú zásluhu na reforme vzdelávania vo franskej ríši
- 782 Karol dal rozdeliť saské územia na grófstva podľa franského vzoru
- 785 začala sa stavať veľká mešita v Cordóbe – ústredná mešita arabského sveta na západe
- 786 Bagdadským kalifom sa stal Harún ar-Rašíd, za jeho vlády dosiahla abbásovská ríša najväčší rozmach
-787 na záver II. nicejského koncilu sa obnovilo uctievanie obrazov a ikonoklazmus bol odsúdený ako heréza
- 793 nórski Vikingovia prepadli anglický kláštor Lindisfarne, čím začalo obdobie vikingských (normanských) výbojov do Anglicka, západnej Európy a do Ruska

(- 25.12.800 Itália – počas vianočných bohoslužieb v Chráme sv. Petra pápež Lev III. korunoval Karola Veľkého za cisára, cisárstvo pretrvalo až do 1806.
- toto obdobie bolo označované ako obdobie temna, po ňom
- po r. 800 nastupuje karolínska renesancia)

4.1.1024 - 4.2.1041

- 1025 italský benediktínsky mních a hudobný teoretik Guido z Arezza svojím základným dielom Micrologus de disciplina artis musicae zaviedol dodnes používanú notáciu melódií. Notové znaky zapisoval v štvorlinkovej osnove rôznych farieb a zaviedol solmizáciu
- 1037 Rusko – veľkoknieža Jaroslav I. Múdry založil v Kyjeve Chrám sv. Sofie, ktorý bol hlavnou svätyňou ruskej cirkvi. Za Jaroslava prežívala Kyjevská ríša rozkvet a kodifikovalo sa aj ruské právo (najstarší ruský zákonník Russkaja Pravda)
- kryje sa so začiatkom obdobia románskeho umenia

26.12.1269 - 20.2.1286

- 1273 Rudolf I. bol zvolený za prvého nemeckého kráľa z rodu habsburgovcov
- 1275 benátsky kupec a cestovateľ Marco Polo prišiel so svojím otcom Niccolom a jeho bratom Maffeom po dlhej ceste cez Turecko, Perziu a Pamír do Chánbalyku (dnes Peking) a získal priazeň veľkého chána. Ostali v Číne 17 rokov
- 26.8.1278 v bitke na Moravskom poli zvíťazil nemecký kráľ Rudolf I. Habsburský nad českým kráľom Přemyslom Otakarom II. Rudolf prebral správu nad Rakúskom, Štajerskom, Korutánskom a Kranskom
-1282 Rudolf I. Habsburský položil základy rodovej moci Habsburgovcov
- obdobie vrcholnej gotiky

24.12.1515 - 3.2.1532
- veľmi silné obdobie s predchádzajúcimi tranzitmi Urána a Neptúna, podobnými tým súčasným

(-1513 - 1514 tvorí Raffael Santi Sixtínsku madonu
- 1515 dokončuje Michelangelo Buonarotti monumentálnu maliarsku výzdobu stropu Sixtínskej kaplnky)

- vrcholí renesancia
- 1516 sir Thomas More (Morus) opísal vo svojom sociálno-kritickom a satirickom spise Utópia spoločnosť založenú na spoločnom vlastníctve
- 31.10.1517 wittenberský teológ Martin Luther formuloval v 95 tézach svoju kritiku obchodu s odpustkami. Lutherove tézy mali v rímskonemeckej ríši veľký ohlas a vyvolali reformáciu
- 1518 Veit Stoss (Wit Stwosz) dokončil drevenú plastiku pre Norimberg po hlavnom oltári v Krakove (u nás pracuje Majster Pavol a v Levoči vytvára najvyšší gotický oltár)
- 1518 nemecký počtár a banský úradník Adam Reise zaviedol vo svojej prvej knihe moderný znak odmocňovania
- 1519 umiera Leonardo da Vinci
- 1520 Luther páli pápežskú bulu, ktorá stojí proti mnohým jeho tézam proti odpustkom, na čo bol rok na to exkomunikovaný z cirkvi, po neochote odvolať bola naňho uvalená aj ríšska kliatba
- 1521 Hernán Cortéz dobýja Tenochtitlán, hlavné mesto ríše Aztékov
- 1522 po 18 mesiacoch sa vrátili do Španielska námorníci, ktorí prežili Magalhaesovu výpravu a oboplávali Zem
- 1525 končí sedliacka vojna v strednom Nemecku
- 1526 v bitke pri Moháči Süleyman II. porazil uhorské vojská, Čechy a Uhorsko sa stávajú súčasťou Habsburskej monarchie
- 1526 Albrecht Dürer završuje svoje dielo obrazom Štyria apoštoli
- 1530 Augsburské vyznanie viery

(- 1533 Francisco Pizarro dobýja ríšu Inkov
- 1536 – 1541 Michelangelo tvorí Posledný súd v Sixtínskej kaplnke
- obdobie ukončenia neskorej gotiky)

8.1.1762 - 27.1.1778


- 1762 Jean-Jacques Rousseau uverejnil svoje najdôležitejšie diela „Emil, alebo o výchove“ a „O spoločenskej zmluve“ (o dobrovoľnej zodpovednosti jednotlivca voči spoločnosti ako základu štátu, pričom definoval, že suverenita štátu pochádza z ľudu)
- 1762 Mária Terézia vydala dekrét, ktorým v Banskej Štiavnici založila vysokú školu pre výchovu banských odborníkov
- 1762 Katarína veľká na ruskom tróne, robí veľké reformy
- 28.6.1763 západné Slovensko, predovšetkým oblasť Komárna, postihlo najstaršie doložené zemetrasenie na našom území. S najväčšou pravdepodobnosťou malo hodnotu 5,8 magnitúdy. O život prišlo 63 ľudí a vyše 1000 bolo zranených, zrútilo sa 279 budov
- 1765 na cisársky trón sadá Jozef II.
- 1767 uhorská kráľovná Mária Terézia vydala urbársky patent, ktorý znamenal jednotnú úpravu poddanských pomerov v Uhorsku, chránil poddaných pred nadmerným vykorisťovaním a bol zameraný na zvýšenie produktivity ich práce, patent platil do 1848
- 1773 protibritský odpor kolonistov vrcholí v Bostone tzv. bostonským pitím čaju
- začína klasicizmus (neoklasicizmus) – smer, ktorý všetko obsiahne, všetko zjednocuje a zasahuje všetok vtedajší euroamerický svet

( - 13. marca 1781 ohlásil William Herschel objav Urána
- 1789 až 1799 – Veľká francúzska revolúcia)
 


Ticho pred búrkou?  II.

Aj stavu našej spoločnosti, ktorý som sa v predošlých častiach „Odysey“ pokúsil objasniť, predchádzali mnohé podstatné udalosti, ktoré môžu byť astrologicky vyložiteľné. Boj o homérske Ilium – Tróju, kde to všetko začalo, mal dôležité príčiny. Navonok (alebo podľa starovekých literárnych zdrojov) to bol únos manželky vládcu Menelaa, najbohatšieho z Achájcov - krásnej Heleny, ktorá na základe Paridovho súdu pripadla mladému trójskemu princovi ako odmena za to, že za najkrajšiu bohyňu vybral Afroditu. V konečnom dôsledku ale išlo o udržanie moci nad dôležitým strategickým priestorom starovekého sveta Grécka, vstupnou úžinou z Egejského do Marmarského mora, na brehu ktorej Trója stála, teda o obchodnú a  mocenskú cestu z oblasti stredomorskej do severných území okolo Čierneho mora, ale i z európskeho na ázijský kontinent. Nakoľko vieme, že meno Helena patrí mesačnej bohyni a znamená v preklade z gréčtiny svetlo, pochodeň, označovalo toto meno azda i oheň, označujúceho cestu cez Helespont a prístup k Dardanelám.
Trójsku vojnu s jej kladnými i zápornými hrdinami teda môžeme použiť ako smelú metaforu mocenských úsilí v ideologicky a ekonomicky rozdelenom svete konca predošlého tisícročia.
V európskom a svetovom kontexte dvadsiateho storočia predznamenáva výrazné zmeny orwelovský rok 1984, lebo počas neho v januári do znamenia Kozorožec, ktoré je pre túto astrologicko-historickú interpretáciu také dôležité, vstupujú Neptún v konjunkcii s Jupiterom. Sovietske impérium sa pripravuje po množstve zmien čelných straníckych predstaviteľov na rozpad. Planetárne spojenie naznačuje nádej na zlepšenie situácie vo východnom bloku, zároveň však predstavuje riziko zdanlivého dobrodenia, nepodarených špekulácií a podvodu. V tomto energeticky narušenom čase sa chystá na „trón“ zasadnúť Gorbačov. Podarí sa to v marci nasledujúceho roku a s jeho nástupom k moci začína perestrojka, posledná etapa existencie Sovietskeho zväzu.
Pár rokov neskôr, vo februári 1988 sa na tom istom mieste, kde sa predtým stretli Neptún s Jupiterom, na rozhraní Strelca a Kozorožca vstupujú do dlhodobej konjunkcie Saturn s Uránom, aby predznamenali vnútropolitické krízy, revolty, násilie, pád vysokých mocenských štruktúr (pád (Saturn) z vysokého miesta (Urán)), poruchy a zápletky v národných politikách. Mesiac nato sa v Bratislave odohrá sviečková manifestácia. Jún poznamenávajú krvavé udalosti na Námestí nebeského pokoja v čínskom Pekingu (uvádzaných okolo 3600 mŕtvych a asi 60 000 ranených). Deviateho novembra padá berlínsky múr, štrnásteho sa Saturn stretáva s Neptúnom v Kozorožcovi a vytvárajú exaktnú opozíciu voči Jupiterovi v Rakovi (Jupiter sa nachádzal iba 7° od miesta kde bol Pluto v čase jeho objavu v roku 1930). Sedemnásteho novembra sa v bývalom Československu odohráva „ružový prevrat“, príhodne neptunicky nazývaný nežnou revolúciou (českí „neprajníci“ mu dali názov „hadrový puč“) a postupne sa završuje rozpad východného bloku.
Trójska vojna je dobojovaná. Hrdinskému obrancovi mesta, kráľovi Priamovi neostávajú ani slzy pre plač, lebo padá za obeť tak, ako mnohí iní hrdinovia bojov. Cti a mocibažný Agamemnon necháva Tróju spustošiť, vykradnúť a spáliť. Nažive zostávajú z vôle bohov a dobyvateľov len niektorí jedinci a ich rodiny, medzi nich patril i Eneas, budúci zakladateľ rímskej ríše. Ale to je iná kapitola „budúcich“ dejín.
Šiesteho júna 1990 v predpoludňajších hodinách vytvorí Jupiter z Raka presnú opozíciu voči retrográdnemu Neptúnovi v Kozorožcovi. Tento aspekt je v astrologickej literatúre spojený aj s – rozpadom spojenectiev, úpadkom justície a medicíny, aktiváciou náboženstva, zdanlivým dobrodením, nepodarenými špekuláciami, stratou, podvodom, nebezpečenstvom inflácie, sociálnymi alebo politickými bojmi, aktiváciou siekt, ...
Prečo spomínam toto planetárne spojenie? Lebo dva dni na to – 8.–9. 6. 1990 - sa u nás odohrali prvé tzv. slobodné voľby a na scénu sa pripravujú vstúpiť „odyseovské obludy“, ako som ich bol opísal v predošlých textoch.
Horoskop osamostatnenia Slovenska z polnoci  opitej slávou a silvestrovskými oslavami  končiaceho roku 1992 a nastupujúceho 1993-ho už takisto poznáme. Mnohá vtedy smútili, mnohí sa tešili – jedni ani druhí netušiac, do čoho vstupujeme. Nemálo však bolo takých, čo sa usmievali popod fúz, lebo mali veľmi dobre prekalkulované najbližšie kroky vedúce k nesmiernej zlodejine a plutokratickému bohatnutiu
Víťazné vojská sa rozchádzajú spod hradieb dobitej a zdecimovanej Tróje. Niektorí zabúdajú obetovať bohom, takže nečudo, že bez božskej ochrany nie sú ich vyhliadky do budúcnosti vôbec také ružové, ako sa sprvoti zdajú.
Astrologický pohľad na celé naše dejiny ostatných dvadsiatich rokov v kontexte sveta je takisto veľmi zaujímavý, no dôležitým je predovšetkým obdobie posledných rokov, kedy „vykvasilo“ množstvo problémov, ktoré doteraz driemali pod pokrievkou viacmenej úspešného štátnického a ekonomického utajovania faktov skutočnosti.
Len na okraj sa ešte raz vraciam k udalostiam od roku 2008, kedy v januári prvýkrát a v novembri po druhý raz vstúpil Pluto do Kozorožca, „načínajúc krajec“ krízy hodnôt. V kardinálnom zemskom znamení pobudne do novembra 2024, takže na totálnu prestavbu, reformu spoločnosti máme relatívne dosť času.
V rokoch nasledujúcich po novembri 2008 môžeme spomenúť ešte dve „astrologicky zaujímavé epizódy“, spojené so znamením Baran. Necelé dva dni po vstupe Jupitera (právo, náboženstvo, morálka, obchod, zrada, tajné sprisahanie, ťažko dokázateľné zločiny, ...) do tohto ohnivého znamenia došlo dňa 24. januára 2011 k teroristickému útoku na letisko Domodedovo. Takisto sa radikálne v tom čase zvyšuje napätie, odrážajúce sa v raste nepokojov v arabskom svete. Situácia je v tomto zemepisnom priestore dodnes veľmi vypätá.
Dva mesiace nato nasleduje Jupitera Urán (katastrofy, explózie, urán, tajné vedy, vynálezy, nečakané zvraty, revolúcie, ...). Vstúpi do Barana a v tom istom čase 130 kilometrov od pobrežia Japonska sa pohnú tektonické dosky, morským dnom otrasie silné zemetrasenie s následnou vlnou cunami, ktorá zničí obrovské územie priľahlého pobrežia a tiež atómovú elektráreň vo Fukušime. Zdá sa, že mnohé udalosti vo svete i u nás vo svetle týchto (a predtým spomenutých) skutočností strácajú charakter náhodnosti.
Ako som už bol v predošlých textoch spomínal, koncom roka 2011 sa pod vplyvom nastupujúcej konjunkcie tranzitujúceho Pluta so Slnkom horoskopu SR začínajú verejne vynárať na svetlo „primátie“ kauzy a na jar 2012, kedy sa Pluto priblíži k Slnku na necelý stupeň, si Slovensko vyberá novú vládu. Namiesto reformačných zmien, ku ktorým Pluto vyzýva, volič opakuje vžité formy správania, úspešne masírované predvolebnou propagandou, sľubujúcou vidiny „istôt“. Ako sa spomína v písme: „nihil sub Sole novum“. (Pluto je spojený s propagandou, krízami, nezmerateľnou túžbou po moci, ničením a sebaničením, „smrťou a znovuzrodením“, reformami, ...)
Urán prechádza koncom júna 2012 prvýkrát cez Lunu radixu SR z 1993 roku, ale nič burcujúceho sa nestane – kniha o primátoch z rozhodnutia súdu nesmie vyjsť. Pritom sa dozvedáme, že vraj vôbec nejde o cenzorský zákrok. Jupiter si pod dynamickým vplyvom Pluta, zastupujúceho „temné sily“ vykladá zákon po svojom. Veď túto svojvoľnú úlohu Jupitera-zákonodarcu som bol uviedol v prvej časti „Cesty“. No už v priebehu júla sa Urán zastavuje, aby sa s Lunou opäť stretol v nasledujúcich dňoch a „Gorila“ sa môže dostať na výslnie.
Od konca roka 2012 sa tranzitujúci Pluto opäť, teraz už nezrušiteľne vracia k Slnku horoskopu SR, aby sa spolu stretli v presnej konjunkcii 6. februára 2013.


Tranzit Pluta v konjunkcii so Slnkom a Pallas Atény s Lunou 6. februára 2013 o 14. hod. 40 min., Bratislava

Pritom Slnko v mundánnom horoskope predstavuje aj: hlavu štátu, predstaviteľov vlády a štátnej moci, vyšších úradníkov, poslancov, význam štátu. V Česku, ktoré má Slnko „narodenia“ na rovnakom mieste horoskopu, sa už odohrala zmena na poste prezidenta. Naša hlava štátu je atakovaná opozíciou nebývalým spôsobom. Pluto si čiastočne plní svoje „povinnosti“ v miere, v akej mu to povolí „právnik“ Jupiter. V tom čase sa Lunou, predstavujúcou verejnosť, ale aj voľby, nové zákony, parlament, zmeny a depresie, „preženie“ múdra bojovníčka Pallas Aténa, Odyseova pomocníčka a dobrá sprievodkyňa na jeho zložitej ceste do rodnej Itaky. Žeby nastával čas jeho návratu domov z Ógygie, alebo sa už azda prebúdza pod olivovníkom na pobreží rodného kraja? Alebo je to len „pium desiderium“ autora týchto riadkov, nakoľko „itacký ľud“ sa nemá prečo búriť, pokiaľ je v krajine čo kradnúť a „ženísi“ sa môžu dobre zabávať?  
Urán sa po tretí raz stretne s Lunou 27. marca. Tentoraz nebude sám. Ako asistentov bude mať pri sebe bojovného Marsa a Slnko, dve ohnivé planéty v dynamických aspektoch. Na Slnko je napojená Venuša, ktorá však v disharmonických aspektoch nebude vedieť riešiť partnerské konflikty a sľubuje namiesto ziskov samé výdaje.
Pluto sa nachádza neustále v tesnej blízkosti Slnka, bude od neho vzdialený necelý jeden stupeň.Tranzity (viď text) 27. marca 2013 o 19 hod. 43 min., Bratislava


Slnko, Luna a Jupiter horoskopu „zrodenia“ budú teda na jar atakovaní množstvom napäťových spojení. Uránsko-jupiterská opozícia však nesľubuje oslobodzujúci úspech.
Retrográdny Pluto sa opätovne stretne so Slnkom v poslednej dekáde júna, no už zďaleka nie v takej „výbušnej“ aspektovej situácii, ako na jar. Posledná presná konjunkcia „vládcu temnôt Pluta (Háda) s vládcom svetla Slnkom (Apolónom, Héliom, Hyperiónom)“ bude 11. decembra 2013. Počas nej bude Urán takisto naposledy v tesnej blízkosti Luny. Prečo píšem o koncovom čase? Pluto sa vracia do tejto pozície až asi o dvestopäťdesiat rokov, Urán po osemdesiatštyriročnej etape, takže sa ich už zrejme nedožijeme.
Koniec zároveň neznamená, že disharmónie z horoskopu zmiznú. Jestvuje totiž čosi, čo sa dá nazvať „efektom slimačej stopy“. Pomalé planéty pôsobia svojím vplyvom na určitom mieste veľmi dlho, takže tento energeticko-informačný záznam nezaniká v okamihu ukončenia napojení a zostáva funkčný ešte niekoľko rokov po jeho zdanlivom odznení. Ba niekedy prepukne až rok-dva po presnej aspektácii. S tým mám veľmi silnú osobnú skúsenosť, ale aj dejiny ma v tom utvrdzujú.
(efekt slimačej stopy – pokiaľ slizkú stužku nezmyje silná rosa alebo dážď, vnucuje nám jej lesk do vedomia svojho „páchateľa“, aj keď ten už môže byť dávno na „onom svete“)
Všetko naznačuje, že by sme v tomto období mali prejsť veľkou zmenou. Závisí len na nás, či sa ponesie v zmysle Odyseovho „odpratávania“ protivníkov, alebo nájdeme také formy spoločenských premien, ktoré korelujú s kultivovanosťou kultúrneho národa.
Pri spoločenskom vedomí, ktoré bolo za ostatných dvadsať rokov u nás pestované, a kultúre národa, podporovanej treťotriednymi médiami konzumnej spoločnosti, však dosť pochybujem, či budeme vedieť kolektívne prijať svoju zodpovednosť za našu prítomnosť a v závislosti od nej odvíjanú budúcnosť.
Či bude mladá generácia, charakterizovaná v horoskope republiky nepoškodeným Merkúrom ochotná dať si poradiť od skúsenej saturnskej „stáreže“ s dobrou pamäťou a zodpovednosťou a doviesť tento svet k trvalej udržateľnosti bez nezmyselnej túžby „rásť do samého neba“?
Tento a nasledujúci rok budú z hľadiska tlaku aspektov veľmi silné a závisí od nás všetkých, akú podobu budúcnosť získa!
Pokúšam sa každodenne lokalizovať súčasný pobyt Odysea. Vôbec to však nie je jednoduché a stretnúť „Homéra“ nie je vôbec možné.
Živočíšne kauzy súčasnoti

Vyliezajú gorily aj z horoskopu SR?

K napísaniu tohto príspevku, zdanlivo patriaceho do plejády ďalších, ktoré sa dotýkajú prebiehajúcich spoločenských káuz, ma síce doviedla gorilia aféra, ale vrátil som sa len k výkladu horoskopu vzniku Slovenskej republiky, ktorý som kedysi dávno, už je tomu skoro dvadsať rokov, vyrátal a zostavil, aj keď vtedy bez hlbokých skúseností s mundánnou astrológiou. Rozbor, ktorý tu ponúkam, je len mojím subjektívnym vysvetlením spoločenského diania, čiastkovým pohľadom cez prizmu hermetiky, ako som ju doteraz prijal a pochopil, nakoľko nie som politológ ani prognostik. Komplexný vstup do mandaly horoskopu by vyžadoval niekoľkonásobne väčší priestor.
(Kurzívou sú v texte označené časti, vzťahujúce sa na astrológiu, horoskop a mytologické odkazy.)

Tak, či tak som už svojím prvým výkladom vyvolal v roku 1993 u mnohých mojich známych značný rozruch, ba priam zhrozenie. Neskôr mi tieto chvíle pripomenul Petr Frank, ktorý v knihe Česká metafyzika (1999) napísal: „Najmenej priaznivým znakom v horoskope Českej republiky (teda aj Slovenskej republiky, nakoľko obe vznikli v zhodnom čase, počas silvestrovskej polnoci 1992/93, ich rohové domy sú len málo voči sebe posunuté, čo vyplýva z rozdielnych zemepisných polôh hlavných miest - pozn. mk) je fakt, že Slnko, najvyšší životodarný princíp, sa znížilo až k najnižšej úrovni Imum Coeli, kde sa spojilo s Uránom a Neptúnom, čo symbolizuje a predznamenáva možnosť spojenia vrcholných politických špičiek s tými, čo rozvracajú hospodárstvo, mravný i právny poriadok a kultúru ...“ Slnko Slovenska sa pritom nachádza na posledných stupňoch tretieho domu, spojeného s učením sa, Slnko Českej republiky na prvých stupňoch domu štvrtého, ktorý je viazaný na korene, rodinu.
Znamená to, že ani jeden z novovzniknutých štátov zrejme nebude mať predpoklad mimoriadne úspešného vývoja, že sa budú musieť predierať úskaliami problémov, ťažkostí, kríz?
 Horoskop republík má podľa Franka priam „zlovestný“ charakter.
„Keby obdobne zlovestná figúra (konštelácie, usporiadanie horoskopu – pozn. mk) prislúchala napríklad horoskopu novorodenca, žiaden astrológ by nedal rodičom nádej, že sa dieťa môže dožiť puberty...“
Tieto slová sú, zdá sa, prisilné, lebo vývoj dieťaťa je, okrem energoinformačnej mapy – horoskopu, spojený aj so sociálnymi, rodinnými podmienkami, v ktorých vyrastá, taktiež s genetickým materiálom, ktorý získa po rodičoch. Neprichádza však s týmito predispozíciami na svet náhodou.
Vieme, aké potenciály sa do i od „ružového prevratu“ v roku 1989 u nás rozvíjali. Po osobnostiach „nežnej revolúcie“ na ich miesto nastúpili ambiciózni pohrobkovia predošlého systému, nainfikovaní tými najhoršími „choroboplodnými zárodkami“ agresívneho nekontrolovateľného kapitalizmu, spojeného s kupónovou privatizáciou a jej aktérmi. Už tu vyliezli zo svojich brlohov primáti, síce jednoduchí svojím vulgárno-materialistickým myslením, ale so všetkými negatívnymi živočíšnymi vlastnosťami (zaraďujem tam „otca národa“ s  jeho politickou tlupou, žijúcou z prvej vlny kupónky). Na nich sa potom časom priliepali tí s podliezavými, priam rektofilnými sklonmi. A keď sme si ústavou (dnes vidíme, že je absolútne nevyhovujúca, ale takou bola už od počiatku) určili takzvanú „parlamentnú demokraciu“ ako formu tvorby a politokratického účinkovania vlády, dielo skazy bolo dokonané. Západ od nás po roku 1989 očakával, s akými novotami vstúpime do prehnitého polofunkčného západného kapitalistického systému, my sme pritom prevzali tie najhoršie formy a vzory života jeho spoločnosti.
Alebo nám boli vnútené, aby sme sa z krajiny vyspelej, aj keď pomaly krachujúcej, stali postupne kandidátmi na vstup do „tretieho sveta“? Nie do Európy, ako to na svojich bilbordoch tvrdilo svojho času jedno z najúspešnejších politických zoskupení. V tej sme odjakživa boli! Len do sveta úspešne upadajúceho pod kontrolou a „opaterou“ všetkých doterajších vlád a v súčasnosti i vládcov Európskej únie! Lebo nedovzdelaní, zato veľmi abiciózni stranícki nominanti nevstupujú na miesta štátnej správy so záujmom o veci verejné v prospech štátu a jeho obyvateľov, ale, a mnohé tomu nasvedčuje, len kvôli vlastnému prospechu. Taká je (z môjho pohľadu) naša mentalita odnepamäti. Pre väčšiu skyvu chleba sú mnohí ochotní zaprieť, ba obetovať otca, mater, rodinu, korene.
A premnohí z tých, čo na dôležitých postoch aj mali prijateľné vzdelanie, prijali tento primitívny – primátny spôsob myslenia za svoj, lebo im poskytuje osobný hmotný prospech a (bez)právnu ochranu. To však, okrem už doteraz spomenutých hendikepov (okrem „rodnej strany“ nesmieme zabudnúť ani na eštébé a ďalšie „chuťovky“), je dôsledne zaznamenané v horoskope „novorodenca“ z opojnej (opitej?) silvestrovskej polnoci 1993.

