Regenerácia v Pentagrame®

NADČASOVÝ A KREATÍVNY KONCEPT STAROSTLIVOSTI O VLASTNÉ ZDRAVIE
A HARMÓNIU TELA A MYSLE.
Koncentráty Pentagramu®


Základ ponuky tvorí jedinečný rad piatich prípravkov, reprezentujúcich päť základných elementov: Vironal – Kov, Regalen – Drevo, Renol – Voda, Gynex – Zem, Korolen – Oheň. Tento ucelený systém nazvaný Regenerácia v Pentagrame® je založený na princípe bioinformačnej terapie a holistickom prístupe k človeku. Jednotlivé výrobky Pentagramu® sa navzájom dopĺňajú, vyrovnávajú a spoločne vytvárajú systém pre účinnú regeneráciu celého organizmu.

Prípravky účinkujú v ľudskom organizme na dvoch hlavných úrovniach – prírodné substancie ovplyvňujú priamo telesné orgány a bioinformácie pôsobia vďaka princípu biorezonancie na riadiace podkôrové centrá v mozgu. Prostredníctvom bioinformácií sa zosilňuje účinok prípravkov a celý energetický systém človeka sa harmonizuje.
oheň dřevo kov země voda

Prípravky je možné užívať postupne ako komplexnú regeneračnú kúru, alebo cielene, jednotlivo podľa povahy konkrétneho zdravotného problému. Pre presné určenie poradia a presné užívanie je vhodné poradiť sa s odborníkmi v Kluboch Energy, kde je tiež možné nechať si vytestovať optimálny prípravok pomocou EAV prístroja Supertronic.Terapeutické krémy Pentagramu®


Systém Regenerácie v Pentagrame® je okrem piatich bylinných koncentrátov určených na vnútorné užívanie doplnený o päť terapeutických krémov, ktoré zodpovedajú energiám piatich prvkov: Droserin – Kov, Protektin – Drevo, Artrin – Voda, Cytovital – Zem, Ruticelit – Oheň.
Krémy sa dajú používať v kombinácii s bylinnými koncentrátmi alebo samostatne.


Dobre zvolený liečebný postup lekára a jemná harmonizácia sa navzájom výborne dopĺňajú.


Na dosiahnutie hlbokého a efektívneho účinku sme vyvinuli vyspelú formu fytoterapeutických prípravkov, tzv. superkoncentrátov. Bylinné polykompozitné extrakty sú vákuovo vysoko koncentrované tak, aby výsledným produktom bol superkritický koncentrát vykazujúci násobné, terapeutické hodnoty účinných látok.

Vzájomné prepojenie hmoty, energie a informácií je prirodzené. Rovnako prirodzené je aj prepojenie klasickej liečby s prírodnými regeneračnými postupmi. Niet pochýb, že harmonizácia a prevencia zdravia prinášajú viac než neskoršia liečba chorôb.


Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.