POZOROVACIA ŠTÚDIA POUŽITIA PRÍPRAVKOV CISTUS COMPLEX A VIRONAL V PANDÉMII COVID - 19

 

Použitie prípravkov Energy Vironal a Cistus complex počas pandémie ochorenia
Covid - 19 v priebehu 03/2020 až 03/2021

Východisková situácia: Štúdia nie je ukončená, zverejňujeme priebežné výsledky. Do štúdie bolo (je) zapojených 285 ľudí v rôznej vekovej kategórii, od 3 rokov po 85. 39 prípadov ešte nie je ukončených. V 250 prípadoch bola aj objektívna pozitivita (PCR 180, Ag 70). V 35 prípadoch bol pozitívny test rodinného príslušníka a príznaky.

Vo všetkých prípadoch bol nasadený prípravok Cistus complex a v 130 prípadoch súbežne aj prípravok Vironal.

Dávkovanie najčastejšie 3 krát 10 kvapiek, pri horších stavoch 5 x 10 kvapiek.

Výsledky pri nasadení preventívne (v spoločnej domácnosti sa vyskytol pozitívny test) alebo pri prvých príznakoch (do 24 hod.), po pozitívnom teste:

160 prípadov úplne bez príznakov:
» úplne bez príznakov: 111 (69,37%)
» s veľmi miernym priebehom (únava, teplota, bolesti svalov) v trvaní menej ako 12 hod.: 25 (15,63%) » s jednoduchým priebehom (bez hospitalizácie), teplota, kašeľ, únava, bolesti hlavy dlhšie ako 12 hod, nie viac ako 3 dni: 16 (10%)
» s ťažším priebehom (teploty viac ako 5 dní, úporné bolesti hlavy, svalov, nespavosť): 8 (5%)
» hospitalizácie – 0 (0%)
» úmrtie – 0 (0%)

 Použitie prípravkov Cistus a Vironal v prevencii (pred prítomnosťou príznakov) úplne ochránili pre úmrtím alebo hospitalizáciou, či ťažkým stavom.
Výsledky pri nasadení v priebehu rozvinutého ochorenia.

Vo všetkých týchto prípadoch bolo ochorenie rozvinuté, t.j. pozitívny test a prítomné aspoň dva z príznakov:

 • strata čuchu / chuti (82 – 95,35%) 
 • teplota nad 38 stupňov (80 – 93,02%) 
 • celková únava (76 – 88,37%) 
 • bolesť svalov (65 – 75,58%) 
 • poruchy spánku (54 – 62,79%) 

 • bolesť hlavy (53 – 61,63%)
 • bolesť / tlak v hrdle (45 – 52,33%)
 • hnačka (43 – 50%)
 • tlak na hrudi (40 – 46,51%)
 • strata “životnej energie” (39 – 45,35%)
 • poruchy trávenia (38 – 44,19%)
 • kašeľ (33 – 38,37%)
 • sťažené dýchanie (32 – 37,21%)
 • úporný kašeľ (12 – 13,95%)
 • zvracanie (5 – 5,81%)
 • halucinácie (3 – 3,49%) 

 

86 prípadov 


» príznaky
takmer úplne ustúpili do 24 hod. po podaní prípravkov: 7 (8,14%)

 » príznaky výrazne ustúpili do 24 hod. po podaní prípravkov: 16 (18,60%)

» príznaky takmer úplne ustúpili do 48 hod. po podaní prípravkov: 18 (20,93%)
» príznaky ustúpili do 48 hod. po podaní prípravkov: 11 (12,79%)
» príznaky výrazne ustúpili ustúpili v priebehu 3-5 dní po podaní prípravkov: 20 (23,26%)
» príznaky ustúpili po týždni od nasadenia prípravkov: 10 (11,63%)
» príznaky sa stupňovali a vyžadovali zákrok lekára a nasadenie atb.: 2 (2,33%)
» príznaky sa zhoršovali a vyžadovali hospitalizáciu: 1 (1,16%)
» zhoršujúci stav sa nepodarilo zvrátiť: 1 (1,16%)

 

 

 

 

 


Záver


Z miništúdie jednoznačne plynie, že nasadenie prípravkov Cistus a Vironal má najvýraznejší pozitívny efekt​, ak sú tieto nasadené formou prevencie,
pred rozvinutím choroby alebo výrazne skoro po prvých príznakoch alebo pozitívnom teste
(69,38 % bez príznakov, 95% bez príznakov alebo s jednoduchým priebehom, 5% horší priebeh, 0% hospitalizácie, 0% úmrtie).
 
Aj v prípade nasadenia prípravkov v už rozbehnutom štádiu choroby zaznamenávame pozitívnu reakciu:
-        do 48 hodín na úrovni 52 prípadov (60,47%)
-        do týždňa na úrovni 82 prípadom (95,35%) 
 
Mimoriadne dôležitým a štúdiou zisteným poznatkom je, že na mieru vážnosti stavu má vplyv najmä veľkosť infektu.
S úplnou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že ten, kto bol nakazený ako druhý (v domácnosti, v zamestnaní) má horší priebeh ochorenia.
 
Deti do 18 rokov, ktoré boli predmetom štúdie, mali bezpríznakový priebeh alebo len veľmi mierny.
Mladí ľudia do 30 rokov mali rovnako bezpríznakový, alebo mierny priebeh.

V štúdii zahrnutí ľudia s horším a ťažkým priebehom boli vo veku 40 - 56 rokov.
V štúdii zahrnutí ľudia nad 60 rokov mali spravidla skôr miernejší priebeh.

 Poznámka k najťažším stavom (hospitalizácia a úmrtie) 
Hospitalizácia
Žena (50), začala prípravky užívať už v plne rozbehnutom ochorení.
Prítomné boli teplota, úporný kašeľ, nespavosť, pokles energie až celková vyčerpanosť.
Do nemocnice bola prijatá so zápalom pľúc už bez pozitívneho PCR testu na vírus.
Po týždni prepustená do domácej liečby, v súčasnosti už zdravá.
 
Úmrtie
Muž (46), prípravky boli nasadené neskoro, až v 6. deň ventilácie, pacient uvedený do umelého spánku.
 Na prípravky ani inú liečbu nijak nereagoval.  

 


Jozef Černek

 

 

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.