Svet noriem horoskopu

Najdôležitejší Olympan,  vládca nebies i zeme,  Jupiter, sa nachádza v najosobnejšom bode horoskopu. V prevažne disharmonických aspektoch sa „vymaľoval“ z prvého domu vo Váhach predovšetkým v tých najnepríjemnejších farbách. Váhy sa prejavujú hlavne prostredníctvom zákonodarstva, partnerských a rodinných vzťahov. No a prvý dom hovorí o všeobecnom stave štátu, jeho mocenskej pozícii a štátnom zriadení, o ústave štátu, ľude, všeobecne o zdraví.
Ako by sme teda mohli charakterizovať vládcu Olympu na tomto mieste? Nuž asi tak, že pod jeho vplyvom sa budú „vládcovia“ správať až priveľmi pyšno a žoviálne, ich starostlivosť o štát bude často viacmenej formálna, protokolárna. Lebo ich patrón, Jupiter, je vo svojej „dôležitosti“ tým, ktorý vyžaduje plnenie právnych noriem a štátnického protokolu, sám ich navonok dodržiava iba v čase plnenia oficiálnych povinností. Potrebuje prostredníctvom „aparátčikov“ ukazovať a dokazovať, že sa stará okrem iného aj o náboženský život a život kléru, spravodlivosť, morálku, čo aj neustále a dôsledne zdôrazňuje. Ba bedlí veľkolepo i nad bankovníctvom. Vykonávatelia jeho „vôle a pokynov“ konajú často utajene, tak, aby sa ich činy ťažko dokázali. Veď ako by obstál Zeus pred Hérou, keby sa  ľudstvo, jeho božská manželka a ostatní Olympania dozvedeli o všetkých avantúrach. Ako by mohol poriadať veľkolepé hostiny a zábavy, keby nemal uliate nejaké tie „milióniky, miliardičky“, ako by si mohol na mnohých miestach sveta budovať okázalé paláce, reprezentujúce jeho neobmedzenú božskú moc!? Práve táto jeho vlastnosť – stavanie seba a svojho bohatstva na piedestál, je zhubným faktorom, ktorý nás všetkých postihuje. Svoju súčasnú „osobnú i národnú malosť“ nahrádzame vystatovaním sa („hrdinov národa“ sme si vytvorili napríklad z úspešných športových reprezentantov v cudzom svete), chválením sa cudzím perím, poukazujúc na hrdú minulosť, ktorú sme však zdeformovali a pokrivili podľa potrieb „vlád“ v zmysle starej pravdy - „históriu píšu víťazi“.
Právne normy, ktoré Jupiter ako normotvorca pomáha tvorcom zákonov vytvárať, sú poväčšine prispôsobované hŕstke „mocných nemocných“ a prostredníctvom ich posluhovačov vykonávané tak, ako je im vhod. Skutočnú vyváženosť energie Váh bude zrejme treba hľadať ešte veľmi dlho, alebo k nej bude môcť zrejme dôjsť v náhlych skokových spoločenských zmenách.
Jupiter vo svojej nadradenosti ponúka mnohým jedincom od justície a práva až petroniovský post „arbitrov elegancie“, určujúcich, čo je pre ľud vhodné a čo je určené len pre bohorovných. A takými sa aj stávajú pod jeho kuratelou naši politici a ďalšie takzvané celebrity, víajpí špičky. Stačí zhliadnuť zopár mediálnych vystúpení týchto bytostí, aby človek nadobudol dojem, že ich sa nič z nízkeho sveta netýka, lebo sa dotýkajú „božích chodidiel“, stávajúc sa tak poslami „pôvodcových“ ideí, ak nie priamo ním samým. Hrôza pomyslieť, koľko škôd tu doteraz títo nami zvolení a tolerovaní „pánbožkovia“ napáchali!

Ďalšie kontexty „Jupiterovho“ účinkovania


Jupiter disharmonicky aspektuje Slnko, Marsa i Lunu a je dynamicky ovplyvňovaný kvadratúrou Urána a Neptúnom, ktorých som bol spomínal na začiatku. Je to teda veľmi dôležitý archetyp a stojí za hlbšie povšimnutie.
Spoločne so Slnkom neharmonicky pôsobia na Lunu, zastupujúcu ľud krajiny, komunálne záležitosti, nízko postavených ľudí, manuálne práce, remeslá, zmeny a depresie, ale i vodné toky, vodné a pozemné stavby.
Spomenuté oblasti spoločenského života boli doteraz mnohokrát ťažko postihované. Ľud trpí manierami „vládcov“ - nezamestnaných máme z roka na rok viac, nízko postavené vrstvy obyvateľstva už nemajú kam hlbšie klesnúť, remeselná a ručná práca boli nahradené lacnotou z Číny a ďalších krajín. V školách sa neučia učebné látky, ktoré by zlepšovali pracovné návyky a zručnosti – stratili sa také predmety, akými boli ručné práce, práce v dielni a na pozemku, varenie. A deti, „produkty“ takejto macošskej Luny, sa učia aj pod vplyvom komerčne zameranej Venuše ekonomiku nákupov, aby si nemuseli nič vedieť zhotoviť, ak to dostať v hypermarkete. Zručnosti a jemná motorika prstov cibria mozog, skvalitňujú synapsie. Ťukanie do klávesnice počítača a klikanie myškou pri agresívnych hrách nepodporujú zjemňovanie ľudskej psychiky, prebúdzajú ale agresívne a militantné sklony.
Nechávame so sebou obchodovať, stávame sa lacným predajným artiklom v kontexte Európy (nielen!) - obyvateľstvo je teda zneužiteľné a zneužívané zahraničím – Luna sa totiž nachádza v siedmom dome, ktorý zodpovedá práve kontaktom s našimi obchodnými a politickými, či mocenskými partnermi, susedmi. Ľudia odchádzajú za prácou i rodinným životom do zahraničia. Má to svoje opodstatnenie – naše „žoviálne“ zákony stoja na strane tých, čo ich tvoria, nie sú tu pre ľud. Sociálne zameraná Luna-matka sa stáva pod kuratelou „mocných jupiterovcov“ asociálom, ktorý svojou starostlivosťou pomáha iným asociálom, nie však tým, čo vytvorili podmienky, aby táto spoločnosť vôbec mohla dožiť tieto časy. Ľudia, ktorí tvorili hodnoty a svojou každodennou lopotou vybudovali väčšinu toho, čo okolo nás vidíme, sa stali „vyvrheľmi“, mnoho razy bez sociálnej podpory. Štátne orgány na základe zle postavených zákonov kŕmia darmožráčov, čo pre spoločnosť neposkytli žiaden úžitok - azda len pre politické strany, ktorým sa stávajú vďačnými voličmi. Kašlú pritom na mladý tvorivý potenciál absolventov stredných a vysokých škôl, ktorým neposkytuje žiadne výhody a dostáva ich do polohy spoločenských autsajdrov. Aj zo mňa na základe týchto zákonov urobili rovnako asociála, podieľajúceho sa na tejto nespravodlivosti. To môže pripustiť len macocha, nie dobrá starostlivá mater!
Jupiter, Slnko i Luna stoja v disharmonických aspektoch voči vrcholu neba, symbolizujúcemu spoločenský a medzinárodný úspech, sebaetablovanie národa, nájdenie vlastného poslania.

„Problémy ekonomiky“ – dom hodnôt v horoskope


V druhom dome horoskopu, viažucom sa na finančné podmienky štátu, majetok a majetnosť národa, rozpočet štátu, ministerstvo financií, finančné zbierky a pôžičky, ale i vyšší hodnotový systém nájdeme Pluta. Hades v gréckej a Pluto v rímskej mytológii je boh spojený s podsvetím, so všetkým, čo je tam skryté, utajované. Je považovaný za chtonický - podsvetný náprotivok Dia, Jupitera, najvyššieho boha Olympu. Bol uctievaný ako pán ríše mŕtvych, tiež však ako boh majetku, pretože všetky drahé kovy, drahokamy a bohatstvá sú ukryté v zemi. V mundánnej astrológii sa stará aj o spoločenstvá, manipulujúce so svetom (napr. OSN, MMF, WHO, ECB, ..., mafia, ...), propagandu, krízy, nezmernú túžbu po moci, fašizmus, prevraty, masové ničenie i sebaničenie, genocídu, masové ohrozenie, ...
Pri pohľade na aspekty planét s týmto vládcom „temna“ dominujú dva – harmonický s Marsom do desiateho domu a napäťový s Venušou v piatom dome. Prvé spojenie je pomerne jednoznačné. Desiaty dom súvisí s hlavou štátu, vládnucimi kruhmi, mocou, hornými desaťtisícmi, ale aj s národnou cťou, vážnosťou a uznaním v zahraničí. Vidíme teda, s akými úrovňami sa jeho prostredníctvom stretávame. Pluto pomáha jednoduchému Marsovi, bitkárovi Aresovi, bojovníkovi za egoistické ciele, aby mohol dosiahnuť úspech v zmysle hesla „Čím vulgárnejší, primitívnejší a bojovnejší, tým úspešnejší!“
Musím však pripojiť ešte jednu poznámku k tomu, čo som bol nazval harmonickým vzťahom. Nakoľko vieme, s akými (temnými, podsvetnými) energiami Pluto narába, mnoho razy to, čo je preňho (a tých, ktorých v horoskope zastupuje) pozitívne, nemusí byť pozitívnym pre celú spoločnosť. Len to hovorí o schopnosti s touto energiou efektívne zaobchádzať. Vieme, ako sa s týmito silami od počiatku samostatnej republiky, ba dávno predtým, nakladalo u nás (vyrabované hospodárstvo na všetkých úrovniach je priamym svedectvom tohto planetárneho spojenia), ako sa s ním narába doteraz. Veď prečo, ak nie kvôli utajovanej rabovačke, sa odohráva boj politických strán, zaplatených primitívnymi „gorilami“ hmotnej plutokratickej moci? My občania, ako „malé ohlúpené opičky“, ktoré sú súčasťou veľkého primátieho stáda, sme sa týchto mocenských finančných hier „najsilnejších samcov“, dunivo sa tlčúcich do pŕs, bezmocne ale aktívne účastnili a zúčastňujeme (viď voľby).
Druhé prepojenie Pluta smeruje do piateho domu k Venuši. Dom detí, ako ho nazýva osobná astrológia, má na starosti pôrodnosť, populáciu, výchovu detí, školstvo, verejnú morálku, no i zábavu, hudbu, slávnosti, šouprogramy, divadlá, pohostinské zariadenia, hotely. Venuša sa stará takisto o umelecké dianie vo všetkých oblastiach, rada sa zabáva, stará sa o peniaze ako prostriedok pre získavanie hmotného majetku a všetkého, čo človeku poskytuje radosť. Rada sa pekne oblieka, fintí. Neharmonický aspekt ale posúva jej záujmy v dome do zvrhlej podoby. Na umenie povyšuje gýč a lacnú zábavu, poskytovanú komerčnými médiami, viac než potešenie z lásky ju zaujíma pudový sex a milostné aféry, skutočnú krásu zamieňa lacnými silikónovými a kozmetickými náhradkami.
Do škôl, ktoré prudkým znížením populácie obrala o deti, vstupuje s lacným nevkusom a nestará sa o hodnoty, o ktoré sme sa opierali a ktorými sme sa hrdili v zmysle slov Komenského - „Uč se synu moudrým býti!“ Nedostatok financií, pomôcok a učebníc priamo odporuje požiadavkám, ktoré vyslovil „učiteľ národov“ napríklad v reči prednesenej v úvode školského roku v roku1650: „... Povedal som, že kto má záujem o vzdelanie, musí si knihy ceniť viac než zlato a striebro. A právom. Knihy ho totiž môžu priviesť k cieľu jeho túžby, nie zlato a striebro... Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. No nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom. A to už smeruje k urážke Boha Stvoriteľa, ktorý chce, aby sme boli jeho obrazom. Chráňme sa teda toho! ...“ K tejto múdrosti niet čo dodať!
V čase prechodnej populačnej recesie, spôsobenej hospodárskym a hodnotovým poklesom, kedy sme mohli využiť zmenu pomeru počtu žiakov k počtu učiteľov na skvalitnenie vyučovacieho procesu v zmysle – menej žiakov v triede = kvalitnejšia výuka – sme urobili veľmi kontraproduktívny krok. Rozpredali sme školstvo - učiteľov, budovy, majetok. Pre okamžitý tzv. ekonomický prospech. To urobí len hlúpy hospodár, nedívajúci sa do budúcnosti. Takýto krok nebol prvým ani posledným pri súčasnom stave vládnutia.
Ceny potravín a tovaru každodennej potreby patria takisto do sféry správy piateho domu. Venuša ich podriaďuje plutovským chúťkam po nezmernom bohatstve, pomáha štátu budovať obchodné a zábavné monštrá, megdonaldy, auparky, a „komerciou zdeformovaný priemerný návštevník“ ich považuje za paláce naplnené kultúrnymi a komerčnými hodnotami. Míňa v nich svoje ťažko (kto ako?!?) zarobené peniaze. Zábava a nákupy sa stávajú vysoko cenenými aktivitami práve pod kontrolou „božstiev“. Pluta - Mamona a Venušu - Spotrebu sme si ako nových bohov vybrali po zvrhnutí predošlých, tisícročiami overených a osvedčených. A oni dvaja vedia, ako ovplyvniť barnumskou reklamou ohlúpeného huxleyovského „spotrebiteľa“!

Pozitíva horoskopu


Jedinými planétami v horoskope SR, ktoré nie sú postihnuté disharmonickými energetickými väzbami, sú Merkúr a Saturn. Ten prvý, boh komunikácie, racionálny mladík Merkúr, sa nachádza v dome učenia a vzdelávania v Strelcovi.
Nabáda nás, aby sme sa nezastavili na svojej ceste získavania poznatkov o svete, no aj ich múdreho používania. Aby sme hľadali cez poznávací proces správnu filozofiu nášho života a sveta v ktorom žijeme. Zastupuje obchodníkov, dopravu, vedu a umenie, novinárov a rečníkov (no i politických hovorcov), učiteľov a všetkých mladých ľudí, rebelantsky sa stavajúcich proti konzervatívcom, signujúcim inakosť ich pohľadu na svet nálepkou zbytočného rebelstva a ich spôsob myslenia jednoducho znevažujúc ako puberťáctvo. Ale práve títo mladí sú v „horoskope“ najmenej postihnutí, takže poskytujú kladné východiská. Ich neviazanosť na krpčiarske tradície, na konzervatívne postupy, určujúce, „ako sa to má robiť!“ ich síce zdanlivo hendikepujú, stavajú ich do úlohy autsajdrov, zároveň cez nich máme možnosť urobiť „nekonfekčné“ zásahy do jestvujúceho spôsobu myslenia. Ekonomického, politického.
Ani Saturn nevystupuje v horoskope ako starý senilák, prísne trestajúci učiteľ. V piatom dome v oslobodzujúcom Vodnárovi má skôr charakter senexa v podobe Merlina, Gandalfa.
Jeho poloha je priam symbolická. Akoby práve spomedzi detí, lebo piaty dom je s nimi spojený, vyšla v nich zakódovaná prirodzená slobodná kreatívna múdrosť, s ktorou musíme počítať, ak sa chceme pohnúť z hnilobných vôd spoločenského marazmu. Židia počas exodu potrebovali na vstup do zeme zasľúbenej štyridsať rokov. Nevyhneme sa tomu ani my? (tak som to predpokladal pri výklade horoskopu pred skoro dvadsiatimi rokmi) Alebo dokážeme skôr urobiť zmeny, po ktorých túžil každý, kto v studených novembrových dňoch plných ohňa viery stál na námestiach so štrngotajúcimi kľúčmi v ruke, veriac, že ich vyzváňanie pomôže otvoriť dvierka tajomnej komnaty slobody!? Ak by sme spojili sily týchto dvoch, Merkúra a Saturna a nedovolili im, aby stáli v antagonistickom protistoji, náš malý „svet“ by sa radikálne pohol dopredu.

„Plutovská“ súčasnosť

Čo sa teda z pohľadu astrologického v ostatných dňoch, týždňoch udialo a môže ešte stať?
Transformátorom situácie je, samozrejme, tranzitujúci Pluto (transformácia je jeho základnou doménou). Jednoznačne to vyplýva z jeho energetických archetypálnych „kompetencií“. Ten, ktorý načal krajec svetovej hodnotovej krízy kedysi začiatkom roku 2008, keď prekročil hranicu znamenia Kozorožca. Vládca podsvetia, archetyp, starajúci sa o zmeny v zmysle „umri, aby si mohol prežiť!“, planéta, ktorá sa nachádza v horoskope Slovenska v dome hodnôt, peňazí, finančných podmienok štátu, majetku a majetnosti národa, rozpočtu štátu, ministerstva financií, finančných pôžičiek, ale i vyššieho hodnotového systému (repetitio est mater studiorum!) sa dostal v súčasnosti do tesnej blízkosti Slnka horoskopu narodenia SR (aj ČR)!
Tajné a utajované „podsvetné“ informácie sa dostávajú jeho prostredníctvom postupne na svetlo božie.
Aký to má účinok?  
„Ekonomická džungľa“ postupne odkrýva svoje tajomstvá. „Plutovské monštrá“, mocné a upravujúce zákony finančnej „divočiny“, vyliezajú z hmly noriem. Ešte sa v nej túžia ukrývať, zahaľujúc sa ich pokrivenosťou, ale súc postupne odtajnené, pomaly strácajú svoju temnú moc. Ani kľučky paragrafov nie sú dosť pokrútené, aby prekryli ich nekalé praktiky. Pluto pri svojom transformatívnom procese upozorňuje, že ak nebudeme dbať jeho zlomových úsilí, nebude otáľať pripomenúť ich v oveľa deštruktívnejšej podobe v nasledujúcom období! V zimných a jarných mesiacoch sa do desiateho apríla približuje k Slnku „narodenia republiky“, aby umožňoval urobiť zmeny, ktoré ešte nemusia mať deštruktívny charakter. Potom už za seba neručí! V nasledujúcom roku „prevalcuje“ Slnko narodenia republiky trikrát. Začiatkom februára, koncom júna a začiatkom decembra roku 2013!
Ak nás medzitým postihne tohoročná sľubovaná „decembrová kataklizma“  (s tou sa ešte stretávame predovšetkým na internete a stránkach bulváru), nemá zmysel o ďalších udalostiach uvažovať. Ak však nie, je obdobie, čo práve prežívame, štádiom totálnych, „kataklizmatických“ zmien našej lokálnej spoločnosti, ktoré musia, prízvukujem – musia – zmeniť beh nášho života. V opačnom prípade nás bude očakávať vládca podsvetia spolu s Cháronom na brehu rieky Styx so slavobránou.
Súčasný stav spoločnosti je dynamizovaný kvadratúrou tranzitujúceho Pluta, ktorý od vzniku SR prešiel z konca Škorpióna cez Strelca do Kozorožca, do kvadratúry na Lunu horoskopu „narodenia“, čím sa zvýšila citlivosť reakcií ľudu, vyvolávajúc protichodné nálady a opatrenia, tlak verejnosti na parlament, ktorý svojou činnosťou poškodzuje stav spoločnosti, ľudu. Presným kvadrátnym aspektom prešiel druhého februára a vráti sa doň v retrográdnom pohybe v poslednej dekáde júna, aby sa toto napäťové spojenie opäť direktívne aktivizovalo začiatkom decembra tohto roku. Kvadratúrou však nepostihuje len Lunu – ľud, ale i ascendent horoskopu – stav štátu a jeho „mocných“.
Kto stojí na námestiach teraz (písané na prechode zimy do jari 2012)? Predovšetkým deti tých, ktorých túžba po novom svete hnala do ulíc pred vyše dvadsiatimi rokmi. V tom čase, medzi rokmi 1984 až 1995 sa Pluto, planéta transformácie, autenticity, hlbinného vciťovania do stavu Zeme a ľudskej spoločnosti, ale i nízkych pudov a vášne, presúval domovským znamením, Škorpiónom a vyvolal politické diskusie a dramatické udalosti, meniace politické usporiadanie sveta. Deti, ktoré sa v uvedenom období narodili, v sebe nesú spomínané energie a tendenciu voviesť ich do bežného života. Je to generácia mladých ľudí, ktorí vedia, že sú možno tými poslednými, ktorí takéto zmeny môžu a musia urobiť. A starých pohrobkov, potrimiskárov, ktorí sa pripútali ku korytu majetníctva, poslať na „smetisko dejín“, nechať ich pred „Jordánom“. Možno ich merkúrskej mladosti chýba dostatok skúseností, zato sú nositeľmi prirodzenej múdrosti senexa Gandalfa, múdreho čarodejníka, reprezentovaného Saturnom, ktorý pomôže dospieť k zničeniu „prsteňa moci“. Saturn v horoskope zrodenia republiky pozitívne vplýva na rozpínavého nadutého Jupitera, nechávajúc z pozície pána času veci života pomaly dozrievať.
Medzitým sa však onedlho aj Urán pokúsi o oslobodzujúci manéver. V júni tohto roku (2012) sa spojí v konjunkcii s Lunou a ponúkne neočakávané zmeny k lepšiemu. Len treba dať veľký pozor na jeho aktivity, lebo pri doteraz spomínaných planetárnych spojeniach sa bude chcieť zmeniť z revolucionára na explozívneho anarchistu! Výbušné nálady podrží v ľude počas celého tohoročného leta a na jar budúceho roka, kedy prekročí hranicu siedmeho domu s tendenciou výrazne prehĺbiť a rázne riešiť nesúlad v našich medzinárodných (nielen) vzťahoch.
Aj v sekundárnych direkciách vidíme mocnejúce napätie medzi retrográdnym Marsom v desiatom dome a Jupiterom na ascendente, zosilňujúce nebezpečenstvo nepokojov, povstaní až agresívneho charakteru, spojených s neúspechmi vládnej politiky.
Žiaľ, podiel archetypálnych energií na svetové dianie, ako to vysvetľuje astrológia, dnes berie do úvahy málokto, nakoľko kvazi-astrológovia sprofanovali túto hermetickú vedu do podoby vulgárneho bulvárneho veštenia. Alebo jej poznatky úspešne zneužívajú tí, ktorí sa presvedčili o sile astrologického výpovedného charakteru.

(článok má pokračovanie tu -Východiská)

Mgr. Miroslav Kostelnik


Východiská

(pokračovanie predošlého príspevku Živočíšne kauzy súčasnosti)

(pokračovanie)
(Vykročil som na cestu, rozhodol som sa, že ak už nie pre iných, tak pre mňa samého má pokračovanie „správy o stave spoločnosti z osobného pohľadu jedného astrológa...“ význam a ak nájde prípadného ďalšieho čitateľa, ďakujem i za to. Všímavý percipient chce vedieť, prečo používam v texte kurzívu? Tá je na miestach, spojených s astrologickou a mytologickou tematikou.)

Má „bezvýchodisková“ situácia horoskopu SR nejaké východiská?

Toto zdanlivé protirečenie je vskutku len údajným (tak, ako postupne a potupne pomaly všetko, čo sa dotýka primátich príbehov našej spoločnosti, lebo na ich zúdajnení efektívne pracujú „jupiterskí gorilí právotvorcovia“), každá situácia má svoje možné východiská. Len k nim treba dospieť. Priestorovo i časovo.
Vydať sa však na cestu nie je až také jednoduché, a tak som požiadal o pomoc Múzu. Odkázala ma na básnika Homéra a on mi ponúkol plavbu na „Odyseovej lodi“.
V predošlej časti textu, spojenej s „džungľou v horoskope SR“ som písal o potenciáloch a  potrebách zmien v našej spoločnosti, vyplývajúcich z tranzitov reformátorských a revolučných archetypov – Pluta a Urána – na dôležité body energetickej štruktúry radixu. Pohľad z „paluby“ mi umožnil v mori udalostí uvidieť tie, ktoré sa akoby archetypálne dostávajú do nášho vedomia po všetky veky ľudskej civilizácie. Usúdil som, že sa s touto svojou skúsenosťou potrebujem podeliť.
Dvadsať rokov je zdanlivo dosť na to, aby sme ako štát boli dorástli cez adolescenciu do dospelého veku. Aj biodromálna psychológia popisuje toto obdobie ako vrchol mladosti. Žiaľ, že sme nemohli naplno a samostatne prežiť svoju „štátnu pubertu“, vek nesmierne dôležitý kvôli predpríprave na vstup do adolescentného a dospeláckeho obdobia. Ba, ako tvrdia niektoré psychologické kapacity, je to vývojová životná etapa najdramatickejšia a najzaujímavejšia. Namiesto možnosti, aby sme sa rozvíjali samostatne, hľadajúc novú integráciu „osobnosti spoločnosti“, jej svojskú, úplne jedinečnú syntézu, „boli sme vstúpení“ do Európskej únie - sťa nepodarené dieťa do nápravného ústavu, „detského domova“. Ako veštecky v tomto kontexte znejú spomínané slová Petra Franka: „ ... žiaden astrológ by nedal rodičom nádej, že sa (toto) dieťa môže dožiť puberty...!“

Pár dní po našom vstupe do EÚ (mali sme ledva dvanásť ranopubertálnych rokov) vytvoril tranzitujúci Saturn - planéta vládnuca znameniu Kozorožca, a teda aj koreňom horoskopu narodenia (radixu) republiky, ale takisto radixovému Slnku, Uránovi a Neptúnovi – presnú kvadratúru s Lunou. Tá reprezentuje prostý ľud, masy, obyčajných ľudí, ... (ako som spomínal v predchádzajúcom príspevku). Aký býva vplyv tohto aspektu? Čo naznačuje z mundánneho pohľadu astrológie? Stagnáciu, infláciu, nepriaznivé zmeny, krízy v parlamente, zmenu meny, úpadok remesiel, tvrdé opatrenia proti ľudu, zlú prácu štátneho aparátu, poruchy obchodu, pád bánk, oslabenie zdravia ľudu, oslabenie demokracie, nezamestnanosť, ...
Žeby bol býval prvomájový termín roku 2004 vybratý čisto náhodne?!? Alebo je súčasťou kolektívnej karmy štátu, národa? Alebo bol určený z vôle „mocných“?
Namiesto metamorfóz neskrotenej mladosti, ktorá sa búrlivo rozvíja a búri proti všetkému, čo je hoci len o niekoľko mesiacov staršie ako ona, sme zažili šok obmedzenia „radou európskych starších“. Aj keď to „múdri politici a národohospodári“ interpretovali ako jedinú možnosť ekonomického rastu spoločnosti, štátu. (Žiť na úkor niekoho či niečoho však nectí osobnosť! A rast zadlženosti štátu svedčí skôr o opaku, než ako zneli sľuby!)  Takže potom to už išlo v mnohých oblastiach života našej spoločnosti pekne od desiatich k piatim, aj keď niektoré médiá a oddaní „veriaci“ hovoria o veľkom pokroku. („Pánové, držte si klobouky, pojedeme z kopečka!!!“)
Bez možnosti plne rozvíjať spoločenskú inteligenciu, prijať svoju jedinečnú tvár, rozvíjať slobodné vzťahy. Len pár rokov predtým sme odmietli jedného hegemóna, aby sme chytro prijali iného?!? Stali sme sa masou, strácajúcou tvar, prijímajúcou zákony väčšej beztvárnej masy. „My“ sa opäť stáva dôležitejším než „Ja“! Vlastnú tvár prekrývame kolektívnou, internacionalistickou maskou unionistickej európskosti. Zo Slovákov, žijúcich v Európe sa z nás postupne stávajú Európania, žijúci na Slovensku (strašidelná potupná predstava totálneho vykorenenia!). A primáti, vyliezajúci z tejto beztvárnej nediferencovanej hmoty, si opevňujú svoje finančné brlohy na úkor nás všetkých, štátu, únie. Kradnú, nechávajú rozkrádať, rozpredávajú spoločný majetok, nazývajúc to lukratívnymi obchodmi a dobrou ekonomickou spoluprácou s bohatým zahraničím, výhodnou privatizáciou, záchranou krachujúcich bánk, ...! Čosi sme o tejto zlodejine tušili, ale temná moc podsvetia (Pluto v dome hodnôt SR) bola od počiatku svojím manipulatívnym vplyvom mocnejšia, než polnocou oslabený slnečný svit a svet nášho horoskopu. Keď si občas pustím telku alebo rádio, aby som ako hrdina nasledujúceho „eposu“ vo svojej zvedavosti nepovolil, vediac, že som človekom, ktorý si musí udržať pamäť, ale ktorý chce vidieť, spoznávať a okúsiť všetko, čo mu svet ponúka, vidím, že sa v našom spoločenskom živote veľa nezmenilo, nemení! Môj pohľad je možno skeptickejší, než ponuka, čo nám v médiách vnucujú oficiálni predstavitelia štátnej moci, súkromných finančných inštitúcií a ich mediálne hlásne trúby, lebo sa na túto spoločnosť dívam zospodu, očami obyčajného človeka, nie z pozície vytúženého ideálu, ktorý je nám podsúvaný. Sme presviedčaní, že zvyšovanie cien, a tým priamoúmerné zhoršovanie životnej úrovne, je nevyhnutnou, jedinou cestou, ako nepriviesť štát ku krachu, pritom sú stámiliardové krádeže mocipánov „sofistikovane“ zametané pod koberec. Súčasne na druhej strane rastie neúmerne počet tých, čo žijú na hranici chudoby. Ako píšu Tichoplavovci v knihe Začiatok začiatkov: Nie som rozhnevaný preto, že som chudobný, ale preto, že som chudobný neprávom.
Situácia sa zdá byť zatiaľ pokojná.
Pluto však tlačí!

