Supertronic

SUPERTRONIC JE DIAGNOSTICKÝ PRÍSTROJ VYUŽÍVAJÚCI PRINCÍP METÓDY EAV
~ Elektroakupunktúra podľa Dr. Volla ~

EAV – energetická diagnostika 

Pomocou merania presne definovaných akupunktúrnych bodov zisťuje energetický stav akupunktúrnych dráh, vnútorných orgánov, ktoré sú s týmito dráhami spojené, a tiež stav anatomicky či funkčne spojených tkanív.


Dr. REINHOLD VOLL

Dr. Reinhold Voll (1909-1989) bol bavorský lekár, ktorý ako prvý sofistikovane spojil metódy konvenčnej i nekonvenčnej medicíny. Metódy lekárskej elektrofyziológie aplikoval na výskum akupunktúrneho systému a definoval viac ako 800 bodov, ku ktorým priradil súvisiace vnútorné orgány a tkanivá.

Namerané hodnoty nám umožňujú rozpoznať, či sa orgány, funkčné systémy či tkanivá nachádzajú v stave podráždenia, zápalu, normálnej adaptačnej funkcie alebo v degeneratívnom stave. Energetická diagnostika z pohľadu Vollovej metódy skúma odpoveď akupunktúrnych bodov na priechod jednosmerného prúdu o veľmi nízkej voltampérovej charakteristike. Týmto spôsobom dostávame obraz ako o energetickom stave akupunktúrnych dráh, tak o stave orgánov a tkanív, ktoré sú k dráham priradené. Na diagnostiku EAV používame vlastný, originálne vyvinutý merací prístroj Supertronic.

Vyberte si terapeuta vo svojom regióne

Diagnostika prístrojom Supertronic

Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Košický kraj Nitriansky kraj Prešovský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Žilinský kraj

Časté otázky

Kedy je vyšetrenie Supertronicom najviac prínosné?

Najväčší prínos tejto metódy je v prevencii, a tiež tam, kde klasická medicína neodhalí príčinu choroby alebo nepozná prostriedky na jej vyliečenie.

Je klasická a nekonvenčná medicína v rozpore, alebo sa dopĺňajú?

Klasická a nekonvenčná medicína si nekonkurujú, nie sú v žiadnom rozpore. Rôznymi uhlami pohľadu rozširujú možnosti ako diagnostiky chorôb, tak aj liečby.
Ich súčasné použitie je pre vyšetrovaného človeka ideálne, pretože umožňuje s vyššou účinnosťou zistiť príčinu patológie a taktiež navrhne liečbu šitú na mieru.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie?

Vyšetrovaný by nemal prísť fyzicky či psychicky vyčerpaný, v štádiu akútneho infekčného ochorenia, min. 2 hodiny pred vyšetrením nefajčiť a nepiť kofeínové ani energetické nápoje. Na ruky a nohy neaplikovať žiadny krém. V deň vyšetrenia brať len nevyhnutné lieky, žiadne iné lieky ani potravinové doplnky. Podrobnosti sa dozviete od poradcu alebo terapeuta, u ktorého sa objednáte.


ikona aplikace

SUPERTRONIC APP
» Aplikácia pre iOS, zadarmo na stiahnutie v App Store
» Možnosť databázovania klientov
» Individuálne nastavenie osobného profilu meraných bodov
» Automatický odpočet a zápis nameraných hodnôt
» Prehľadná analýza výsledkov
» Možnosť porovnania predchádzajúcich meraní
» Zápis odporúčaných produktov
» Vľúdne a elegantné grafické prostredie

ikona bluetooth ikona ios

Kompatibilita:
iPad 3 alebo novší
Bluetooth 4.0
Automatické párovánie

Technické parametre prístroja:
» Diagnostická elektronika IV. generácie
» LED indikácia (možnosť nezávislého merania na aplikácii)
» Bluetooth s možnosťou vypnutia prenosu
» Výkonný akumulátor s nabíjaním zo siete (súčasťou prístroja)

Školenia Supertronic

Príprava kvalitných terapeutov a ich vysoká odbornosť sú jednou z priorít našej spoločnosti. Na zaistenie jej čo najvyššej úrovne sme pripravili prepracovaný systém školenia a následného vzdelávania, ktoré sa opiera o dlhodobé vynikajúce skúsenosti s kurzami Univerzity Energy.

Kurzy sú interaktívne s možnosťou diskusie a zdieľania skúseností. Lektorkou kurzu je Zuzana Krajčíková Mikulová. Prihláste sa na najbližší možný termín TU.

ŠKOLENIE PRE ZÁUJEMCU O PRÁCI SO SUPERTRONICOM JE KONCIPOVANÉ SYSTEMATICKY S ROZDELENÍM DO 3 STUPŇOV OBŤAŽNOSTI.
Na získanie certifikátu „Odborný poradca pre Supertronic“ je nutné absolvovanie všetkých 3 stupňov školenia a seminárov Anatómie a fyziológie človeka a Výber produktov Energy podľa princípov TČM.


Zoznam školení a termíny


Kurz Supertronic pre začiatočníkov - 1. stupeň

Zámer školenia : získanie základných zručností použitia prístroja Supertronic, lokalizácie kontrolných merných bodov Vollových dráh, ich správne zmeranie, interpretácia a testovanie výrobkov Energy.

Obsah školenia :

- vysvetlenie EAV metódy a jej využitia
- akupunktúrne body, meridiány a ich význam
- príprava k práci s klientom
- zoznámenie sa s prístrojom Supertronic
- súvislosti medzi pentagramom a výrobkami Energy
- praktická časť ( vyhľadanie bodu, správna technika merania, testovanie výrobku )

Kurz Supertronic pre mierne pokročilých - 2. stupeň

Zámer školenia : zdokonalenie sa a získanie istoty v technike merania, rozšírenie zoznamu merných bodov, pochopenie širších súvislostí medzi jednotlivými bodmi a správne vyhodnotenie a nastavenie užívania najvhodnejšieho produktu.

Obsah školenia:

- školenie nadväzuje na 1. časť
- zopakujeme si techniku merania základných merných bodov
- následne si ukážeme ďalšie body, spolu ich bude 64
- informácie o pentagrame, o vzťahoch, ktoré ho riadia
- preberieme prvky, orgány a systémy, v prepojení s jednotlivými bodmi
- na záver sa naučíte správne 'prečítať' všetky namerané hodnoty ako celok a odprezentovať to klientovi.

Odborný seminár Základy TČM a Energy
nadstavbový seminár ku kurzu Supertronic pre terapeutov

Seminár je určený pre každého kto chce intenzívnejšie pracovať s prístrojom Supertronic alebo sa chce naplno venovať poradenstvu ohľadom správneho a efektívneho používania prípravkov Energy.

Zámer: plnohodnotné použitie prístroja Supertronic za účelom pomoci klientom odhaliť príčinu jeho problémov, vysvetliť mu súvislosti a nastaviť vhodnú a efektívnu liečbu prípravkami Energy.


Download centrum

Magazín Vitae

Viac ako 20 rokov, 200 vydaní a 2000 článkov, rozhovorov, rád, názorov a inšpirácie. Staráme sa o odbornosť a objektívnosť, ponúkame pestrosť a rôzne uhly pohľadu.

Zdieľajte nás na sociálnych médiách

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina otvorených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo ho naozaj mení.