Potreba mýtu


Aby sme sa ale vrátili k východiskám, ktoré som na začiatku spomínal. Sú vôbec nejaké?
Tu musím opätovne podotknúť, že blahorečím archetypálnej astrológii a psychológii. Doviedli ma k hlbšiemu štúdiu mytológie, ktorá mala odjakživa psychologický a enviromentálny charakter – veď komunikácia s bohmi a hrdinami mýtov je komunikáciou s vlastnou individuálnou dušou i kolektívnou dušou Univerza, teda aj prírody, všetkými jej prejavmi. Ak som sa v predchádzajúcom texte o „primátoch“ zaoberal planétami ako mytologémami v kontexte horoskopu vzniku Slovenskej republiky a ich súčasných tranzitov, teraz zmením pole pôsobnosti.
Túžba po mýtoch, ich potreba, je typickou vlastnosťou ľudskej duše. Svetu vieme porozumieť, chápeme ho prostredníctvom príbehu, metafory, nie cez namemorované poučky, zákony. Duša lačnie po istote mýtu hlavne v časoch, kedy je určitosť jej bytia narušená náhlymi vonkajšími a vnútornými zmenami. Vtedy je ochotná veľmi rýchlo vstrebávať nové „mytologické“ výklady reálií, ktoré nemala možnosť do tých čias poznať. Tak sa nečudujme, že sme sa mnohí za veľmi krátky čas nechali absorbovať výkladmi ambicióznych mýtotvorcov o privatizácii, demokracii, princípe sociálneho štátu. Vtiahli nás do svojich osídiel, opantávajúc nás sladkými rečami o dokonalosti ponúkaného príbehu. A prostá duša uverila. Prijala, zasýtila, zaplnila vzniknutú prázdnotu. Implantované mýty, reprezentované od ružového prevratu v novembri 1989 „americkým snom“, postavené na ambíciách bez poznatkov a skúseností však nemôžu mať dlhé trvanie. Zachovajú sa v informačnom systéme nanajvýš jednej generácie. Spoločenské skúsenosti tvrdo overia ich platnosť. Ak sa nepotvrdí ich všeobecná funkcia, musia sa pod tlakom novej reality zmeniť, zameniť za iné. Prežijú len tie ozajstné, pretrvávajúce v ľudskej duši po veky.

„Heroické putovanie“

Cesta mýtického hrdinu životom je spojená s cestou duše zodiakom. Zámerne nepoužívam slovo zvieratník, lebo zodiak má aj iný koreň, než je všeobecne prijímané. Bill Darlison vo svojej knihe The Gospel and the Zodiac uvádza: Každoročné putovanie Slnka celým zodiakom je prirodzený symbol pre všetky cesty, obzvlášť pre životnú púť ľudských stvorení. Slovo „zodiak“ (bežne prekladané ako zverokruh, zvieratník) má prapôvodný koreň v slove zoad, „prechádzka“, „cesta“ či „chôdza“ a vzťahuje sa ku gréckemu slovu hodos, „cesta“, a sanskrtskému slovu sodi, „chodník.“
(Etymológie zodiaku ma od počiatku fascinovali, uvedomil som si, že sám som sa ocitol na takomto chodníku, na ktorý som sa dostal vlastným rozhodnutím a nie je to pre mňa prechodný, ale ani výhodný stav, lebo hermetické poznanie nie je v súčasnosti vychodenou cestou, lež obchodom s porcelánom prešliapaným množstvom komerciou poblúznených zblúdených slonov, a že to všetko len tak ľahko nerozchodím!)
Ak sa teda ktokoľvek rozhodol, vydáva sa na cestu, hoci nevie, aké bude jej zavŕšenie. Vytvára si vlastnú jedinečnú životnú odyseu.

Homérov epos Odysseia, je práve takou hrdinskou epopejou a v kontexte paralel dejinných osudov ponúka aj isté východiska. Cestu jedného z najväčších hrdinov trójskej vojny, itackého kráľa Odysea (na začiatku eposu veľmi krutého a ľstivého - to on bol spolutvorcom koňa, onoho, podľa slov veštca Láokoónta, povestného danajského daru pre Tróju) späť domov k manželke Penelope a synovi Telemachovi pozná azda každý (ja viem, moje pium desiderium).
(Pre tých, čo sa teraz dostali do stavu tápania, krátke expozé. Školy nám skôr narodeným už neposkytli v plnej miere, tak ako to bolo v dávnejšej minulosti, kompletné klasické vzdelanie, obsahujúce aj latinčinu a gréčtinu ako jeho súčasť, a kto nemal dobrého vnútorného „Mentora“, sa k takémuto poznaniu nemal ako/prečo dopátrať. Takže sa tým netrápme. Tí najmladší, čo poznajú mytologické príbehy prevažne len z filmového podania (ak vôbec!), by takisto nemali mať mindráky. Málo z režisérov (česť výnimkám) má vzdelanie, ktoré by dovolilo hlbšiu mytologickú a psychologickú reinterpretáciu klasickej predlohy. A tak tvorcovi meinstrímového filmového príbehu a participantovi neostáva mnohokrát nič iné, len kĺzať po povrchu vizuálne bombasticky vzrušujúceho príbehu s dramatickými zápletkami.)
Ak sa však máme prostredníctvom mýtu pokúsiť o výklad vývinu takého zložitého komplexu, akým je štát, nemôžeme ostať pri povrchovom, a teda povrchnom pohľade. Vnorme sa teda trochu hlbšie do príbehu, ktorý je síce spojený s antickou gréckou klasikou, ale hovorí aktuálnou rečou o dnešku, dejoch blízko minulých a súčasných (možno i budúcich). A životné peripetie jedinca, hlavne ak je taký významný, akým mýtický itacký vládca nepochybne bol, môžu svojou polysémantickosťou ako metafora poslúžiť pre vloženie akéhokoľvek epického súboru udalostí. Veď i štátny útvar je takým „kolektívnym“ jedincom, ako som to bol popísal predošle pri pokuse o rozbor horoskopu republiky. Zdanlivo pesimistický (občas až uplakaný) dej prijmime ako obraz problematických peripetií, učebných lekcií životného príbehu, ktorý ale, tak ako každá dobrá „rozprávka“, končí po zvládnutí iniciačných kríz úspešným rozuzlením a hepyendom známej formulky: „... a žijú šťastne doposiaľ, ak nepomreli.“
Uvedomujem si ale aj to, že sa púšťam do intelektuálnej „hry“ s vlastnými pravidlami, že moje interpretácie sa budú mnohým zdať ako účelové, len aby som dosiahol vytúžený výsledok. Že teda pristupujem k téme ako vedec-experimentátor, ktorý chce dokázať svoje predpoklady. Zvolenej hre takéto postupy vyhovujú, pretože rátam s mnohovýznamovosťou pôvodného textu. Že tento od počiatku nechcel byť len zobrazením konkrétneho putovania hérosa a jeho družiny, lež zobrazením hrdinskej púte ako takej.

Odyseova púť

Homérsky epos Odysseia  sa nezačína tam, kde skončila Iliada, na konci vojny pod hradbami Tróje, po rozchode víťazných vojsk a ich preživších hrdinov domov, ale ako sa patrí na správne rámcovaný príbeh, kdesi v prostriedku. Akoby nás chcel prvým spevom, nazvaným Telemachia, uviesť do súčasného spoločenského diania.  
Odyseus trávi nekonečné dni v skrytosti na ostrove Ógygia, patriacemu nymfe Kalypso a zdá sa, že dospel na koniec svojej cesty. Bohovia však rozhodnú inak. Aténa má záujem, aby sa hrdina, tak ako všetci, ktorí po trójskej vojne prežili, vrátil domov. Zasadnutie Olympanov otvára Zeus a sťažuje sa na ľudí, že vinia bohov zo zla, páchaného na nich, pričom si oni sami vlastnou hlúposťou spôsobujú strasti.  Keď Aténa pripomenie osud Odysea, Zeus kladie vinu na Poseidóna, ktorý chcejúc pomstiť oslepenie syna Polyféma, nedovoľuje hrdinovi doplaviť sa bez problémov domov. Nakoniec sa zhromaždenie bohov dohodne na jeho návrate a na ostrov Atlantovej dcéry vyšlú Herma. Aténa sama odchádza v mužskom preoblečení na Itaku, aby dala na vedomie Odyseovmu synovi Telemachovi, že sa blíži čas otcovho návratu a že preň treba urobiť prípravy. V Odyseovom dome sa totiž po jeho odchode na trójsku vojnu zhromažďujú potenciálni ženísi jeho manželky Penelope, ktorí neveria, že sa itacký vládca vráti domov. Vyžierajú pritom jeho majetok a bavia sa na jeho účet. Telemachos sa cíti primladý, veď sa narodil v čase otcovho odchodu na bojisko a ako dvadsaťročný mladý muž má primálo síl na to, aby týchto okrádačov domu mohol vyhnať. Už ani on neverí, že sa jeho otec vráti domov. Aténa ho však presviedča, že musí urobiť prípravy na Odyseov návrat a skoncipovať taktiku, aby spolu s otcom po jeho príchode očistili dom od drzých príživníkov. Lebo ani Penelopa sa nedokáže zbaviť dobiedzajúcich itackých mužov a svoj sobáš s nimi odďaľuje rôznymi úskokmi. Aténa presvedčí Telemacha, že už má vek na to, aby nielenže vyhľadal správy o otcovi, ale aby zabojoval proti nepriateľom paláca. A tak sa mladý muž vyberá na výzvednú cestu, ktorá potrvá pomerne hodnú dobu.
Koncom roka 2011 sa zverejnili prvé správy o nekalých praktikách finančných skupín, ktoré spolu s predstaviteľmi politického sveta pripravili našu ekonomiku o nemalé položky. To  múdra „Aténa“ po zasadnutí „Olympanov a po rozhodnutí Dia Kronovca“ zostúpila z božských výšin, aby nás upozornila na to, čo sa deje už od počiatku našich samostatných dejín. Vyzvala „Telemacha“, predstaviteľa mladej odvážnosti, či skôr nahnevanej mladíckej nerozvážnosti, ako to charakterizovali skúsení politici a politológovia, aby sa postavil týmto neprávostiam. Verejnosť, hlavne jej mladí predstavitelia vošli do ulíc, do parlamentu, aby dali na vedomie „itackej verejnosti“, že je potrebné čosi urobiť. Pripraviť návrat moci spravodlivosti, práva. Demonštrácie proti „gorilám“ v spoločnosti na začiatku zlákali mnohých tušiacich a tešiacich sa, že sa udejú výrazné spoločenské zmeny. Ale väčšinový podiel populácie sa necháva, tak ako Odyseus nymfou Kalypso, čičíkať zdanlivou stabilitou stavu. Pluto do 10. apríla 2012 tlačil svojimi transformačnými snahami na Slnko horoskopu republiky, očakávajúc, že pochopíme význam jeho úsilí. Zmena, ktorá mohla pod jeho vplyvom prísť v jarným mesiacoch, sa však nekonala. Odyseus plače, vzdychá túžbou po návrate domov, lebo cíti, že sa ešte má kam vracať, no Kalypso ho presviedča o nepotrebnosti robiť zmeny.

Ako to začalo?


Nepredbiehajme však „dejiny“ a skúsme sa vrátiť kamsi na počiatok príbehu, na pobrežie neďaleko Tróje, kde sa celý sled udalostí začína.
Trójska vojna teda dopadla pre víťazných achájcov slávne i neslávne zároveň. Trója bola síce porazená, ale krutosť, s akou bolo vyhladené jej obyvateľstvo, sa bohom neveľmi páčila. A osnovateľom „vyhladzovacích manévrov“ bol práve Odyseus. Teda aj on, tak ako i mnohí ďalší „trójski víťazi“, museli byť bohmi potrestaní. Unavení bojom sa poberajú domov. Na ceste smerom ku gréckej pevnine sa pridal Odyseus so svojimi loďami najskôr k Menelaovej, neskôr k Agamemnonovej flote. Bohovia rozpútali búrky, víchor, vlny a blesky. Flotila sa rozpadla a mnohé koráby i s posádkou šli ku dnu. Rozpadlo sa spojenectvo, ktoré dovtedy pretrvávalo dlhočizné roky a utužovalo sa aj v bojoch pod trójskymi hradbami.
Keď sme v novembrových dňoch osemdesiateho deviateho „vybojovávali“ svoje postupné víťazstvá nad „Trójanmi“, ktorí nás pod kuratelou bohov boli obrali o „krásnu Helenu“ (demokraciu? slobodu? jedinečnosť? kapitalistický materializmus?), netušili sme, že sa tým približuje i koniec nášho spoločenstva, štátu, v ktorom sme spolu s Čechmi pretrvali v spojení (nech už bolo akékoľvek, bolo istým spôsobom ku prospechu oboch strán) mnoho rokov. Len bojovníci, čo povyskakovali z brucha dreveného koňa, mali nariadené, aby nepobili všetkých „nepriateľov“. V báji bolo vyhladené celé mužské osadenstvo Tróje a ženy s deťmi šli do otroctva, u nás tzv. víťazi „pobili“ iba vybraných. Správne preoblečení a vhodne do prasiatkovoružova prefarbení vyvolenci zostali, takže aspoň tým sa začiatky príbehov v malých nuansách líšia.

Ďalším krutým Odyseovým činom bolo vyplienenie tráckeho mesta Ismara. Obyvateľov Kikonov, ktorí sa nesprávali priateľsky, vojaci vyhladili. Nažive nechali len kňaza Apolónovho chrámu Marona. Ten sa odvďačil mechmi naplnenými neobyčajným vínom, podobným božskému nektáru. Odyseus ho dal uskladniť na lodiach a námorníci opití víťazstvom hodovali na pobreží. Nahnevaní vidiecki Kikonovia ich v noci prepadli, takže bojovníci mali čo robiť, aby pred ich hnevom ušli na lode. Mnohí však ostali ležať mŕtvi na mieste útoku.
Ani naša odysea nebola od počiatku radostná, aj tu sa od prvých chvíľ odohrávali boje, v ktorých víťazili protistojné šíky. Z „podpalubia“ však na nás pôsobí euforizujúci opojný nápoj, ktorý azda budeme vedieť vo vhodnej chvíli použiť. Alebo sa ním budeme nechať mámiť, aby sme jeho vplyv prežívali prostredníctvom „opájajúcich médií“, bulváru, veľkolepých šouprogramov, reklamy, politických dialógov, ... a nevideli realitu, do ktorej sme vstúpili?

Plavba pokračovala a keď si už bol hlavný hrdina temer istý, že sa všetci v bezpečí priplavia do rodnej Itaky, bohovia nie prvý ani posledný raz rozhodli inak. Búrka, ktorá nasledovala, ich odohnala zo správneho kurzu do sveta, ktorý doteraz nepoznali, v ktorom žijú iné bytosti, než aké do tých chvíľ stretali. Prekročili hranice ľudskej civilizácie, aby sa ocitli vo svete inakosti, „nenormálnosti“. Tu sa budú stretať s polobohmi, ale aj s bytosťami nízkymi, krutými.
Vracajúc sa pohľadom do horoskopu vzniku Slovenskej republiky, máme ich v ňom spodobené v plnej kráse (viď predchádzajúci text o „gorilách“ – či aj tie a spomínaní „pánbožkovia“ nepatria práve k takým bytostiam?).

Stretnutie s mámivým neznámom


Keď sa more utíšilo, pristáli na brehu pevniny, ktorú nikdy predtým nemali možnosť navštíviť. Potrebovali doplniť zásoby a chceli sa zoznámiť s domácim obyvateľstvom. Odyseus poslal predvoj a ten bol domorodcami srdečne privítaný. Večne doširoka usmievaví Lotofágovia, pojedači lotosu, im ponúkli svoj obvyklý pokrm. Keď však človek, majúci vlastné stravovacie zvyklosti, okúsi túto omamnú cudzokrajnú krmu, na všetko zabudne. Na svoju minulosť, na svoj pôvod, na smerovanie svojej vlastnej cesty. Vyslanci po návrate k pobrežiu netušili, čo sa im prihodilo a odmietali nastúpiť opäť na lode, prežívajúc blaženosť bez minulosti, bez budúcnosti. Ostatní ich však násilím prinútili vstúpiť do korábov.
Vidina takzvaného demokratického slobodného kapitalistického sveta, „Ameriky“, „Švajčiarska“ mnohých našich súčasníkov takisto omámila, zatúžili zbierať „lotos moci a bohatstva“ z chodníkov, ako im to bolo sľubované.
Mam a klam nekonečnej blaženosti odviedol postupne zo života každodennosti aj takých, ktorí sa v „lotosovom sede“ začali utápať v zradných vodách vidín silnejúcej zosvetštenej komerčnej ezoteriky (nemám rád slovné spojenia, v ktorých sa nachádza slovo ezoterika, lebo sa ono v našej spoločnosti veľmi zneuctilo, sprofanovalo - stačí len pozrieť na „duchárinu“ v komerčných médiách, na množstvo partiového „duchovného“ braku na pultoch lacných kníhkupectiev, aj keď treba priznať, že i tu sa často objavia poklady nevyčísliteľnej hodnoty).
Poznám veľa jedincov, ktorí zostávajú vo vytúženom raji „lotosu“, ako som spomínal, spití ilúziou vysnívaného sveta takzvanej demokracie  napriek tomu, že sú každodenne konfrontovaní s  nedokonalosťou a vulgárnosťou masky jeho pretvárky. Zakotvili v zemi „Lotofágov“ a žijú v blaženej nevedomosti. Možno sa tým len bránia prijatiu občas veľmi tvrdej konfrontácie s realitou.
Sú i takí, čo boli na tieto územia vyhnaní nenásytnosťou pokrivenej spoločnosti, aby sa v malých spoločenstvách alebo osamote kŕmili „lotosom lacných vín“ pod balkónmi väčšinovej civilizácie, v kanáloch, pod mostmi. Ďalší si svoj „lotosový“ lós vybrali sami a požívajú ho v plechových búdach, chatrčiach z odpadových materiálov, podporovaní v takomto spôsobe života „mocnými nemocnými“. Veď Jupiter horoskopu Slovenskej republiky síce potláča, zároveň i podporuje Lunu - ľud, aby získaval na svoju stranu takto spoločensky pokrivených prívržencov. A sám v omamnom stave opitosti „lotosom“ svojho postu to blahosklonne nazýva sociálnosťou.
Všetci tí, čo sa takto zastavili a prijali zdanlivé istoty, sa postupne menia na „zombíkov“, lebo vieme, čo je jedinou istotou smrteľného človiečika.

Kyklopská epocha


Z ostrova zabudnutia vyplávali lode k ďalšiemu, ešte väčšiemu nebezpečenstvu. Priestor, ktorým plávali, pokryla nepreniknuteľná temrava, aby sa v tejto tme tmúcej pod vplyvom bohov vylodili na temnotou zakrytom ostrove, netušiac, čo ich očakáva. Tento temný svet bol obývaný zlostnými mocnými obrami s jedným okom, Kyklopmi. Odyseus ukryl svoju loď a keď sa rozvidnelo s dvanástimi mužmi vystúpil na breh a spolu sa vyštverali k jaskyni, ktorú zbadali na vrchole hory. Netušili, že ju obýva krutý Polyfémos (čo znamená muž, ktorý rád a veľa rozpráva a je známy v širokom okolí). Druhovia odhovárali Odysea od návštevy jaskyne, on však vo svojej zvedavosti nepovolil, vediac, že je človekom, ktorý si musí udržať pamäť, ale ktorý chce vidieť, spoznávať a okúsiť všetko, čo mu svet ponúka. Táto túžba po poznávaní ho síce mohla aj zahubiť, v tomto prípade však zabila jeho druhov. Keď sa obrovský Kyklop vrátil so stádom oviec do jaskyne, zapálil oheň a zbadal zľaknutých ľudkov. Od počiatku im dal vedieť, že preňho neplatia žiadne zákony a aby to potvrdil, schmatne dvoch námorníkov, tresne ich hlavami o zem a zbaští na večeru. Ráno pred odchodom z jaskyne a večer po návrate pokračuje v tomto krvavom rituáli. Neboráci nemôžu z jaskyne ujsť, lebo ju vždy zatarasí obrovským balvanom. To ale netuší, kto je jeho protivníkom, nepozná chytrosť Odysea. Po zdvorilostných frázach sa hrdina predstaví ako Nikto a pobavenému Plyfémovi ponúkne ako dar časť vína, ktoré so sebou priniesol. Opitý a prežratý Polyfémos nakoniec zaspí a príde o jediné oko, ktoré mu tí, čo zostali nažive, polovica z pôvodnej skupiny, vypália ostrým rozžeraveným kolom z olivovníka. Bojovníci sa poukrývajú, takže ich zlostný obor nemôže nájsť. Revom, ktorý spustí, privolá ostatných obyvateľov ostrova a keď sa tí pýtajú, kto mu ubližuje, odpovedá: Nikto. So smiechom odchádzajú od jaskyne. Odyseovi s druhmi sa ľsťou podarí ráno uniknúť – prichytia sa rún ovčieho stáda a pod ich bruchami opustia jaskyňu. Dobehnú k lodi, nalodia sa a keď sú už ďaleko na mori, hrdina vo svojej povestnej pýche zakričí, že to on, Odyseus, spáchal tento čin. Netuší, čo týmto márnomyseľným gestom spustí. Otcom Polyféma je totiž boh morí, Poseidón. A Kyklop, teraz už poznajúc meno nepriateľa, vykričí svoju žiadosť o pomstu otcovi. Medzitým vrhne po hlase niekoľko obrovských skál do mora, čím urýchli odchod hrdinov. Odteraz musia počítať s veľkým hnevom boha, ktorému do rúk vložili svoje námornícke osudy.
Naša spoločnosť sa s takouto zlobou a hrubou silou stretala a stretáva dodnes. Napríklad jeden z takzvaných „otcov vlasti“, veľavravný, všetkými poznaný bojovník s gladiátorským charakterom i menom, a po ňom do dnešných dní ďalší spúšťali lavíny utajovaného násilia, pričom pri svojej zdanlivej jednoduchosti nachádzali neustále vo svojom okolí nepomenovaného nepriateľa (skupinky protivníkov, neprajnícke novinárske hyeny, ...), ale i neznámych finančných darcov. Na otázku, kto poskytuje tajné nahrávky a dokumenty, igelitky a v nich majlant, zaznieva jediná odpoveď. Nikto. Prijali sme úlohu obetovaných bojovníkov, ale i oviec a baranov, aby sme mohli z problémov, ktoré sme svojou dôverčivosťou stvorili, uniknúť, namiesto toho, aby sme stav riešili. A „Kyklopovia“ oslepení bohatstvom zatiaľ pokojne žijú vo svojich „jaskyniach plných zlatého rúna“.

Poseidón žiadosť svojho syna vyslyší a od tej chvíle bude v ňom mať Odyseus silného nepriateľa, a Aténa, ochrankyňa hrdinu, bude mať ťažkú úlohu, aby ho hájila na ďalšej ceste.
A kto vlastne v našom spoločnom príbehu zastupuje Poseidóna, Neptúna? Nuž, nie je ťažké si domyslieť, kto vo svojej domnelej nekonečnosti moci „objíma“ a ovplyvňuje tento svet, kto ním manipuluje, obopína svojimi chápadlami. Akoby sa v tejto postave spojili obaja Diovi - Jupiterovi podarení bratia. K Zemetrasovi, vládcovi vôd sa pripája i vládca podsvetia. A toho sme už spoznali v „goriľom“ texte. Neptún – Poseidón sa spája s Plutom – Hádom.
Len jedno si ešte potrebujeme uvedomiť. Všetky tieto energie, metaforicky zosobnené v postavách bohov, sú archetypy síl, ktoré nesieme v našej psyché my sami, ako to vysvetlil aj C. G. Jung. Všetci sme Odyseom a jeho druhmi i Aténou, Polyfémom takisto ako Lotofágmi, Poseidónom i čarodejnicou Kirké, o ktorej sa čosi dozvieme z ďalšieho pokračovania. Lebo to nie oni nami manipulujú, ale my necháme sebou narábať našimi vnútornými poznanými i neznámymi energiami a je len na nás, či nám silu dodajú, alebo nás o ňu úspešne oberú. Sú nedeliteľnou súčasťou našej individuálnej i spoločenskej psychickej výbavy a stretávame sa s nimi na našej celej životnej púti. Ak s nimi žijeme v zhode, uskutočňujúc svoj jedinečný životný plán, náš príbeh je naplnený spokojnosťou. Ak sa však postavíme proti nim, vytvárame si strašného nepriateľa, pričom ani netušíme, aké energie sme postavili proti sebe.

(príbeh má pokračovanie tu: Východisko - návrat)

Mgr. Miroslav Kostelnik


Východisko - návrat

 (pokračovanie (zatiaľ) bez ukončenia)

Správny vietor do plachát

Po kyklopskom dobrodružstve loď dopláva k Aiolským ostrovom. Vládca Aiolos má na starosti vetry, ktoré určujú smerovanie ciest korábov. Ostrovy sú centrálou, hradlom, odkiaľ sa prehadzujú výhybky námorných ciest a mnohokrát pomiešajú a zmenia osudy cestovateľov. Aiolos je rád, že môže na svojej pôde privítať takého dôležitého hosťa, akým je hrdina od Tróje, ktorý ho, oddeleného od ostatného sveta, oboznámi, čo sa za hradbami jeho ríše deje. Vládne síce vetrom, ale tým jeho moc končí. Pri rozchode daruje Odyseovi vrece plné prameňov všetkých víchrov, vetrov a vánkov a viať necháva iba ten, ktorý duje smerom k hrdinovej vlasti s upozornením, že sa mechu nesmie ani dotknúť. Odyseus, šťastný že sa vracia k svojim, zabúda na svoju ostražitosť a potrebu kontroly, zaspí a je vydaný na milosť a nemilosť temnotám boha spánku Hypnosa, syna temnej bohyne noci Nyx. Zvedavých druhov ponechaných bez dozoru dráždi uzavreté vrece, lebo si myslia, že je v ňom víno či poklady. Otvoria ho neďaleko brehov Itaky a spleť vetrov, ktoré z mecha vyletia, rozbúri more, do tejto chvíle sčerené správnym vánkom a priženú loď späť k miestu, odkiaľ vyplávali. Odyseus sa ospravedlňuje, že zaspal a dopustil, aby námorníci vak s vetrami otvorili. Aiolus nielen, že odmietne ďalej pomáhať, ale vmetie mu do tváre i to, že je posledný z posledných a že bohovia už zrejme nestoja na jeho strane, ba že ho nenávidia a ako prekliateho ho vyháňa zo svojej ríše.

Od počiatku našej historickej odysey veríme, že vetry „slobodnej“ voľby, ktoré si vyberáme v pravidelných i predčasných intervaloch, sú tie jediné správne. Možno by i takými na určitý čas mohli byť, ale naša ostražitosť za krátku dobu pominie, nechávame sa uchlácholiť, zhypnotizovať sladkými sľubmi a s pocitmi „lotosového“ zabudnutia prestávame kontrolovať spoločenské dianie, takže búrne vetry a rozvášnené „poseidónske“ emócie nás vženú späť do spárov vidín, do sveta „nenormálnosti“.
 
Požierači

Nové miesto, ktoré plavba po neznámych končinách sveta priniesla do cesty, bol ostrov mocných, dobre stavaných ľudožravých Laistrygónov. Keď sa vyslanci z lode, takticky dobre ukrytej, lebo skúsenosti tak velili, dostali pred miestneho kráľa, ten ihneď jedného z nich prehltol. Ostatní zutekali, ale domáci ich z pobrežia lovili a vyťahovali sťa tuniakov či belice a pojedali. Zachránili sa len tí, čo zostali ukrytí v lodi.

Odyseus sa znovu o čosi nešťastnejší púšťa na šíre more.
Ak sa nás systém vďaka svojej vulgarite občas pokúša požierať ako „kyklop Polyfémos“, za čas si našiel aj oveľa rafinovanejšie spôsoby, ktoré zaodel do zlatom pretkaných rúch asociálnych daňových a poistných zákonov, exekútorských úradov a ďalších ustanovizní. Princíp rovnej dane platí pre všetkých, rovnako pre špekulantského zlodeja i poctivého remeselníka, odvody a ďalšie zákonné platby sa musia štátu platiť, či človek zarobil, či nie a platobná neschopnosť ruinuje tých najslabších. Nastupuje exekútor, ktorý za malú dlžobu zaberie celý majetok. Neplatiči do (a)sociálnej poisťovne, ktorá takéto (a)sociálne zisky rozdeľuje iným (a)sociálom, sú pokutovaní vysokými finančnými „pálkami“ a nikto neprihliada na možné dôvody neodvedenia financií. Dépéháčko platíš, či si zarobil, či nie! Systém funguje ako najväčší, zlými „jupiterskými“ právnymi rozhodnutiami uzákonený „výpalník“.

„Neplatíš? Budeš zožratý, pohltený! Vždy nájdeme spôsob, ako naplniť svoje neustále lačné nenásytné bruchá. Udíc na tvoje odchytenie a ražňov na napichnutie máme dosť.“

Animálna skúsenosť

Krutou autopsiou upozorňovaný, no v neznámom svete neskúsený a nepoučiteľný Odyseus pristáva pri ďalšom pobreží. Skupina odvážlivcov, prehľadávajúca ostrov Aiaia, naďabí v jeho utešenom prostredí na krásny palác, obklopený kvetmi a rôznymi voľne sa pohybujúcimi krotkými zvermi, ktoré sa námorníkom priam obtierajú o nohy a líškajú, vnucujú. Pani domu ich privíta s úsmevom a popevkom na perách, ponúkne chutným nápojom a luxusným jedlom. Ešte netušia, že v tomto svete „naruby“ sa už vopred stali obeťou jeho šalebnej malebnosti. V momente prvých hltov sa menia na pokrochkávajúcich štetináčov, bravov. Pre čarodejku Kirké sa stávajú ďalším prírastkom do jej osobného zverinca a zatvára ich tam, kam patria, do bahnitého chlieva, kde sa kŕmia žaluďmi a drienkami. Odyseus sa s tými, čo zostali pri ňom na pobreží, začína o svojich druhov obávať. Vyberie sa teda sám na záchrannú akciu. A zrejme nie všetci bohovia, ako  mu to vykričal Aiolus, naňho zanevreli, lebo mu do cesty vstúpi Hermes, ten, ktorý až doteraz dohliadal na jeho zdravú myseľ a dôvtipné riešenia problémov. Oznámi mu, že kúzelníčka, vládkyňa ostrova, sa postarala o sprasenie jeho druhov a bude chcieť urobiť to isté aj jemu. Ponúkne mu protijed, vďaka ktorému odolá kúzlam a jeho misia môže byť úspešná. Je to rastlinka, ktorú poznajú len bohovia, má biely kvietok a čierny koreň, symbolizujúc tým prepojenie svetla a tmy. Keď mu Kirké, dcéra slnečného boha Hélia a chtonickej podsvetnej bohyne Persé, ponúkne nápoj, privonia si Odyseus tajne k Hermovmu daru a k premene nedôjde. S vytaseným mečom ju prinúti prisahať, že už naň nebude žiadnymi čarami pôsobiť a keď odčaruje jeho priateľov a ostatných námorníkov, ktorých bola premenila na zvieratá, opäť do ľudskej podoby, zostávajú spolunažívať v mileneckej idylke. Jeho druhovia, ktorí si nevychutnávajú rovnaké slasti ako on, majú dlhú chvíľu a tak mu po istom čase pripomenú, aký je cieľ ich cesty. Kirké nestojí v ceste odchodu, ale mu poradí, čo má robiť, aby nasledujúca púť šťastne dopadla. Musí sa doplaviť do ríše temna, do Tartaru a vyhľadať tam veštca Teiresia, ktorý mu predpovie, aký osud ho čaká na Itake, pokiaľ tam vôbec niekedy dorazí, a čo s ním bude aj potom. Odyseus sa vydáva na azda najdôležitejšiu časť svojho putovania, aby sa zoznámil s najtajomnejšou časťou osudu.

Tvár vývinu našej spoločnosti, spodobovanú Kirkiným ostrovom, istým spôsobom opakuje a prehlbuje to, čo začalo eufóriou zeme Lotofágov. Že je ostrov Aiaia akýmsi „vysneným rajom“, kde sa mnohí jedinci menia na rôznych zverov, pre ktorých je tento život spojený so šťastným pokrikom „ajajáj, ale je nám dobre!“, sa javí príznačným. No takí, ktorí nevedia a  nechcú prijať negatívny zvierací status „prasiec v žite“, ani smiešnych „víajpí levov salónov“, podlízavých a úlisných „líšok“, chytrácky škeriacich sa lúpežných „opov“, ukecaných a zlodejských „strák“ či pyšných „pávov“, čo pretriasajú svoje pestré  pierka plné nevidiacich farebných očí na rôznych slávnostných večierkoch a akciách pri bohato prestretých švédskych(nielen)  stoloch, plných exotických pochúťok, na hostinách, z ktorých majú najväčší úžitok brakoví novinári, práve takí sa musia stretnúť s chytrým rozumným Hermom a dostať nevšedný dar odolnosti voči lacným lákadlám. Lebo nie všetci chceme byť blýskavou „mediálnou hviezdou“. Uvedomujeme si, že sa tak vieme vyhnúť osudu všetkých tých rýchlo miznúcich bezvýznamných lietavíc, poľnej trávy, spásanej nevedomými hoviadkami omámenej a ohlúpenej konzumnej spoločnosti. Ak však premenu na zvieraciu podobu prijmeme len ako prechodný stav a nájdeme v sebe silu k spätnej metamorfóze, prechádzame krízovým procesom, ktorý má tendenciu umožniť posunutie na vyšší duchovný stupeň života, tak ako je to vyrozprávané a vysvetlené v nejednej rozprávke.
Čím môže byť pre hrdinu a jeho prostredníctvom aj pre nás tajomná bylinka, ktorú autor mýtu nazýva moly? Má biely kvietok a čierny koreň. Je v ňom zakódované gnostické poznanie prepojenia svetla vedomia a hlbokého stotožnenia so svetom nevedomia. Moly v sebe spája silu Kirkiných rodičov, boha vitalizujúceho svetla Hélia a temnej podsvetnej bohyne Persé. Autor Odysey nás tak upozorňuje, že zachrániť nás môže prijatie vonkajšieho objektívneho sveta zároveň so stotožnením sa so subjektívnymi koreňmi, ktorými sme doň vrastení. Tu sa prvýkrát v príbehu objavuje téma ochrannej a záchrannej rastliny, koreňa, zakorenenia. Kirké dáva na vedomie, že sa Odyseus musí stretnúť takisto s postavami z podsvetia, aby mu ukázali, čo a ako ďalej, lebo na vedomej úrovni sa takýmto informáciám nikdy nedostane.

Keď som v prvom príspevku upozornil a v druhom utvrdil, že sa tranzitujúci „boh podsvetia“ Pluto natíska, tlačí do tesného susedstva s radixovým Slnkom horoskopu republiky, naznačil som práve toto spojenie dvoch stránok podarúnku chytrého posla bohov Herma – Merkúra. Lebo on, spolu s múdrou Aténou, vo svojej „mladíckej nerozvážnosti“ vstupuje do našich ulíc, aby nás upozornil na to, čoho sme sa dopúšťali za ostaných dvadsať rokov. Hovorí, že ak chceme dôjsť do nášho skutočného domova, musíme prijať i výzvu premeny, v ktorej bude poznanie „temna“ v nás veľmi dôležité. Len musíme Odysea v nás, opätovne omamovaného magickými silami „lotosu“ jupiterských politických a právnických i mediálnych kúzelníkov, čarodejov, prebudiť, nechať bdieť, aby si zo svojej pozície vedel, tak ako doteraz v príbehu vždy „udržať pamäť“, kontrolovať svoje kroky na ceste domov.

Naše vykorenenie získalo za ostatné roky obludné rozmery. Námestia i okraje miest preplnené obchodnými domami ponúkajú tovar z cudziny, cudzie fabriky, postavené na našej ornej pôde vyrábajú v zvýhodnených podmienkach daňových úľav tovar, ktorý rozmnožuje ich, nie naše bohatstvo. Vpustili sme sem podľa zákonných ustanovení „múdrych politikov a národohospodárov“ množstvo cudzích podnikavcov (nie, netrpím xenofóbiou ani rasovými či konfesnými predsudkami, len znepokojený konštatujem) a hlúpou legislatívou sme im spríjemnili pobyt v našom „dome“, v ktorom sa stávame postupne a potupne znevýhodňovanými „cudzincami“. Európanmi na Slovensku. 

Kultúru sme si naplnili cudzotou, vzďaľujúcou od seba deti a rodičov, ničiacou tradície, ktoré sa tu stáročia, tisícročia rozvíjali a vychádzali z hlbinnej podstaty národov, čo prijali toto územie ako vlastné.

Poľnohospodársku pôdu, spodobujúcu našu dušu, ale i matku, nechávame zaburinenú, úhorom, lebo nám cudzí mudráci platia za nestaranie sa o ňu viac, než by sme získali, keby sme ju kultivovali. Nenakŕmená duša – matka trpí a chradne!

Potravinová sebestačnosť, ktorou sme sa mohli v predošlých desaťročiach hrdiť, upadla do takej miery, že/lebo mnohé veľké obchody predávajú menej než dvadsať percent u nás dopestovaných produktov. Toto by neurobil žiaden umný hospodár a v našej histórii nemáme jediný precedens, ktorý by niečo také naznačoval ako schodnú cestu. Múdry gazda sa takto voči svojmu hospodárstvu nesmie správať. Inak si nezaslúži nazývať sa dobrým šafárom. Zabúdame veľmi rýchlo na múdre finesy otcov oráčov, ako z pôdy vyťažiť čo najviac bez toho, aby sme ju zdevastovali, zneuctili monokultúrami, chémiou. Budeme mať dosť síl sa k nej ešte s láskou vrátiť? Dokážeme ju ešte umne zveľadiť, aby nás s opätovnou láskou obdarovávala chlebom každodenným?

Ako majú zapustiť korene mladí, ak im neponúkneme pozitívnu životnú filozofiu, dôstojnú prácu a zabezpečenie, pre ktoré by chceli ostať „doma“ a privádzať „na rodnej hrude“ na svet i svoje deti!? Luna v siedmom dome radixového horoskopu ich posiela predávať svoj um a zručnosti inam, do cudziny, prípadne tu doma cudzincom.

Nechcem však nosiť drevo do lesa. Myslím si, že mnohí múdri ľudia v tomto štáte začínajú chápať, že nás nezachráni cudziarmi diktovaná ekonomika, že politické strany sa stali iba núdzovým útočiskom pre tých, ktorí sa necítia dostatočne silní ako jedinci, tvoriaci pre spoločnosť a potrebujú svoju slabosť či chamtivosť zakryť silou „stáda“. Rôznych „lebo a že“ je tu obrovské množstvo a ich ťažoba nás tlačí viac a viac.

Našli by sme nejaké riešenie, ak by sme pokračovali v niektorom z možných výkladov príbehu Odyseovho návratu domov? Ponúka nám mýtus isté symbolické východiská?

Mám pocit, že áno. Len by sme pri jeho vnímaní museli stíchnuť, vnoriť sa do seba a nenechávať sa ovplyvňovať ohlušujúcim svetom naokolo. Lebo v tichosti ponoru odkryjeme utajený význam mýtu - v skrytosti premeny, čo sa k nej zatiaľ nedostávame pre hluk „vymožeností“, ktorými sa obklopujeme. Dokážeme sa stíšiť a prejsť metamorfózou, brzdenou tými, čo vedia, že „odbrzdením“ by stratili svoje postavenie, svoju moc? Dokážeme prejsť premenou kukly na motýľa?

Stretnutie s temnotou

Odyseus urobí, čo mu poradila čarodejnica. Pri vstupe do podsvetia vysype na zem múku, vyrytú priehlbinu naplní krvou obetovaného barana. K pripravenej obete prichádzajú tí, čo už nie sú ničím. Hrdinovi tuhne krv v žilách, keď počuje nezrozumiteľný hrôzostrašný šepot z úst postáv vystupujúcich z temnôt zásvetia, lebo to preň predstavuje hrozbu úplného rozpustenia v beztvarej hmote. A on, ktorý bol známy svojou pohotovou rečou, slávou a postavením sa hrozí, že v nerozoznateľnom šume sa toto všetko rozplynie.  Spozná v dave i svoju matku a ďalších známych, ale nedovolí nikomu napiť sa, pokiaľ sa neobjaví postava Teiresia. Veštec napojený krvou barana  mu predpovedá, že sa vráti domov k čakajúcej Penelope. Rozpovie mu, čo sa stalo s ostatnými účastníkmi bojov pod Trójou. Varuje Odysea, aby pozorne strážil svojich mužov, keď sa priblížia k Sicílii, aby sa nepokúsili ukradnúť dobytok slnečného Titána Hyperióna. Aj na Itake že ho čakajú ťažkosti a že dúfa, že sa mu podarí pomstiť sa darebákom, ktorí ujedajú z jeho majetku. Povie mu aj to, že bude musieť obetovať Poseidónovi, len tak sa bude môcť vrátiť domov.

Odyseus zbadal v mase postáv i Achilla, ktorý sa po napití obetnej krvi rozhovoril.  A čo rozprával ten, ktorého honor všetci živí ospevovali, ktorého sláva žiarila do celého sveta a ktorý za života tvrdil, že radšej byť nažive krátko v sláve a umrieť v mladosti hrdinskou smrťou, než žiť dlhým životom obyčajného človeka?
“Radšej by som bol posledným úbohým vidiečanom zababraným od hnoja, tým najúbohejším živým človekom pod slnkom, než Achillom vo svete tieňov, ktorým je Hádes.“
 
Zrejme stretnutie s tieňmi hrdinov a ponaučenia, ku ktorým sa počas komunikácie s nimi dostal, menia Odyseovu filozofiu. S hlavou plnou chmúrnych myšlienok sa itacký kráľ vracia na ostrov Kirké. Čarodejnica ho veselo osloví: To je smelosť zavítať do zeme Hádovej! Väčšine mužov stačí jedna smrť. Ty však teraz budeš mať dve!

Toto je náročná fáza, ktorou má prejsť naša spoločnosť. Prijať obety, bez ktorých sa nedá prekročiť vlastný tieň, však nie je jednoduché. Z chaosu hlasov, ktoré šemotia o kauzách a „konečnej štácii“, sa neľahko selektujú správne slová, ktoré by ukázali ďalšiu cestu i riziká nebezpečenstiev na nej. Vedomie zániku, ale i ťažoba Achillovho náreku, upozorňujúceho na to, že svetská sláva je skutočne len poľnou trávou, sa neprijíma ľahko, hlavne keď sme si navykli na životný spoločenský štýl, spojený s oslavovaním kdejakých hlúpostí a nepodstatných víťazstiev pseudoosobností v malomyseľných komerčných mediálnych šouprogramoch. Je jedno, či sú ich účastníkmi nevyspelé „stars“, zlákané vidinou budúcej hviezdnej slávy vo svetle reflektorov za burácania ohňostrojov, alebo sú nimi rutinní, obkukaní, šmajchliarski skorumpovaní politici, ktorých jedinou víziou je ich osobný prospech v akejkoľvek forme. Upozornenie na „primátich“ korupčníkov, vykrádajúcich Odyseov, teda náš domov, nie je takisto povzbudzujúcim prvkom. Nepríjemnou je aj informácia, že priamo v okyptenej posádke korábu zostávajú takí, čo sú schopní bez mihnutia oka siahnuť na „posvätné spoločenské hodnoty“. Aj to je pre dnešného „spoločenského hrdinu“ hľadajúceho cestu „domov“ ďalšou nepríjemnou, zato poučnou ranou, hoci sa mnohé informácie zvyčajne mnohokrát spočiatku interpretujú len ako konšpiračné teórie (v súčasnosti veľmi obľúbené a vyhľadávané).

Hrdinský Odyseus akoby strácal svoju krutosť a ľstivosť a ostáva mu jediná túžba – urobiť všetko a prejsť totálnou premenou, aby sa v zdraví vrátil domov. Zvesti o spoločenskom podsvetí priamo z podsvetia menia i náš pohľad na charakter a zmysel nášho bytia ako jedincov i sociálne zaradených bytostí.
 
Sila médií

Keď je všetko pripravené k nasledujúcej plavbe, upozorní Kirké na ďalšie nebezpečenstvá, číhajúce na hrdinu i celú posádku. Najbližším je plavba okolo ostrova Sirén, tvorov spola ženských, spola vtáčích, ktoré spevom lákajú námorníkov do záhuby na pobrežných skaliskách. Odyseus sa nechá pripútať k sťažňu lode a zaprisahá svojich druhov, aby ho neodviazali, nech by sa dialo čokoľvek a prikáže im preveslovať okolo ostrova bez zastavenia. Predtým, než to urobia, zaleje ich uši voskom, aby nezačuli ani hláska. Sirény hulákajú, spievajúc o jeho sláve a všetkých hrdinských činoch a sľubujúc, že po návšteve ostrova bude poznať celú svoju minulosť i budúcnosť sveta. Vyspevujú, ako budú ľudia zvelebovať jeho činy aj po jeho odchode do podsvetia, všetko tak, akoby už ani nebol medzi živými, alebo sa nachádzal  v čase medzi životom a smrťou, na hranici, ktorá nie je presne vymedzená, teda sa javí ako pohyblivá, prekročiteľná. Odyseus sa snaží vymaniť z pút, ale ostatní námorníci ho o to pevnejšie k sťažňu priväzujú. Nakoniec túto úlohu zdolajú a Sirény strácajú svoju moc, páchajú samovraždu.
Lákadlá cudzincami ovládaných a manipulujúcich hlásnych trúb médií, Sirén, ktoré všetko vedia a ponúkajú pravdu samu, by nás tiež mohli zviesť z konečnej fázy nášho putovania. Ak však zvolíme iný uhol pohľadu na ich formu a obsah, nenecháme sa zlákať ich vábením (i keď je tak mocné), ak predložené informácie prijmeme s rozhľadom a z nadhľadu, prípadne neprijmeme vôbec, nezískajú nad nami moc. Poznám mnohých, sám sa medzi nich radím, ktorí vyhodili televízor na smetisko, aby im svojim pôsobením nešpatil ani interiér bytu, ani duše.
Uvedomujeme si, že sú to všetko úlohy, ktoré dokážeme hrdinsky vyriešiť, ak vieme, prečo ich zdolávame. Ale ak chýba vidina úspešnej budúcnosti, niet ani vôle na jej dosiahnutie! A Sirény by prežili!

Trest za prekročenie večných zákonov


Na ďalšej plavbe musia preplávať medzi Skyllou a Charybdou, obludami, žijúcimi na protiľahlých pobrežných útesoch morskej úžiny, čo zabíjali námorníkov, odvažujúcich sa pomedzi ne preplaviť. Chcejúc sa vyhnúť pohlcujúcej Charybde odbočí Odyseus bližšie k Skylle, tá okamžite schmatne z lode siedmich najskúsenejších námorníkov a v pokoji sa nimi nakŕmi. Loď pláva ďalej k Sicílii. Odyseus sa nechá uhovoriť, aby pristáli na ostrove boha Slnka, aj keď bol Teiresiom upozornený, že z ostrovnej čriedy nesmie zabiť ani jedno zviera. Inak sa nedostane v bezpečí domov. Počet kusov stáda je rovný počtu dní v roku a Hyperión si ich žiarlivo stráži. No tak, ako pri Aiolovom vreci, ani teraz to druhovia hrdinu nezvládnu. Nevedia odplávať z ostrova, na ktorom vôbec nemuseli pristáť, ak by bol Odyseus nekompromisnejšie trval na svojom, a bohovia chcú podrobiť posádku ďalšej skúške. Rozpúta sa počasie, pri ktorom nemôžu dlhší čas opustiť suchú zem. Vo chvíli, kedy sa Odyseus od svojich druhov vzdiali a ponorí sa z vôle bohov do temnôt spánku, jeho druhovia prekročia zákaz, zabijú niekoľko kusov posvätného stáda, aby utíšili svoj hlad. Odyseus sa prebúdza až vo chvíli, kedy k nemu vietor privanie vôňu pečeného mäsa. Des mu zovrie hruď a otočiac sa k oblohe vykríkne: Bohovia, dobehli ste ma. Zoslali ste na mňa spánok, ktorý nevedie k odpočinku, lež k zabudnutiu a smrti. Teraz mám na krku tento ťažký zločin!

Keď zbehne z kopca a osopí sa na svojich druhov, tí svoj čin ospravedlňujú hladom, oberajúcom ich o vôľu a pamäť. Lebo v tom momente myslia len na jedlo! Ulovené a zlým spôsobom obetované kusy posvätného stáda však i potom, čo sú uvarené a upečené, bučia akoby boli živé, lodníci sa však ich mäsom napchávajú ďalej a potom prežratí zaspávajú. Hyperión – Hélios požiada samotného Dia, aby pomstil túto bezočivosť. Najvyšší Olympan, Kronovec Zeus sľubuje, že urobí rázne opatrenia a o všetko sa postará. Počasie sa náhle utišuje, posádka nastúpi na koráb, no po vyplávaní sa strhne búrka a vlnobitie. Lodný sťažeň sa zlomí, zabije kormidelníka, loď sa prelomí a námorníci do jedného zomrú. Pomsta bohov je dokonaná. Zachráni sa jedine Odyseus, lebo sa pritisne k sťažňu, ktorý zviaže s lodným kýlom a na tomto plavidle sa vracia späť. Vietor ho priženie bližšie k Charybde a keď sa ho tá snaží svojím pohlcujúcim vírom stiahnuť do svojich útrob, hrdina nájde záchranu zachytiac sa mocného figovníka, rastúceho na pobrežných skaliskách. Keď obluda vypľuvne jeho plť na hladinu, skočí na sťažeň a silou vlastných rúk odpláva z blízkosti nebezpečného miesta.

Plavba medzi obludami, symbolizujúcimi pažravosť, pahltnosť, nenásytnosť a lakomosť v nás prebudila a možno ešte viac vyhrotila tieto naše  nedostatočne poznané vlastnosti. Lebo takými sme sa v novom nezvládnutom spoločenskom poriadku stali. Namiesto spolupráce vstúpila do nášho života krutá konkurencia, ktorá všetky tieto neduhy splodila a prehĺbila v relatívne krátkom čase a pokrivila všetko, čo sa mohlo v dobrej kooperácii postupne rozvíjať. V záujme udržania istého iluzívneho spoločenského statusu kašleme na celé okolie. Sused nepozná suseda, dávno sú stratené mnohé dobré vzťahy, tvoriace humánne spoločenstvá. Pohybujúc sa medzi viacerými zlami nedodržiavame prirodzené zákony, vykrádame prírodu a narúšame vrodené zvyčaje, na ktoré sa viaže i naše prežitie. Kupujeme lacné cudzie tovary, nehodnotné potraviny (veď sú skoro zadarmo, no nekúp to!), akoby sme občas nemysleli skutočne na nič iné, len na momentálne blaho plných žalúdkov. A potom sa čudujeme, keď nás porušovanie týchto noriem násilne oberá o zdravie, životy. Pocit osamelosti vyvoláva depresie, beznádej a my máme dojem, že nás tento stav úplne pohltí. Topiac sa v tomto emotívnom marazme sa chytáme stebiel trávy, hľadáme „sťažeň“, pomocou ktorého by sme našli naše spasenie. Pred pohltením vírom nenásytnej „Charybdy“ zachráni Odysea mohutný figovník, pevne koreňmi zakotvený v pobrežnom skalisku. Nebol to zázrak, lež opätovné pripomenutie prijatia princípu zakorenenia! Motív koreňov sa opakuje v tejto časti eposu čím ďalej častejšie. Žeby sme práve v ňom mali hľadať možné východisko? Že by práve návrat ku „koreňom“ pomohol našej spoločnosti zachrániť sa? Pôjde to aj bez hlbokej krízy?

Tu mi opäť prichádza na pomoc James Lovelock a jeho kniha Gaia vracia úder, z ktorej som už citoval na inom mieste: ... je neskoro na trvalo udržateľný rozvoj; my potrebujeme trvalo udržateľný ústup, návrat.

(pokračovanie tu: Život v skrytosti istôt)

Mgr. Miroslav Kostelnik


 Príbeh pokračuje ďalej

Život v skrytosti istôt (dokončenie)

Odyseus ostane na mori sám. Vyčerpaného ho morské prúdy po deviatich dňoch vyplavia na pobrežie ostrova Ógygia, majetku nymfy Kalypsó. Tento kúsok pevnej zeme leží za samým okrajom námorných plavieb, je skrytý na konci sveta. Samotné meno vlastníčky je odvodené z gréckeho kalyptein - skrývať. Ona ho zachráni a ujme sa ho dobrovoľne bez akýchkoľvek podmienok.

Zostáva u nej nekonečne dlho, pretože tu čas, takisto ako priestor, neexistuje. S nymfou prežíva nikým nerušený milostný románik, nežnú idylku, do ktorej nevstupuje nikto cudzí. Kalypsó ho v skrytosti svojho ostrova zahŕňa  neustálou láskou a starostlivosťou, dokonca mu ponúka nesmrteľnosť bohov, len aby ostal pri nej. Byť nesmrteľný na pokraji poznaného sveta, kde by o ňom nik nevedel, sa Odyseovi nezdá ako dobrý nápad. V istom momente zatúži vrátiť sa k svojej ceste, ktorá ho síce odviedla ďaleko od sveta ľudí, ale na ktorej nemôže ako človek pamäte zabudnúť na svoj cieľ. Túži po návrate domov, po rodnej Itake, spomína aj na čakajúcu manželku a syna. To všetko sa deje vo chvíli, kedy Aténa využíva krátkodobú neprítomnosť Poseidóna a spolu s Diom vyšlú k nymfe Kalypsó Herma, lebo sa jej nezdá, aby bol z preživších hrdinov jediný, ktorý sa nevrátil domov. Odyseus odmieta ponuku nymfy na nesmrteľnosť a zhotoví si plť, aby sa mohol vrátiť domov, do Itaky.

Teraz by sme sa mali vrátiť do tej časti príbehu, ktorou sme začali, do Telemachie. Vieme, že Aténa rozbehla prípravy na Odyseov návrat, dozvedeli sme sa i to, že Telmachos už neverí, že jeho otec neumrel, ale vydáva sa na výzvedy, aby sa uistil, že je jeho návrat ešte možný. Príprava na príchod vládcu Itaky však ešte potrvá dlhý čas.

Aj náš spoločenský príbeh sa zdanlivo kdesi tu končí. Zostali sme v stave, kedy tušíme, ba vieme, že je potrebné urobiť poriadok, vyhnať darmožráčov z domu, začať po novom. Vieme to, ale nechceme zároveň nič meniť, asekurovaní ponukami na udržanie dobrého statusu v idealizovanom „elitnom spoločenstve“ štátov, kde máme ťažko preplatené „nemenné istoty“. Lebo železná košeľa zvyku sa zvlieka ťažko, musí sa odštikávať krúžok po krúžku, a to je nesmierna drina. Tušíme, že vidina „elity“ je len chimérou, odvykli sme si však (akosi veľmi skoro a nie prvý raz, akoby to bolo našou historickou vlastnosťou) od samostatného rozhodovania a „Kalypsó“ sa z toho nesmierne teší. Pluto v dynamickom horoskope republiky tlačí na Slnko, provokujúc ho k totálnej regenerácii a zmene stavu spoločnosti. Nami to však akosi nechce pohnúť. Už neveríme na úspešný návrat „Odysea“, už sa nám nechce opustiť ostrov zdanlivých istôt „nymfy Kalypsó“. Sme však národom pamäti a cítime, vieme, že naša púť ešte neskončila. Že chodník zarastený burinou konzumných pahodnôt môžeme vyčistiť. Chýba nám však vízia možného úspechu, lebo sme postihnutí, ako som bol spomínal, vykorenením.

Ďalšie pokračovanie a ukončenie nášho vlastného spoločenského eposu tak nepoznáme. Homér ponúka riešenie, ktoré môže naše kolektívne vedomie rozšifrovať rôzne. Lebo, ak by sme sa na dej predlohy (a s ňou súvisiacu spoločenskú realitu) mali dívať z literárneho kompozičného hľadiska, máme za sebou „expozíciu“, „kolíziu“ a sme vo fáze „krízy“. „Peripetia“ a „katastrofa“ nás ešte len očakávajú!

Aj táto interpretácia je iba jednou z možností, ktoré mi báj ponúkla a vychádza z koncepcie, ktorú som načal a rozvinul v celom predchádzajúcom texte. Nepovažujem to ale za „návod na použitie“ mytologickej predlohy, len za možný výklad jej metaforického zmyslu. A dúfam, že riešením nebude spomínaná katastrofa v pejoratívnom význame slova, lež veľký strhujúci zvrat.

„Ak chceš vysloviť pravdu o svete, napíš báseň.“

Nachádzanie koreňov

Odyseus teda odmieta ponuku nymfy na nesmrteľnosť a s jej pomocou nakoniec zostrojí plť, ňou sa dovezie na ostrov skvelých lodníkov a legendárnych námorníkov – povestných Fajákov, kamsi na polcestu medzi svetom bohov a ľudí. Tam sa stretáva s Nausikou, mladučkou dcérou miestneho panovníka, ktorá sa rozhodne, že si ho zoberie za muža. Keď však hrdina predstúpi s pomocou Atény pred panovníka a jeho manželku a v reči privítacej hostiny vyjde najavo, kým je a že je na ceste domov, vládca Alkinoos musí, lebo taká je vôľa bohov, splniť svoju povinnosť a doviezť ho na itackú pevninu. Námorníci ho spiaceho položia na rodný breh pod rozložitý olivovník a odplavia sa na more. Naštvaný Poseidón, ktorý už nemôže dosiahnuť skazu Odysea, premení loď Fajákov na skalnatý ostrovček a ním uzavrie odvekú cestu medzi svetom ľudským a svetom bohov. Odyseus sa stáva nadobro súčasťou ľudskej civilizácie a už nikdy nebude môcť prekročiť hranice, ktoré ho zviedli do nepochopiteľných, nevedomím ovplyvnených situácií a smrteľných nebezpečenstiev dobrodružnej cesty kozmom síl nadprirodzených bytostí. I v tom spočíva princíp obety, ktorú bol spomínal Teiresiás.

Hrdina sa prebúdza pod košatým olivovníkom v dôverne známej krajine detstva, ale nič v nej nepoznáva. To Aténa rozhodla, že ešte pred návratom musí dôjsť k jeho preporodeniu. Vysvetlí mu, aká je situácia uňho v paláci, ako nedočkaví „ženísi“ kántria jeho majetok, aké triky používa Penelopa, aby oddialila možnú svadbu a koho si bude môcť v konečnej fáze svojho putovania vybrať za pomocníkov. Až keď mu vysvetlí všetky zámery, dovolí, aby prezrel a spoznal krajinu, na ktorú vstúpil. Premení ho na žobráka a je mu nápomocná pri zdolávaní mnohých ďalších úloh. Keď hrdina pobije všetkých darmožráčov, zradných sluhov a i syn Telemachos ho prijme za svojho, čaká ho ďalšia úloha. Presvedčiť Penelopu, že je Odyseom, jej manželom. Aténa mu síce vráti jeho rysy, zbaviac ho žobráckej podoby, ale Penelopa ešte vždy neverí, že ju neklame, že je to on sám. Chce sa o tom presvedčiť, použijúc lesť. Večer prikazuje slúžkam, aby preniesli z jej izby lôžko, že nebude spať s týmto chlapom v jednej spálni. Vtedy Odyseus v hneve vybuchne – tú posteľ nie je predsa možné vyniesť, veď ju vytesal on sám z kmeňa mohutnej olivy, čo má korene hlboko vrastené do zeme a teda sa premiestniť nedá. Penelopa sa mu hodí okolo hrdla, lebo o tomto tajomstve vedia iba oni dvaja.

Očakáva ho ešte jedno stretnutie. Pred koncom príbehu navštívi svojho otca Laerta, ktorý sa vo svojej nešťastnej osamelosti bol utiahol do sadu, v ktorom obrába pôdu. Ani on nespoznáva Odysea a žiada dôkaz, že je jeho potomkom. Hrdina mu ukáže jazvu, ku ktorej prišiel pri boji z divokým kancom, no nepresvedčí ho. Keď sa však rozhovorí o detstve, o tom, ako ho Laertes učil spoznávať hrušky, jablone, figovníky, ktoré sú naokolo a o tajomstvách ošetrovania pôdy, vínnej révy a pestovaní rastlín a stromov, otec sa od radosti rozplače a padne mu do náručia. Ten, ktorý zaujal postavenie vyvrheľa sa poznove stáva hrdým človekom. Tak, ako sa Odyseus stal opätovne otcom Telemacha, prijíma úlohu dieťaťa voči Laertovi.

Aténa pomáha riešiť aj  konečný konflikt s tými, čo chcú pomstiť synov, ktorých Odyseus pobil, takže sa boj nakoniec nekoná. Nastáva pokoj, zmierenie, poriadok. A navrátivší sa kráľ s kráľovnou, synom a otcom zaujmú v príbehu svoje pôvodné miesto.

Odyseus sa prebúdza ešte bez pamäte pod košatou olivou. Tento posvätný Aténin strom sa objavuje i ako hlavná téma spojenia hrdinu s manželkou. Pevná noha manželskej postele, hlboko vkorenená do rodnej zeme, ho legitimuje ako človeka s identitou itackého kráľa. A spolu s kráľovnou Penelopou sú symbolom úrodnosti a plodnosti. So stromami ako spojivom otca so synom sa stretávame i na konci eposu. Akoby práve hlboké korene stromov boli témou prepojenia minulosti a súčasnosti. Stromy si pamätajú hlavného hrdinu ako dieťa, uvedomujú si ho ako muža na zápraží staroby. Pomáhajú preklenúť čas medzi jeho odchodom a návratom. No bez zníženia sa na úroveň žobráka by to všetko nebolo možné. Odyseus musí prejsť veľkým iniciačným procesom, spoločenskou smrťou. Lebo len tak sa môže narodiť do svojej „vyššej fyzickej i duchovnej úrovne“.

V časti „Heroické putovanie“ som napísal: Ak sa teda ktokoľvek rozhodol, vydáva sa na cestu, hoci nevie, aké bude jej zavŕšenie. Vytvára si vlastnú jedinečnú životnú odyseu.

Ako sa uzavrie naša púť? Ktovie! Zatiaľ čakáme na výzvy bohov kdesi na pokraji skutočného sveta, na „ostrove nymfy Kalypsó“ (alebo ešte pred Charybdou?). Nezakorenení prešľapujeme na mieste, lebo ani nevieme, kam vlastne patríme. Zaradení do takzvaného „západného sveta“, slovanskou dušou však neustále napojení aj na „východné“ tradície, ako nám v Slávy dcere ospieval Jan Hollý: „...Neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům...“

Neustále sa vraciame domov, aby sme ho poznove opúšťali. Tešíme sa z návratov, aj keď v sebe ukrývajú smútok a nostalgiu. Potrebujeme ako jedinci i ako kolektív prejsť veľkým iniciačným rituálnym procesom, aby sme mohli zvládnuť metamorfózou „vymotýlenia“. A len na nás záleží, či výsledkom zbavenia sa kukly bude pestrofarebný motýlí drahokam, alebo šedivá nočná mora.

Nedá mi v týchto súvislostiach nespomenúť básne klasikov slovenskej poézie.

Ivan Krasko
Otcova roľa

Pokojný večer na vŕšky padal,
na sivé polia.
V poslednom lúči starootcovská
horela roľa.
Z cudziny tulák kročil som na ňu
bázlivou nohou.
Slnko jak koráb v krvavých vodách
plá pod oblohou.

Strnište suché na vlhkých hrudách
pod nohou praská.
Zdá sa, že ktosi vedľa mňa kráča -
na čele vráska,
v láskavom oku akoby krotká
výčitka nemá:
- prečo si nechal otcovskú pôdu?
Obrancu nemá!

Celý deň slnko, predsa je vlhká
otcovská roľa.
Stáletia tiekli poddaných slzy
na naše polia,
stáletia tiekli - nemôž byť suchá
poddaných roľa,
darmo ich suší ohnivé slnko,
dnes ešte bolia.

Z cudziny tulák pod hruškou stál som
zotletou spola.
Poddaných krvou napitá pôda
domov ma volá...
A v srdci stony robotných otcov
zreli mi v semä...
Vyklíčia ešte zubále dračie
z poddaných zeme?

Odyseovské návratymi pripomína i ďalšia z tých básní, ktoré patrili k nečítanému školskému„povinnému čítaniu“.

Ján Kostra
Moja rodná

Zachcelo sa mi zrazu šepkať slová
Moja rodná

Ej zablúdili sme zablúdili
v krtisku bolestí a smútkov            
ďalekým mestám vyznávali lásku
a bledým kráskam posielali verše
v poryvoch vetra ktorý zrážal listy
prastarej jari

A ty si zatiaľ vyčkávala na mňa
ty verná rodná hruda kamenistá
pás poľa zemiakového                     
pokorný ovsík chudoby
trnka na medzi
šíp
nepoddajný strážca krehkej nádhery
slepej ruže

A ty si zatiaľ vyčkávala na mňa
šatôčku vyšívala
v pokornej pýche svojej panenskej
ty ktorá nepoznala si dosiaľ chvály
milencových úst

Ty bosá kráľovná moja
pastierka jahniat najbelších
svätica slnkom opálená
práčka podkasaná
na brehoch najsladších vôd

Vidím ťa
na prahu domova
Oheň praská v kozube západu
a iskry sršia na nebesách
Spiežovce oviec vyhrávajú
a tíchnu pod krídlom spánku
Pod krídlom spánku tíchnu
operence drobné
v jamkách mäkkých hniezd
len ty máš dlane na nich
na očiach
vyštípaných túžbou
a čakaním

Zhadzujem na prah mošnu žobrácku
palicu lámem družku blúdení
a padám tvárou v lono trávnaté
Moja rodná

Reč symbolov

Zem - verná, kamenistá, najmenej živlová, ale jediná, v ktorej môžeme nájsť istotu opory. Trvalá, čakajúca, kedy do nej opäť zapustíme korene. Lebo ona vie, že nemôže zostať ladom, že je v nej potenciál pokračovania života. Lebo ona je súčasťou Gaie. Veľká Matka, Kybelé, Demeter. Poskytuje nám bezpečie, ale i ťarchu práce. „V potu tváre svoj chlieb dobývať budeš“ hovorí Písmo, ale i „Ovocie stromov rajských budeme jesť“. No len vtedy, ak zapustíme vlastné korene. Lebo my sme stromom, ovocím aj zberačmi úrody.

Symbol stromu objavíme vo všetkých svetových mytológiách, je dôležitým prvkom náboženstiev. Lebo neznamená len prepojenie medzi zemou a nebom. Je symbolickým pupkom sveta, omfalom, osou univerza, axis mundi, majákom, orientačným prvkom, ktorý nás stále privedie späť na miesta, odkiaľ sme nejeden raz odišli za dobrodružstvami života. Naspäť na miesta nášho detstva, do rodnej obce, mesta, krajiny, s ktorými sme duchovne spojení, lebo sme si ju vybrali kedysi na počiatku za miesto, čo nás bude „premenených“ na konci definovať.

Každý máme ten svoj strom, a zvykne ich byť aj viacero, s ktorými sme „zrastení“ - my sami sme tými stromami. Zosobňujú našu vlastnú stabilitu, lebo takisto ako my odolali všetkým nepriazňam počasia, osudu, prekonali búrky, potopy i dlhé suchá. Hlboko zakorenené nemenia svoje miesto. Vedia, že vždy, keď máme rozboľavenú dušu a sme unavení hektikou každodennosti, prídeme sa ochladiť do ich tieňa, objímeme ich, aby sme načerpali nových síl. Verne čakajú.

Navonok to nemusí byť len rodný dom, mesto, obec, vlasť, ale i rodina, kus prírody, s ktorými nás viažu krásne spomienky, pracovisko, kde sme objavili a prejavili svoju jedinečnú možnosť plnej sebarealizácie.

I ja mám niekoľko takých „stromov“.

Dve hrušky, stojace dodnes na mieste, kde sme mali kedysi dávno záhradu. Každý rok, keď som už dorástol, som z ich vrcholcov oberal tie najsladšie najšťavnatejšie plody. Dodnes, keď navštívim rodný Prešov, sa k nim vraciam v tichej spomienke. Po dome, kde som prežil najkrajšie roky života, už niet ani stopy. Ony ma však verne vyčkávajú. Dokedy ešte?

S firmou Energy som sa zoznámil, keď bola na Slovensku necelý rok. Vtedy to bol malý „stromček“  a potreboval veľa starostlivosti, aby mohol dorásť do dnešnej košatosti. Bez neho by som však ani ja dnes nebol tým, kým som. Mal som vtedy štyridsať päť, Saturn tranzitoval presne v opozícii voči miestu, kde stál, keď som prišiel na svet. Po krízových peripetiách životnej púte, kedy som už strácal vidinu vyššieho zmyslu žitia,  som si uvedomil nutnosť opäť zapustiť vnútorné korene, nájsť seba, svoju podstatu, to všetko tak prepotrebné pre plné prežitie druhej polovice života. Spolu sme zakoreňovali, spoločne dorastali, hľadali, a myslím, že našli vzájomnú oporu.

Až keď teda prijmeme nenacionalistickú opätovnú potrebu vlastného zakorenenia do „vernej rodnej hrudy kamenistej“, zbavíme sa „istôt“ pýchy ega, pokoríme sa zodpovednosti a povinnosti „obrancu otcovskej pôdy“ , až vtedy budeme môcť s pomocou bohov, zastupujúcich svet kolektívneho nevedomia, opustiť ostrov Kalypsó, hoci nám ponúka zdanlivo bezstarostnú pohodu a stabilitu. Až vtedy budeme mať dosť síl zbaviť sa vnútorných i vonkajších nepriateľov, ktorí s pokryteckým úsmevom tvrdia, že to vôbec nie je potrebné, lebo sme len podľahli rôznym konšpiračným výmyslom.

A ako „krízami premenený víťazný Odyseus“ zavŕšime svoju púť nastolením zmieru. Nájdeme ešte múdreho „Mentora“, ktorý nás to naučí?

Mgr. Miroslav Kostelnik 


Mydlá Energy

V týchto dňoch vstupuje do sveta produktov pentagramu Energy ďalší, logicky ho dopĺňajúci a v plnej miere rozvíjajúci častokrát spomínanú filozofiu firmy. Pätica mydiel s názvami totožnými s päťkou krémov má užasnú úlohu pri aktivácii, prebúdzaní každodenných rituálov. Poctivý kus mydla nás približuje k svetu matérie, jeho účinkovanie však rozširuje energoinformačnú oblasť života.

Keď som prvýkrát chytil do ruky jedno z mydiel pentagramu, naskočil mi na vnútornom premietacom plátne súbor obrazov. Krásne filmové postavy, predstavované legendárnymi MM, BB, CC či inými podmanivými ženami, sedia vo vani naplnenej horúcou vodou, v ruke držia mydlo, bublinkovou penou hladia svoje dokonalé telá a blažene s privretými očami sa pritom usmievajú. Spomenul som si aj na svoje detstvo, na rituál kúpania, spojený s množstvom úkonov. Na kuchynskom, teplo sálajúcom šporhelte vo veľkých hrncoch tíško vrie voda, za dvierkami sporáka praská oheň. Najprv treba priniesť z drevárne veľkú plechovú vaňu (do bytu s jednou izbou, kuchyňou, verandou a spoločným záchodom pre tri rodiny by sa nastálo nebola nikde zmestila), poriadne ju vydrhnúť, postaviť na stred kuchyne. Zohriatu vodu zo sporáka načim preniesť a naliať do vane, pritom dávať pozor, aby sa človek neobaril. Hrnce boli také veľké, že ich museli prenášať dvaja. Potom sa horúca voda zmieša so studenou, nohou treba opáčiť, či sa už dá kúpať. A potom sa objavuje pocit, ktorý prežívali na veľkých plátnach kín filmové divy. Len vôňu mydla si akosi neviem vybaviť. Zrejme tie z našich čias, aj keď niečo cez päťdesiat rokov nie je až tak veľa, neboli také parfumované. Zato nemôžem zabudnúť na jeho pevnosť. Mama ma ním brhlila poriadne, raz za čas aj bolo treba, a poriadne mi premasírovala celé telo. Aj to trochu bolelo, ale po kúpeli, keď sa celý obrad skončil poriadnym vydrhnutím uterákom a líhal som na svoj diván do príjemne voňajúcej vypranej bielizne, cítil som sa blažene, ako znovuzrodený. Bol to rituál veľkého kúpania, na ktorom sa zúčastnila celá rodina a niesol v sebe pečať posvätnosti úkonu.
Nuž a práve túto sakrálnosť mi pripomenuli pocity, ktoré som zažil pre omakaní nového mydla. Len jeho vôňa bola o dosť výraznejšia a pripomenula mi arómu krému, ktorý mám najradšej. Až potom som si všimol do mydla vpečatené písmená – ARTRIN. Rozhodol som sa, že ho budem používať hlavne takto, ako rituál, v stíšení chvíle kúpania. Vo chvíli, ktorá bude patriť iba mne, vypudiac z mysle hektiku každodenného zhonu aspoň na nedlhý čas. Možno so sviečkou a príjemnou hudbou, možno bez. Ale s krásnym pocitom, že spolu s bohyňou zdravia, Hygieiou, dcérou boha lekárstva Asklépia, urobím čosi nielen pre očistu tela, ale i hygienu duše. No mydlo sa mi už stalo súčasťou každodenných očistných obradov. Len ho vedome nepoužívam tak profánne, ako všetky doterajšie, lebo mi trochu pripomína pevný, zato láskou naplnený dotyk ruky mojej mamy.

Kvality pätice mydiel ocenia nielen tí, pre ktorých sa stane súčasťou bežného (pritom nevšedného) života, ale všetci, čo pracujú na svojom zdraví a pomáhajú udržiavať ho aj ostatným - terapeuti a maséri. Okrem rastlinných výťažkov, vody z Podhájskej a všetkého ostatného, čo majú kvalitné mydlá obsahovať, majú totiž v sebe zakódovanú i bioenergoinformačnú zložku, takú typickú pre všetky výrobky Energy. Musí byť o čosi výraznejšia, než v iných produktoch, azda aj preto, že najsilnejšie pôsobenie účinkov je obmedzené na krátky čas umývania. Takže ak ich použijeme pri masážach a terapiách – mydlová masáž je v Oriente bežná a obľúbená -  zvýšime v kombinácii s ostatnými prípravkami ich liečivý účinok na najvyššiu možnú mieru. Nepotrebujeme emulzie, oleje, stačí mydlo a nádoba s teplou vodou. A ak čosi vieme o reflexológii a meridiánovej terapii, budeme môcť využiť mydlá veľmi hmatateľne. „Znalci“ a pocitoví „gurmáni“ to ocenia od prvej chvíle. Verím, že tento „poctivý kus mydla“ vstúpi do nášho života úspešne a nebudeme chcieť vymeniť ho za umývací prostriedok v podobe mazľavej tekutiny, veľmi neosobnej, profánnej, „sprchovo hektickej“. Takých výrobkov sú predsa plné drogérie.

Mgr. Miroslav Kostelnik 


Mýtus - rituál - Energy

To, že mýtus „nezahynul“, som spomínal už v predošlom článku o slnečných božstvách v prípravkoch Energy. Mytológia v novodobej podobe má dôležitý význam aj pre človeka súčasnosti, ba azda právom sa nazdávam, že vo svete preplnenom tzv. objektívnymi faktami, výsledkami vedeckého výskumu a vôbec „náboženstvom vedy“, je mýtus potrebnejší, než kedykoľvek v doterajšom čase newtonovsko-karteziánskeho vysvetľovania sveta.
Mýtus využívaný i zneužívaný, používaný i nadužívaný.
Jedným z mnohých je i ten, ktorý sa objavil v istom období našich dejín, tvrdiac, že sme si rovní, že všetci majú rovnakú štartovaciu čiaru a vláda či moc (ba aj peniaze) ležia na chodníku, stačí sa len zohnúť a zodvihnúť ich. Ambiciózni mocichtiví jedinci sa zohli (ľahké je ohýbať sa bez chrbtovej kosti, aj keď i medzi „mocnými“ nájdeme výnimky a občas aj osobnosti), mnohí z nich vládnu dodnes, ak nevymreli (aby sme zostali verní dobre končiacej rozprávke). Mýtus obchodnej úspešnosti s jeho presnými a veľa razy veľmi prísnymi rituálmi uplatňovania sa stal takisto jedným z najzneužívanejších práve v systéme sieťového marketingu. Jeho všeobecná platnosť, ako mnohí z nás dobre vedia, má takisto trhliny, ba aj zívajúce priepasti. Medzi ľudom obľubované, no takisto klamné mýty, sú aj tie o kvalite filmov ocenených oscarmi, pesničiek spopularizovaných komerčnými rádiami, nezávadných potravín preplnených éčkami, farmaceutických prípravkov nabitých nebezpečnými chemikáliami, ..., víajpí osobností vytvorených médiami a  novinármi. Práve títo (popri politikoch, ekonómoch, ...) sú zvestovateľmi novodobých mýtov, tváriac sa pritom, že nám poskytujú pravdivé(?) informácie, že iba od nich sa dozvieme, čo sa práve skutočne deje. Len si treba uvedomiť, že čo novinár (etc.), to pravda. V takýchto prípadoch, a je ich nepreberné množstvo z rôznych oblastí súčasného života, možno len súhlasiť, že mýtus je „rozprávanie vyjadrujúce vybájené predstavy o nadprirodzených i prírodných silách, o bohoch a nadľudských hrdinoch“, ako to vysvetľuje  napríklad jeden zo slovníkov cudzích slov.

Svet kalibrovaný „konzervatívnou“ vedou často zjednodušuje predstavy o božskom, redukujúc ho na teologické v modernom slova zmysle, spájajúc ho s konkrétnymi konfesiami. Pôvodné mytológie sa nezaoberali teológiou, ale ľudskou skúsenosťou. V nich je všetok živý i takzvaný neživý svet spätý v zložitých súvislostiach, podlieha rovnakým zákonom a vychádza z jedinej božskej podstaty. Medzi svetom bohov a svetom ľudí nebolo priepastných rozdielov, lebo keď ľudia hovorili o božskom, mali spravidla na mysli určitú stránku svetského. Živý mýtus spolu s vedou a technikou, aj keď z rôznych uhlov pohľadu, umožňujú svet poznávať intenzívnejšie, komplexnejšie. Len sa musíme zbaviť predsudkov pri pohľade z „opačných svetonázorových brehov“; rieka života obidva dokonale spája. Metaforickosť reči mýtov nám pomáha spoznávať univerzum oveľa plnšie, než reč poučiek, s ktorými sa odjakživa stotožňovala veda.

Svet sa však radikálne mení a do vedeckých definícií sa pomaly ale isto dostávajú mnohé poetizmy. Atómoví fyzici napríklad na charakterizáciu istých vlastností častíc užívajú termíny „tanec“, „vôňa“... Mikrosvet teda tancuje a dokonca vonia. Odčlovečená veda sa poľudšťuje, dostáva nový, humanistickejší rozmer. Aj keď je táto tendencia (návrat k metafore) zjavná, predsa len môžeme konštatovať, že materialistická náuka ako spôsob poznávania v ostatných storočiach „prevalcovala“ klasickú  mytológiu, aby napomohla prebudiť nových bohov, oveľa dravejších, bezcitnejších, lebo sa viažu na to najprimitívnejšie v nás, na bezuzdný vzťah k maniu, k materiálovým hodnotám, k svetu vulgárnej hmoty. Tá nás viaže, nakladá okovy, príťažlivá svojou gravitačnou silou nedovoľuje „vzlietnuť“.  Svet bez duchovného rozmeru živej mytológie, kompenzovaný konfesnými náhradkami, však prebúdza psychózy.
Karen Armstrongová v knihe Krátka história mýtu k tomu poznamenáva: „Ako vieme, mýty o stvorení nikdy neposkytovali ľuďom faktické informácie o pôvode života. V starovekom svete sa kozmológia spravidla prednášala v liturgickom kontexte a pri medzných situáciách, kedy ľudia cítili, že potrebujú prílev božskej energie: keď hľadeli do neznáma pred ďalším krokom – na nový rok, pri svadbe alebo korunovácii. Nemala informatívny, ale terapeutický zmysel. Ľudia načúvali recitácii kozmologického mýtu, keď čelili hroziacej pohrome, chceli ukončiť spor alebo uzdraviť chorých. Šlo o to napojiť sa na večné energie, ktoré podporovali ľudskú existenciu. Mýtus a sprievodné rituály pripomínali, že často sa veci napred musia zhoršiť. Aby potom mohli byť lepšie, a že pre prežitie a tvorenie je potrebné odhodlane bojovať..., že mytologické bytosti musia zomrieť a pretrpieť, že sú roztrhané na kusy, aby mohol z chaosu vystúpiť usporiadaný vesmír ... bohovia ani ľudia nemôžu skutočne tvoriť, pokiaľ nie sú pripravení vzdať sa samých seba.“ (Nepripomína vám to niečo z poznania o účinkovaní prípravkov a filozofie Energy?)

Preto je potreba mýtu taká naliehavá. Aby sme sa mohli stotožniť so všetkými ľuďmi, s ľudstvom, nielen so skupinami, ktoré sú nám rasovo či názorovo blízke. Aby sme v sebe opäť našli súcit, ktorý sa v honbe za materiálnymi istotami kamsi stratil, aby sme hľadali a nachádzali hodnoty, zbavujúce nás sebeckosti. Aby sme si opäť ctili Zem ako posvätný priestor, nie ako púhy „zdroj“. Pretože technický rozvoj potrebuje aj duchovný rozmer, spojený so zmyslom pre zodpovednosť. Bez toho našu planétu nezachránime.
Mýty bývajú veľmi často spojené s rituálom, lebo len tak, prostredníctvom neho, sa stávajú skutočne živými, stávajú sa prostriedkom jeho „vpečatenia“, sú médiom, ktoré napomáha, aby sa stali prirodzenou súčasťou nášho života. Iniciačné rituály, ktoré pomáhali človeku integrovať sa do spoločnosti, boli veľmi dôležité hlavne v dobe, kedy človek prekračoval isté životné hranice – vstup do dospelosti, manželstva, ... Niektoré boli veľmi bolestivé a „bolestné“. Prekračovanie medzí (vonkajších i vnútorných obmedzení) však nebýva jednoduché, zato vytvára predpoklady pre zdolávanie ďalších prekážok, s ktorými sa človek na ceste životom stretáva. V hektike každodennosti, ženúcej sa za materiálnymi hodnotami, nám na iniciačné zdolávanie hraníc nezostáva dosť času, „vypadli“, žiaľ, z prirodzeného repertoáru, registra, súhrnu hodnôt.

Keď sa pred rokmi (och, „bohovia“, ako ten čas letí!) dostala do povedomia verejnosti (i môjho) firma Energy so súborom svojich prípravkov, chopil som sa jej ako príležitosti uplatniť svoju potrebu mýtu, rituálu. Od počiatku som ju takto chápal, pre mňa nebola firmou s akýmsi MLM plánom, umožňujúca zarobiť si a popritom ponúknuť i nejaké dobré výrobky (ako mnohé iné, prežívajúce len vďaka bojovnej zárobkuchtivosti ich protagonistov). Pre mňa sa stal program Energy od počiatku filozofiou. (Každá filozofia má za základ súbor mytologémov!) Prípravky (v prvej základnej sade naplnené „spiritualitou“ sprostredkovanou aj malým obsahom liehu (hihi), špiritusu - lat. spiritus = duch) som od počiatku, ako praktikujúci astrológ, začal spájať s božstvami gréckej mytológie. Veď aj charakteristiky prípravkov, ako boli popísané, mali všetky predpoklady, danosti  pre takéto stotožnenie. Dokonca ani to, že sú spájané so živlovou filozofiou starej Číny, mi nezabránilo zaradiť ich do panteónu božstiev mytológií žitých na západ od Levantu. Korolen sa stal okamžite vládcom, kráľom prípravkov. Nielen preto, že sa staral o kráľovský slnečný orgán, ktorým je srdce, ale i z dôvodov, že ako „absolvent“ režimu, v ktorom bola základným cudzím jazykom ruština, som vedel, že slovo „koroľ“ znamená kráľ. A okrídlená múdrosť – finis coronat opus – len nasvedčovala, že je prípravok „korunou diela“ Energy. Ak teda Korolenu vládne predovšetkým Slnko a Jupiter, komunikatívnu funkciu Merkúra zastúpil Vironal, Luna s Venušou zobrali pod patronát Gynex a Renol, Mars sa svojou „zlostnou energiou“ spolu so Saturnom starajú o Regalen. Za tie roky vznikla okolo prípravkov a ich používania úplne nová, svojská mytológia, ktorú z mnohých strán sprostredkúvajú klientskej obci firemní lektori v úlohe „antických učiteľov mystérií“, ale obrovskou mierou i mnohí používatelia programu Energy prostredníctvom svojich skúseností. Stretnutia s používateľmi programu, sprostredkujúce rituál oživujúci mýtus a tvoriaci z neho ucelenú filozofiu (mýtus sa mení na filozofiu), majú od počiatku dôležitú funkciu, napĺňajúcu nielen svet vedomostí a poznatkov o prípravkoch, ale predovšetkým meniacu pohľad na svet zakonzervovaných ideí, ponúkaných a vnucovaných oficiálnou „vedou“. Vkorenenie prebieha i pri samotnom užívaní produktov. Ak ponúknem klientovi ktorýkoľvek z prípravkov pentagramu, nezabudnem mu vysvetliť dôležitosť aktivácie, prebudenia preparátu. Pri otázke, prečo treba fľaštičku pretriasť, naraziť do dlane práve dvadsaťjedenkrát a brať ju dvadsaťjeden dní, mám naporúdzi dosť interpretácií magických čísiel tri, sedem, dvadsaťjeden, dvadsať osem, lebo ony sa odrážajú v našom každodennom prežívaní sveta veľmi často, aj keď s mnohokrát „nepochopiteľným“ pôsobením. Samotné rátanie do dvadsaťjeden má úžasnú účinok na koncentráciu mysle a duše ako celku . Sústrediť sa, dostať do vlastného stredu môžeme len pri stíšení, zmene pohľadu na svoje miesto vo svete, rituálnej aktivizácii vedomej i nevedomej súčasti nášho Ja. Počas počítania nemyslíme na nič iné, než na samotný úkon prebúdzania energií, dochádza pri tom k istému stotožneniu sa s prípravkom, tým aj k naladeniu na jeho bioinformačné frekvencie, rozvinutím komunikácie s ním. O tom som bol čosi popísal i v seriáli článkov Vír energie.

Takisto poznatok, že preparáty treba uložiť na dôstojné miesto, keďže sú „živé“, majú v sebe energoinformačný potenciál, že sa treba vyhnúť miestam s pulzným a agresívnym elektromagnetickým poľom, ktoré môže informačný potenciál poškodiť, je súčasťou ritualizácie používania programu, aktívnej aplikácie jeho filozofie v horúčkovitom behu života.
Nech teda pre nás ostane program a filozofia Energy priestorom, prostredníctvom ktorého sa môžeme stretávať s „bohmi“ v nás, profánnym prostriedkom, otvárajúcim vnútorné sakrálne šíravy.

Mgr. Miroslav Kostelnik

 


 
Vír energie a zdravia XV. 

Čakry chodidiel nám naznačili svojím významom potrebu viazať sa na skutočnosť, vedieť obomi nohami („všetkými štyrmi“) pevne stáť na zemi. Bez tejto stability sme príliš „uletení“, „staviame vzdušné zámky“. Ani priveľká viazanosť na materiálny pozemský svet však nebýva najlepším riešením, lebo hrozí, že sa staneme prízemnými bytosťami. Uzol, ktorý nás priveľmi viaže k zemi, však nemusíme roztínať, nie je totiž gordickým. Stačí ho rozviazať, rozuzliť. Na to ale potrebujeme problém pochopiť, tým pevne uchopiť a „chápadlami“ rúk rozkosíliť. Hlavne ak to máme niekedy v hlave riadne popletené alebo úlohe nerozumieme, lebo sa nevieme na okolie „jemne naladiť“. Čakry dlaní sú spojené s energetickou výmenou duševnou a duchovnou. Nachádzajú sa uprostred dlaní (takisto v bruškách prstov, len sú o čosi slabšie než dlaňové). Pomáhajú nám učiť sa vnímať jemnohmotné informácie, prichádzajúce zvonku, aby sme sa ich prostredníctvom naučili vytvárať väzby. Blokády v čakrách sa môžu prejaviť nedostatočnou citlivosťou vo vzťahoch. Môže s tým súvisieť s prisilným alebo ochabnutým stiskom rúk pri ich podávaní, kedy máme pocit drvenia alebo podania „mokrej studenej handry“. Lebo i nedokrvené a studené ruky bývajú prejavom blokácie energie. K ďalším prejavom patrí i malá kreativita sebavyjadrenia, nešikovnosť, malá umelecká zručnosť. Podávanie pravej ruky súvisí s tým, že tá je vyžarujúca, ľavá prijímajúca. Akoby sme sa nevedome chránili pred možným prijatím negatívnej energie. Dlaňami do nás prúdi vyživujúca sila Univerza, prepožičiavajúca za účasti Božej lásky schopnosť liečiť. Preto pri meditáciách držíme dlane otvorené smerom nahor. Z pohľadu ájurvédy sú to tálahridaja marmy,  dôležité pre energetickú cirkuláciu celého tela, s účinkom na dýchaciu sústavu, srdce, príjem tepla prostredníctvom kože. Ich aktivácia pôsobí na energetiku tela nad pupkom. Na masírovanie použijeme vitalizujúci Ruticelit – stredom dlane prechádza meridián osrdcovníka, do jej blízkosti vstupuje i meridián srdca. Bod Os8 s príznačným názvom Lao-kung – Palác driny - aktivizujeme na harmonizáciu žalúdka, prečistenie ohňa srdca, upokojenie mysle, pri bezvedomí v dôsledku mŕtvice, vyčerpaní z horúčavy, srdcových bolestiach, angine pectoris, plesňových infekciách na rukách a nohách, zápaloch sliznice ústnej dutiny (stomatitída), epilepsii, zvracaní, mdlobách pri zľaknutí u detí, hystérii, duševných chorobách, nadmernom potení dlaní, necitlivosti prstov, bolestiach na prsiach, pri ťažkostiach pri prehĺtaní, žltačke, trasení rúk, šialenstve, vredovitosti ústnej dutiny. Tiež sa využíva pri vysokom tlaku krvi, psychózach, hysterických záchvatoch, ochrnutí prstov rúk, akrocyanóze, ateroskleróze, nechutenstve, krvácaní z nosa, psoriáze, zápale ďasien a dispepsii u detí. Závisí len od toho, či potrebujeme energiu posilniť, alebo oslabiť. O technikách sme už hovorili v predošlých častiach. Na koncoch prstov (brušká) sa nachádzajú pomocné body, ktoré treba masírovať pri šoku, kolapse, tonzilitíde, hystérii, meningitíde, encefalitíde, afázii. Čakra sa dá chytro „nabiť“ aj rýchlym trením dlaní o seba. Potom ich môžeme priložiť na oči, čím ich zbavíme únavy, alebo uši pri napätí a pískaní, hučaní. Okrem Ruticelitu je možné použiť ktorýkoľvek krém Energy podľa potreby. Krémy môžeme použiť aj formou kúpeľa rúk, tento spôsob je mnohokrát účinnejší, než aplikácia rozotieraním. Harmonizáciu čakier dlaní môžeme vykonávať aj pomocou nerastov (nielen v kryštálovej forme). Ideálnymi sú krištáľ a diamant (o ich účinkoch sme už viackrát písali). Dobre poslúži aj záhneda alebo morión (úplne tmavá odroda záhnedy). Fungujú ako symbol symbiózy, spolužitia – tmavá farba kremeňa – svetlo a tma môžu byť v jednote a prelínaním dosiahnuť harmóniu. Kameň pomáha zbavovať sa veľkej závislosti na hmotnom svete,  aby sme mohli opustiť, čo nás brzdí v duchovnom rozvoji. Je však oporou aj tým, ktorí sa s materiálnym svetom ťažko vyrovnávajú.  Tmavosť záhnedy nie je negatívna, naopak, symbolizuje Nebo a Zem v harmonickej jednote. Používa sa pri skľúčenosti, depresii. Podporuje abstraktné myslenie, posilňuje vedomie a upokojuje. Utišuje bolesti a kladne ovplyvňuje liečbu väziva, infekcií a rakoviny. Magnezit – očistný kameň, pomáha vylučovať nečistoty a jedy, prečisťuje a ozdravuje celý organizmus. Odporúčaný pri neuralgických bolestiach – bolesti zubov, hlavy, chrbta. Prečisťuje aj krv, pomáha v liečení cýst, pri reumatizme a prostate. Reflexológiu odporúčame masážou stredu dlane spomínanými kameňmi, alebo ich držaním v dlaniach. Nakoľko sú čakry spojené s hornou časťou tela (nad pupkom), využijeme aj ostatné prípravky, čaje a byliny tak, ako sme ich spomínali hlavne v spojení s 3. až 7. čakrou.   Čakry Jin a Jang Nachádzajú sa v strede ľavého (Jin) a pravého (Jang) ramena, otvárajú sa smerom nahor. Plnia podobnú funkciu ako temenná čakra, no ich funkcia nie je až taká obsiahla. Ak sú naplno rozvinuté, spájajú sa do svetelného oblúka, ktorý prebieha za hlavou, ale len ak sa človek naučil dokonale milovať na pozemskej úrovni. Poruchy sa prejavujú v nedostatočnej identifikácii s vlastným pohlavím a v zaobchádzaní s jinovou a jangovou energiou najrôznejšieho druhu. Na telesnej úrovni sa môžu objaviť poruchy v produkcii pohlavných hormónov. U malých detí sú málo rozvinuté, tu je ešte otvorená 7. čakra. Čím viac sa rozvíjajú tieto čakry, tým menej sa aktivizuje 7. čakra. Podstatný presun sa udeje v období puberty, ďalší v čase prvého pohlavného styku s opačným pohlavím. Pre obrovské energetické účinky na vnútorný systém energie je v magickej tradícii pričítaný veľký význam pri vykonávaní určitých rituálov a činností deťom, pannám a panicom, pokiaľ u nich nie je ešte veľmi rozlíšený jin a jang. (napr. práca s virguľou je daná viac dievčatám tesne pred vstupom do puberty, chlapci sa zrejme skôr identifikujú so svojím Jangom). Rozvoj vedľajších čakier Jin a Jang patrí k základným úlohám pozemskej existencie a uskutočňuje sa automaticky a harmonicky u všetkých, ktorí s pomocou láskyplne akceptovanej pohlavnosti v každodennom živote dochádzajú behom života k rozšírenej syntéze s Vesmírnou energiou. Táto cesta je dnes „málo príťažlivá“, lebo vyžaduje láskyplne prežívanú pohlavnosť. Pre svoju malú atraktivitu býva zanedbávaná, takisto ako mnoho iných prirodzených ciest harmonického rozvoja ľudskej osobnosti. Ľudia, ktorí majú k sebe úprimný vzťah, sa držia za ruky alebo okolo pliec. Takto si harmonizujú a aktivizujú energiu cez dlaňové i Jin a Jan čakry (Jin – ženská, temná energia, všetko skrývajúca. Symbolizuje vesmírnu noc, nekonečno, všetko tajomné a abstraktné. Dokáže preraziť staré blokády nášho podvedomia (nevedomia), ale pozitívnu energiu nedodáva. Ak sa chceme vyvarovať agresívnych postupov, používame napr. pri terapii len v medzných prípadoch čierne kamene, a vždy s kameňmi bielymi. Jang – svetlá mužská energia, biela, obsahuje celé spektrum farieb, symbolizuje pozitívnu energiu, aktivitu, vitalitu a očistné, všetko odhaľujúce sily. Symbolizuje slnečný deň ako dar života, preto je vhodné jej použitie v korunnej čakre, ale takisto v čakre Jang, kde pôsobí blahodarne pre celý organizmus.) Z prípravkov a krémov Energy môžeme odporučiť Gynex, Regalen a Korolen (aj King-Kong), takisto Droserin, Ruticelit a Protektin, nakoľko sa v priestore pliec nachádzajú meridiány hrubého čreva, tenkého čreva a troch žiaričov a hlavne meridián žlčníka  - 21. bod - spojený s napätím, disharmóniou a strnulosťou krku, s bolesťami ramien a hornej časti chrbta, s vyčerpanosťou a neurózami. U žien je tento bod spojený s rizikom predčasného pôrodu, neodporúča sa teda masírovať počas tehotenstva. Ak chceme na zlepšenie činnosti čakier použiť minerály, vyberieme si krištál v kombinácii s čiernymi a bielymi kameňmi. Na chodidlách podporíme čakry masážou zóny ramien na vonkajšej hrane chodidla.   Čakry výživy - zodpovednosti Nachádzajú sa asi dva prsty pod kľúčovými kosťami, otvárajú sa dopredu. Funkčné poruchy sa prejavujú kŕčovitým lipnutím na priveľmi ťaživej zodpovednosti alebo strachom zo zodpovednosti, tiež nepoučiteľnosťou zo získaných skúseností – tým pádom sa opakujú stále tie isté ťažkosti, človek sa zacykľuje. Tieto čakry majú úzky vzťah k ženským ňadrám ako orgánom výživy, u žien je ich funkcia teda výraznejšia, než u mužov. Na ich harmonizáciu použijeme predovšetkým Gynex a Cytovital, nakoľko touto zónou prechádza predovšetkým meridián žalúdka, body 13 až 18, súvisiace s funkciou pľúc a prsných žliaz.   Lakťové čakry V oblasti všetkých kĺbov sa nachádzajú vedľajšie čakry. Lakťové čakry sa nachádzajú mierne von od špičky lakťa, sú ale tesne spojené s vnútorným energetickým poľom tela. Ich úlohou je, okrem iného, prijímanie a ohraničovanie vo vzťahoch, teda regulácia intenzity vzťahov. Častými poruchami sú buď malá ohraničenosť (nedokážeme povedať NIE) alebo nedostatočná schopnosť prijímania (nedokážeme povedať ÁNO). Blokácia sa prejavuje aj nepružnými, prudkými vzorcami správania pri nadväzovaní kontaktov a pri ohraničovaní sa voči nežiaducim medziľudským spojeniam. Schopnosť sebapresadenia, teda tlak, ktorým sú realizované vlastné potreby vo vzťahoch, je tiež riadený cez tieto centrá. Ľavá strana pritom reguluje citovú schopnosť sebapresadenia, pravá rozumovú (v súvislosti s tým sú spätá slovné spojenia: široké lakte, používať lakte, nemať ničím zviazané ruky). Nakoľko cez oblasť lakťov prechádza šestoro meridiánov, je táto zóna bohato obklopená akupresúrnymi bodmi (viď plagáty Body zdravia 1-3). Ich aktiváciou dávame do poriadku celú hornú polovicu tela – bruchom počnúc, končiac hlavou. Alebo naopak? Niekomu je dôležitejšie jedno, druhému ono. Ájurvédska, marmová medicína spája oblasť lakťa s kurpára (sanskrt - lakeť) marmou a jej masážou môžeme dosiahnuť dobré výsledky v obehovej sústave a látkovej výmene tekutín. Marma na pravom lakti má vzťah k pečeni, na ľavom sa viaže k slezine a pankreasu.   Kolenné čakry Nachádzajú sa mierne nad jabĺčkami kolien, majú však pevnú väzbu na vnútorný energetický systém. V kolenných jamkách sú spojené s ďalšími čakrami. Organizujú schopnosť učenia a vyučovania v najširšom slova zmysle. Blokády sa prejavujú vo zvýšenej kritickosti, neustálej skepse, pýche, arogancii, komplexoch menejcennosti a velikášstve. Dokonalá blokáda oboch kolenných čakier je spojená so skorou smrťou (život je učenie). Rozvinuté čakry dávajú veľkú životnú silu, pružnosť a ochranu pred ranami osudu. Saturn, ktorý vládne opornému systému a hlavne kolenám, nás utvrdzuje že sa máme učiť pokore. Harmonizáciu a aktivizáciu týchto čakier môžeme dosiahnuť predovšetkým Renolom, Regalenom, nakoľko kolenami prechádzajú meridiány vody a dreva, z krémov je využiteľný predovšetkým najuniverzálnejší Artrin, ale i Protektin a na  meridiány zeme i Cytovital. Najdôležitejším bodom oblasti kolennej čakry je 36. meridiánu žalúdka, nachádzajúci sa na vonkajšej strane pod kolenom, v priehlbine pod kĺbovou hlavicou holennej kosti. Tento bod odporúčame masírovať všetkým, ktorí prekročia štyridsiatku, aby si udržali dlhú mladosť. Všetky body okolo kolennej čakry súvisia s dolnou polovicou tela, od pupka nadol. Marmová medicína tvrdí, že pravá džánu (sanskrt – koleno) marma je spojená s pečeňou, ľavá so slezinou a pankreasom, ich aktivizáciou premažeme kĺby a zlepšíme krvný obeh v dolných končatinách.   Na poslednom výlete za dobrodružstvom harmonizácie čakier sa vyberieme do oblasti vzájomných súvislostí medzi čakrami a zdravotnými problémami, ktoré môžeme kombináciou pôsobenia dosiahnuť.  

Mgr. Miroslav Kostelnik

 


 
Vír energe a zdravia XIV.

Nazvať niektoré z nasledujúcich čakier za vedľajšie považujem za ich znevažovanie. Veď pri terapeutickej praxi som sa nimi zapodieval viac a viackrát, než s tými, ktoré sme nazvali hlavnými. Ale tak to v živote chodí. Vedľajšie témy života nás zaťažujú natoľko, že sa tým podstatným nemáme čas poriadne venovať. Sme nimi obťažovaní natoľko, že sa potom prejavia v našom zdraví bolesťami a nepríjemnosťami na takých miestach, ktoré sa potom snažíme „liečiť“, nevšímajúc si, že problém, ktorý ich spôsobil je voľakde na inom mieste. Čakry, víry energie, ktoré budeme v nasledujúcom texte uvádzať, sa nazývajú vedľajšími azda aj preto, že sa nenachádzajú v priamom dosahu sušumny, energetického kanála, do ktorého ústi všetkých sedem doteraz spomínaných. Nájdeme ich na chodidlách, dlaniach, pleciach, v oblasti kĺbov, pri jednotlivých orgánoch. Majú zdanlivo lokálnu funkciu, no postupne uvidíme, že ani to nie je celkom pravda. Aj ich farebnosť je obmedzená, nakoľko sa nenachádzajú v priamom dosahu aury, ich farba je jemným odtieňom farby hlavnej čakry, s ktorou predovšetkým súvisia. Dokonca ani ich spojitosť s hlavnými čakrami nie je úplne stabilná, mení sa podľa životnej situácie. Umiestnenie ich viaže na telesné funkcie organizmu, nie sú teda, ako hlavné čakry, spojené s endokrinným systémom.

Naposledy spomínaná sahasrára čakra nás napája na božskú podstatu Univerza, teda na nás samých ako univerzálnych bytostí. Narodili sme sa však na Zemi. Prijali sme údel bytostí, ktoré sú svojimi zmyslami napojené na hmotný, materiálny svet, a prijali tak i svoju telesnú stránku v podobe schránky tela. Tá, majúc svoju fyzickú súcnosť, potrebuje oporu, ktorou je viditeľný, hrubohmotný svet, spojený so živlom zeme. Azda najmenej živelným, no o to dôležitejším, lebo bez úloh, vnútených spracovávaním matérie, by sme nemohli prejsť učebným procesom, ktorý si každý z nás vybral pre túto inkarnáciu (z lat. in – v, do a lat. caro, carnis – mäso), teda vtelenie (vmäsenie). So zemou sa kontaktujeme dvojakým spôsobom – na duchovnej úrovni ako so  Zemskou matkou (Gaia), či Zemským otcom (Logos), ako ho charakterizuje gnosticizmus. Na telesnej úrovni nám primárny kontakt s hmotným svetom zabezpečujú chodidlá. Musíme sa, ako hovorí stará múdrosť, naučiť stáť na vlastných nohách, zabezpečiť sa pre existenciu vo fyzickom svete. Uprostred chodidiel sa nachádzajú čakry, ktoré nám zabezpečujú energetický kontakt so zemou (ďalšie doplnkové čakry nájdeme v bruškách prstov na nohách, majú však obmedzenú kapacitu). Základnou potrebou, ktorú majú tieto energetické víry, je uzemnenie. Tým prijmeme svoj údel pozemskosti. Duchovnou nutnosťou je zbaviť sa strachu pred svetom a harmonicky rozvíjať spirituálne kvality bez toho, že by sme sa báli straty kontaktu s hmotou. Mnohokrát príliš skorá alebo pričastá práca s hornými hlavnými čakrami, časté a zle vykonávané meditácie, strach pred prežívaním vonkajšieho sveta môžu narušiť funkciu čakier chodidiel. Neharmonizované sa prejavujú nedostatočným uzemnením, pocitmi neskutočna, nadradenosti, nedbaním na materiálne a telesné potreby. Telesné, duševné a duchovné zdravie tak závisí aj od našej dobrej zakorenenosti. Občas však pocítime potrebu uvoľniť sa z prílišnej fixácie, stabilizácie a oddávame sa i svetu emócií, odľahčenému napríklad tancom. Tanečníci sa len zľahka dotýkajú zeme špičkami nôh (viď balet, írske, latinskoamerické tance, ale i valčík, ...), iba občas sa stretne s parketom, pódiom celé chodidlo. Sú však rituálne tance, ktorými potvrdzujeme svoju zviazanosť so zemou – indiánske tance, tance šamanov, „dupáky“ folklóru – všetko prejavy kultúr úzko spätých so zemským živlom. Pri jedných i druhých sa napájame na svet „neskutočna“, oboje nám umožňujú prostredníctvom rytmického pohybu, melódie, spevu nadviazať kontakt s „vyššími sférami“. Tak dochádza k prepojeniu „horného a dolného sveta“, spojenia Svetla s Temnotou v nás samých.

V priestore čakier začína meridián obličiek a nachádza sa tu bod O1 (viď plagáty Body zdravia 1, 2, 3). Terapeuticky sa bod využíva pri stvrdnutom a vydutom bruchu, zadržovaní močenia, nefunkčnosti pohlavných orgánov, problémoch s maternicou, neplodnosti  a zápalových procesoch pohlavných orgánov mužov, rôznych druhoch prietrže. Aktivizujeme ho aj pri úpale, šoku, nespavosti, epilepsii, vysokom tlaku krvi, hystérii, bolestiach hlavy, ochrnutí dolných končatín. Marmová terapia nazýva túto zónu Tálahridaja (sanskrt – srdce dolnej časti – nohy) marma a odporúča ju masírovať pri problémoch s dýchacou sústavou, zásobení organizmu krvou, príjme tepla povrchom kože. Aktivácia marmy pôsobí na obehové funkcie hlavne v dolnej polovici tela pod pupkom. Masírovať je potrebné kruhovým pohybom s použitím silnejšieho tlaku asi 5 minút. Marma sa používa pre posilnenie imunitného systému, reprodukčnej sústavy, srdcovej činnosti. Pre každý systém sa používa iný olej. Nakoľko sa na chodidlách nachádza z  pohľadu reflexológie „celý človek“, sú pôsobenia a účinky vcelku pochopiteľné. Takže i výber prípravkov Energy bude širokospektrálny. Pri harmonizácii čakry využijeme celý pentagram koncentrátov, teda Renol, Gynex, Vironal, Korolen i Regalen. Z ďalších možno odporúčať hlavne krémy Artrin, Cytovital a Ruticelit (škoda len, že sme sa priveľmi „ľahko“ zbavili Piedinu, ten mal na aktiváciu čakry i marmovej zóny vynikajúce účinky). Kúpele nôh v Balneole regenerujú celé telo, reflexológia chodidiel Cytosanom Fomentum pôsobí takisto blahodarne na všetky možné systémy organizmu.

Nakoľko chodidlom prebieha spojenie a výmena energie so zemou hlavne na fyzickej úrovni, budeme si z nerastnej ríše vyberať kamene kontrastu, svetla a temnoty, ktoré z nášho organizmu buď vylučujú negatívnu energiu, alebo dodávajú pozitívnu. Niektoré z nich obsahujú obidve vlastnosti súčasne – krištál s turmalínovými vrastlicami, vločkový obsidián. Indiánske kmene verili, že hlavne čierny obsidián má moc prehĺbiť vnútorné i fyzické vlastnosti a posilniť zrakovú bystrosť. Pre duševné a duchovné účely je často vhodnejší pre vyššie čakry i čakry rúk. Uvádza nás do nášho vlastného vnútra, do podvedomia a necháva nás poznávať, čo ukrývame sami pred sebou. Očista ním je veľmi radikálna, preto sa odporúča v kombinácii s krištálom. Čierny obsidián je silným a nevypočítateľným nástrojom terapie, preto je dobre ho veľmi často nepoužívať. Má aj silné účinky na ochranu pred agresívnym napadnutím temnou mocou. Čierny obsidián obklopený krištálmi vynesie  z vnútra všetko, čo nás dusí a zaťažuje. Vločkový obsidián je menej prudký a agresívny, dodáva silu odolať nepohodám a nepriazni života a tým, ktorí strácajú vzťah k realite, je dobrým pomocníkom na dosiahnutie pevnej pôdy pod nohami. Čierna v ňom symbolizuje hutnú energiu Zeme, svetlé škvrny duchovné svetlo. Učí nás nebrať tieto protiklady ako protipóly, ale ako harmonické spojenie fyzického s duchovným. Krištál s vrastlicami turmalínu je zase vhodný pre zemité povahy – otvára im brány duše a poznanie, že múdrosť života tkvie vo večnej Božskej pravde. Pomáha pri odstraňovaní zakorenených návykov, ktoré stoja v ceste nášho duševného vývoja. Vo vyššej polohe pomáha vojsť do styku s oblasťami podvedomia, osvetliť nahromadené tiene života, vyniesť ich do vedomia, spracovať a zbaviť sa ich ako záťaže. Učí nás i pravidlá rezonancie – aké myšlienky vysielame, také sa nám vracajú. Spolupracuje efektívne i s centrami hrdla a srdca. Skoryl (čierny turmalín) -  s jeho pomocou nachádzame v nás ukryté hĺbky. Magnetickou silou a elektrickou vodivosťou má zo všetkých čiernych kameňov najsilnejšie očistné a liečebné účinky. Negatívnu energiu skôr odpudzuje a rozptyľuje, než absorbuje – funguje ako štít. Podporuje v nás zemité vlastnosti, ako je vážnosť, sebakontrola, disciplína, zdravá ctižiadosť a cieľavedomosť. Pomáha pri chápaní abstraktných myšlienok a pojmov, je teda dobrým sprievodcom študujúcich. Dlhé kryštály používame na odvádzanie blokád smerom do zeme. Zmierňuje neurózy, posilňuje čuch. Ónyx stojí pod vplyvom Saturna a učí nás, že len bolesťou a súžením vedie cesta k večnej pravde a duchovnej múdrosti. Podporuje nás v cieľavedomosti, sebakontrole a vážnosti. Odoberá negatívnu energiu, ale ju nevie spracovať, takže jeho sila sa v krátkom čase stráca. Jeho sila sa ťažko znovuobnovuje. Neodporúča sa jeho časté používanie. Podporuje koncentráciu a pokoru (často býva vpletený do ruženca). Magnetit – (často sa preň používal názov kameň Herkulov) silno magnetický kameň, odporúča sa pri reumatizme, dne, neuralgických bolestiach a bolestiach hlavy, pocitoch nevoľnosti, bedrovom úsade, bolestiach chrbtice, nízkom tlaku, nedokonalom prekrvení rúk a nôh, zlomeninách, zápale pľúc, chorobách pečene a s nimi súvisiacou čistotou krvi, anemických prejavoch, žlčníkových ťažkostiach, slabosti močového mechúra, cukrovke, črevných ťažkostiach, impotencii, slabosti zraku, slzení očí, pre tvorbu zdravých buniek. Používa sa i proti predčasnému starnutiu. Na postihnuté miesta – vnáša harmóniu, vnútorné teplo, podporuje prácu buniek. Posilňuje schopnosť sústredene myslieť, tíši nervozitu a rozčúlenie. Svojou magnetickou polaritou (jin-jang) učí cítiť a žiť slobodne. Je to veľmi dobrý ochranný kameň. Gagát má podobné vlastnosti ako ónyx – odoberá z nás negatívnu energiu, utišuje negatívne sily – v baníckych oblastiach sa často využíval ako smútočný šperk. Je to kameň smútku, tichého odovzdania a pomalého zabudnutia. V centre čela tíši migrény a bolesti paranasálnych dutín (hlavne čelových), tíši bolesti zubov, vyvoláva oneskorenú menštruáciu, vysušuje rany, zastavuje krvácanie.

Spomínané kamene môžeme použiť buď na priame masáže čakier chodidiel, alebo ich prikladať na miesta čakier, s ktorými sú spomínané problémy spojené, prípadne ich kombinovať s už skôr spomínanými nerastmi. Aromaterapeutiká, čaje a ostatné prípravky je možné vyberať a kombinovať podľa individuálnych problémov. Čakry chodidiel sú pritom najsilnejšie spojené s čakrami koreňa, tretieho oka a temennou čakrou.

 Mgr. Miroslav Kostelnik

 

 


 

Prečo mám rád krémy Energy?

Môj vzťah ku sade krémov sa vykryštalizoval rokmi skúseností práce terapeuta, poradcu. Naplnili to, čo som očakával od dobrých prípravkov nielen preto, že tak, ako ostatné preparáty firmy, majú v sebe zakódovanú bioenergetickú informáciu, ale pre dotykovú nadstavbu, ktorá je ich súčasťou. Používam ich pri rôznych zdravotných problémoch klientov a využívam pri tom základný súbor poznatkov z reflexológie a meridiánovej medicíny. Za veľmi dôležitý pritom považujem práve dotyk, lebo bez neho sa vo väčšine prípadov ťažko aplikujú. S dotykom a pohladením sa ako s niečím príjemným, ba životodarným stretávame od narodenia a vieme, že deti, ktorých sa v ranej etape vývoja nikto nedotýkal, chradnú emocionálne, zdravotne, ale aj intelektuálne. Preto rád zaraďujem krémy Energy do terapeutickej praxe i na používanie svojim klientom, často v kombinácii s ďalšími doplnkovými prípravkami,. Lebo viem, že pri ich aplikácií sa ľudia častejšie navzájom dotýkajú.

Prečo sa dotýkať?
Učiteľ ájurvédskej terapie nám rozprával aj o svojich skúsenostiach z indických slumov. V kopách špiny a odpadkov tam ľudia prežívajú svoje nie jednoduché životy. Pritom sú schopní dožiť sa pomerne vysokého veku. Čím to je? Keď ustupujú denné horúčavy, na priedomiach obydlí sa objavujú starí ľudia a deti, rozbieha sa rituál dotykov. Vnúčatá masírujú svojich starých rodičov. A títo odovzdávajú svoje terapeutické poznatky deťom. Na to, aby mohli urobiť masáž dobre, kvalifikovane, nepotrebujú žiadne štátom certifikované kurzy. Schopnosti pomôcť dotykom majú v krvi, odovzdávajú si ich z generácie na generáciu. A tak môžu prežiť i v podmienkach, ktoré by „civilizovaného“ človeka zabili v priebehu niekoľkých dní či týždňov. Aj naša spoločnosť sa postupne stáva odpadovou, odpadkovou, aj keď to navonok zatiaľ možno tak nevyzerá. Veď sa len pozrime na to, čo dýchame (náš vzduch, hlavne v mestách, je už viditeľný), pozrime na obsah poškodzujúcich chemikálií v našej strave. Aj my potrebujeme, aby sa nás niekto každodenne dotýkal, aby nám pomohol pri detoxikácii, očiste tela. Aj nám by sa mala dostať potreba každodennej masáže do krvi. Čakárne nemocničných ambulancií by sa postupne vyprázdnili.

Ako si spríjemniť večerné chvíle?
Dívanie na telku sa stalo každovečerným rituálom vo veľkej väčšine domácností. Zrejme v celom civilizovanom svete. Namiesto toho, aby sme dobíjali baterky pre budúci deň, necháme si vyciciavať energiu vulgárnymi nezmyslami reklám, šouprogramov a agresivitou tupých seriálov plných extrémnych negatívnych vášní, či brutálnymi scénami treťotriednych filmov.

Vždy som mal rád chvíle, keď sa tento „oblbovák“ vypol a mohol som si s partnerkou urobiť „žúžo“ večer. Stalo sa akousi samozrejmosťou, rituálom, že som bral pravidelne do rúk jej chodidlá, najprv pravé a začal ich hladiť. Náhodné dotyky sa pomaly stávali zámernými. Stláčať body, ktoré reflexne súvisia s vnútornými orgánmi tela, som sa naučil z kroka na krok. Na základe získavaných skúseností (literatúry o reflexológii bolo v tom čase menej ako šafránu) a neskôr postupne i štúdiom, som v tom získal zručnosti, ktoré dodnes ako terapeut efektívne využívam. No na to, aby som i dnes spríjemnil večer s partnerkou stačí, ak sa len nežne dotýkam a hladím jej chodidlá. Je na nich ako na mape namaľovaný celý človek, ktorého sa tak dotýkam. A je to zároveň najintímnejšia časť tela. Veď komu ukážete svoje chodidlá, komu ich zveríte do rúk, ak nie tomu, komu skutočne dôverujete. Treba to skúsiť a postupne sa masáž nôh môže stať celoživotným programom. Puto, ktoré vznikne spojením ruky a chodidla, sa upevňuje príjemnosťou zážitkov. Ne chodidle a v okolí členkov je totiž množstvo erotogénnych bodov. Záleží už len na každom, čo si s tým počne.

Niekoľkoro príjemnej masáže
Desatoro už bolo napísané, s devätorom sme sa stretávali v rozprávkach, s osmorom uctievaných božstiev v Egypte, sedmoro bolo Potterov, ale i hôr, dolín a riek, šestoro je čchi, pätoro prikázaní, štvoro máme ročných období, tres faciunt collegium, dvoje sú ponožky. Niekoľkoro ešte napísané nebolo. Tak to skúsim.

Dotyk sa dnes stal natoľko profánnou záležitosťou (hlavne medzi mladými), že stráca charakter posvätnosti. Svätyňa tela sa natoľko zosvetštila vplyvom médií i liberalizácie života, že to, čo patrilo do nášho intímneho, najvnútornejšieho sveta, sa dostáva bežne na oči širokej verejnosti. Bezočivo, agresívne. Tým stráca dotyk svoju liečivosť a slúži mnoho razy len ako bezduchý sexuálny stimulátor. Lebo okrem stimulácie tela by malo jeho pôsobenie vstúpiť i do duševného a duchovného sveta jednotlivca. A to sa dá iba pri dodržaní istých podmienok. Neznamená to však, že by sme sa nemali dotýkať ľudí na verejnosti (pohladiť milú, milého, podať ruku, objať sa, bozk nevynímajúc). Ide však o mieru, ktorú by sme nemali prekračovať.

Vytvorenie príjemného prostredia, kde sa bude odohrávať terapia dotyku, je tiež veľmi dôležité, profíci maséri vedia, o čom hovorím. Hygienické predpisy totiž prikazujú (vychádzajúc zo zlých tupých nefunkčných nemocničných tradícií), ako má vyzerať miestnosť o oblečenie maséra – terapeuta. Neosobne, bielo, dezinfekčne. Už od raných detských čias som mal zlý pocit z takýchto miest, lebo mi pripomínali bolestivé zážitky stretov s nemocničným personálom. Farebne zladený interiér i oblečenie pôsobí a priori liečivo. Ani so svetlom netreba preháňať. Silné svetlo pôsobí rušivo, tma je vhodná pre hanblivých milencov. Takže niečo medzi tým. A k tomu hudba. Muzikoterapeuti zistili, že najliečivejšie pôsobí hudba orientu so svojím svojským ladením. Len nám, európanom, akosi neladí. Takže východiskom môže byť akýsi medzičlánok. Poznáme ho pod názvom new age. Veľa urobí sviečka, vôňa, dobrý olej, ... O tom niekedy inokedy. Aby sa Niekoľkoro stalo čo najkomplexnejším.

 

 


 

Skúškové obdobie a Sústreď sa!

Keď som na konci minulého roka napísal v astrologickej predpovedi na tento rok, že okrem nezamestnanosti a konfliktných situácií v oblasti medzištátnej politiky bude jednou z dominánt i zdravotná problematika, netušil som, že to dorastie až do takéhoto stavu. Že sa objavia nové kmene chrípky a že by mohli šírenie nákazy mohlo mať až pandemický charakter. Samozrejme, situácia, aspoň zatiaľ, sa nezdá až taká vážna a doteraz zaznamenané úmrtia sú viazané na ľudí s komplexom zdravotných problémov.

          Moja predpoveď vychádzala z polohy Saturna v Panne a poškodzujúcich planét v dome zdravia solárneho horoskopu republiky. Nakoľko má Panna na starosti predovšetkým tráviaci trakt a črevá ako dôležitý orgán imunitného systému a Neptún s Chirónom môžu poškodiť energetický systém tela ako celok, choroby súvisia s nestráviteľným svetom okolo nás a s neschopnosťou brániť sa náporu nevedomých vplyvov (viď politická a hospodárska situácia v spoločnosti). Málokto je však ochotný pripustiť, že my všetci sme spoluzodpovední za všetko, čo tu bolo spomenuté. A teda aj za svoje zdravie. Len od nás záleží, či sa strava stáva liekom, či lieky stravou. Či sme ochotní a schopní toxíny a nestráviteľné zvyšky telesnej i duševnej stravy vylúčiť, alebo ich v sebe udržiavame a tieto sa postupne premieňajú n základy chorôb. Tela i duše!

Stav energií Univerza sa postupne počas roka menil a Saturn sa v posledných dňoch októbra presunul do znamenia Váhy. Jeho orgánové pôsobenie sa tým radikálne zmenilo. Znamenie Váh totiž ovláda obličky a ich oslabenie je viazané aj na stav vzťahov v spoločnosti, bilancujúcej ostatné dvadsaťročie. Spoločnosť sa opäť silnejšie polarizovala a polarizuje, ako to bolo už i v nedávnych rokoch.    

A teraz trochu z čínskej medicíny. Tráviaci trakt má pod kuratelou niekoľko živlov – oheň sa stará o tenké črevo, kov o hrubé, drevo o pečeň a žlčník, zemský živel má na starosti žalúdok a pankreas. Takže vidíme, že o kondíciu trávenia sa môžu postarať KOROLEN, VIRONAL, REGALENGYNEX. 

Meridiány doteraz nespomenutého živlu vody sú istým spôsobom komplexnejšie v účinkovaní na organizmus. Meridián močového mechúra, ktorého začiatok nájdeme pri vnútornom kútiku oka (oboch očí, lebo je tak, ako ostatné, párovým meridiánom), prechádza okolo stredu hlavy smerom k zátylku a potom v dvojici kanálov okolo chrbtice. Jednotlivé body meridiánu v tomto priebehu sú reflexne spojené s vnútornými orgánmi, takisto ako stavce. Takže má pod dozorom aj to, čo sa deje vnútri tela. Pokračovanie dráhy močového mechúra je cez zadok na zadnú stranu stehien, lýtok a meridián končí „pôrodníckym bodom“ pri vonkajšom nechtovom lôžku malíčka. Práve v časti hlavy a chrbtice vidíme komplexnosť jeho účinkovania. Takže disharmónia v ňom môže vyvolať celkové oslabenie telesných i duševných funkcií. Nie inak je to s meridiánom obličiek. Jeho začiatok nájdeme na chodidle nohy (oboch nôh) pod malíčkom (na malíčku), aj keď oficiálnym prvým bodom dráhy je O1, nachádzajúci s v strede chodidla. Jeho priebeh vnútornou stranou lýtok a stehien naznačuje, že sa spolupodieľa na bolestivých problémoch dolných končatín (napr. reumatické bolesti, artróza, ...). Ďalej prechádza oblasťou pohlavných orgánov a vonkajší beh končí pod kľúčovou kosťou. Vnútorný priebeh prechádza, ako som už spomenul, pohlavnými orgánmi, potom vstupuje do brušnej dutiny, cez bránicu do pľúc, odtiaľ prechádza jedna vetva do srdca, ďalšia do oblasti hrdla, mandlí a končí na jazyku. Ak sú teda meridiány živlu vody poškodené preplnenosťou alebo prázdnotou, zasahuje to veľký súbor orgánov. Nuž nečudo, že tí, ktorí sa dostanú do kontaktu s vírusmi chrípky, hlavne s takými, ktoré ich telo ešte nepozná, a sú poznamenaní narušením toku energie v meridiánoch vody, ľahšie podľahnú a musia byť hospitalizovaní, prípadne sa priebeh ich ochorenia skomplikuje. Takže RENOLARTRIN sú produkty spojené s prevenciou nielen sezónne (živel vody sa aktivizuje v zime), ale aj vo vzťahu k súčasnému stavu síl Univerza, s ktorým sme v permanentnej koexistencii. 

Prevencia aj pomocou týchto prípravkov, samozrejme v kombinácii s Grepofit -om, DRAGS IMUNom a ďalšími, je hľadaním istejšieho riešenia zdravotného stavu, než povedzme vakcinácia.

          Len netreba zabúdať na to, že tieto prípravky sú iba pomocníkmi, že zodpovednosť za náš zdravotný stav nemôžeme hádzať na nikoho. Ani na zdravotníctvo a jeho niekedy lepšie, inokedy horšie fungovanie, ani na terapeutov, liečiteľov, vedúcich klubov Energy! Na nikoho mimo seba! My sami sme zodpovednými. Mali by sme pochopiť, že namiesto toho, aby sme sa nechali volať pacientmi, by sme mali byť agentmi svojho zdravia. No bez kvalifikovaných a kvalitných vzťahov to zrejme pôjde veľmi ťažko.

Mgr. Miroslav Kostelnik


Pentagram krémov- ich pôsobenie v kombinácii s prípravkami Energy

 

Neviete, ako skombinovať Pentagram krémov s prípravkami Energy, aby bola Vaša liečba najúčinnejšiaflNáš lektor Mgr. Miroslav Kostelnik vypracoval pomôcku, ktorá Vám iste napomôže.
Pri spomínaných kombináciách treba využívať krémy buď lokálne v zóne orgánu, na priebehu meridiánu, ku ktorému je krém viazaný, alebo formou kúpeľa (sedacieho, celotelového), čo je v mnohých prípadoch najúčinnejšie

Droserin a 

Cytosan – napr. pri bolestiach hornej časti chrbtice a ramien, pri problémoch pečene a žlčníka (kamienky), ...
Drags Imun – pri respiračných ochoreniach, chorobách hrubého čreva, kožných problémoch, ...
Biomultivitamin – pri zažívacích problémoch spojených so zmenami v stravovaní, po antibiotikách a iných poškodzujúcich liekoch, na udržanie dobrého stavu pokožky, pri akútnych infekčných ochoreniach, ...
Fytomineral – pri vírusových infekciách, kožných problémoch, na spracovanie vitamínov z potravín, ...
Geriatrim– skvalitnenie stavu starnúcej pokožky, ...
Chlorella – pre zlepšenie činnosti tráviaceho traktu, zlepšenie stavu a zdravia pokožky, zvyšovanie obranyschopnosti – dýchací systém,
Spirulina Barley – zlepšenie činnosti črevného traktu, ochrana pokožky, ...
Barley – podporuje peristaltiku čriev, zlepšuje stav pokožky, ...
Imunosan – pri akútnych i chronických zápaloch dýchacieho a tráviaceho systému, proti zápalom a iným ochoreniam čriev, pri problémoch s kožnými alergiami, ekzémami, vyrážkami, ...
Flavocel– pri ochoreniach dýchacieho systému, pri obličkových kameňoch, pri kŕčoch v črevách, žalúdku, zápche, ...
Skeletin – pri bolestiach hornej časti chrbtice, ...
Vitamarin – pri ochoreniach dýchacích ciest a tráviaceho systému, na udržanie dobrého stavu pokožky, ...
Grepofit – pri ochoreniach dýchacieho systému – bakteriálnych i vírusových, , pri črevných ochoreniach, ...
Probiosan – pri črevných ochoreniach, pre tvorbu črevnej flóry, zlepšenie peristaltiky a vyprázdňovania, ...
Balneol – pri bolestiach krčnej a hrudnej chrbtice, koncentrovaný alebo v kúpeli, pri kožných ochoreniach, ochoreniach respiračného systému, ...
Spiron – pri ochoreniach dýchacieho systému, uvoľnenie dýchacích ciest, ...
Peralgin– pri alergických poruchách dýchacieho systému a pokožky, ...
Zubné pasty – všeobecné pôsobenie, potrebné je ich používať počas terapie Energy, nakoľko obsahujú minimálne množstvo mentolu
 

PROTEKTIN a

Cytosan – pri narušenej činnosti  a ochoreniach tráviaceho traktu, hlavne pečene, hepatitídach, onkologických ochoreniach – pri ožarovaní, pri mykózach a iných kožných chorobách a problémoch, ...
Drags Imun – pri liečbe zažívacích problémov, pri problémoch so žalúdkom, slezinou a pankreasom, pri detoxikácii čriev, cytostatické účinky, ...
Biomultivitamin – na ochranu slizníc tráviaceho traktu, pri zlom stravovaní, pri vyčerpávajúcom životnom štýle (alkohol, káva), pri žalúdočných a dvanástnikových vredoch, pri infekciách, ...
Fytomineral– pri ekzémoch, vyrážkach, pri onkologických a iných ochoreniach tráviaceho traktu, ...
Geriatrim – zlepšenie metabolizmu u starších ľudí, ...
Chlorella – prečistenie a zlepšenie činnosti tráviaceho traktu, zbavovanie jedov z tela, vyrovnanie pH v organizme, znižovanie cholesterolu v pečeni a krvi, ...
Spirulina Barley – detoxikácia organizmu, zlepšenie črevnej mikroflóry, pri cukrovke, zlepšenie pH v organizme,...
Barley – detoxikácia organizmu, pri zhoršenej peristaltike a zápche, pri nadváhe, harmonizuje pH v organizme, ...
Imunosan – po chemoterapii a ožarovaní, pre posilnenie činnosti pečene, pri žltačke, mononukleóze, pri alergiách spojených s pokožkou, zdravotných problémoch kože – ekzémy, lupienka, vyrážky, ...
Flavocel – pri kŕčoch v tráviacom trakte, pri parazitoch v črevách, pri znižovaní cholesterolu v krvi, podpora vylučovania žlče, ...
Vitamarin – zlepšenie zdravotného stavu pri diabetes, pri ochoreniach tráviaceho traktu, napr. Crohnovej chorobe, ulceróznej kolitíde, lupienke, ...
Celitin – na podporu metabolizmu tukov, regulácia cholesterolu, ...
Grepofit – pri problémoch tráviaceho traktu,
Probiosan – zlepšenie a regenerácia tráviaceho traktu, prevencia proti tvorbe nádorových buniek v tráviacom trakte, potravinový doplnok pri vegetariánskej strave, ...
Balneol – pri kožných chorobách – lupienkach, oparoch, ekzémoch, ...
Peralgin– pri kožných alergických prejavoch – žihľavke, atopickom ekzéme, ...


Artrin a

Cytosan – pri infektoch rôzneho pôvodu, zápalových stavoch v ústnej dutine, spojených s bolesťami zubov, paradentóze a zvýšenej kazivosti zubov, pri reumatoidných kĺbových ťažkostiach, artrózach, artritídach, bolestiach chrbtice, ...
Drags Imun – pri liečbe žalúdočných vredov a bolestiach žalúdka, na podporu činnosti sleziny, pankreasu, hnačkových ochoreniach, na zlepšenie kvality kostí a kĺbov (artrózy, artritídy), pri paradentóze a zvýšenej kazivosti zubov, po extrakcii zubov, pri narušenom libide, ...
Biomultivitamin – na udržanie dobrého stavu kĺbov a kostí, prevencia osteoporózy, ...
Fytomineral – na regeneráciu kostí, zubov, ...
Geriatrim – harmonizácia močovopohlavného systému, pri krvi v moči, ...
Chlorella – ochranný účinok na obličky,
Imunosan – vhodný pri opakovaných infekciách, posilňuje činnosť obličiek, pozitívny vplyv na plodnosť a libido,
Flavocel – regenerácia zubov, tvorba hormónov nadobličiek, pri zápaloch močových ciest, mechúra, obličiek, prostaty, pri obličkových a močových kamienkoch, dne, pri pocite dolámanosti tela, tráviacich ťažkostiach, ...
Skeletin– pri bolestiach kĺbov a chrbtice, pri nadmernom zaťažovaní kĺbov, pri úbytku kostnej hmoty, ...
Vitamarin – pri prevencii a liečbe prostaty, ...
Grepofit – pri vírusových a bakteriálnych infektoch – chrípka, angína, nádcha, zápaly stredného ucha, pri infekciách močových ciest, ...
Balneol – pri zníženej pohyblivosti, na regeneráciu a prekrvenie kĺbov, pri reumatizme, artrózach, bolestiach chrbtice a krížov, uvoľňuje lymfatický systém, ...
Zubné pasty – prevencia a liečenie problémov so zubami, ...


Cytovital a

Cytosan – pri hormonálnych poruchách, onkologických chorobách, cukrovke, ako superantioxidant a ochrana proti voľným radikálom, ...
Drags Imun – pri poškodení a poraneniach pokožky, podporuje činnosť štítnej žľazy a celého endokrinného systému, afrodiziakálne a tonizačné účinky, ...
Biomultivitamin– ochraňuje srdce, na udržanie dobrého stavu pokožky a slizníc, ...
Fytomineral– pri ekzémoch a vyrážkach, na aktiváciu hormonálneho systému, pri onkologických ochoreniach, ...
Geriatrin – pri cukrovke, znižovanie hladiny krvného cukru, harmonizácia menštruačného cyklu, regenerácia buniek po ožiarení, ...
Chlorella – zvyšuje kvalitu a zlepšuje zdravotný stav pokožky, ...
Spirulina Barley – pomáha v boji proti nadváhe, priaznivo pôsobí pri cukrovke, urýchľuje hojenie rán, podporuje regeneráciu kože, chráni pokožku pred poškodzujúcim žiarením, ...
Barley – pomáha v boji proti nadváhe, znižuje riziko rakoviny, urýchľuje hojenie rán, chráni pokožku pred škodlivým žiarením, pôsobí priaznivo na hormonálny systém, ...
Imunosan – pri rakovine, znižuje nežiaduce vedľajšie účinky chemoterapie a ožarovania, podporuje hojenie kože, pôsobí proti kožným ochoreniam, zlepšuje zdravotný stav pri cukrovke, pozitívny vplyv na plodnosť a libido, ...
Flavocel– podporuje tvorbu hormónov nadobličiek, pri spazmoch maternice, ...
Skeletin – na zlepšenie kvality vlasov, elasticitu pokožky, po menopauze na spomalenie úbytku kostnej hmoty, ...
Vitamarin – prevencia a liečba rakoviny prsníka, prostaty, na prípravu organizmu pri plánovanom tehotenstve, zlepšenie stavu pri diabetes, chráni a zlepšuje pleť, tlmí menštruačné kŕče a zmierňuje príznaky premenštruačného syndrómu, ...
Celitin – bráni vypadávaniu vlasov, ovplyvňuje látkovú výmenu vlasov, ...
Grepofit – pri gynekologických problémoch, ...
Probiosan – pri užívaní hormonálnej antikoncepcie, ...
Balneol – regenerácia a prekrvenie pokožky, pri kožných chorobách a zapálenej pokožke, ...
Peralgin – pri odstraňovaní kožných alergických prejavov – žihľavka, atopický ekzém, ...


Ruticelit a

Cytosan – pri bolestiach chrbtice medzi lopatkami, cievnych ťažkostiach, onkologických ochoreniach po ožarovaní, ...
Drags Imun – na zastavenie krvácania, úľava pri hemoroidoch, hojenie rán, zmierňuje následky tvorby jaziev, ...
Biomultivitamin – pri predchádzaní únavy a vyčerpania aj pri športových výkonoch, pre spomalenie strnutia organizmu, na ochranu srdca a ciev, preventívne pôsobí proti kardiovaskulárnym a rôznym civilizačným chorobám, pre podporu správnej funkcie nervovej sústavy, ...
Fytomineral – pri nedostatku životnej energie, zníženej imunite, stresoch a únave, na lepšiu funkciu mozgu, pri poruchách centrálneho nervového systému, pri zlej krvotvorbe, na výživu svalov, pri onkologických ochoreniach, po fyzickej záťaži, ...
Geriatrim – pri hypertenzii, regenerácii tela po ožiarení, zlepšenie funkcií mozgu, pri arterioskleróze, ...
Chlorella – pre zlepšenie krvotvorby, čistenie krvi, ...
Spirulina Barley – pri vysokom krvnom tlaku, zlepšenie krvného obrazu, podpora tvorby hemoglobínu a zlepšenie zásobenia tkanív kyslíkom, povzbudenie organizmu, zlepšovanie kondície, ...
Barley – zníženie rizika rakoviny, pre urýchlenie hojenia rán, pri ochrane pokožky pred škodlivými žiareniami, pre vylepšenie krvného obrazu (vysoký obsah organického železa), zlepšenie psychiky, ...
Imunosan – znižovanie rizika kardiovaskulárnych ochorení, pre normalizáciu krvného tlaku, pre zlepšovanie kondície, pri fyzickom a psychickom vyčerpaní, ...
Flavocel– pre osvieženie organizmu, zníženie krvného tlaku, antiepileptické účinky, ochranný vplyv na srdce, pri artérioskleróze, ....
Skeletin – pri nadmernej záťaži organizmu športom, ...
Vitamarin – zlepšenie prekrvenia, ochrana a zlepšovanie pleti, ...
Celitin – bráni vzniku arteriosklerózy, ....
Probiosan – pri chronickej únave, pri zvýšenej fyzickej a psychickej námahe, ...
Balneol – pre prekrvenie pokožky, pri opuchoch dolných končatín, proti tvorbe zrastov, pozitívne ovplyvňuje vstrebávanie hematómov a podliatin, ...
Spiron – pri bolestiach hlavy, nervovom vyčerpaní, na upokojenie srdca, ...

Mgr. Miroslav KostelnikXIII. Vír energie a zdravie (Pokračovanie z čísla 10)

Umiestnenie šiestej čakry – tretieho oka – súvisí aj s jeho naviazanosťou na hypofýzu (čiastočne i epifýzu). Nachádza sa na čele, v oblasti pineálneho plexu, medzi obočím (v priehlbinke trochu vyššie). V zátylku ju nájdeme tam, kde sa nám ježia vlasy, keď vnútorným zrakom (nadzmyslovým vnímaním - “šiestym zmyslom”) vnímame pohľad niekoho, kto sa na nás díva zozadu.

Prejavy na telesnej úrovni

Telesne ovláda čakra najmä oči, spodnú časť tela, paranazálne dutiny, malý mozog, tvár, uši, nos, hormonálny systém. Ak je čakra nevyrovnaná, prejavuje sa to stratou viery v život, zmyslu života, vyčerpanosťou. Nečudo, že človek, ktorý tým trpí, sa začne správať nezodpovedne, prípadne sa u neho začne prejavovať zvýšená agresivita, ktorou kompenzuje pocity neistoty. Pokiaľ je to silná osobnosť, zvyšuje sa riziko pokusov o ovládanie iných silou myšlienok. Ak sa stretneme vo svojom okolí s niekým, u koho sa prejavuje náboženský, ideologický dogmatizmus, ba až fanatické presadzovanie ideologických názorov (viď niektoré náboženstvá a sekty), vedzme, že nedokáže efektívne pracovať s energiou súvisiacou s touto čakrou. Negatívnym prejavom disharmónie je pýcha, ale aj strach z úspechu, nadmerný egoizmus, duševná zmätenosť alebo problémy s vnímaním. Stavovská pýcha, ktorá má zdravý rozmer, je potrebná pre zvýšenie sebavedomia a vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnej práci. No u mnohých má až charakter domýšľavosti a nadradenosti (len sa pozrime okolo seba, na televíznu obrazovku, do bulvárnej tlače na všetky tie “víajpí” a celebrity), neschopnosti vtesnať sa do vlastnej kože.

Migréna a opäť migréna

Potom sa ani nemôžeme čudovať, keď ľudia, ktorí sa nedohodnotia, prípadne prepínajú a nadradzujú, trpia chorobami priamo súvisiacimi s disharmóniou v čakre. Naberáme si na seba viac, než dokážeme zvládnuť, načúvame potrebám ega, nie intuícii? Nuž sa nečudujme, keď z oblasti pliec a šije, kde máme túto “traverzu” položenú (mytologický Atlas nesie na svojich pleciach celú oblohu), stúpa tlak do hlavy. Spúšťačom migrénových bolestí hlavy môže byť kdečo. U niekoho je to čokoláda, u iného syr či červené víno, káva, stres. Príčinou problémov býva aj priveľa spánku alebo naopak, ponocovanie. Často býva impulzom aj problém s krčnou chrbticou. Ak sú problémy chronické a vieme, čo je “spínačom”, naučíme sa stav zvládať. Ťažšie je to pri jedincoch, ktorí sú až priveľmi zodpovední a svedomití, prípadne potrebujú silou-mocou pomáhať iným. Tu sa často napájajú aj ťažkosti v oblasti dvanástnika. U detí sa často objavia príznaky abdominálnej (brušnej) migrény, ak nedostávajú lásku pre lásku samu, ale ako odmenu za to, čo urobia (“budem ťa ľúbiť, keď...”, “nebudem ťa ľúbiť, pokiaľ si nezlepšíš výsledky v škole”, ...).

U niekoho je stresujúcim faktorom aj vidina odpočinku, napríklad dovolenka. Pri probléme neschopnosti uvoľniť sa môže byť migrenóznym dokonca aj orgazmus.

Viac duše do života

Veľmi často sa neharmonická funkcia čakry prejaví problémami s videním. Krátkozrakosť je spojená s prílišným vnímaním každodennosti, s obavou pozrieť do budúcnosti. Opakom je ďalekozrakosť, ktorá sa viaže na prehliadanie prítomnosti, obavu pozrieť sa pravde do očí (nemám chuť riešiť terajšie obavy). Škvrny v zornom poli sa poväčšine objavia pri narušení toku energie v pečeni, čo sa na emotívnej úrovni prejaví hnevom, ľútosťou, zášťou, zlosťou. Zelený zákal býva častejším problémom u ľudí, ktorí trpia obmedzeným videním sveta, tvrdosťou a netolerantnosťou k potrebám druhých, čo býva výsledkom mnohoročného osobného utrpenia, odmietania pomoci od ostatných. Pri astigmatizme je potrebné naučiť sa vnímať svet intuitívne a tak nájsť osobnú rovnováhu. V prípade pocitu jednostrannosti života, ak sa do každodennosti vkráda strach, že nás nečaká nič radostného, objavuje sa katarakta (zákal). Aj zápaly horných dýchacích ciest sa spájajú s touto čakrou. Nádcha je náhradou za nevyplakané slzy, sinusitída súvisí aj s problémami ľútosti a hnevu pre nemožnosť vyjadriť sa. Samozrejme, mnohé choroby mozgu súvisia so spomenutými faktormi. Vidíme, že mnohé ťažkosti sú spojené s neharmonicky fungujúcimi ostatnými čakrami. Mnohé napravíme, keď vnesieme do života viac fantázie, duševnej sily, intuície, vyššieho pochopenia nezávislosti na materiálnych veciach. Dôverujme svojej intuícii a napojme sa na kozmické vedomie.

Oleje, kamene a byliny

Pri meraní účinkov prípravkov Energy na čakru tretieho oka nevyšiel ani jeden ako výrazne dominantnejší. Ba dokonca sa zdá, že všetky komunikujú s touto čakrou úplne rovnako. S krémami je to takisto. Mierne výraznejšie účinky má azda len Spiron, ktorý veľmi razantne vstupuje do centrálnej nervovej sústavy a stáva sa dôležitým harmonizátorom organizmu. Ájurvédska medicína odporúča masáž Sthápani marmy (nachádza sa na mieste čakry) - kruhovým pohybom s vyšším tlakom asi päť minút, čo pôsobí na upokojenie a skoncentrovanie mysle. Použiť pritom môžeme okrem sézamového a mandľového oleja aj bazalkový, mätový či gáfrový olej podľa špecifickej potreby. S centrom intuície súvisia meridiány močového mechúra a riadiaci. Masáž bodu Jin tang upokojuje detské kŕče, bolesti hlavy v oblasti čela, zápaly sliznice nosa, nádchu. Pri voľbe kameňa, drahokamu, polodrahokamu by sme sa mali riadiť farbou čakry – indigo, žltá, fialová. Vyhovovať bude indigovo modrý zafír, pomáhajúci v plnom svetle ukázať absolútnu pravdu a múdrosť. Lapis lazuli je kameňom kontemplácie a meditácie, sodalit prehlbuje koncentráciu a predstavivosť, prebúdza citlivosť a vnímavosť k posolstvám Univerza. Využiť môžeme aj krištáľ, ohnivý opál, modrý topás, modrý turmalín, tyrkys, azurit, kalcit. Z kovov najsilnejšie interaguje s čakrou platina. Pri aromaterapeutických postupoch využijeme účinky mäty, jazmínu, bergamotu, škorice, šalvie muškátovej, ľubovníka, eukalyptu či harmančeka. Liečivými bylinami, pôsobiacimi na čakru, sú aj ľubovník bodkovaný a pieprovník opojný (kava-kava). Ľubovníkový čaj upokojuje psychiku, poskytuje hojivý spánok, prejasňuje nálady, pôsobí ako antidepresívum, využijeme ho pri riešení psychóz. Základným olejom pri terapiách je avokádový, ktorý upokojuje pokožku, pôsobí proti tvorbe vrások, zvyšuje vnímavosť a podporuje intuíciu. Reflexnou zónou čakry je priestor kĺbu medzi prvým a druhým článkom palca ruky a nohy.

Mgr. Miroslav KostelnikVír energie a zdravie (Dobrodružstvo harmonizácie čakier
)

Pri dnešnom hlbokom hodnotení znalostí našich predkov nám pomáha i súčasná úroveň vedeckých poznatkov. Nie je síce spopularizovaná, lebo pracuje s terminológiou a poznatkami, ktoré sa už ani popularizovať nedajú. Veľká väčšina bežnej populácie ani nemá záujem veci hlbšie spoznať, lebo Einsteinove teórie a rovnice, koncepcia energie vákua ruského fyzika akademika Sacharova, nositeľa Nobelovej ceny, či teórie torzných polí a fyzikálneho vákua ruského akademika Šipova sú pre naše laické poznanie sveta “terra incognita”. Ale práve tieto teórie dávajú možnosť poznávať hierarchiu Univerza a priemetu jeho rôznych úrovní v energetickom poli človeka ako jeho súčasti. Podľa tohto konceptu je Vesmír, ako vysvetľuje RNDr. Michael Primas vo svojich článkoch na internete, naplnený vysokou mierou energie, ktorá je prítomná dokonca v zdanlivo prázdnom priestore. “Energia vákua” obsiahnutá v objeme jedného hrnčeka kávy by podľa niektorých výpočtov údajne stačila na to, aby priviedla do varu vodu všetkých pozemských oceánov. .Energia časopriestoru (“vákua”) nemá, ako pokračuje Primas, charakter dualistický a kvantový, ale integrálny, spojitý. Nejde preto o energiu častíc, ale o energiu Ducha v plnom zmysle tohto významu. Podľa toho teda Vesmír stvoril Boh a jeho podstata je duchovná, či sa to marxistom páči alebo nie. Hmota je potom vlnovou funkciou Ducha. Je skutočná, rovnako ako je skutočný Duch, ale je druhotná. Základným aktom stvorenia bolo kvalitatívne rozdelenie energie Ducha do dvoch princípov, mužského a ženského, v tradičnom východnom označení Jang a Jin. Celý akt stvorenia je potom aktom lásky, pričom primárna energia stvorenia, vychádzajúca z Boha, je láska. Energia lásky je biela, následne sa rozkladá do celého spektra, tak ako biele svetlo pri rozklade optickým hranolom. Z tohto hľadiska je veľmi zaujímavá a doterajšie myšlienky dosvedčujúca aj najnovšia štúdia jedného z tímov americkej agentúry NASA, ktorá potvrdila hypotézu, podľa ktorej sa galaxie formujú v “hniezdach” tmavej hmoty. Táto negeneruje žiadne merateľné energie, prejavuje sa iba gravitáciou. Z údajov Spitzerovho vesmírneho ďalekohľadu vyplýva, že množstvo tmavej hmoty v hniezdach, okolo ktorých sa vzdialené galaxie formovali a vyzreli, je zarážajúco rovnaké. Na počiatku bola teda tmavá hmota. Presnejšie súostrovia tmavej hmoty. Nikto nevie, ako po big bangu (doteraz najsilnejšia astronomická teória veľkého tresku, ktorým započal súčasný vesmír – pozn. autora) vznikla, nikto ani len netuší, čo ju tvorí. V týchto ostrovoch sa začal hromadiť plyn normálnej hmoty, z ktorej sa sformoval viditeľný vesmír. “Galaxie sa formujú vo veľkých hniezdach tmavej hmoty,” vraví Duncan Farrah z Cornell University. “Tieto hniezda sú čo do veľkosti, bez ohľadu na galaxiu, rovnaké!! Tento poznatok je viac než záhada. Je to mystérium.” Ľudské telo si teda s jemnohmotným svetom vymieňa energiu pomocou siedmich základných čakier, z ktorých každá slúži ako zvláštna anténa na príjem a spätný prenos jemnohmotnej energie určitej vibračnej frekvencie. Nachádzajú sa v éterickom tele, ktoré presne kopíruje kontúry fyzického tela. Sú bezprostredne spojené so sústavou endokrinných žliaz a pri ich postupnom otváraní dochádza k zodpovedajúcim zmenám vo fyzickom tele jednotlivca, v jeho emocionálnej či mentálnej sfére a v kapacite vedomia. V závislosti od rozširovania vedomia rastie schopnosť uvedomovania si vlastnej podstaty a prehlbuje sa predstava o tom, že naše spojenie so svetom je nepretržité.

Zavŕšenie procesu harmonizácie a otvárania čakier nastáva otvorením korunnej čakry, pri ktorom sa získava schopnosť vystupovať z fyzického tela, prekonať putá fyzického bytia. “Jednota Brahmanu je stav, kedy poznávajúci, poznanie a objekt poznania sa stávajú jedným” (Paramhans Svámí Máhešvárananda). Teraz tak trochu “pojmológie”, aby sme našli spoločnú reč pre témy, o ktorých budeme vlastne hovoriť. Slová ako čakra, brahman (duchovný základ Univerza), karma (práca, čin, akcia), kundaliní, ... sú sanskrtského (sanskrt – staroindický klasický jazyk) pôvodu. Nakoľko sa s nimi už pomerne bežne stretávame a niekedy im nie celkom dobre rozumieme, niekoľko vysvetlení:

– čakry (sanskr. – koleso, vír) nemajú hrubohmotnú materiálnu podstatu, nemôžu byť teda popísané z materialistického alebo fyziologického hľadiska

– kundaliní (kundal, sanskr. – klbko) pripodobňuje sa k hadovi pre jej hadovitý pohyb v priestore okolo chrbtice – možno ju prirovnať k prvotnej energii

– centrálny kanál – sušumna – os siedmych centier, v ktorých dochádza k premene energie – v nej sa spájajú fyzické, mentálne a spirituálne sily

Prebúdzať a harmonizovať kundaliní môžeme rôznymi očistnými technikami jógy – čistíme tým telo i myseľ. Je to však práca, ako sme už spomínali, zdĺhavá a náročná.

Mgr. Miroslav KostelnikXII. Vír energie a zdravia: Harmonizácia čiar - koniec dobrý, všetko dobré

Finis coronat opus – tvrdili múdri všetkých predošlých generácií. U nás sa táto múdrosť ujala v podobe Koniec dobrý, všetko dobré. Znamená to zrejme, že keď je zakončenie diela dobré, dobré je celé dielo. Aj keď mnohokrát netušíme, ako veci dopadnú a neveríme si. Potom však víťazne vykríkneme Veni, vidi, vici! A tvárime sa, že sme to predsa takto chceli. Budeme sa teda zaoberať poslednou z hlavných čakier.
Neviem, či seriál článkov mal taký účinok, aby som ktorékoľvek zo spomenutých hesiel mohol použiť. Možno provokatívne načal, nakrojil myšlienkový svet mnohých čitateľov, možno načrtol možnosti, ako sa inak dívať na problematiku ochorení a umožnil pochopiť, prečo sa občas človek vylieči sám bez „zavinenia“ lekárov, oficiálnej medicíny. Ale takisto prečo občas práve táto oficiálna, verejne rozhodujúca, úradnícka, ale i systému úslužná inštitúcia rozbehne chorobné procesy, ktoré sa už nedajú zabrzdiť. A potom alibisticky (ja nič, ja muzikant) tvrdí – bol to veľmi komplikovaný, neštandardný prípad, nedalo sa už nič robiť. Problém je totiž v tom, že namiesto toho, aby sme hľadali princíp celistvosti, ženieme sa za prijímaním parciálnych, polarizovaných riešení problémov s tým, že sa stotožníme len s istou stránkou seba a širokú cestu poznávania a porozumenia zameníme za slepú uličku akceptovania vedeckých poznatkov. S takýmto nazeraním na svet mám ako astrológ veľa skúseností. Médiá dnes ponúkajú bezpočet rôznych, hlavne pochybných, „horoskopov“, vnucujúcich človeku predstavu ich objektívnej charakteristiky, s ktorou sa prijímateľ veľmi rád (prečo asi? kvôli jednoduchosti a zdanlivej jednoznačnosti, bez nútenia premýšľať?) stotožní. Veď médiá musia mať predsa pravdu! Však nesú pečať objektivity informácie, no nie?!? Výsledkom sú potom napríklad tvrdenia – ja som lev, predsa som sa narodil v júli – ktoré neberú do úvahy cestu duše k celistvosti, vynímajúc z celku len zopár atribútov, ktoré sú hodné stotožnenia. Jednotlivec sa identifikuje s istou presnou predstavou svojho charakteru, polarizuje sa a nevedome prijme „energiu“, ktorá má naň mnoho razy kontraproduktívny vplyv, lebo ho celého pohltí. Veľa takýchto „nálepiek“ dostávame od spoločnosti, ktorá nás chce stotožniť so svojou predstavou ideálnosti. Škola, rodina, cirkev, štát, politické zoskupenia, inštitucionalizované partnerstvo (a mnoho ďalších) nám vnucujú svoje predstavy, programy, aby sme potom bez vlastného pričinenia, bez vôle individuality prijali tento ciach a slúžili ich zámerom. Kto nespieva (nahraď vhodným slovesom podľa vlastnej predstavy a potreby) s nami, spieva (...) proti nám! Stotožnenie sa s istými znameniami (archetypmi, nevedomými silami, energetickými informačnými poľami), či len s ich atribútmi, odsunie do úzadia tie ostatné. A ony potom, ako nechcené deti, začnú robiť garazdy. Vystrájajú, robia výtržnosti, vytrhujúc kúsky nedokonale pospájanej stavby našej psychy a spúšťajú toky nekontrolovaných síl, psychosomatizujú sa. Prestupujú do telesnej schránky a my sa čudujeme, čo sa to deje s naším zdravím. Súc odtrhnutí od celistvosti a tvorivého potenciálu Univerza, nevieme s ním nadviazať kontakt. Ciachovači nás dostali tam, kam chceli. Strhli nás do sveta bez (s)tvorivosti, oddelili od Tvorcu, ponúkajúc podradné programy spojené s radosťami ponúkanými hmotným svetom. Tvrdia, že jemnohmotný svet je nezmysel, lebo ho naša veda nedokázala. Tá na to nemá ani predpoklady, ani potrebu, lebo len dokazuje seba sebou, egoisticky započúvaná do ozvien svojho hlasu. Paradigmy sa však menia. Pohľad na svet sa pomaly kompletizuje, nadobúda charakter celistvosti, plerómy – plnosti. No „mocní“ tohto sveta robia všetko preto, aby ľudia neprekukli ich hru.
Spojenie s Univerzom, Bohom, absolútnym ničím, Stvoriteľom – názvov pre najvyššiu energetickú úroveň vesmíru je veľa – zabezpečuje čakra, tak príhodne nazvaná jazykom sanskrtu sahasrára. Je to „lotosová anténa“, majúca tisíc okvetných lístkov, takže oproti všetkým ostatným naladiteľná na najjemnejšie informácie jemnohmotného sveta. A tú ma drvivá väčšina z nás uzamknutú, alebo ňou tečie len veľmi málo energie. Nečudujme sa preto, že sa správame voči sebe i svetu naokolo tak, ako sa správame! Čakra sa nachádza na temene hlavy. Správnejšie by sa dalo povedať, že sa nachádza nad temenom a má vyústenie do temennej oblasti, do miest, kde po narodení bábätka nachádzame veľkú fontanelu (lupienok, temienko), väzivové spojenie, kde sa stýkajú kosti lebky. Nájdeme ju ako priehlbinku, mäkký priestor, v ktorom môžeme cítiť aj pulz. Lebečné kosti sa tam ešte nezrástli, sú „voľné“, takže mozog pod nimi môže rásť. Uzatvára sa až okolo osemnásteho mesiaca veku (ale je to vec absolútne individuálna), lebečné kosti pevne zrastú až okolo osemnásteho až dvadsiateho roku veku. U dieťaťa je teda priechod čakry úplne otvorený, dieťa je v neustálom kontakte s Univerzom, s jeho kreatívnou tvoriteľskou silou. Aj preto sa hovorí, že deti sú božie stvorenia. S postupným uzatváraním otvoru fontanely dochádza k strate kontaktu s týmto jednotiacim princípom a každodenné „výchovné“ pôsobenie sociálneho okolia toto oddelenie úplne ukončí. V dvadsiatom roku sme plne socializované bytosti, ktorých hlavnou starosťou je zabezpečiť si hmotné istoty. Záujem o duchovný vývin je potlačený spoločenskými potrebami sebazaradenia a náboženské denominácie potrebu duchovna dnes nemajú v náplni práce. Uprednostňovanie vedeckého svetonázoru (v súčasnosti sa veda stala jedným z najsilnejších a najvplyvnejších, ale aj najzločinnejších náboženstiev sveta) a úspešné potláčanie duchovna vytvárajú predpoklady pre vznik mnohých psychických ochorení, pocitu neúplnosti, nenaplnenosti, čo sa potom odráža v hľadaní kompenzačných praktík a pomôcok (viď adrenalínové športy, drogová závislosť, akčné trilery, nadmiera šouprogramov, talentmánií a iných maniakálnych spoločenských, náboženských manipulujúcich produktov, ...). Nečudo, že sa objavuje množstvo psychóz a neuróz v rôznych kvalitatívnych odtienkoch. Cesta k zjednoteniu, k celistvosti ale takýmito „odbočkami“ nevedie. Skutočné poznanie nerozdeľuje, ale spája. Nie je založené na konkurencii, princípe kto z koho, ale na kooperácii. Duchovnou potrebou, ktorú nám čakra sprostredkúva je vedomie samého seba prostredníctvom prijatia. Konkurencia prináša zúfalstvo, prijatie ponúka pokoj. Korunná čakra je priamo spojená s epifýzou, jednou z najzáhadnejších žliaz ľudského tela, dorastajúcou v čase detstva. Po siedmom roku sa jej rast radikálne spomaľuje aj vplyvom tlaku vzdelávacieho systému na aktivitu (vyžarovanie) veľkého mozgu. Duchovný svet človeka, Kozmické vedomie zakrpatieva v prospech intelektu, vedomosti potláčajú skutočné poznanie. Čakre vládne okrem Slnka, prinášajúceho Svetlo, planéta snenia, fantázie, intuície, spirituality, duchovnej nadstavby, jemnohmotných energetických štruktúr – Neptún. On je i archetypom, spôsobujúcim chaos, úteky od reality, fanatizmus všetkého druhu, podľahnutie bludom. Experimenty s aktiváciou korunnej čakry nemusia vždy dopadnúť dobre, hlavne ak nie sú vedené pod dohľadom skúseného oka duchovného učiteľa. Odmietnutie tela a hmotného sveta je jedným z rizík, ktoré môžu dostať experimentátora do stavu spoločenskej „nepoužiteľnosti“ a poväčšine zásobí psychiatrické kliniky a ústavy pacientským potenciálom. Epifýza produkuje melatonín, hormón podmieňujúci denný cyklus človeka, rytmus spánku a bdenia. Jeho nedostatok (s vekom sa produkcia melatonínu rapídne znižuje) môže spôsobiť poruchy spánku (napr. starecká nespavosť). Blokácia čakry sa prejavuje aj odmietaním otvorenia sa spirituálnemu svetu, ale i stratou radosti zo života. Potom sa dostavuje depresia, dnes, žiaľ, riešená antidepresívami, ktoré úplne znemožňujú prežiť proces iniciácie cez bolesť osamenia, odvrátenia sa od sveta. Ale každý pád do hlbín v sebe nesie nádej na cestu nahor. Chemické lieky znemožňujú prijať tieto extrémy, otupujúc vnímanie sveta, obrusujúc extrémy amplitúd. Dolnej i hornej. Ak sa rozhodneme pre smrť, nenaplníme si karmu tejto inkarnácie, duša sa musí vrátiť naplniť záväzky. Musíme sa naučiť zbavovať vecí, ktoré už pre nás nemajú zmysel – hnev, zlosť nemôžu ovplyvniť minulosť, prijmime, že sme tvorcami prítomnosti. Parkinsonova choroba, spôsobená nedostatkom dopamínu v neurotransmiteroch hovorí o nedostatočnej spolupráci korunnej a základnej čakry. Ak pri nej chceme človeku pomôcť, musíme sa naučiť nepomáhať mu nasilu, aby bol nútený prekonávať stratu motivácie spojenú s prílišným spoliehaním sa na oporu druhých. Pri všetkých psychických poruchách treba urobiť hlbokú individuálnu anamnézu, lebo i pri schizofrénii, epilepsii, senilnej demencii, záchvatoch migrény je možné spraviť isté nápravy. Potrebujeme len nadviazať silnejšie spojenie so svojim vnútrom, pravidelne si dopriavať čas k stíšeniu a zvnútorneniu. Radosti každodenného života sa naučme spájať so spiritualitou, postupne dôjde k zjednoteniu s univerzálnym bytím. Boh a ja jedno sme – to je základná idea, spätá s touto čakrou
Ak poznáme program pentagramu prípravkov Energy, nebudeme sa čudovať, keď ako najsilnejšie prípravky pre harmonizáciu tejto čakry vyšli Korolen, Gynex a Renol. Všetky tri prostredníctvom meridiánov prepájajú dolnú a hornú časť tela, všetky tri prepájajú jednotlivé čakry medzi sebou a pomáhajú organizmus energeticky sceľovať. Korolen a Gynex priamo cez meridiány riadiaci a počatia, Renol prostredníctvom bodov v okolí chrbtice, reflexne spojených s vnútornými orgánmi, teda aj endokrinnými žľazami, do ktorých čakry ústia. Krémy Ruticelit, Artrin, Cytovital i Protektin môžeme použiť pri aktivácii prvej aj siedmej čakry. (Masírovaním oblasti prvej čakry spomenutými krémami utišujeme psychické problémy (napr. migrény), aktivizovaná siedma čakra odstraňuje ťažkosti v dolnej časti tela (napr. zápchu)). Marmová medicína pomenúva oblasť sahasrára čakry Adhípati (sanskrt. zvrchovaný pán) marma. Podľa nej je to riadiaci bod celého tela, majúci vzťah k duchovnej forme vnútorného ohňa agni. Masážou marmy dochádza k upokojeniu, zlepšenej kontrole myšlienkovej a emočnej činnosti, otvoreniu sa vyšším vnemovým schopnostiam. S čakrou sú spojené všetky jangové meridiány, riadiaca dráha a meridián močového mechúra. Priamo do priestoru, kde sa nachádza, sa premieta 20. bod zadnej strednej dráhy, ktorý sa podľa tradičných poznatkov čínskej medicíny používa na prejasňovanie zmyslov, upokojenie ducha, proti bolestiam hlavy, pri závratoch, šokoch, vysokom krvnom tlaku, duševných chorobách, nespavosti, epileptických záchvatoch, ale aj pri prepadnutí (prolapse) konečníka, poklesnutí maternice. Aktivizácia bodu pomocou spomínaných krémov pomáha aj pri zapchatom nose, hučaní v ušiach, hluchote, pri zablokovanej čeľusti, no i proti hemoroidom. Ak chceme použiť na samoliečenie drahokamy a ďalšie kamene, môžeme odporúčať tie, ktoré majú farbu čakry (fialová, nachová, purpurová, biela, zlatá), napríklad ametyst, čaroit, no i spinel. Dobre splní úlohu harmonizátora diamant, chryzopras, drahý a ohnivý opál (opály treba častejšie očisťovať, ľahko sa zanesú), ónyx, zafír a zlatý topás. Fluorit v tvare osemstena prepája všetky čakry. Na aromaterapiu je dobré vybrať si lotos či kadidlo – používa sa pri náboženských obradoch, bazalku - upokojuje, cajeput, eukalyptus pomôže sústrediť sa na prítomnosť, grapefruit podporuje tvorivosť, muškát zlepšuje kontakt so súčasnosťou a je dobrý proti depresii (napr. popôrodnej). Škorica nám pripomenie, že máme vlastné názory, ylang-ylang upokojuje nervový systém, podporuje spánok a potláča epilepsiu (pred záchvatom). Z liečiviek pomôžu guarana, zvyšujúca hnaciu silu pri prekonávaní „temných údolí duše“ (neslobodno to s ňou preháňať, lebo pri vysokých dávkach spôsobuje nervozitu, nespavosť), žihľava detoxikuje telo aj dušu, podbeľ prispôsobí k zmenám, šípková ruža prepožičiava duši novú silu a vytrvalosť. Na posilnenie spojenia tela, duše a ducha použijeme „Yogi“ čaj, podporujúci spiritualitu, vnútorný mier, spolunáležitosť s Univerzom. Ma masírovanie čakry je dobrý aj jojobový olej, ktorý upokojuje a smeruje vedomie do prítomného okamihu. Pri reflexológii nájdeme body, súvisiace z korunnou čakrou na špičkách palcov rúk a nôh.
V ďalšom pokračovaní článkov o čakrách sa budeme venovať niektorým z takzvaných vedľajších čakier. Takže k skutočnému finišu ešte len smerujeme.

Mgr. Miroslav Kostelnik
(Prečítajte si aj ostatné články Mgr. Miroslava Kostelnika)

  


Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet.
V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.